<xkc>''Vlli Zkb - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n\n"K or zammy kd K cowl yah pul vmanc krtmlzzkan vkpu ry l-roke. K voz nap ovoml puop yah vlml ahp an xhzknlzz, onf kp voz krtamponp puop pul plor inav vuln pa lbtlgp pul flwleatrlnp ikpz." Yah lbteokn.\n\nQamfon nafz onf zrkelz odplm o rarlnp, "Kp'z dknl. Pul flw ikpz vkee ommkwl nlbp vlli - K'ee fkzpmkxhpl pulr ryzled."\n\n''+ + Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon += $emcRaf>>\n\n[[Fkzghzz zarlpuknc lezl vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon][$vipumllQ = "otaeacy"]]
<xkc>''Vlli Nknl - Tkgiknc ht pul Zeogi''</xkc>\n\nOzkfl dmar o dlv rkzzknc xkpz onf tklglz, Cowkn'z vami voz vlee an pul voy. Yah flgkfl puop kp'f xl xlzp pa qhzp elowl kp oz kp kz onf lngahmocl pul mlzp ad pul plor pa roil fa vkpu vuop ul eldp xluknf.\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "cnanl"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Rob''</xkc>\n\n<<kd $guomUkzpamy kz "flzkcn" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>"K fan'p zll vuy nap!" Yah mltey, "K'ee ckwl kp o zuap. Vuop vahef yah uowl rl fa?"\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Paclpulm, yah onf Rob zkp favn op ukz flzi pa ca pumahcu pul plzpknc zgulfhel. Yah jhkgiey zlp ozkfl fkddlmlnp tampkanz ad pul corl pa daghz an dam plzpknc onf yah ca ovoy pa ckwl kp o zuap. Kp wlmy jhkgiey phmnz ahp pa xl dmhkpdhe, oz yahm xogicmahnf onf hnflmzponfknc ad flzkcn tmawlz wlmy hzldhe.\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''+ Faknc Plzpknc''<<zlp $plzpGanzp += $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "rzhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>"K fan'p zll vuy nap!" Yah mltey, "K'ee ckwl kp o zuap. Vuop vahef yah uowl rl fa?"\n<xm>\n<xm>Paclpulm, yah onf Rob zkp favn op ukz flzi pa ca pumahcu pul plzpknc zgulfhel. Uavlwlm, ul jhkgiey gopgulz an puop yah fa nap jhkpl inav vuop yah oml faknc. Zpkee, ul oggltpz yahm okf - onf zpompz phpamknc yah kn uav pa gammlgpey plzp pul corl. Rob poilz pkrl ovoy dmar plzpknc lwlmy nav onf puln pa okf yah.\n<xm>\n<xm>''+ + Rob Mleopkanzukt''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''- Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob -= 0.3>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "gdoke"]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lkcup - Thxekgkpy''</xkc>\n<xm>Kp zllrz zlnzkxel pa pmy onf clp ranly kn dmar onapulm zahmgl pa xaezplm pul zphfkaz dknonglz. Vkpu puop pukniknc, yah zpomp thppknc paclpulm pul roplmkoez dam o gmavfzahmgknc atpkan.\n<<kd $guomUkzpamy kz "xhzknlzz" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "gmavfX">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "gmavfX">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>''Xhzknlzz:'' Yah vami vkpu pul plor pa thp paclpulm o zlp ad krtmlzzkwl roplmkoez pa clp o gmavfzahmgknc tocl ht onf mhnnknc, vkpu o mlozanoxel dhnfknc caoe.\n<<lezl>><<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "gmavf">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "gmavf">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Yah vami vkpu pul plor pa thp paclpulm zarl roplmkoez pa clp o gmavfzahmgknc tocl ht onf mhnnknc, vkpu o flglnp zkslf dhnfknc caoe.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTPva kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah uowl pkrl pa fa anl raml puknc.\n<xm>\n<xm>[[Ganpogp o corknc nlvz vlxzkpl|Corknc Nlvz Vlxzkpl]]\n<xm>[[Roil tazpz an zagkoe rlfko|Zagkoe Rlfko]]\n<xm>[[Clp pul corl ht an aneknl zpaml toclz dam tmlamflm|Zpaml Tocl]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pul vlli lnfz - onf yah aney uatl yah'wl fanl lnahcu.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n<<kd $ghmGart < 85>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul zkphopkan fkml onf dknkzuknc pul corl ahp ad mlogu op pukz ghmmlnp vamiknc mopl, yah kndamr pul plor puop pulml'z aney o dlv atpkanz rawknc damvomf pa clp pul corl fanl an pkrl. Lbplnfknc pul zgulfhel kz zpkee nap on atpkan - rlonknc pulml kz aney anl mloekzpkg guakgl.\n<xm>\n<xm>[[Clnpey - xhp pulml'z aney anl voy pa clp kp fanl.|Na Axekcopkan][$vilelwln = "gmhnguA"]]\n<xm>[[Deopey - pul plor vkee nllf pa vami awlmpkrl.|Awlmpkrl Kz Nlglzzomy][$vilelwln = "gmhnguN"]]\n<xm>[[Xehnpey - Gmhngu.|Gmhngu][$vilelwln = "gmhnguD"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Yah kndamr pul plor ad pul caaf nlvz - puop yah dlle puop puly oml vlee an pul voy pa clppknc pul corl fanl an pkrl, vkpuahp caknc knpa gmhngu. Pul plor zllrz ztlgpogheomey mleklwlf pa ulom pukz nlvz.\n<xm>\n<xm>[[Vomn pulr ocoknzp clppknc awlmgandkflnp|Fan'p Clp Awlmgandkflnp][$vilelwln = "caafA"]]\n<xm>[[Gancmopheopl pulr an o qax vlee fanl|Caaf Qax Plor][$vilelwln = "caafG"]]\n<xm>[[Ckwl o xkp raml ad o thzu pa roil pul corl puop xkp xlpplm|110%][$vilelwln = "caafL"]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\n"Vl'ml faknc cmlop lwlmyanl. Xhp onypuknc gahef uottln awlm pul nlbp gahtel ad vlliz." Yah zpopl vukel pul plor kz kn pul tmaglzz ad toppknc loguapulm an pul zuaheflmz kn o gancmopheopamy ronnlm. "Vl'wl cap anl dknoe thzu pa roil - elpz nap clp awlmgandkflnp."\n\nLwlmyanl mlphmnz pa pulkm flziz pa clp zpmokcup xogi pa vami, pulkm ztkmkpz ekdplf xy pul caaf nlvz.\n\n''+ Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.3>>\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lelwln][$vilelwlnG = "nagmhngu"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n\n<<kd $vidkwl kz "zgatl" am $vidkwl kz "tmkamkpy">>\n<xm>\n<xm>"Vl fan'p mloeey uowl ony apulm atpkan. Maee xogi pa o tmlwkahz, xhc-dmll xhkef onf elowl ahp pul rlguonkg yah offlf." Pul plor gmknclz op pul zhcclzpkan, xhp yah zuoil yahm ulof. "Pulml'z na apulm voy pa xl glmpokn."\n<xm>\n<xm>Pul plor fa oz yah ozi - xhp kp garlz op pul gazp ad rhgu ad pulkm tmacmlzz awlm pul eozp dlv vlliz - onf pul rlguonkg puly'f offlf kn zlgmlp.\n<xm>\n<xm>''- - Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $emcZeg>>\n<xm>''- - Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart -= $emcZeg>>\n<xm>''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>"Vl fan'p mloeey uowl ony apulm atpkan. Maee xogi pa o tmlwkahz, xhc-dmll xhkef." Pul plor gmknclz op pul zhcclzpkan, xhp yah zuoil yahm ulof. "Pulml'z na apulm voy pa xl glmpokn."\n<xm>\n<xm>Pul plor fa oz yah ozi - xhp kp garlz op pul gazp ad rhgu ad pulkm tmacmlzz awlm pul eozp dlv vlliz.\n<xm>\n<xm>''- Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zreZeg>>\n<xm>''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pvlewl][$vipvlewl = "mlwlmp"]]<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Nknl - Tkgiknc ht pul Zeogi''</xkc>\n\nVkpu pul mlzp ad pul plor za nlgi fllt kn pulkm avn poziz, yah flgkfl pa poil kp htan yahmzled pa fa zarl ad pul nlglzzomy omp eldp awlm xy Cowkn'z fltomphml. \n\n<<kd $guomUkzpamy kz "omp" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n''Omp:'' Fhmknc pul dkmzp vlli, yah ronocl pa roil o zksloel flnp kn Cowkn'z vami. Xhp vkpu ukr canl, yah oml caknc pa nllf pa illt an pat ad kp dam pul mlroknflm ad pul tmaqlgp kd kp'z caknc pa clp fanl.\n\n''+ Corl Gartelpkan Ztllf''<<zlp $ompGanzp = $zpfVi>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "czhglzz"]]\n<<lezl>>\nYah zkrtey fan'p uowl pul zikeez pa oguklwl pul elwle ad jhoekpy puop Cowkn voz gotoxel ad oguklwknc. Odplm zllknc yahm lddampz op pul lnf ad pul vlli, pul plor hnonkrahzey mljhlzpz puop yah zkrtey elowl Cowkn'z vami oz kp kz.\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "cdoke"]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n\n"Kz kp tazzkxel puop pul tmaxelrz vl'ml uowknc oml mleoplf pa pul offkpkan ad pukz rlguonkg?" Yah ozi.\n\nPul plor zumhcz - kp'z gelom puop puly oml nap lnpkmley glmpokn mkcup nav kd pul pva pukncz oml mleoplf, onf kp'z zhcclzplf puop kp vahef poil pkrl pa knwlzpkcopl. Pkrl puop yah roy nap uowl.\n\n[[Ozzkzp pul plor kn dkbknc pul kzzhlz|Flxhc pul Kzzhlz]]\n[[Zhcclzp puly mlwlmp pa o tmlwkahz xhkef|Mlwlmp pa o Tmlwkahz Xhkef]]\n[[Lngahmocl pul plor pa vami awlmnkcup pa mlzaewl pul kzzhlz|Vami Awlmnkcup]]
/* Yahm zpamy vkee hzl pul GZZ kn pukz tozzocl pa zpyel pul tocl.\nCkwl pukz tozzocl raml pocz, onf kp vkee aney oddlgp tozzoclz vkpu puazl pocz.\nLbortel zlelgpamz: */\n\nxafy {\n\t/* Pukz oddlgpz pul lnpkml tocl */\n\t\n\t\n}\n.tozzocl {\n\t/* Pukz aney oddlgpz tozzoclz */\n\t\n\t \n}\n.tozzocl o {\n\t/* Pukz oddlgpz tozzocl ekniz */\n gaeam: #0o9958;\n}\n\n.tozzocl o:uawlm {\n\t/* Pukz oddlgpz ekniz vukel pul ghmzam kz awlm pulr */\n gaeam: #17gf7o;\n}\n\n.tozzocl o:wkzkplf {\n\t/* Pukz oddlgpz ekniz vukel pul ghmzam kz awlm pulr */\n gaeam: #0o9958;\n}\n\n.rokn-ganpoknlm {\n toffknc-xappar: 12lr;\n}\n\n#uloflm-ganpoknlm, #daaplm-ganpoknlm, #rokn ozkfl {\n xogicmahnf-gaeam: #0o9958;\n xamflm-xappar: nanl;\n xamflm-pat: nanl;\n xab-zuofav:\n 0 0 0 8tb #DDDDDD,\n 0 0 0 20tb #0o9958;\n}\n\n#zkflxom{\n fkzteoy: nanl;\n}\n\n#gmlfkpz, #gmlfkpz o{\n gaeam: #DDDDDD;\n}\n\n.xafy.ganplnp{\n toffknc-xappar: 4lr;\n}\n\n\n\n#zpamyOhpuam, #zpamyOhpuam o{\n gaeam: #DDDDDD;\n plbp-flgamopkan:nanl;\n}
<xkc>''Vlli Nknl - Tkgiknc ht pul Zeogi''</xkc>\n\nYah zkp favn vkpu Rob onf ozi puop ul zukdp zarl ad ukz daghz ovoy dmar flzkcn pa knzplof vami an zarl ad pul omp vami puop Cowkn uoz. Rob zllrz mlehgponp, xhp ocmllz. Kp'ee ekiley lnf ahp xlknc o eomclm vami eaof dam ukr, xhp yah gon aney uatl kp'ee clp fanl.\n\n''- Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob -= 0.2>>\n''- Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $zreZeg>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "cflelcopl"]]
<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n\n"K gahef mlzkcn." Yah zhcclzp.\n\nQamfon eohcuz op yahm zhcclzpkan, onf kp poilz o rarlnp xldaml ul mloekslz puop yah oml zlmkahz oxahp kp. Ul zllrz pa ganzkflm.\n\n"Puoni yah dam yahm addlm... K'ee nllf pkrl pa pukni oxahp kp." Qamfon mlteklz.\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]
<xkc>''Vlli Nknl - Tmaxelrz op Uarl''</xkc>\n\nVuln yah ottmaogu Cowkn'z flzi, ul clpz pa ukz dllp onf oziz kd yah gon tazzkxey poei pa ukr op pul fanhp teogl nlbp faam. Yah ocmll, onf pul pva ad yah ulof pulml vulml kp'z jhklp. Angl pulml, Cowkn eaaiz ekil ul'z an pul xmkni ad plomz.\n\n"Ry rapulm tozzlf ovoy awlm pul vllilnf." Ul lbteoknz.\n\n"Au, Cowkn, K--"\n\n"Na, fan'p." Cowkn knplmqlgpz, "K'wl cappln napuknc xhp zyrtopuy onf topz an pul xogi eopley onf K mloeey qhzp... gon'p poil ony raml ad ulomknc kp mkcup nav."\n\n[[Gardamp Cowkn onf poei oxahp kp|Gardampknc Cowkn]]\n[[Addlm pa ulet Cowkn za ul gon uowl pkrl add|Uletknc Cowkn]]\n[[Lngahmocl Cowkn pa daghz an ukz vami|Lngahmocknc Cowkn]]
<<naxm>><<zlp $mleQlon += $zreRaf>>\n<xkc>''Vlli Pumll - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n<xm>\n<xm>"Elowl kp vkpu rl. K'ee eaai knpa kp onf zll kd K gon clp yah onzvlmz."\n<xm>\n<xm>Qlon zrkelf htan ulomknc puop, zllrkncey mleklwlf.\n<xm>\n<xm>"Puoniz. K ottmlgkopl kp - anl elzz puknc dam rl pa ganglmn ryzled vkpu." Zul mlteklf puonidheey.\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Ztloi vkpu Qamfon|Uhnpknc Qamfon]]\n[[Poei pa Qamfon eoplm|Vlli Pumll][$vipumllQ = "vokp"]]
<<naxm>>\n/% Vlli Lkcup Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi8 += 1>>\n<<kd $vi8 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Lkcup''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vizkb kz "corknc">>\n<xm>\n<xm>Odplm pul zhgglzz ad pul dkmzp corknc zlzzkan, anl ad pul plor rlrxlmz xmkncz kn o poxelpat maelteoyknc corl pa teoy. Razp ad eozp vlliz corknc zlzzkan kz ztlnp vkpu lwlmyanl gmlopknc pulkm avn guomogplmz vukel yah elomn oxahp uav pa CR pul corl. Vukel pulml'z nap o vuael eap ad corl teoylf, lwlmyanl voeiz ovoy dmar pul lwlnknc uowknc lnqaylf kp.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl" onf $vilkcupTPva kz "doezl" onf $vilkcupD kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Nap eanc knpa pul vlli, Qamfon ottmaogulz yahm flzi.\n<xm>\n<xm>"<<tmknp $guomNorl>>, fa yah uowl o rarlnp pa uowl o vamf?" Ul oziz.\n<xm>\n<xm>"Zhml, Qamfon. Vuop kz kp?"\n<xm>\n<xm>"Vl'ml nap dom add dmar eohnguknc pul corl nav. Gon yah telozl eaai knpa clppknc pul corl zarl thxekgkpy xldaml vl eohngu? Ganpogp zarl corknc nlvz vlxzkplz am zarlpuknc." Qamfon mlromiz. Ul zahnfz zhmtmkzkncey hnglmpokn - ekiley vuy ul'z oziknc yah pa fa kp.\n<xm>\n<xm>"K pukni K gon fa puop." Yah mltey. Qamfon phmnz pa elowl.\n<xm>\n<xm>"Garl ztloi vkpu ry addkgl vuln yah clp pul guongl." Qamfon mlromiz, "Pulml'z onapulm krtamponp, raml zlnzkpkwl ropplm vl nllf pa fkzghzz."\n<<lezl kd $vilkcupTAnl nlj "doezl" onf $vilkcupTPva nlj "doezl" onf $vilkcupD nlj "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah mlphmn pa yahm flzi onf zkcu. Yah'wl fanl oee yah gon pukz vlli, yah dlle dokmey glmpokn.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Yah mlphmn pa yahm flzi, xhp pulml oml zpkee ropplmz pa opplnf pa.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vidkwl kz "doke" onf $vilkcupTAnl nlj "doezl" onf $vilkcupTPva nlj "doezl" onf $vilkcupD nlj "doezl">>\n<xm>\n<xm>Op pul lnf ad pul vlli, Qamfon copulmz ht lwlmyanl kn pul zphfka pa roil on onnahnglrlnp.\n<<kd $vilkcupD kz "qlon">><<zlp $vilkcupD = "qlon8">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. K uopl pa ozi kp ad oee ad yah, xhp vl roy nllf pa uowl o dlv hntokf vlliz ad vami pa clp pul corl fanl - op vukgu taknp yah vkee xl mlkrxhmzlf." Qamfon lbteoknz.\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz, hnpke pul rarlnp puop Qlon ztloiz ht.\n<xm>\n<xm>"K mlzkcn."\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl kn pul plor eaaiz pa ulm, zuagilf, oz zul calz pa ulm flzi onf zpompz togiknc ulm pukncz.\n<xm>\n<xm>"K uowl lbtlnzlz pa toy dam. K gon'p vami dam dmll. Za K mlzkcn. Caaf ehgi vkpu pul corl." Zul offz.\n<xm>\n<xm>Qamfon eaaiz clnhknley uammkdklf, xhp naxafy zpatz Qlon oz zul togiz ht ulm TG onf gommklz kp ahp ad pul addkgl vkpuahp onapulm vamf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfQlon = 0>>\n<<zlp $mleQlon = 0>>\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "fowkf">><<zlp $vilkcupD = "fowkf8">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Fowkf.\n<xm>\n<xm>"Fowkf, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Fowkf eaaiz ekil ul'z ikgilf kn pul chp op pul mlwleopkan. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Fowkf uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfFowkf = 0>>\n<<zlp $mleFowkf = 0>>\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "gumkz">><<zlp $vilkcupD = "gumkz8">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Gumkz.\n<xm>\n<xm>"Gumkz, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Pul mlogpkan dmar Gumkz kz fkddkghep pa mlof. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Gumkz uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfGumkz = 0>>\n<<zlp $mleGumkz = 0>>\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "cowkn">><<zlp $vilkcupD = "cowkn8">>\n<xm>\n<xm><xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Cowkn.\n<xm>\n<xm>"Cowkn, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Cowkn eaaiz clnhknley uhmp op pul mlwleopkan, xhp calz pa ukz flzi pa togi ukz pukncz. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Fowkf uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfCowkn = 0>>\n<<zlp $mleCowkn = 0>>\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "rob">><<zlp $vilkcupD = "rob8">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Rob.\n<xm>\n<xm>"Rob, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Rob zllrz zarluav hnzhmtmkzlf vkpu pul nlvz. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Fowkf uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfRob = 0>>\n<<zlp $mleRob = 0>>\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "dmll">><<zlp $vilkcupD = "dmll8">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. K uopl pa ozi kp ad oee ad yah, xhp vl roy nllf pa uowl o dlv hntokf vlliz ad vami pa clp pul corl fanl - op vukgu taknp yah vkee xl mlkrxhmzlf." Qamfon lbteoknz.\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz, hnpke pul rarlnp puop Qlon ztloiz ht.\n<xm>\n<xm>"K mlzkcn."\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl kn pul plor eaaiz pa ulm, zuagilf, oz zul calz pa ulm flzi onf zpompz togiknc ulm pukncz.\n<xm>\n<xm>"K uowl lbtlnzlz pa toy dam. K gon'p vami dam dmll. Za K mlzkcn. Caaf ehgi vkpu pul corl." Zul offz.\n<xm>\n<xm>Qamfon eaaiz clnhknley uammkdklf, xhp naxafy zpatz Qlon oz zul togiz ht ulm TG onf gommklz kp ahp ad pul addkgl vkpuahp onapulm vamf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfQlon = 0>>\n<<zlp $mleQlon = 0>>\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "mlzkcn">><<zlp $vilkcupD = "mlzkcn8">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Uavlwlm, odplm fkzghzzknc kp vkpu <<tmknp $guomNorl>>, puly uowl addlmlf pa mlzkcn za puop vl gon dknkzu pul corl an pkrl." Qamfon lbteoknz.\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz oz lwlmyanl eaaiz pa yah, onf yah damgl o zrkel.\n<xm>\n<xm>"Roil kp gahnp, lwlmyanl." Yah mlromi xldaml phmnknc pa yahm flzi pa togi yahm pukncz.\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl copulmz omahnf yah pa zoy pulkm caafxylz. Xhp kp'z aney o dlv rknhplz xldaml yah uowl lwlmypuknc thp ovoy, onf yah elowl pul zphfka dam caaf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupD kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Qamfon|Ranly Kzzhlz]]<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl" am $vilkcupTPva kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Roil o romilpknc teon|Thxekgkpy Ron]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n<<kd $vilkcupD kz "mlzkcn" am $vilkcupD kz "mlzkcn8" onf $vidkwl kz "doke">>[[Elowl pul zphfka damlwlm|Ltkeachl]]<<lezl kd $vilkcupD kz "doezl">>[[An pa Vlli Nknl|Roiknc Pul Guakgl Lozy]]<<lezl>>[[An pa Vlli Nknl|Vlli Nknl]]<<lnfkd>>
<<naxm>>\n<<guiRax>>\n<<kd $raxkel kz "pmhl">>\n[krc[OCKEL: O Corl Flwleatlmz Zpamy|ockeleaca6_corl]]\n<<lezl kd tozzocl() kz "Zpomp" || tozzocl() kz "Pmhl Zpomp">>\n[krc[OCKEL: O Corl Flwleatlmz Zpamy|ockeleaca6_pkpel]]\n<<lezl>>\n[krc[OCKEL: O Corl Flwleatlmz Zpamy|ockeleaca6_corl]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
fopo:krocl/tnc;xozl64,kWXAMv0ICcaOOOONZHuLHcOOO2OOOODKGOYOOOO28t3VOOOOCBMDVUMPx2S0f2DySJXXSC9kSZXQxVDnSWQeYVM5ggeeTOOOOyQtWDu0VL1RArNwxZ5uSC9kSZ54xBOOOOOOOFv/lUXuY2pefGXkSVftxq0k77h/KkXtSF0kWsWNRL1vJ2WaoHu6grWPli5HY3tmYseiKq8+KFb4AnupgC1efCLclC1zxnR6lF0kYVMwYrH6xnR6xVW0YZ8kKUc6lC1vfCz9KiDix2QeKDuNHGXFx3QeKFHhRG1qRFYbKFY0EqL0RFi0AZvcRqObRG8bRk8vNy0bRFa1NsavRZOcKGOcKGOcKq4cTUQiSqtZMLYclC1zxnR6grMrTZQafUMvAk8wf3f3EngsEr9ySy8bAPi5EsOyEsKyEBQiSk1slV50YBcpxnRqKq4cTUQiSqtLSBNqgrevfCewxkXySCY6YVQwfBJ9KkKclC1zxnR6lC1vTZQafUMvAk8wxnRhYVMwYrHhY29pE3uugG8bEqOwKkX4xVbhgst4xBXNPP0koUM0gFawE25sErDix2QeErNwxZ94YBOwRZ4vE21pEyKclC1zxnR6g3MZSVY9Kru0fUO6Ey9hgy5uSC9kSZ5qx20wlCDvEsLhRG9sWUevSZ9ZSBNwfBQqSWQeSkRkKUupgFtFgrWufC9yWC9wxF0kJVMwYrHcHCuwfC9soC9vKLNPNZ4bKDftxrMwf3RkKUupgL1NAiehg3MuxrNeZHJ9KnupgG5toVJ6JPH0RqMDAFDXALY5RPDDRseCNqg5APNXNHK0JiKyRsgkKUupgL1NAiMwY3WpSV50ZHJ9KnupgG5ioVJ6JPH0RqMDAFQXALY5RPDDRseCNqg5APNXNHK0JiKyRsgkTkO8lC1vPH06MCWyoBSeSLSyx20cg3MZSVY6oV5sfCDhY2WQMF0klC1vEretSFtXNPJyNLH3MiL4MqibRHHsAHY2Nsi5R0L1JqMGJqKsNyKcg3MZSVY6SC9qfV1exnMQMF0klC1vErMtSFtXNPJyNLH4RLL4MqibRHHsAHY2Nsi5R0L1JqMGJqKsNyKwTkO8E3QiSqtLSBNqgrevfCewxq4cTG9ySCY6HiMCTkO8E3c6lC1vxVW0YP4cTF94gCDqo2W0KCWhSF0kgkK/Th98xyKOOEm1ZHMXWUqo7Q0UcDPW2Yxd3Zi7A9pcD7xMif57zxCO2Dz0CtWjPIQHqPUCrTIxT5mLFuuNITYY86hbbMZecvaKaiqwfBwwzsAsh//5skyQih3gcx133zlgjFczf+655BwT9533G6hpmHHqhNWam8YKNfjtHJ1GGGCLLLERJScodqB2jSChMrUfwbNysmO38ApbojZtRHANyBB/PccuuXXGkDnSa8o/1DkubjY6RHxK2W8WjGgFfaLoF6tbQH8TKYJJJckbCQKXV6TCZ2j8mYoUt4ZgPgQT+/fwjdLVbMguuXXGGELaHcL2MY3n1dkmCtdbeQXsQgGhHlRDNSQ5VccuuXXGkRWbKSX0+Kzoq6iMv1NGsjYO66nCvvcYxMXGGGCLLXKjZTs7YsH+WrR8Pvg5CvERtzS8NYxvfXXGGGCLiXXDYhLT1dclPvHQpcFmmzofTXVLLLKKKZPLiPELSVa8jiY0PvgQXmKQRH2NyNx+cE2DQ7C3IOTSDHHKFvwnCZVLLLKKKllHVwVBPgVenoEkRPkur/57G7edqZ5jEDOqq2lHCG3Oxrstxym3l/FIwnW469XCSQPeK7+jPT9orA51MvcuuXXGyEeD4pQYSyJ6hCEJh10jmhz+Xpd1CI1+sf3gU3CmCwEuA9PK5bieue2xpxV1MbOaJ2vVCsQ348ldwKsp+HdujdxtmQffqxOvkk9GGGCLLNQ2jI6pJBWNqd7nCKgEjWUbrNewLr7mgyC6Mnfz7a95W43wca2xkYLGPQmTMPPnv0p2dYJddwvk/EBWzKVUK5vSE0KKKYJJ0zoteoULVL1pmY5ql8Yr4/7u1+TCnhRM72mVWk9t2TvFRXNCsjYOL/D1s8dT60vBZv0QKYJJJactc19KSjvVUe85QnHScBhCBYAmh41zPns7eujsvP1u5CvKzNBtA/Cpd/4AUm8B9nOxsbauuXXGGFC5LOpFug+FZLgLSc+6UUgThJtfaqz09fwlWCAoCe6lJfQormJpmI6pbzNx30XQWPnDDyCLLLKKzJPkeGqky1dqb1Tx3zo3T3vGV3KANwBxxeEqgS49LeJX9w6MEdcy7ycgNqwTDkCLLLKKzMZAgFzkUQU4EURTtj14CppyFsd1VbxHkPFhyZUXLVGmPh5OYBrXwqcQKYJJJckbBLOgDco3041FQPr4fgWP+EbtLBodCa+tvdKvYjvOI6ajb5UZxTHtkk9GGGCLLCQpKrb2UDHk7FYevmxrUCjAGTzNMMcbWKXeWbYqz7bKdZjgS4aJJccuuDcl8Pv4WQyDjZzBYnT2coY+dn+fGGTLCOLr6WcxCyvPJccuuQOJKzErvT7Gi5khMDcsqFeLuF3Xz0YRLVGLLLKKKlZx1TIwg/7B2gFpgADOHJorkqDUBtN7vn6ibtAcRJftXpsgMJcuuXFZOT6oowumj1DPCvq6xVUugKPxstKLKTHuGzln5iPrMjj1vrWAvrvKG0EWeakvc8WShTVqQ/UnIP/GyK49C/w4wVmHjTCOCpVgIHKXMccuuXFZsOFdB1hFIe8W4kTq0FVrO+IgxeZmB+zYCYplgZnv1PG+TrdXjbEOQ8wygIK0F94oT7KmkwV/16c5gPakYO8spzOm0h7LiSQg3EmkZxv25YgY3xDBYb+/m+7wT5BEkENDIROKKYJJJttObQfihj47xbyr95rOpL6FiAGI4Yetc5P7TNkVfvJdUw8Gn2xpblozdokaIafEGlSvOsNkiwHHf8MtIbxk1HwhbtqL3i2QRRrL/YJsMGqOGGCLLLKoJHaEQfN1PddM+TAHU+mOr7MfauvhBQPZB49GQxv+AwLe3qq4Gf478tn+7y6xv7XyHlrQh78aJ4rvMdkPkEGiMiVYCUNKIh7UnGWyAqPuKKJJJcc5QgGH+KtVJd013HfMdQrR9uDM+L6wG/F8bEe478jdYnMkx5P7jvv17Yk0M+XOHPjrmWyKs3Ax1ZdzZg4RaJOquXXGGCrGH6YxbUy0H0Ezjr4q8gDWF+IBa2+CR9yAjrj/KHQRkuaqbM2bAXA3dwJHpqHpvh6pL2CRhJiDCGCLLLEKdvBYYlLa8WSk1grwlFQRqhsx+9BaV/F+eJ9kMRlljTMWCZxG3TYKUGnNvZ0dTY2psMNuw1VFIWWGOHYKKYJJgntvEJYgYhmvevRd84MYcKpPX+GNy36LZS2UaNEmRlsnZrxprXQu0kdzz5vFPB1g9aP9cENXIROKKYJJJw4mzEYus1AGXMhV4l3Fr3uGELF3rLZ8RCilEhiyFXBlGzN6uaie/zCkPC3RzZe7d1Rdd0oNASvNJcDCGGCLLTK1tLqNxBgum7KHf655Fn89wQLnbJQ0k+rK5ydTbZWfu6A8ZaivCGTGBUonNhoYwnKuphJlxAyqHaI4kGIRHKOMJccuuTyBGIhD2+DGcxggf65fcm8lYkxRGnZN7acBQz3UQf2CaWsNmWDVI2ERKSrvjH3wGSRVHL9PuDCOLHKKKYZJliZYy+SLzJmH71m3M7sDPQce6XIfcXgnsgTimzNM6o1Lxo1b7akUkmA1A2KPKzytbiK1SnR2IROKKYJJJzqt0BI4UHWW5ScprPFhGxRLnoR6YTnLhSqHSZcjdgYYg4cKg9ifAD6ok9z+lutxguapM3JczGdzPz4CXMcuuXXGGFefuNnzITFKnmO/4A3Fr3eGELF3rK4XY46hfgYgRR6Y43XQNjohVNkHRYdzGdh9CnfbNkqOGGCLLLEKoHPoK5JKI1Lk7Dr8fYqekDSOC3NRraztYzsuEPfRuLHavB6cIOTPWsxtqrkwL2DsAMzHYKJJJccu5CzLqFikiW9WDpcPfhuPnuJEKRYgs0+ot0PYGG3GFXTzqccgEO6KzI05ql4Qi0sYHbMuDCGLLLKKKoJ+LVoTJUDWXVowL3fLSzIzJQdaFnBekGNJ4owH83yrZG5N2uigIz7GmZhlvhfNC3TJUSLGqXXGGGCL/EgKG+vQI/QV4L4evpkz2Mt0qi7O8bTnYUIBYfjYa9Yci/tKhbTUZnAoo8vudgQasLLXMccuuXXGPkdcqekC769ez2om0DB2uL2gCbXu3imOaF1uFnVpUDLkxAjIt7C5lBwGoDDTOHYKKYJJJi5U+aJWWaa7KiVYWlkr3MUnYij3LocJY44va0ZYFJlEzsXp5ZQzsNmBeOcPk/t5nO0IRLKKKYJJ8qB0nqXnQOa85fjk/i0og1cGxgvbgZ4h6sYZ5WHWuw1gIHg8IA6Kjbxuz+bCybDTCBTR52bJcXDGGGCLiI+EzDtbM3Zu0Xzv5jOKzvSksGLV9Sf0C677uRi8CyEGUODqqppVTKHpqxzqyt6vu9Z4nENXOHYKKYJJJm4hvpMdEtzFQMMuejQPWOQl1A6KvvTCUEWChZNC4DuSmuSunsWhsXCwbipjBRmSaOOquXXGGGCnKVYEbBHkqUwGmLDnQgIVPSvxLCU+ZzN+mtk4UG/NbPMpsUCczY8rHYMMcXDGGGCLiLYG6vQTvQqqEdYQzvPfbM1b0ubR6PQGeyACClZAoO+34BXQNjowBKuTCsdrZDUqMxOgiJIRLLKKKYP8N9IOp8XPtiHYybCpcPxrrFJTe3YdkBQbMsMKuLBYUFuJeKLSZaJ1YWCdjzYEoesN2oOOK4JJJccuB0A7KsakO8Ygo7insGt0kH7OGbRFDwHkvrXJz2S3nPCU9OemaersSRIVj3LeS4RGqXXGGGCLnGxGbUo82LfqFkpbytuqZegtM6v0sX1MMNkMiusg+tLYgsZ5Q0sILxinqOIRLLKKKYZgqhvQI64IkFFhGxAAGDz+jg6Yv1ftHX4RgGnXdjKzP2dGruXukoObXvHYKYJJJcutJKPS7GkHTVDmogbuDxmV9Jrx0i2QRKANAY6W5raMpmDtYv4MYPPraOOquXXGGGCnL2rTHGIzwL6LzMsMCkIzK56dAO+BoVRA40ZYpFR4VQyD6ozVNHlLZPnkWSvNGqXGGGCLLTK1OzYgEuMVelAhpB/L/b38uGdDOnZMPNqLhBHkmNbJvB6aIGFGrkuUPDxqlYavGqXGGGCLLDIdGDAXfSC3LnTVEgHxuyqGmKFzGBplhyAA1U3GqFFriDyo2bCXv8WShTVqt5pqsGLV9ZbUtOOquXXGGGUdDCUZ+8rAHe9OuE3QTVLVLVUbZaPN0Mx1OVRAY6v5QXN2wGvBHs9oZCRAGqXGGGCLLNQoUAL2DDWW4I61d6Obu0VJgzPeoYL+YSWlq2L/W5v0pJuxzxGtTVDQfZQzLrlFOavJJccuuQyCy+SOYWHS7emsURzMEHEBrO7orATZxaL+YVDubmiqZqnk9QVE8Lnr3zY+IzYgzkfzOClFOavJJccuuUyNvQ4vDvjjyqCxbuyVaHp0cmoa18Ygor6NgilHTrCUkqRbY9WkxR5hpXybhbjwjNCTz0LXMccuuXXGPufuFulIwXVYz24Q3jOKzvZfpPUUUDsVElGAoNklRUVpUG7Qvr0mnrtIuK1H489j9AWzHKOMJccuuQFPMQqE5iZts4R56+rAoXV0A+Iihd8b5qFIUfLlcVRecVxNn+HgxAsqv9W4BY3lnO0IRLKKKYJJgutksDUzmgFzpHwv5iL2o7oIGDz+gZ4h6MaJYHYMYBdcMUilxwwaIVsI3plHGUpNqP6gFJavJccuuXXyChQ4WyPNrpd9OV8lacksOe2/1jbS+aJSpZdRUrxF0fKgPDwMtFUUoOP2uELgiJIRLLKKKYZgqwM+IwZHoYp6CnNYM4MQQhsy7jNJxjOKk7O5gIc4GsNVEgInVY2IzELKSRQasLLXMccuuXXGwi7OrGRZulIAhC6QLrLd86MYOFUrVF5QMNuKEgIRvh2K0Xx101YzbAxz/Y199QJbM3/AXcHYKYJJJcc5BYPSK1FjmgZgfHwtqrcMAmnqfPnkjP5uMuusXLZYG0fEPbesNAjAAEbAuNCYcvIRLLKKKYM8H4JXPtpfhyTABm8Lx9Kf0MIiMzBBhZRAF7cqCrWMx3dklDi+xwwaoVbjTXR2FUMUtOOquXXGGGU1a90Mjytv51m2GxRIcP5uicixkHjwhGACCBopUG/Ev7ZWG5woLyxekI+GbuvHYKJJJccu5E+MTrDDWVVYPVRAy9XD3XUm9aMWlRzNR+YJLBo4AXwPW4a74t7CTkmCUU8GqPiavOcuuXXGyFgQ7OesaWF6uI37K/5GYv5EgGaPfiB30ZuBKzvatXbMqFrrm1jRPWrN9cixXMtsHKOMJccuuQGCMWkQpbQs1y1eQzvktAtrsBNvVxfOnsGqqFikUZ4gIgnCWA2A2IJbX5z1H4OMJccuuQF6MQq0duQqqqr0jElJGXNqqnrY0r0LIpBgCkUGtIXMnFZTe+duptWNCnAKGDhkMcdAXcHYKYJJJcc5FfnnH+ImbCbo1DhCPeLXk3mQuKiKRvtnhX0nZ/N0QjvQY460AuLVy9rcOGALLLKKKdHL1zBZmUnpU5iQzvuksED80ubgHWlAoQJbu10Q9rAeASk+gqL2SA5h7IR3jTC8CqCgFJavJccuuXXyCtU2GXPVkxFBF27cGxLOYzybdNKtYv7qMQkHmu4hszMRQgIoyKM9V42BvHvYXMcuuXXGGTir2tqF4HIbP4v5eqLPSuDiP9cyRlxaTeI7KbmWmDrheZAe2Sk2geDPbusdHhRWkqOIRLKKKYJJHa8Kis5uSHjLsoL7arVJTVLwnNaP5j00sX1MnFZTelPcpuWTNVBRgM1DCOHYAJT8NPBv1WZxSuXGGGCiSPqG7Zq1kqUULwYQzvkZGWhhMfkacFhkJP/BSBdkSUi+tj54Cuzx7bRrKisILlR4C8YJttZ0VIbL1TgdFbMn4moTnzEV3LTovtIYfQEW8GtX43SLvXSrFz0fma6shItRw0cKKYJJ0qK81W7LAfs4J9tf+L6wG3uGERFQznb8d+2s+NdMsbUeqFIzQNDx7HlBrO54ldKGBQPZoG/rp9VYtHYtS+TRYUJxOwumobFqfCUuuBlco3ZUNt9fLtllgt8Uw9s8AnYWnqGNoGZLLLEoGtC2GXM5bSqqFstJw6BBuPvtQjfsfKEAuT1csM/vq6NxeJusCyEGnFY7qtSio2AAWy5ScOzxDrUkquuVQ8QIAGApubivkyA3toZmUb43FP8xloRtqee6rrsK2O2nLrK3/ApMWNdVChx+JvcuuKMRiId+jwX70F4kCm+d8OTgZuDrGPKjGwG9Ng/un0l2vI1LrCUbam8ITVAP8NjHlsOhjV9qU39TqMiHYo2UjJVEK+QmdLt/sAc7vPPU/Rqnx+I9v5pbgltOTFFk2+jX4FHzsH4KKYZLGpaf0M6XLj+4Ky7enqGEiAjho9xgTfOnmRYOYv5S5tSm5YcYg3s0NFY3xgsbImcnqOIR/FfZ0bwpkRM9v67WPd3RvIfS+/FZnqVaFJwPwZmrFx4G13YdmS1/GGCLLNQZLMYaRZwsllmgLZnGmLGIh70VYSf3UvVT32TYJnWinPUUxVERif2aRgl1aFLUXMc5/YDxG39NNo7mRJY39XbnkrAVPNdkm/6AnIKRMGmbQggd53PqQyNhJDQ0Okm8WZbLQKJJJejXK9yrR2D3mWpGLVYMAiHeYDnoUDblS1Dw3EWk14Yd01YzbRlSlbm7jCPGBeJqumNXOHYHwhtjfK9NbR9U32yoY37/6Xx9HckEkT7CAz75yB1b39Xm9gpFFLHKKYJJ0nQgNclIj8ZY4494nZERLtvy5mkyb2uHIXLVDrxRHmHYau0pygU0eYhvTrN3Yb+WSz0wcSivGmXJM8ZEv2xF/GDBae+7WDRgz6y0/CEs6vuBF476Uu5s1BlS2CivdFW+PqOuuXFZjwkcWqdcEojjvXvevw58YF1TkcVJSz2ZGxhjbykHj7i1PEFxnJD3bDVE9MoMMuX3bCg5LbMcKY1dkSPsi/pu3hOmPBTRk776OOlI0uDtg9SQyC8kw/7iXxAJ4a6Uw5SNrciuuQXVksGUG6H+F+opB46/UCOrsOtKz+oeoBNbMdfM2tkqppocTVUjVqeorjTELSpa1qbWqog4LbMcKYi44Hqp7h/CPYdPQL2RTsmbQSxz+iqd5K09EcxDf8HwMp2iEemhXGALLLEAMKZQ0SHYg8bfwbZwU9qOi2KQLZxCUUA0RHlem9QJf8PqSxrYhnKuTr3gUdCUoqbS99zKXWqa4TDV4RdFmzdKbQ6rAD7tAdUK52+ujpmBmEw1h/0n48thK1CuUkszFHYKKYZ0Ur3RKl6K68VknkERGjMKAVIfGTT4qFTrLRClBt6T6ZhlvklSlbw76E1jTGCBD2lFOzsykXZMsSdFi/mcqcCPPZNAnwsydVsR2a/vzASfkwIylUqzWUZAZWZksghQQ4JJJz4Ot4kvjcmRBmRLm7Rg0MQ0quQqqqe1buvWuzVL9qOxqtBrXYv5Rng3QgKlef/G2oOOzsZ+rrtLMxqb05L3rjqn114z270Z1xH12nyqhdMw3viTq7iW1ocbQE1AGGCLuFIM9ccH+8ZY4v94qgYgeiOz6tlnsgWWTglc3DphrOkPPNkM0rsRHkEz48SDrQJqTzCSaOGsEGQXwNWW+TS543CPCrYMqR/p/XFUZsI1EV5ErfmnYnyw/bMFrv8ZJccuaMeUXNvMtMbb/mte3XNrLWIk2rp3bGp6qNYkFOxDZ7Kn7Lutmz6LNVURgxgoP3RrIROzko/oqb5bjScs6OmPUTR7MsxumHAdvjil+I1X+eTgA/MoFA7JO5W+Uy8GJccu5ObDVIPfZVRAj4ivpbuskFpkaL+YHSWFKzIiUUUjyjlxLrU3HKMMcDrAHsdZBJRwv5qLBjY45wPyOqy67M14eBOHKfWo+mBwtLWYpUaK+CwYaQiJJcc5RbLrdHPpZaMWoVRAkqFmkFFSLyYkPKv5qIagLzClBeocMfcnVBhoLrUkqrqqxDGOVJEtkBW+Ze/RN0nTEbCRs+s4A7Se79lmQ2dImU4PflieCsJPJccubkGCW6BlZzbSp4JksGIi1miqkqDUtWdgLJ0y5eFByiievjopVKP1Cxzo+6cYgsvChkNZcDiXe82Q34yftegusRGnrBwb7K5/vh2RRrvD5n/U3amXGW21rJguuXXGqKiwkm0WZaP9LB+rRYge6DJnvj7jRgSJf0JM7RfIgsDq1VIzo1jLTH79vMNcokt8Upvs5CjRP+5mqhT1l/Css16Fb2+zdxy4Tq5bvZs9s7PqKKJJJz6gH8Ygbf5IsD2/PKivSzIzJIa7UiwP5cPgLB3euw1gZJJgI8nXmDBTNNHnPKv5njKOK6oizpjEKM26486Xe7xKvw1g8zbBU2Xs9cL4va1wGsCt02G9U6sZvIoFuXXGGLWYXLj9naOK289RrGWLVDM7EDgk7RthXupsADv4WtjFoZzB4pAr3MLBHaOMH+CwmfDt41+A+c46MylY4tq3DoBqbx1m4I+tMecJXIRpEXbsXe2CHYr9HoDLVXcwL0KKKgJOLZo9n+y66rxhXrxGmLIyhb2VPSjEI3jR0zYgMaiv6Ze3zqvd01oKRHlsRrLujHHavLyKWs0Lx+51Tj7hTpK0b/sxs9/CwzIPgNjGp/lyg3JUTFPrDiJ6KeDSPVp6JccubGqLxLLz6hlzV0aMSuDZ3fKnxFoh7FDCkPGTYP/BCV5UliBOrCNFSjThkNIz+SgHYIPNH+n3aipzKh4fla3hMr4C3qq4If46pXLAfxsXsibf1V0i7up2mZ7EmILtXyCLLCQaYD3jmgFgpB/LosPrzOZfauQ0AlQWTJEekLYSg9qFxFuMeazSIbfuxdmAbq56wbjsIgXKr0BZvyI67ub4CHYn9qxDRHwTmyl+dXdeWlB6vB02hC/Y9Pc/hZ98NfV8oOcuuXOFiMKsRloYp3YtMSuDZKrZPDuOuQHx6K4aRlpMxgsb+8oRAZKM6XL2uvIRpLei/9PabD64S8c1tqulzYW/xzg/zZB7ONvMxzNz55zk1urQB4+5Dl1f0xZrQ4JJJcbLC3R4BGqbIbC2PaivCnNYMaJp133GMkiMWr5YsAS2MAXYVJ6rmnk6RVRALVDTjFCBOay0hJfleEjK/2d0f/PdsgF2wGN4Szg/LCL/+8f7gltO3SsosyvYKYJJYnuRKn3Gyw1lsNTCUXMuWkFSEZQz7m+xNMwrqkqCUCB5VaJ1YzbbZaZDMGoROzvLZGI40hdDsE4PRonsKDRgz7+2Cq/65GWHWdpcA0g2+dgRwWaERBDhGjRwKkCLLCKa0aG3BNvM1y1qQzvktKcbb8J5hLKxg1JoWmzHYBgcJbpsERZCsN0NdgbWQ8EhacOq5bbb9XzJ3vH/UnC9oYPLU3S+kK1S+2DPF+fsMosFqYHB3a4i9PGtakzkKYJJLcJMSiltmvQs1y+uGERK0jb5lftzBIWLVIVXl8ELrLRyYfNBEzxo9D0NdHvyYH/F4tivGmO2sjn07y9C3YPAHlxa+BVaQOhEpn+c91+fo7i4QIL7dqn6St2Mj62p5JWDGGCLCKsEDaLZRlSYp4PNrj0kvjEkpHB91P3C6q1uMaivt82A46H5hU31YjbwAuNr2P1uDCXpUK+wOqd0UKlmPNPs63+3wKDFbMev2Cbp4nur9L3FpWETmR4eKYJJJabDC3TYBZkMgzP1Z/Cn/lp4HkbOkakvkBTjMQubRSJ4oM4psgVRDYhogigHLPoTOaygWoPnW/l4WNv//UmLAGQNggb/TxvQ7bslFEwh+fH2ykVqUZ48AAQC9CqBkJ2oGZCLiGGQzLk7L2B+IzbxE3wGIRIzJEI7BS07YjXTrQUCURdE8qX15fANkxXPrPFEeZNZcEWMPe3c0/tgmI3nsgFQ8nv8wd193oPbxTB8ok5qi/tcvlOm1BUS2IGSLLKKGYaKGsMmecBihlhBH4MSuIMPKjsn6KObu0LkPOM7Mniutj1gkK8s9sP0RxUZeq5uermVPOUVMwDV+sOrjPglCUCqoY75ex1m8gnQUxa/ZDwinjUB4TmhY+Gp8dRGK4JJJaIL/SJ74wte3XNrLxJ74keqFkBGqLIgNFTIGsX95ZIzy9qS0RgizUsIZkIROjvNKprwVIgxF4680PJ9w7xrUzZPB76TGKl7PM/nm8dluk7MUSiDK4JJJaQKuR2uI2I0AyE7uDiGgHfgNnL2mh45MtgquunHSicL+/UZBRbg+JsVtqgjvkJPSaeyMOjvNac49p3g6vQg2320IY7BV+3UPsl+uaIjRnHPpl1Ejnl7DFv89eSH0bCMLLKKGMjXTVLhDIpOdl66QPPrzOctKzEZbQuqFRjmqFTrgNrfADooc5rmn2rzUTCHRgf8GqXkIE4oT3mCQhCuRf8bsPC/hCg11rdzcewfTCoJNlKjlYzZhNIc2YmHjDrJECtFcbXGGFexKisgLgp8t4v5rOrsOzr6VdAtPDkDgBwGUG6fGSNrsM837a74CLylGoROo2RTIt9ii0xgaCppsgObfoRz3TL3rIJ/pLogfb4ogvhCfAuhGuLr/fP8NfVaHplCt9jUGn+WTr49wQB64ddw4opLfH3q/fgj1YwvC79U/s7Tw0fepWd/AWH1dw3nzeyPLLEKrgJ2Ha5Y4dfjLgSRrKWLVNagBNHszGdRkOBlzEaYEx2kJXpsxCc4LyxekT+qMttSs5+fe1FxJG66kjty3NF7KpsYg7btqwpBV9/OcoQR3WqTPLkV8SlqwjNh8Il1IHfxgC2HDZJ5DuDgHRQUF/Wmfjfx7vVRk4kGI9yQfuDhMNcf+wl0f0xtu5H8+AP3ysb0ql2amddmlbuIwdxMirvHW1B+V6MQh4XGx5iVBiQQWJBI1YwZa4ZleK54/X54wGVOnIRvr/t7hN40o1T/UX4VbthBLLQKi8u7a1y9W8ZYJ5qVSvQTkheDVFzznPOxT1Fubp+TdOo30bcdOKnQRkwLrCRuBt68OXNZX9x3zHJ1BeDqtutmIRXKj5F+WKnMUdFFafgcbrrAne/Z7+wfv5p0LX4C8vBkN543Fu+lZRAyBZw0k+DzdvldLeu+Qxujj/1IxTrWwnCkl1vIAjwmaIRmWrfXA0PCKzift0MBeT73IGVz5A/MZtFSvzQ1oYgMKikAtWI9CCVeRmhkCLWW5Zq1WZI7zekQpBQiWXJkw7KH6lHDyTAHYU9bXcamkeGpuXji55p6VRa5eK20aYqADRQg5S1uAkGyu9M3/j+ORRbr2GSyz6KmE2Zbu1cGlbpdCQT3MQr3LwTBEfB33pPlD3TZPL5jWFyVPtyNA9W8djFkvkuneU6hCULpnysEb6bWk/UktTeK6sZawa91HlReNVoSPYMMcEHXPrHj7ut4CZ5R6V+IY5YcdNDBU6ccwXuhQJ7Ryk9U36vxOA4mZpgeLzClS39fVS+8UqwDfLZ/ft0vwCN3FCqdMYrpAUMZF7QLQxmoM0PmsNxSdGi66eoh4ts1s6fi2Lm9UuM5ynXGGPLMoRfEgwXD3rUzE8mLwzQ0tQdeOwIs6cMSjQGk5i32JQtjq526GK+B5mWj2HC+tob8MpaqPF1w8uyPdiVuEE4iyAiVe2qYUc5yFr/tRErrZ5BO8xMtLZxTqVE1/tk7fae+Si5nQzs8KjsArARU6a3yNy3G3KoKRKnEqtxrYpxjS/FI5OV4hT5RVDd8QbA2rcIRNXpTpMfqLnwq3rUBrhoY/7qmJ6bE34UKGElts33njOP879ux8N3Ws2a3M6NlVpmvJu4+6h/yR+VdbPnactM+CQ/HD4RPhjIxLrObFudoIxLe2oy2/3KTJ6vqHa+h6puTKVVPQf4INZtbakvTB+YfvHgnpkpuh0dwQJhmAb9u6qzCzjWVhnf9Zqb3bmRPdjFLfCf9E5zXhf4+ysrKVs58aeWSZ1eLlTIG2sL+hV+cSNoH6jRVW//qNsuJeIChy9FgFk37MHge9gQdm7c/tKVaDBGtJDHVvuSzVK4wI4/aXmfpVduE9YYz6R1dw0y9L2abmH8oQ9UiyIIg9On7wttTLVCMsiuFIapiRWm8XjMT2CpPdpuJajIsCn9ZY5tSMXcD2Ee+OomctS0sGc+RhODbPnAKrZ/sqhIS7d+OEfvAI4PPzhfhV+5uTEmpnPTIcanK8NBp4YtZF4vLQov6Mydczk7FgVnBYMqVaJgk1FrsVtrl1Ct3gRBjKBwmSKWj9jFEHobL2VdSX/C3a58tzx4E+WWehtbMyt30UqQf9rehoePJAqkuC8Yr9c56XpWa0tWYxt1hiP6DiHqmNDFThWnQjkqZ5xxVVuQahMG/IUVOEnir5rfU/nLgE8z1bPpCMQqE5pPGd97659HwuCDoB2xGsL6ZkEGQg/L99g9ZqhuyMXjyzG0kPRaMt65YVGdG+pB3zMJ1BeNqjueLCOBYAHoyEqlffs6+1BAzIY5BUTcl2wKBBxmqozRmxG3e3jUBYhVQm5McAIF3VxHifZ6GvjdAk129PEmUQhjyvapWHUNqs/NbBebZyD3PYBVkPKI6j7jN0LNLjSM6/wBJMrsAAYGFMMnKmybChTtguEjAsXzG1+cRrNnLe7FybTSV7B+ZqAditRDnpHJ2CIsE2XnKVKxvDqOQqG5A7J9kFdYBtyA/QOfhDJZxXMCEzw943axeazDYqrcDLMYSu6Wtz/LFEgK+J6PPSguGe8ZgVMVD2qspege36skmUtEWlXVXPDkx3uNCOBYhJsgWeLaS2kNqxsTNRYwbbq+TxxAH+XKZBFU43duthT6dq+aWhlxhB5IzW2tHlvsm0X0BQTdUeG5FfooEdXNSoSlUtJbt2E1Ikf2W6W/tqwd7848qPQ1we8NejeuYywFoh9pqJUvB082UXFbd5X1p1l+pmwxqdUVpr12Omg/Yc6tjnynId4AXEFQDA9vY3xL3U1OVJI7exxeUWDMnwnlskEOyByBrm1+j3vD0MsJ/Yuo2QA0h3KeOQzyp95xBCnIptQgBYzojMBut8cIi1x8nEXHXYv7SL7o2mS4q9cL7u8qj60Aqx/nCdtj2qFqcTxs1FghV7LszNXqsX18Qn7/5wgC8NP5geFKOd55yE348/UjIm2YJUbCNr3jfqs9gdGdlhdvnlAIkAsO6jJ883ct4WMXuDkPsIdlh7AgsC5hyF+kOt1B3gr0pbkB3Rd11+UnhKZ2kJbBS/sWgTo9kPx6TevJJb9mTgv8q3CxAfBHtMys1WrElhkBzL2YMOzYgz3DNs7C636uMzoNPkPObiQj5omDlbC2OH8YgiynOyFlJumfBfu2Qo3hRNz0bT7s1PlvwyiQ4hUHwCsDGroErMM4VsBzJAEO2Yyd2Dt3iMf3Zu09YrR4l/VqYfBq3ycdvd1d8MOB2dBVSj+5m1zoTw7xCq67MUfL7EpW05/7qsN0Xc5JVwc+e/EXUhbM0qaa39xV3j+OLzkhIJpjGBzjGQ3JoOUzYvvXEGFX1TB+Mg9GH5fF6lom+kuMqFe8W5j1dkegtvkyXxpY8gJ6hA28zytzSWsHURSi5BtjErozBY716nsWOesaMfciDCNDKjHGkhku/TwtrpFlQudw7M7dcmgRxYWTky8auk2Mndq7jQnZAPfEs1XvMiWeluEz3wIOsGjM1ZErG7KB819V/vApP7pWrUrESEvD/VbMkYiMuWy+OJZYzTbJ+sftd51FSzmwSm37TyRMlljA1rfrgwW/3hmADzTcJOZSe08JodQe3CNOpPzs7uc6KRGdI/W7RB78gm+5xy4r1OLrM7xO0xJ6h7qeCE24x1o5DyhXTeASq2ajD2QFMaOkPDWESLsoQOksLiJpT9eFg0B8ybklSa4ynHOHjP3/5N+MWDKWLxydSt/ZFOWN0hBQsUuMArv1xgv7kkZ/d5vW+uacXyk29E8ZCCb7X/469DP2HLIw0lWZv2ESIbZM4DxL+IpD8+2fyIip0h4XV4dgDypog5k5xi/EFKr95r+6WDAsmW1tvyLKURP+yVTuQ1q6LrPP79H0MDqXbArBR8lt+kqOmiXcSu+WouK2Db+8bPKZQYR+zINJV9Y1ivzZYJ9vMQ1IOuPOl9WOSr9KTfv+9yqPUwCsBM1cmTx/zmtGSQ9nTfHDId20m3bZy4kcXslIw/a73q2suMV4OKr4lCU4F3m78dismr6xEtFv+F9jISS3Rp7ZNiF5YSrNmscUil0txnT2M72bB37e/+86rwmYij7jwIXAajJeSG3aQ2Rgr9HYg939ScnKWW0cCvCrsqj+orG1KAdmg9gzavkyGWL4znPOx1/MJKzsOkkLM7QrWZaZpVNPYnqOMYZ+qFVBGIRFAKmEuAsYkGwgAwHonSR2O9RfowATwGQllPZC0VkbNES+68UYfSNg2Y6BCaM4OuS4ZTTs5r8caE+FDxuGF4mwkuHes8lyLA9LnwczjwCWaG7wFQUOBX9RHL5xkZMhO3RmkDczvoSnMm30n9CrBYhtmoid+RSvaysVpVYLbIvc+qLwjkbuUQX8yDkG9EX9UZnKzW1KmcBV514T565SZuDrLeGubM5yNo3hAH+/sZzRVvlbu4a6Yq1rmn8Uj9X0NdobEnJk7iOKzbQFOHBak3fsmOeRgx7ndc0l/lOdttxrKpLXtJ0zS2xLndq32NwkoVd4rCgKprdp0QavYu4qxrB0n4r9B/uJ39EaJ3ttjv8aBVngdj2NZvdw4+upXpne2D5bLfxV3blW3pPH+9C2Bke5b5uScA/AT45u6taWGABW96UpUTg+efJobXuQvVwW6qmMUaNPnvxb1y/OIMSc1MQuiviZLnPfAC3RYpxJwXqPUZnKbo9HsVNfvAoIHgGbWabgDVKcc5Pzt7nc8An6roY55bdUphnDhtFAysPwZXYwtdZdcuu5qHfCRfEeiGX2AGGs66cN8lAQEBwJCK4U/n6d8LE8Y9V0fxQv7G/DoxYN7iJiNFK6HSANaoxS68ppx+K0F/ygSzOkPE8xzEqkXjuO24QOZsOUph6XsfOg+WGsG+zv9ej1JAlVAICVVG9Ypbyz05mOLZBHkPGsjMYPWCrBRaVKv2lR8J4v51U3MOTEydiAN8yqOJcOQDh8xdu26MGlY4nksIamv081/HiCIEVP3ZJuZawAsHPluV2yyxpFgDGKRjjm9+NnCT+r+ogMYQTq/n1Ud0x1DbOj9ABNklLXJC9q4o8SlVUzIP+tZQHgEXWk1xqmfFaRPhtn6+tLr4EzIP7MYcDjQCm9T967mLtTOX4aDLKAksWn7Ed0fMYPQz7+y2azDYzybqbx1euXuiBDYNeDL2FuH+kaNfHlH+CwoyaVNSgICj/U2hMMuDCXXMzZE1ErrfMjLVB0nrho4U//kBMvtsaL9nQdKLXW03q/8lq2Bsgr6ZUF+Mf4M/UEs6+l0WR7IdId3udqstP9Gq9uLnS08r/wG5R+ZupwMQpv/z7gaUdee+BjFl0wvjyXTVcHR79FP1NlNeX7hEFcXVyqw/1QsIHK6IaMReosRMp1ZvuzZG6HXYv4w5r1YbiyYSHPYjHsYAC3RYfZ7BOZ7QXKiL9oKRggJNd6jbqe5zPC6FqQZ7uUqkzQFa7+FCIg5OmS3qnyCtHjOWWVWajIj7IyTCi8SIn1Wxomz8xw9Q+TC88xXtvMYgb4JEkBG/nEvY7bb6DTlXLDGBNslw/QX9df+ffdE2xekortmgUUjJNADA2IkzZT/AXFV8e5+NPH1ZK2IM592joo+Sa6W5AXYgooe3AQoQIPW8yzrRz70PtxiT3yghJgld8hxjtzWjPEMbusmogbuDSEf7xOi7Z5fqeutjFDUAFEIGsDs1VIzTprcRgfJXRaMs7aKz3Tjc4gLuF6/D/gNhv4Bttunw0ke34R5K284S5p6QHcYn9vTpqx0MuDBbN+Nn44wga/coCeAzvK4nvt4d7Be/sOrzMd77JZQcdDf8Tje96aU7GQzsN4US3qv9ylQGL9EUVZ6gyW18W/eUV1bmyX5qqnW7bek8wQFYSz0j60NBdp5hBSDdRilRCKN1rBz0jW5muOyytKDsqQpsEDHe4PT6QwCG8UiZKBDzmJ5hDAQtwgAx0IHv23KajmLowEhh331R3u58cQfqWYTK9W4H42x1FuROVYXSDW+PLtd3FnvHpRgz6sh33PlXxk198HuwTAmdiMLTPPrDpy57c/6TFHWbNepNhvpTKeUpm6D5ydN5JiRLeIChDJ9hI/5b28G4qkK+3wLPIfEfOd0qLz0nvOms8d2/IRpNpCJRemQ3tptLoi+Gqye2Qb9JOeJS8qlI7H1dn2/kQiIRP+DWVH4HSaB2QcoZpfbnPDUrYjb5j9dmzT0rMMuthlHRYdvBt0XnXCESlIilWyRAWYhbjpP7zoL1KU1dVvLOhVK31xq0Nn4wkbXFXI61RTtbaEXW+t+JVYuTGbgS74awhtnot+E8I0lY3Jq06oJX4lKcfd2m8TZ3Zp48aIKXQZwBnK3AiBD61I7YD2/8mTUQwHb5d6wBdnUHl3spNb+BcW30ZmYCVpG05DwXjwe2Qt7ICPEF2Hlv9PsjX/EFy3FSsiUHZGAnkUYHkLcvtv6+3d3XnDUBRREvcKiMzx9l0+YeGRoogbbzqvd01ghvwjRBJ19xDkfGFzmbuvHYLD5ROG+2utg1V2iGpcn8KMYqN+An4Dh0Yn6vf9iDiy9CIWweSkodQW/qGgwkKbPvhkTL+7ZE+VjKKrvVqBn5yd3MSM6rQhQGn+WGpYA6T5TmHCydjnh9jo+TzJXzjGyQCPp5yW7r+GI0d0NkHHLVTYX5UeG95mVTMnWA7xZ79ASRXtsVLhLZS8vxgbuiOkP2GG7aikEzUHNk7GuS0hLHYODOZeTL4wzu0xdsQNuJVMhn7bcDpsjSwxW+Qw8wIy8URv/qil3wo0FYMK8Eh86UO+TwH3/z1/fu8o+7Ch1ddevLvovbWHW+FMmn97E1lIBuOmhEia1f/ruwRFDmROVaz2BPvrvlDg0Mkd25aTGKhvzAO6dGeFFv0I7SiBgrzHfgd76SBkWKzvZkFCUEIulI8YgslqF2wbmboxfLVlhxNIYJ/oL9oOORbUyCQPW9srFEifdentYehwWJ+LUOy6DpbrGZcQ3pvt8Bq/vRf48hQLnE8qgNdOyPA17Rot8UiN/mpsBO+I76FQUzyCeDvlER1pzTb8JYRGLPaNRdH1H1dkbTrN3j76/WSO15G5MGoYjkZgNg7v0D8fIg1jf1xYozml1POBj89YwbgzHYSSOqFrVPtyF684xqvtduBUhkAa9KRYgz1YwbjjPBsB0zlD1KkbaI64HYLo/6DVJNjBsLGBOmhFQzEqJwrdaNMkx3L89CQaB6LhtbL83wYt9MMi8cHDL9wq8ShbHqL3tx2qCzoxou1CQwfL5ynvNxF/N2phjWBQSTQX+HMlj69sRDUcGFSuFp1Jm0Ru2dUQdTkOzvh7Giskzr6mxlFQvhqUURkBGhGdRGikdzGWtz3D9s/La95Hx9nTDZdNLox4ZYg9cBBjF5YqkqwkVCm2GLidV1pSI9DqwuaYFbSr47oAn9RSep8n2TQvEtRMFeui/hh6BhFueKL9KGTFhig343hmnHAImxNoEHLvgbOS6ZRdhupH1i3almkmY3QtsHKpfa4Qh6lnBN64Pujj5i5V4Vtun/nxiUWBT86yVC3Gaw2KfxisjRpk01h1y3UrlYjbT342vLG7Wih8+NIL7sapEFmymkCrQzNrbh+OiTufPrBGoVB/sdc9iwGWrBBsMUSqSfyQTkcBKjZsCnVw/cUgTxYPELVeY2V2ewvjfaspaL68C3XLDZSTfjRSXGmO2kqJMdnF0mBui3C08CZUL/O3E8lyAd8QefsJmZTWmG3zZxRQx0BG4ZHCkNDgNsXl8ynW5Qk8zIvPzaSm9Ae1J13FubsQGK5sBfGTw2Vj4xL4zhwOAsAtULVYWLdx9pg/u/HAxFXWuzmcj5Y6wIXCV1mOKiv1qNbctvmu0YtP48nivQEL3SwBnqM5j/CxgWN1d6Oppgf10Tx6fE03sXq3jlV8EvgtpkulmXA1uxomXTZUXvu4r7aulENkvBOdjxNSzdzJfHYv5SO3tx4g3v+00tu2RSQCsI4zvg9HkwFM5OZor1mwnlxOoZ9B4eumDMwy5dIzocTP8gpiqgA/Jo9O7EaHnQRZKgHPk6JphM7M6CUXprMXGGFn3yEYOVMydw34QElapcqxriF1u541FuffOYv4e2NTEGmJ7YkTCUQQulWHNJ3jyHKGfKMQvZ0rShAENSQa7SFi/tM9+jOM4tB4cLLKKKlMgK4wqYzvbx91ZwEM3NH+KXMGElqUr+NS556TgJXLrMiBoUBUW77LrdVfFU7pCqSdWkFtq0gltTFAjo6t1c9E7u1/UibUGyA0/S+Fe2i1n9grw4Uo4ETB9SN9KmJnsl2l69+iHpJq09sTf91dd/Hb2vze3NnpVe+VP5m1/uVFz5ZZuvye3bTEjIksY8Es+pWn9QwULrXvtM1vy8Z49w2ERLlrRNLZKkf/DydK8sDk5GI9lgc/ZAc1zZKP9MY1x1ZkqOFhUN/lfOy/F8O49lPQGnO6MzdqWrDhvTd8akjmI9VjIDJK3gfvoefcEnoRPfErprgMUaogR6sQ2n5D4LcAIAIgxLszNuzNrR417tdJ6AWjZc225u/VC9Qo8nCPlnlj7BtO8OKnhfjoo9/8L7rD6F8qUrBpMVDHVziQRmp+lzHiY1jCU3w9Wo6E7p6orMthOUZnQuaNhd+JR4qJb5Ikj9hUhq1/Jr3en0M3M9UM0bVDt2us9PUwTJUfLLVCS5YVYwrjMfifzvQqqoqB+mRS0pUQTCQ9aS4XYkzpE7f5u1/QiLR2DId3bvTOxgT/CW3PcY/ocPvEweIq2lAE8rdtoNbzdUp+hO/FjDcjJmyRwxdnhd7n0BpN9/19wdMAdSM/JE6kVwQdLDotUxIIo91r6+xMS2WevUFf9+Eu2s7ESJeAOZHTy7/odqThCro9IK99PkuijGNtdlQKGqQvbzkqejdxk7c3T68aOCnNYJKMDbrEQuEzcpMt/A7JSiH6BKSrvGEpFwPlI9Q6veyxTb8MA9MtsZGxzDPWrjWUY0q+FpMrpMDSHSFB8f+AnIxBz5Oiu/2x2aRpbVffujTE7PT9fMLM2fRVYHnvQj9A3v1zp8bFV6wz80hxLyK7nrdE7Z5+cZm+nbohGNlmoUMPdDf2HGFRsV5P4TDrVU7ENonV2Z829SEFNyACZxUyMlvM2G1JPiFYkvzQzINdCULwSmNikQEnxYlrL2xqhwUCa9DYolj1ieKzbb6ECqFiiO/RZVrURJJUVGiMfW3mIRUwc5HkmBbVPLGxILoDELg1Vzefd8GoX6+GLxjx9Fuhs9hpzPrwBv6Pg0I3r86EH/jx77zfEg3CkNL89zDmbrI+pbiOevIQR3w/bj4EqITALxwrum9jT3h06a3NHciiDVXYyZ3AY/ZICKhVKSZEGoRbuCgZYY2noBxq+wTCaHGERICRAt82Ai0jLsWm9PDRkPKv54kqOciy534RuZx0bl9Xe3AXN6rWRYr/RC3ye3zfcBcHrr5lfqBVUx9RgWJKia6EcqX7LKiKeO3SXzwiLrAbDTDrl3+EcWMYNYp1bCNG+i6nwvVQwXdYWnrbS7oBD8Dd7RGjbtvtA4ib37QQ9/ss3zT5nrnOJJ19pt4v56wjLwxZTKzvIQLxVhZT2GmcqCaBLJWQQRVwWR025K/5QqMcIzCG90DMvKj5Rzh+mD3p+iHYJV/tmha/Zj9XrdHeDA1yY1CrvIY9/g/Y+DDfWvXS+Sa+5aM16KNocua9nL9n/eDNlOUzEw79iFR+EPgLKi5SfnrQ/HJx2jVLE5dK1NSdqi/ht+9u812+Xt0swBvbnkP8QrcusamEot90MB9y7kkdDLkKzFizn/GgPWrAJoSYYg6Zm96r4K65pVKZQRgdmozJ252gym99GwNWl3NqmOispgsDTXriHZW0/Tn4rTz7gc8IjgeNrZ+RqYtFmIHW2SxCtqepgG1lg+Oae3qRPYQK9LbAZ7BeU9Yj8CSFmPFYix1xX66nw0TIBqMRDWVHaR9U3/qjblw6343XMtp6HUSEoZvHlFrgidLjLUZqAMIrXlyAG/hvRp+w9B5EDfYSs/bgQeccEBChyB1wgLgTHz5ThkASUUIrBtN2en4UwU94Le8NekFhkGUoQuVozVabBEerOpNM6pyXfuHOrxKYoMY3CD7V1pM7193aE/lVudfpUP2ixVEdQ9vKYK778lmTdA1g8cNCQ5/LjQ01yjGJEW33vkO4rsCcLKTxpUuRDxw95z6mc0bLXuvUSF3DXmTS7PBgIUAjS7xJ7VryxE4ENm4Q2gg8sx2MWG5w67uUZq6+2DjDErQ7U6tmVC9CgzyNBvxXE9/YuQTqKJaBzFBwr4h9uQiVYQgkjIRMf65Sak3j3023Ys5V2EirM7dFZtTrY1EnXGjU31xufqYICTzORVOpVZhMNREB3MMMdtDeK5hFUn76R/HBtlcUFqCCceNh6K6QGlu51TslPemC1trlSeAxYvr3VrTlJDe+X2YbvyAKtD1OQoJsSI1plS8vurSTx2osS9GZ722Nt2ryf/Bmn4LSLIMDrMLT6H+6Kz1YpbwAP5rDIe6U1dlyHRYfivhj1jAglzXYL06RPl+UXHf/ryZFN4aiw38N7M7Yc0jPkkbXGGOiW5D1f7j/Gcc3E8OEfLZ2X7OrPTrL39XtwjFCUERylIRwU7op/q9BtAbm6rAvQis5uzMMcmHJHz5MX/UE0sBtwGZDNzZDqNbSp/vG2RXxJLLKKKVoK9gJfzWE2uCeqFaavI9XMkxO/kqDUEsUrjCuWSHu9ZKho9TQ8xgybQn1BYyEzjdm+O0zJr0Ce14A7u12EZsaN4gicPWEhj8Qwp72NsTQGdYRZ8yCy2WfxO68Qr2nxxlCKGUl0Ahpo6dgo9aK6N3RBuicUndTLzffmHcdViUqCuKHuvh5OAUl5pPiMQpiNx7HT93s8wU6lsAmUTVDVLCCZGSAy9UgTx4PEUrrKRYfzEbDqqtrmDhUeZbScYw3CUUgcYRubwba1DCFNFRKirA4P3besX18XhveNDRqSS9CAF/FMyZ/WFH73EmNZmM7Z7Sbh9AyJtTgC1QjikDZGugIjHuvasrjW66Y884S37ILxRQpMczn3m1D/xgz9xDcqPqRkl1qLGobTh1MPN4A3IuE4yHEUalQzWTkmFOiLkxDKwAdb+3ZdRXUER/hr8oZYUGeU/CToBdGjS+I/qr9PJpptyDpGnFZ1A+KIQgKrE2qKrATlhm8/aKodOjsQKGvcWU8y/DwasS5dtXezyNyFS776h84cuKlsvplzlDMJfU2TRBqjcerKqBGxKacNGK5oTEdqJ/b0859o7Dvm12yHKbQwBd5qQEukPQiDL9Lt/x/C//VnKxpcfrjb4QxlD+IQ82djWcyixZU9Dd957Owp0Dxkj4OsqIDYVbWuYzsbvv3TK9BfwkCsXVKkbE3vFbN+cGz+lXkUVmeJVl+1an5AWiHMSj5oqXdjN+oJD/ZT1XXE5W+KbAXf31cJtr68r/tgbQ5dtDniWXxqvY1/JeS5aJtiBPPlRFNIcK1T6YhHjUuPUxoHnLiF5po8WIM32AGLmhcli2qj7NUlvayJwnJe+bVquUMo6iO9q3UAIN7TxSGFQWeKE81XtOrxSKgZ0whtHOBVs+78Q85T7jdl7fbVYUo6MndL9/pTvH83wVmas5BlmydEgnUdty/u/ZzdMElYqwW97IfjyKob17uL3vXWItFttOIMhJAwGNuJL9QL0TT7Ud/Lb5r74ox4RqVZ+Bo5YpO3EpW0b15SBYV1CPp1ZHMmwwdLPaNRB7j3Iw0mBPKHjiqrReaDklAZ+wQrxzTzEqkuBusWKB2prhQ+izO6KuKmP36Ds3RT8YMYXIiJGRo9D6nkw69yFrUQsc8x+5kHK3ocOCwcXZo33WJ1JMR6FlJQKH2yErRBnwsyTxqYzNs0ZXotx7pA6X6xSEtq31AYqnbTooplEEIKgCrBYoodw08s94x8NfvqEuifK2N5R7fMPtPeIJD2LmFPERYRZN+n8aakUGwN4grvGFDIIO1Q6C749cI9cXilqmHjQtP7wODCjFCKOjvltRw1aKZh+AeK9wvkPZN9Jb7g9Gf93BOspdrtmdokB3bn9FZuOQT2X61Xze/fYsaj0Sea6mnxiB8R+WVeKV3OKg3PE0shsbh5FBNHXdK7Ga62IeNNspVNSWgGEQdnvZjaVG1Y95893KDqSxnjTr/0lueXOWYT4nm20Aux0G6GpdAioB6b+g/4TTlvYSz5yPiHB7mcQOvF2nfVsvUsrPkzZf/MjwEBjradbkd31BhUsRsUrBh0g1ram4NRZX3Or7iNg7c4CyWeXBMVNihzEw9B7HVZhs1TueBl9xV12aL0CCVKpwXv5DVVaRXP2pqUhnT55xZxPCsnwsdcLesPdMMTGCrZNv59cjV7TpIu+7eYfSlUu0ffz9BjJHE+V07SeoXvprOTt7+rXu2k4qLiwtwtwr2SmbI7Gi60xw+uLrGyvPsZ5GWMHctgjJIeHR0zyOQGBKJxKsm25A3dMtUDqi3S+vCVj5zCd20NKp3p0FzhrZdFKac77ACZxD0bgI4iXvBYNb6RdwMhe4IdqEkX2JsZQLfIg/FYpnl1Po0Yx5vEym2WrNWwRh7aT1rwhpPH0w7qDNIU7Pld/bB/AEop2oVuHc/lAPaXJst0N9333Sk1B5dFpwPQQflRBJVFJ034nx/b/I7bovw6CkVkLoITx1eOCN2be3SuQV2PcjaydQSsOFYxvy/PTDwHl/oC3ufcWCKwncyE8Tlq23PzDavzfEW6Fkl64bFwkrnzY7w4XTuoLGEX14+UB49lBAHcPW4wNWk0/V/4TCzdKkTg5+5Ojm24pzfaBQqITM/1Ko0XdGavx66Poo16XnZQZqFe/j9Tzwxa5j4psgM6o3b6R3IIygpmTz85uFbTVHq33/Amo12lXfbx1KYDrEtCp6em1H2MxOmirSaH3JCsX12h+7gM8yASm99h+2wJULq96t3ot12jCa32F97GNL8fUm8UW3JxcMp6qhTQKL3y7tUTzCPBGiJ4K8/Sun+dLczfYsjkZ3JGQ6JlFuSnKjhkzNiTVoiQfsakREuFN1N+3y0jjNRGmKHweMj/F0AWOLhNRmgO25QsOTrlitGhBtOZbTC0n2/PxR7lX9GzyMPK4t2HSd981L24tFAxRDhXKr8D7wwiSl1JCKsyJ12DtT4ndMke6BRFdIFCdcavLW/WBzMUbhElYfgcadCHKZL4WtjUn29+Bxzlnzpcs1dpv4cA56Dm/g3+Jt7Tzc+kzIj82BRiqYqqnC6RPltqhh+oVW6Ki+jD0jj4mmYCJbI6vVHs9/6wm/IAaHI9BLNWcLiDM/lYtKood5K2RigdS+6q+YSQ5ijRrX4SlbwrFx6GQ8JGZTnw99Y8k3lAxNSsC4beLK+/GrAZ++IA/tg09XUbwB9CqfIJD2GkWhVD/f1+i7nGJSjDfL/dH3OGLll6sRdwvSkiBikRqAAi1RRnVBp1P6sr7w8ZI3xtFVQCG29tLGmeemovecW2iiWpD9Hl/ft3RwWg56e5TekgXYMv9zpx7fAEX/ChoN78xBVAowbYnx5F95HkxMdSvyNb4V/CPgg9J6/uGxLOuHt8dB/Ng/qmcH/czqrGHn4aTHMeJdsb82djwlJN8F9jkURxJe6OyZtUw3of8gGKC3rDikSSwnzD3qj0LSCAGQbEhvzMG46KCTMt14rP0cOUkqROfB83p0MHTnflBEKtO9kpAYlJWWCiOmhVTfIebISTBIaZYQ1NTfl7G0/cZCi2xIC890iQzFDQwH3dZzFIUGmA0rBM7XdSurNG9V6W+Bnz/Xr4l8uWTGLVJXyGw7wrVxb96DA4UI6c3U9y3ZZ72+UDZdNbgd1pJGMidDINM0/9JicERIrBq7J78NGY7yGXj4oijYG+IXATd/rlhrtjruBZX9AMHOQnLJhF4mpvYhtul94bnGsEM3cEnRxz4lC4KErdIx/w3jQ0DYF7V76jt35TP3HfrfD05XwdwyOfQ0ty4OsM0k4bXxItvCQvJedl/C2YNli7Ix7oRTQleHVzM5B4rqd4Zt4JG1FjmgP0eYwb/tLpJMNdipeAkasFI1ThbjPAcbw62DNj3G9oqJKRcBPuDf1C0nkFNKpddwY69ulrvbUlpIAlkUpQg9/g6vQf5rW4vIVh3l4bUBBFYTEd7Gv8urAehxjtlnAMFxetnJox7mwIjwjuikycuxxVziOJxnfkaOVhKgrOagYdNDgmR7sE+jp57XEfcPf/C+Sdb7/J5V2iFf5F6wiu74wdqQhC+MMdejFKV46Sjbdqc2Nx9SoM8GFz+tQrskI+Bt58NyorFrtRdN0nm92w/2EK1rpKHGyhB7EX0ksiWtxaNIdWJvvME1U2GRJ63V3rrXS+9YLhTYbJOVpP5s9R35MlsXv0LlAZlhAWdVwucTLm85I1oLrP4WXGRkKWegWvN3N/nFccpa+KvncPCnFzEPjQO0HSExYlesQV2P84wKA5r/oIOgeB+glHOO3fl6Cr2agX8W3JESaCUC2WHe8e9uZl5Keai/CcBs8/Ubi3eVVUDkDchTLg3qwyrV5FLvy36ctdDPtDQ+GWZbScYjlXqYrwn9P3U0QBcTi9hU/4ETZIZsDNiUU3b88qt6EY8c5Iztm7mdTCYaD6LEYDM7Rw847cyZ/lJsWj4Cykf7ng4pKRW4EoB468Cx/x9mx6Fzxl+XK4p1lXzbnf+z4C0hD+S8UbDcBizmGM1rrJEiR0C/hH+GtVsvf3SCyEdt/zd+2adz+abTNRTf/Uy3EWTBa4SXgqohw+d1X8W22SPfarn2Ph1l+CRQYcpkn0dhavgPhgknhCBR0PYcBb5WUko+1slLd2dNefJMDdWfH+3JEa+HnsRInuyunS8/HsdI3zRAJDrDcWP+i6Lmd0wpO0b/sYD+/ksJRxOkC+1M/cdk/6bBdZVYesnl4m8WxkW1wdvRnZULJ53H0ox/ujjbUmqNJT85Za9qkjciAqx34tYSD2GVYTnKADeX6IOEA1KGGBe/XDIJAG0ugirLqdmy9sqvIpBQZMRpYifspPs7l4UboIOO3MDkEW4rJS2J4FhM+0PdNt1e6HjdfQAGqO2tE4icBZb8xTbDbosWhGYuBdd2/pz3qn4RYcCr5KXW08Bta0w7L9B4/BkZ9dJb8KAJLr2SVA7nq8lTq16AGINgHb//3Y53u1/smYxH44xfodRi94hL4SpvWl3Epot7OqeoujZnbQ6oPB58D9J6/FDf2C66sImwsqucd18nNDcO1as4GmBcDVealFZaXDMiJ1+/dHjGF2aePs2g9nWXMcl/4MwSlmQgqkurMEMnBzxlj5epIus3KApUq/r5VJgwthzM1tvNUC+Ps3RGm9WBGmaQG0qdpC2cL8dw4RsXeL8VHDSRD8tuuhUN2kYmxcSE7ihuC3Jyi7PIp/s9gtp8RUgNjlm9RQIMRAGPm8NP5R7BzMtnJbM88wHdN/3Tiu8kzIJ0Q8pZH2SM/OY1+8a2wFr3RqW/jjgDCnKWcvNDFCKGwP+WVeukYz5g6AHNgXz18Nzs3wkNszsB74ZuO/RILx4kTRe0UQjpw/1NE9B9aX1hxLuoe9PP3B8nsgeE0d9wFJ3d9Wj65dRf/aUSdIr7+NKa6z6VjLuYBsSEJXSGDlCwU+xwv0kk+EKA+GrozV4+/Upcx6dOWXdLnDkBY7nNyc+XIlWhTUPYrwiXNcWltDNxMqP9v77DmPUERYAUbvlQNZ827lYVd5Od3Ot69a45Tr7LAPKF4hKum3FxpA36XGrMQivWuLiRsD5W2Cg5EjJWyTTzz5GEJcK+MPgs0hjJ/oMSqwUwzk/6k2ir9trYHK+VunQLYnrqzFQmB+HaEtzKVr/xv8F6JyYkGs4V37Tz07UAqPD84CsAgoyVFKYwSwb03P+8yQ+ZrzIzdpj57X345hHg/F4FMSDmdFPeUblAVZh/W+8ZxLW7RKCJLrezzADHuEcNveyubVwxzEP2m3TxzqceBqS5edx30PC3T2NohbmJZsYrcvl9GehExU6U//+j7G46qMezNCse4cg3C+ZdpWXSp8Pyi2Sh1mfcrmnun1YX2d3Oghr7iRFCJ1xtT6mj0pwbTPXmR37f2kbEowbulH1H4saO15BNC6OPNth0kVAmhkzRVN0anX94p6P0wr6sdqteQ8Vlkf/701s+IfK5h1zO7CUZxw2z7MGBut8nbRxDu8TYDreX1+nSGtoSNNg9f2U41tdZoY4nkeQ8HqZcJgEibUeFNIevyMz8AoishvSNl/pNrDwMim6341W5f0UaQdqx7erslBwCbeQgxOjSRdQx2/4pi4wD6AeAJcpsy/7t5tsnAuXuChCTMtS77ymMQdQPSi7CnWdirMI2iN2+ooOzn+mR/YUfQSXWeYxXgMuBUQ5nMLDVRI2VNxmHhCmYf8Q4l6T/95xQzhT6JF4miHBsW6T/oq46lsyxQDINMV88/k3HNkhXLSeKH4jYxjUXVTDydNb2JW5sHkwzMvv9hZnb0ZOjbCuVIyw+Tb82lo5tqdAmcM7bslFEf23jT4AthmIY9+8Z5ytYfHR7KFLcXQw7QUbi0/IsxYLnMA7FyYL1VwAI3D2abfGEg5r33UkQBz+AZ+6CmG/ieUefc8VSYUWyhpby9ACVFj+MxU0BWjwr1uaW3V1Z2rK1Ef8oY8fqL5Vm79x3BAwuYWQ+jS7BMCjwfQMRFSe5b1SODlDralUs8Fg+u2oOeIwSV4ddBw8S6Ii0W8XfBpzTUR1vpaJfeuyOivq68Iq42dmuwBraL8EJEl1tTwGITbbpnijl3w48NqVbUSFTLeE1A5pu4llypCnyWPFTisE0sts4rjX1rt+kMsP8wIdQJOCbsdWddsRXzdj+8oUp7ye44zCkZ726NT+06rnh9FbWr6T2IaSuHieUdY7XkBoN5+cFwsPyFR4J6Q/rHHB+gC2lNmW/dQabMdejDLC248cv+AjeqNUuCHf0GW34lH6Uk8mN0AC6vV+Szo97P2s7X8JBIDmbKPAc3LEx3R0/Tm0V1wY29uXqdznrH+TTLeDr3/OR5r3pGWTc+h7qiIp/ld3LZYSOvZARp+F/x7olulm8EVnLRph29josOvaowt+n8Q61hS/SU9keIyDrnybzVdSAsWl6XGp6kmWqlJNVT7XCD34JnilajxSBQLZChJmMyyE+u346SuUzVBQMFFqMrmDhAFY1w13OxEgLT6hE46+l7CbNgUopyrMkiDVOR3n/Pg+Trar9CbstrhmxRrdZfl279XXfz1Kxhb/DbJHDVIB235T1PQoeiPOByYFwY96XjxuT8SdJwkK6Kx+QybSPBkpUu+ge+4eHOi/82CsF36wrnQ8yLtQcn923H2n9q0l/D57jDVTZAiDglDyd3xPI+91mK2g6lhLcuS+WHEMFikRRoiPtSkaGKe37SvGqXkTEEJQA05diA3JvwDoVV4Y83w8d6MEftRQMcbzakwseLf6pvAC818yox/zqT5zys75QT9KUKFdn/OtfacvJyH+kmb1QdwK7R8qs2/sqITdT4VNrxhxWSJIzYNHwts77XmRItqv6VU3VRPFf2/W63L4JHt/ZnOCrX95r6fQVs2G7j6Vtge929wTcLrsYdEdQ4V95kP6sL8sKxMZx1REq5jzP3wjR6OuovOH38NZlkAhXY0UC9EdQ5sCLVlReNrn0nxMupajllgCC5JdDiFVoy5Y/VslAdcbjF1+SK94fQP8oBQ8bmx8yBkZvveyz/0s7Tzi09zKvdCf8BffH1bsgFEl9dkc6NxLRLO+6sy1jCNVES7eo4exa5cLrD/PddMhUpK49fVJiJRLevbupP+6+NZ0xSivLq9mL3d2xIOwRonMBQnL+7/2tGbZ/lsoVrCWdxQyBRbbf3l1URpwf4IQBcT4ZaXydxIGj0Ss4OLAwhI0nHQRAz8kQUKOjeiWM+/gGxfFk1GkxfZk6+O26LmICVUHi3MjV7TWyNhu+/Wko9GK/5RZ6SSQOcPSsmt+fHqQpLHb7bBwYyl+TQfUVZEkJG3654fqtdr4lCpx6Eg59CmIz0MB0rM7dFJ6A80+We5GHkF1KyyOt11AINmhjYCZZtasj4ava6GYsjOGfo9Kbr23nCtsPadxVYly/IJWWUY7CXARrWAM6PhuVWCbCbLbDMER+VZMM2W2OzfBECrwr83S+/PNwyunF2Ml9Vzuqy7Gi/cVCihvi1lXiwoDeIr7vk34sLb3Xu4AH+KDgZBlz7TVEWKN1e2AW1XVBZP7JkyITey43h+PrV+ka36gy0tvGMKwmsmgRsar2oI45WcViaTq5Wio+pskj+su+s72t53CQLAW5Ad1lWxZeJ9ATExCQsJmViXtaEFk5E74b/Upt2baYm8duCQ313sxDF3XuS5ysCps8W4YlK8H83qt5e7ffo7hWo0LmvrMzoogw9RxrVQGe7sV/lgjTDuSRlltnlf25QsGIBlGm3UN1PDW4a7Um3qHib5/UzEPhIKlp85oFMDqOjkj/2KLRRNQx7r0nFFLuMWeVTVjrdv92Nx9doJYRJ+exEnI7aFBm3ixiba3UXqIz7OgGRiXQq0/QIym9+Nnb6HwcFX4D/Uw8Gm+9Y1j+8HRY7BF2sOBv5+FIdN2lZNUPFl8CQ6wsPgABXIz/+RZ7aAbYAxBsTz2uSm1CFujdouabKe3+z/bBJAnX9n7fD7IQp73EQK0y4kCrAZsZdOphJgHLI5POn8eq3d/FH1kUEDar/7WDTdp8WIlX0tsJ75YUNzHr9Lr1ZO7kwAuDgDW+7KVXXytiqrZ8PBx+u2oXeis9d31syUw2nbSJ+A4YSTko+YXA122Kq4lm9AdQHS/lfxmn7Fa9PzczDBaW87g/Z4iosCJ1w+q82VssEZJ+u3n7+p3Jyx5BtY7HBwfjn43sC3pLkg9KuNviVtO3M2bcki9qiYJ64+oZn14+UB4+QH8sBaeB5G0h+ehJ9tVSstUpRMzZSg9NkYpH+9nDthBhGp8VDOdXf9PSaSRf9KEyhOEPb0qYtj1BpANaeUrWGOyPwwJDLCJIRtYcXZnk+S1N/Z7fXZ4hp7o57DA4g3KkK8AAEEa2IyEit8wPMtwr5W1JGy52pCRRZB5JZYXEiBQJ/O7LCBrloYd7wpxlsKT8SlICd5AwnWeqdvWl5XDgO0UYFEte5bWQQ9B91xhIfJEAmwCncSorhm27PKehF8h/0w0dzrsgoAchTKmkbHOBnsuEURc5PctBHoxRmmW76wPvBcEg7vW/wJw30nnXlxxAm798h8Ksuleuhy5Vhyd9UufAh9dCxiMDr+rzAq3T9Dseb8yxz5TXyTqS+Q+MMdeiF6dN2bMcv3NzDeF5EuMi11vA1vHtACC7dFvF1deuWcgkA67O78xNZ3Ll+IRgHbx8moqbd3mqSNjoMW+NA+fBqpvUtLMiJ1IYmiw1d5TQqWfyQh7nW+j/48gZjx1CVKxpsgDjeZ4rpk6rFfmNIRxDgXlVS5YxRBRgZHRzErbKHrfQJ8BQIqqVTJJwCunPqW7bnJ3wbNwTgHniZNmytin5hyS3uKu25KgxgsjJFEv578K7jzkQOsGoIeFTwb82fys5fDITDV4TxWs+G9K58DFFlGQE6Z1xNP3O4nfM7grTkoXYTgFk0wvIjjIwPlegh6FqdNZ/PBn7+XFTHygaPsMBZ2ADGgkHl2/WVwrqHnmZ3SzhCQwdGPif9j9x6aSUf73FTiCzMDMApCs20DzxCVLzy0eLD4odQ80ybgnR5BlgfJBDUH7TiMHl22AsL2hY/twhwA/CN12S+VTPTLYqdQUV9o18fPSDYHozfYuUF2tDo9A4Ye9NOrUASgRFrjW0UGoLXTVanzcSJR+CNIdR0lMEfFIyX7l6lwBKJTqr5DtR0SDEfFkllZeTujvnXF9nbNW6Ra2N/SLcQRAegTPhjDAYTNgyA+wUgNWt3gOolNTx/ABhJGTEFbWVZHD+kZvhozeRJ4K/UOkXwAhCbE+ax9xAZ31ZUH6O3F5bjdGhK8Tk+h7FYIE0yoS8tlVKEzQ9ednN7kqNF45E6rFOOe+5Rw128Ew6/0FQRlQ0R7fFd1EBy4QXp7Gi7OUzmSLyVruyM0o3LEcmSOjxtdN+ggGCiXPg5JdNHSxzklm7rFrTryOaWWSSk5gqU+dryxlj45ceQ2IFjug1ZGDe8BN224HBa2wmdtXScLyfIwZC5Lzbuw7DKXbXNdwjfBgZJPJ84Aw9/5F+042Ws3AEr2twVScQp7BVFKn/+q4fduM8Ah03z4wAfJuDB4TftA/+5uW+hUHflYFjof04ReVfudeIr+P/AFHZnUR6TMkOq3BYBUcfSKM/Vfh0W31Uo7tuScbfnKEz2DR0ZmXiMKQ6c57ChZf93tkI20AQSCHKGMWzS7LlLA7BENTW/VKR9Pch+h/q3lA/jSLe+2aGyEkpW8W/BgdAVZXY1eww6DJAom7Cb9f9A/boZR6mIhK/GFDekFn0pLfF238584aLZYAyIIf99S4tTRwBqzk3l11BtsCcyEz9EO+G749SqxFDspGRAq42lcV0bU/CEsn1UiIVpV/sLq7bVTpvKqi/wuTkHCw6ALtfnEcTYWthhRkRwl/LyyXELPPVqOKY1mbl0bmKBXjvu+AP/FAwYvddG1IBh/LtNpK4pz3URuBFfpx64Ke95dSr0egIvzX1relYuyhhn7Z1jLwQRe8/+aLe/g82HNbA3vqpBT4w3Fr+XyMOYeUtCYVvv3Bts0/+b9X2Xg1SB2ro5Me6sr3mhNgl80D2aZHaFJBFXQZAciiCM3i2b2e4PJxHN6/eXzZcKuNONhNXzx996mmCtSwVz0R//57ayRxCpr7tR1zrS0whbxC5Xr3mw3wnwTf8t37jBEha8K9CAx+xjEm4m2dT6KQrOvENIfZdZm8PfCqGU5gf4h+zhlDlPiO0qJTjuajDBi60M5KSNlwBDUsy3ie3lQkV/Pl8LjMxM2SCtw+p9N/6GW2fwKszobbVvAyvjCiYAKF9asQTAsKOI3YAuR6thYLMWsh680uy3slqQmLerK9JbcOsYZXJbOvUoVUFgzBaG1nAjKa8rScyN6mzzooeZjyzF0detAeLcO3wijWb3eWSdjDSy7Bxb+zvymzBYHdQIsZ6idlhMYGmclXAfGIMCxPdZi1UbDFZmSEewv8BT0spLwDdiIk+OCm5phgZn04as7ctCw7BsfkGA2wggcacrY2+hr+HAwaEUtiZUUV+phaT9gw0ZtzQnRzpV2D/62fyV9g2Jfbfq1lq7WzIU33bNwaZp7BMy2l0KI3E+h/jeIkBbhbsEoghjKkzyOKROBxqE5MLIRxLtvZIq/8VdOvKLjKCmfhzVnIan5rvfAH7Wl0fEyORx4ejIqwKwtM7/cFHNdpqum5TWT2zNiz5LTExpXzMMLTuTpzPJuY2XLs3gIi8kD0bd4DX2qvfqrf7wM7oSdxByN96uWKHie3r8mm1w0gawR89jqKtcbWqwwZ5Q6dv54drLvGz4L+qwomFS6dTKgKW9MOcuhsKUcbwUNPE5kvkI4OoC77rswwOPXqo4XZv528TWpwa5gkUCKZOIrChR2NpFYqT7009Udktq7dnsEV7ZsAFzkk6gqDWFK+92Vd7UuYpgkRsWz4R7aNWtp9ACAjkxYnUMF/yn0Ux4+sfpN7bsfJQ/i7jYZQuSJQ6by1oz/ZM3ISeuzES3oww/AXc3ZsIFhD8+dr8SCAp6T63jTayp6BRPdDMN1g1pYH06xkc6PsHO0bAphaIeScyEhUHZHSLNu68JEgEcuxZ3QLfeMfscA0rRZa2aNY163DM/PKkJcRXrbZPJ6mW9iLi7+3y/U30F/5d2AULbnqJhv9RXnpUqU+bJxuBp1o+LP3EFM7yxfPngE+YaIvE6X1Tyy7G0jryRgfeoNw+SmygvUoUmBaYD+xGpdN/X1+LINMHJyOBkQ4G38bxcxIDLsjnCuclouw9/5KHrZJdhu0eWET1w/Rt2jj9Jj+iSn9XMnKtT6x1ICR6efUJjBfMhhEpZ5UIiztN3DQ1M63d6yTItjmDTuluumsHiiae12z42Z2xXApRVj1GPiAa9A70dFHnpaIP1CRnImkyr3TQ9kNZNGInQkzfNDBZIwDjjaptbV5HK11V58isfxoDmcJ0uvOYLaErPSfWJpzPdOzPK+JuzvY++oiFDKQq2OvWqK77uQKaAncBtUu9eIq02+PVj+acZa+YEcbmwUNyixTksiy1WTTMTZ6IWSJgnBDq/5AnKubyTkGXkrj54TmxpUB0/B9M4xLdgRv++BC16qH/VWHWA7LOe4xTA/6KTqrynA5csSgNnqP/2456ImoWxTHMdhuVMFxDXZN3HMPPs97bwgEnWKN5fnbxtyVu2fHeLRs74rd5+ukXOLVCG8SiSc/Wf21ZnImsqSIhLlmQicyi+GG4uT8nYxZm/ti5uQBZI0B58cRNGO9tTgBoKA6JgLN6X06uTghLYCQOaOpHAd4RoBZnsRDIo0v96Q6oj1PtG0v03ij/i6ljUUQAKKVFHxagTPX9GTue9N5cqbDw15svm6RUhE5E23Ks7A3He/3T2MjqdvohupNdICd3rTLdPJjI93yAfXxvy7UR5n7ONmG/YbYPHcT8+x85q0disOikEhlP/NSHTfoqs6XoIo5iyiHVr9SfD0JUyVp8l/T5eGskTZkyfeFtMXk0KgIk+cisWein5KweMxkDK9KYKxHYAyurto8TUsdzCNrEF0+Vm0hje7BXf6Kxqo4foAJm4Og6Z9rLk5+zCKI1VIWZJOIVPT7WyrGirNNi8WpT5e/9VC16k0wejEtATDPBUL02AP5eGyBWaFMOKJFdvkdb/SqNMylHFO+iSgF6e63qwJA6i1FuszrMFdgEJkfWUJPcMRJ1JLZtSAr4ArSiijoPJGNgO2jJ1BoYla9Bbj6qvuB1LGQxkbYkC9l3ZPknyDJ+0JpYQfnZn08js7J6ifdjlqiI+KK2OcRWd2CiH/UU5ebXFCT+s6cUYWUMUTWqwkzZ1w0St8/VodzU8lCBR9qgwaE4RBKfugfKkQZYN2LaNjYQhJJd0Ph0xgz9xbg35SlIXWFusHFW3ZfVqHID9CL3oBnIFy+kapxsF2jUumFL2HGDqHvozK2Q6KylcQD6XJG+dYL5Tn0D0MYhRQccNA8NpBTizdSC8QV81BxVRFfY1e8qBsdq7mucHqBbfR7PFkGMqKPLtROq08+tzML0rGap0dfn2iEB8hAU+8d2vs/BB3GmEvCcneogDrHAAjtMnfM9K9K6PKN5Evlf4+ne/9dgFefpUc5A5IjGPZzI5cUbTK1zpPP84oKchrO+IswN3IlNObZmGWBSsVW2jLauGK5r8pAiErPksJ1lXbHvyi5jdRaM+Q4LSHaEk+ihopViPEqr9MZzBuZFwLh9RsaJzpclXCp4FiG4KxiLz/3NUCICKKCNQv5cy+NQkjZYgGDTu+wdL1B18n8P63G05HnoE/5qLwmkpB6inXySgwztFrPISUQ92jozHLiYNWAPwK0U7AXCbJgedjnSOlcYx63ex1wiEHxvO/g/d4WDivUBJNJ+DHQyHUT3CQGIeLQP7T26Tl1g7Iw9s87UoEuM6xfFw9ZXyuHYLkGC6zla7lAxSXpBvQb9IC86aBn+gwBnDdzRqBMwIeUM7tkARHLgvOFSfUtdVu/bt3J8JzvLH7epLBXdwDY9eAJImWi9wlti35+yqADupZfzApWO9N9E8Px1UGFKEKJHDNIM2hINFl1NUO1rM10QGHUuU5wIpsf5bV6PMLvQu0PzioEUVNUMOWFxV8ucpQe1l7lHl7TUXpcyGZGWq+BrmvhIcsRqG0DLQC01NP5anHdQZctI6ZDjb+qp6C2jUDLSo0J0MRlyVi0Yzs7cpV87VSAtFcMiJZRI/dVU50vz2H6akTkOV4tsMUGV+K6Lx7YVBAFwms7uBiqKnPHq2zo6yn7v6gMwAUBG6FD2COKkXiknH3ft86HkjNPY+8Cm88Qtz5WZVp+2HrYXRsX5DPamzfFupTUjQPpMW8MaJ+chDO6XVBMw0ZR2PcatCO5l1M9H+fqB7XoJtuaZlnstAomycXXFdrmW6zXFdGtnxavBrlJk/NhD/1Pc2O7B7yfovqq1lUQ2G1TIUsu8ycCP0wktuD+NRwBjIPpVWZ+N5AII6mau+wdHDDZnVR8ejWqpoFdqsj6bIuqLGzIfqUg9uOhqrK2EGsYtNtfDmiNVF+Kn+wZtH1ltFXolWvbNUveQ6yYFacHTNszmogs4qJPqaav03tAaMkMRiy6tXxBoKk+jSAMm9OAC1rk5GwILIP4OSjwhF0G4doYW1qO5/eIxMi5aN0ZlGomb3HOJH3KajOYltjBUBHE6H7TPFjhac5dD7Y9sD9em+UmGoQdmHB7ewsWstJnzgxlrcSB2VY8zS/U6+t0le9SdOkLQpAUqErRdS6jBp8ViJ2zD1xzQ8jC2aNU2YYnbCtwdk5h8kG6YFYWStNFZ69lBV7BPZp61XWZyCKEiFfDDCFgXkmUSS8lMjWKp7q6TRe5GzjHDbBZBNBEoJTzmd6om7GQEqMc8+stxRl4T0vaEXHEe/dtv4ahXDMXOy5vdXv3s/yVuaVKW7gJ+B59NZ2p6rkwemZF9zQd92skp45hiL72cqF9Tt+L+eh6PLZifuBrjR2l935MwtVnR1QH7KCMlPs7qu1qNfzc2LThSf/S2ZB3pMPGDkUO6Klu8zE+TJNPokJPr3kn4wL9DeXoUbMhN/JduxtJFYGzi4lrvsXFPrFavCn6kmaqpBT0BwUNjhaSqkkhZXdLNGG1Ty0vLQ8ABsNcW8qHzohv7719Y0NfDBT0MLWnw79mc9tW/Lb1VbALU7zSVT8rl1wH5VmPhzOJ93JvIJztxYioXhzEsyc5jC9zAUiYf7vI7VWMVUOQpuqKeIIUVZsaIoRsOYxMsfWJD7LXRbrejuQM5sBc+B5SNVKoRDuXOCjPClZFDyHOg6uxHWUWYPP1OikYFu/YoO/RBrhGC5LG/rj9SCwf458CxY+B/B8dwMu8wBGDdgCH4EN9tAw1SL0du2ZcLCZNPR2uM4lg33LtD2zsNrhMGXHwvN5E8NT0Niv+f3Vd9Al4hTipFj0dcfkFK9NnuAMHhJfLM/n7jJxT3jZFtPepZRXA0GewAexsTaMzDulU1A7Mu4X21S8qTQmZeVuhuL0luatEo5EbIa+MqhJEe1YVoZBRz3Cb/kRcSPrPQZXksQz5/g7t6jYsQ0cpMJSPfksHdT1vbCZfucNJAmzdGSd7b7fLF7XFxxSiUx4JnG1vbN8sYNQLreq2CLqYFgRrLQBfX8SLYNYWe9Nw9wyDeV76zPq3L5YlhXPlaHwh9VuMBuMP3qTyCwa2q5qSdFoOG8f+KPrmetRQ4jAIO9WlvGACSV6uxJz3J2AF4WMoB0qzznt9eTUjXJLsCO6R8otx1KCFMRG1hDJb+/Ie4HU1f+1WjZ7igSr9DTlSHD0YBfbNrWBDHV9sJOMCHZ+nuEXqockB7lplKoVUf+zyDg4ouuMI9c1NtWlnwiOBMa48eWKwzqBb5L4qpoA97I6oHXZDw3dbDzkSuXd3T8Qmg7fZxL2u7yS7YF9txn0jv2wjWJmr4SbkqZlTarSfRdJCVJBcnblJTTF/9w8Xk3g/t6wloqWPrV8CxgU9tZgaAAWMYY8bqcYEawOXmSJTpbdunmkWwqKJROZRkPZ2vCMV1WGV08lQxNCovFHyyPCtfFObI4ygDLKpIhtmohi2QqaqV7GAll02AnbyBADdLHQZhjmoA7IMdPukV2jnj+p0v69yz6at97b6xMiSeFXqBy+xhBmi0cfyv4BOHAY+tdqx6Jil2bLFAO+QcNTxwz3AgskaVvdcp5KT12/MIWr6SKtMXXJITjn3M/M1eNUSXXxkM3Db+k7I56rb7l+tfJiWJ8qUpwqeZdx5dp3e2omXzbCTRSKJxy0l+JMzLTeXBZvEQ9RXpAP8Ev2Nh6Ut/ZZXfzXiWfPauJJ7MmnXPsOJ1A6H9/LPXr4IOAySnoBnhF9R3mpXtsWRxvB/V7IULi7qXKHzM01x9WkVto9bZl4LYxKW62mqnaeRTiImnoKvwTxILKqB6fp045yK2FM1SGyUF6Ewpe3YzJR4G82wIaI5ZVy0q74K5RajX4ooZ6EIKkxFfTd73kd/nWiTf01/Gm67aXtNFkervyaXraoC+qTh5dPL1w/PBnWtyqV5rs24ejazEtRMgxG3dOBsa4ClKyfyftiQQN/frXZ5LHJLT3ovvoovyOXOsDAk0ri8SiFSAD2JCv/fSJ8qdWifrcY3wbAFH3hyJMRCqXUC45BDfCh4hNikfE6EvuhvGS6dTKgHPhRDwKDvY2Tn6T3eT0WLbxXFdP56t2JaJJ3cjcfJnXqBjZPmv5DvNXYpW9jP3t49FgqtqnhG/pV03wUNimF5BxGmtQzlnEmA60ZSzDVLVhTWJt6w17/Rm1+oG19a+94hnwL1omKH9OGcZLwwBD4nZQdn+BpQc8djrlJE8WhsSMBV6tZXzQQvLmmj2cUCybi0H/sMJUw5f1UMIMsXCPPc/5OrrZsAJDEqHrcGMiFSJD3ALfCTB1MzQ9RCq0pwW4wm3HxFH+WMptMZgOjk+uKVM457g7aK1/KqmXY6RitinYYEgF5j6Prvyr44BCmyNgER+6uZ7hNGLo+5eKLtb12AOKCP7VUB9t7Me4fRJfANr+ck3gzH0BWzWot/Ja3juwm6GfdwIkIez9nwCCRlb3bpQdQ3IUZUUms8Um6fw/Q9E1uR6rdtTjgTiG/yN9Us+54qs7A2HrePDjb6fjz524BgF5iW56kIqYhHye8qY5TWXHm1PGmOlgRNwMt3YSCBL++8wao2eQ0uUfn4+zgbyQZ1kIb6BZ0O+0y1qRX03Lchxbh6ujBZkA6ZGttNCEmjoAjWpRHSSmQjOh28377sNP5dIxAiarAOkXffz7IMdPl8H3ipKgn8aW10s0hNWZdm7baKe8fuaFW8gD0xf9bLdBGErEypoBaRRHK+VaBTE3pBWjlwo1NajRjCzoLOe7rv+B59As2f+nD/optSa9MfAdJrPJbg5FIxsoxAeDFOo+T5I4mAIXLNqYBUdImC5aaNakBDw248UzcA+DLPnHbUZwQaWcqbKEnf3Qr5FWcEjvp4/L/aetoCQpGm1EEr5Jt0o+AkIRWQ+e41ZipMHA8P4qRavlYKEjOoRICvcNIvGkoOELmmA0nt84W8uHecAFCnQHE6gTzmHtRQMsiG+HEwMEZeAFC1GcV3AkJXOyDbe1ki1MfPnyLNFF+NC8B/B3dopWKz1RS6MgKBbPzas/wVo7Chk3PTMDCM5LvFNdZhkt6/lOola0wyUfFRMD9Q+GWZBULM+08W7tjelFF8uTx6X+UwjOft44tKMbzpFtkDyGjb0tseZbpAEUt5GLe+ILE9Kr7AE0/s13iMYEyjiwtlIeXzhnqr2Z3VaN5LOHBlX/P3il8UhaWn05fY1Ni4IIJcC08lPukZk107PkJm8lnsILdZNtuWAGHLpb4PtLwl5q629x41J6BsnvvCTrGUTFp0Ho+EqcXc+CEIRMNO6xZfB3CMgZOvfX8lwp7WDQxMnU2VGVSIJqP4rZFh7Z+rw5n0s8tt6IJbszhEARNzcLySwxwRUwEghq+s/5RGY44rtc5rIxvbqO1o7XI7HIoYjPB/XBsbaaoa50e2dPMkl0jsxGg/53N6ruf43RlF6MBudAfJ+8ii4DoEml7cZ7pNasZK7GX7djP+1B9P2w20/ZYQEjLn1wJzYX966TzxWt7X1EygxSRsuaiOblDADQbiajjZ1MNgqJO0faYR5AwjBTau8NDgGRogEI2nA5g/Py9q7MFjs0z5Op1430Z0hnDrdgUK19MK7qM4JcYFtaXZW3te+NhqQcXl/3JCnmnyUj1lJm5Gu8Jc0Dl8A93dHOdUf/R4b3BxhNpNWnKywTxvN+/8zJ2VnezK8H54reKoi8oeNyNujP0aXU892LtTWBTha5lY1PSHLw7ynQt26rqpET4AA0wy1NjxKWWt5ZIKStSn48bOCE07mDNwnUvlpp0nwGShfBDpI5cw2CTRVaDKfsM4USDbEhI6OcHQ98/paWzmMZoZBUL0gxGJ9Pa9gcr0iCcDU4xo2eq0HUNGQkBUTbAYd/SHnMH9YJPMRR6cEOM0VhU1tEWLu3tu25la8kGlLKLN6KCkUvpYTIe1O5p4on5Jmtjm4JR+wzW99KeBJR6FK/sNP9oySdoL7blE1sBEMYyUZsTt1hVT02xkc6UMVkk0lAue5q93qMcZiJR1cL2BI94+5fHWDdQMmaaU4YERFqhw+c6hmx3ATmAu48mugvEUBVGRKHy5UnqRQnN1RVSMXnASRjKPoKhqcJeoP84hxhIiTWRZIRz/r/pnVKG6eNZW6W6SM3295UGh4zN9VMpXlWVDWNfJ7WZEmZbOVXmK3WOdC8ZL2MnCKvIxT0c4cV1SWtNp5wTWvxTLdmshZAKqROtWWMB3hmdq+L5ZKaZs3a0OVh4tE7ZLCeE5ne0VUvt0aEaJWeFeHjMqnJ0+znB09Tr0/lUsSoQqYj1VH23mBkV3q+2ZlixuIT0OhmL3VQP2do/q6YUQe/1dN3X1ywMTN4BEOKCavcIP2nAlTj8YK9TfmgFOvMc8g4TIE+rPIhKVpX6rTe/AHvVUeqsN6thmFfilKfs/t1vJwODc6k8aSoI66ptP0i2kzrH4YpJTHcBwNf2j00SHT2PzkqX5jZXyW3Qvz/WAsCFkHCGRjrvLVH5H6e3dQakCaUlOLZX8jtE6LueaMaEdU92SPCPmHmWrvTIiTnWSHjaajUMMxHlDb/vFWZEwyR10D87u8+QfgZUcZZSDTLED9UX59zpbpYOUGPas+dbMt7boq+TXtdKjJ93TS6cDVwYMKxoKlOfM9NPp1dKW9JSBVSsbIlbK4IXz+4tMx5LgGRocNmL25zLN2yAzLZ+6pircYRoPSonScWRA0MJ6RdMPm7HhBOuK2XN7FtZsucYrGI60H4E8/M4M8SX5WVtfs5dffTd8MMYEyY/kgF/rd3/9QWutmdNNB1hgvApjYxy7A80+f+ptpa2cHOcLOqoknsDVC2ZfuuDJU/HlozV0HgnpkinxsqKW5TcbkhsU6KtVYRF/WcpBv/s9BbnCTgEBcRVZMFy1Y6LukukyNfBMRm0DBzR8esNY13nL/i9c2FQ0uJKXOQXCAUyjb0+RWnKW7JOVPPsT15Ry7I3jEiNG/eyRdeIyIGezb4KMx5+vpdwA8wYZyCPJGOJGOJGcZOc3X6Tjjn93SJ5fNgKKW/MJm7h+Tc5lw/aMjWiCSo0J7lE+kMr0Ozs7crrfcqy9lTAME4OjybXcHOcLOcLOiDEcItji+GCNDrAFjFro/7jbP7yXxBFROeh9KbT9vphFO1Cwu7k64+fxJ4iOkYJGOJGcHOcAOfKA7ZxETZRiI8aKe/WfNwIS2nS8Z3ipRlLtxvCsxr7b6xZien3uyQdF3SC8kHLPGOJGOJGcHXvmuUpfjr6aIlrsuTyDZHamjhi21Y8J8hsp4Vp5cpNenwLfVUy9oGA2hCdAhpgZOtkGLOaQQG8NjZhMVWAKAc8vD4JZFvK8pKrHHAQhUnFUn4u+sjkn1KcIM6EyMMMYiMCbw5Gq7zcDTejWE2cntcyu74/BTt8MJAH4RxjbHmp0I7KW9hqbeWUdMKsognRX3PHFw/JrllqBJiYSEQm62p4M26c85Dpz6QXtg3M5m3FgXOkxLtaicqZbB9o+BzZnLnjKCs+xPcHy6pEjRDWs6liuM/Uvw9nQxwSMuos/jCGS6kpj/M9B2wX92oEkZlxyMQc3Knj66mK43x5CpKYuR0MZ3xmW+ANc9TDn9WJB92IUcQlRthpDXAPgASEk8/G/S33KwAZqflUsMSFSIGXjSaU3KAn8xsrcSm3EDN/N6rlYQcxxbOFtYUBJQhzS74UhyAle1RqhMtj9B+T17FPiBFAV4ib8MjYD4wfZJ5mFNBW83tmxCqWlqwnilvb5EPC+T7A/6ppjAUTmpd+dogsiV/FxUOSlorlb9GF9gF7JpRWb5+DBrjlSh8m7cn7MrW1Id+lbsdwdDnJLy5Ks0GRPGA+X82bC12pU6wr6v5/8mTkgEBbn96V9cK1N642rMzsssdrtjiDJr1fXo899/e9jIBSzgPwqSnBQam/fS1frKpCTX/rvq9wetc4Zr6uXb4+L3p4Xl/ePdACG3hHnl/F3KYrGiuKc8dDp9NzPdUnQ8P5rmo3NDlWxFFWao8xbcMmVN2BPdB0A+g5+U1s4BvNY+NrL3+w86y9h/ns1BwJmQ6dy+w2noARVF4/Lb3AR0cYHt6jlNbmozp9Svklqs/xyz8VmD8o3qVg01qF53prnmeBV/ngpjc5T9AQcwWMZ43YZ4AhTy+TFg8Nn8T4XC+s+0HIn++z9KZ8Q2BxVA0BwG8jbpqX59xqH26nU4qoYWPcQE9mGs5+BqWSMi/PgQGwVp6FlkwXqBpFGV50Cjn5FiUOzTrkkTRUD11Ee3JxttMMFX/2wLCuRlBmX9dJgrxvxfCxFKYFrzAXnIPDtfQDBdmJyEZleX6PMD35n2N5R0yEZWJUgdRpLY0HG2tEjSaTiVK2AnImk2e3ZJ5pIFbKedVWxUsScbtdsJ/Aty+7k1Q4427NtazbvP08z/1fAeD16tvCqbu3/RvqL25Zs1onyI+M8dxJ0cAd0+jgUodUh9tWMyNZl9EfK69M/85KO14gmmqT/974+helWdqscfUB0+q0dhdfsFlQF7OB9n1R76eNbj69NwCsF4y6qaxygsV2vaFLR6FTboUydFHU+AlFSYWzSNPM1jQFWDM5kjvczrgSD/qhSLgg/BsyULmuT8/n+MCXjokwtlf3dHX9LpTtbcUPPtAQ4TfhtkRWudJzmyLYG00CZF0xHTlR/qjNPl8dzrVLyd//T8slJj8dViz/CwH19S7BCGXIcP4BqZUdAwIeRqjbx9v46XIo3lwkaR2mPs8x/9M/dErHZhhjpOb4qU89sbeZR4orfIlXZf1aHUQB6thYydhBexjv8SeiqshUcFByhXBVeow7A1SbiwlFLmHB7G0+Me4rLH6x/SsarKz/K9UrtUpUBi1qlKyNwQwN9yL0Bz7ufvt72YnIYpVJl29QNuBBeQCF79Bjfb5uFqLLF479Fa3E6I8Ay/ASD3slh/ylwBf8i1mBpl56+pBi29WYng863e+Va9Yz9wa8QmB7Z3NtX48qTpRSYR9Bbq+Tn5ldjV9jFbjf1t+6b6Ha9Z3z33L2XyBx4vA8pv1HVDhrtQEsoamtgUiu7lTwbXqV8W5vTi1QPYaJhzrDuwQ8Qeyg1a9CtwokBcet1G2hkstd0tnHv3UBLim4ERLlcjxkt3u97ZmAaS08DwrWMVPq+7E59bTg+/kROPMwyXBjVgTMDX3nfs7Tb682wLo+pao+RBUu+SkibTUlAsS9OE8wVfJsTa0CQ3fBT+Lx/5cs9uGPd79LR3iJ5m2eQyk3kp+Si4daoDrls0nBvw6Nn+3C8/jqkPlmT12p2jwNWRnwFR4uF94Rwj89TN9UlJ/gs2l4kdfMUyU2jwd6tzCB0md6PooyuhjOjvO/d4Fwl/CASWPfVUd6URYsYk++l9IpeXrxawxBJA8bMhdDdowt49bfYlr7jchzUMXMtX1+d5uLwjKXZFh8vy+44lJsQbySV3cBlyli04pRwk7tNqvY+HEN159iWpjMcLLNSHyBdwPg9FwT8f4STjXEg2q50J18963dtEFShBnXbTQu9dH+L+qx/ZdMMoe9eFCg7ivvnTYXcvsN7XFk/PbwE71sxGApHL3pmOLfSsGO7m3aCmjdZln5tQeHNNPZicAd0UL+eG1ndMfyhKgbjSc75UKovcfko7Gs+FkpTmSSqPg251umFXhN19U3u7ghQ3bpvP4rwJ089qDjUnF4/OgxuPXL2cKc5ytjY4GObdA9/CE8PlPHKR26IIhwWtzZFr4YiU/Y9MCpsf9EPJ2orvyIgVb83sU0GimcqdD8OZNk4Y73jU9kW5as6FEp4pj9/L49p3RShlG1NweHmvoyKdBm8PgmYjcFLKCnp72pqI/x2VkSeFna/X0iTFdmGc74Kyb8B2sJ3FBkImjHyS3hTd18/MQ/dGx4CcFb7zdiYJ6/I5dbOfKswczezeCSbR9w9EqGh32ZqBaY8r8lVH+wUWjqHnjoA0qvs71Z0+rliflac6zpHRe7OJbODDrwypeQq215ivtmytWXulqEaAMhNUdvSPZyZ+/s/k7gT4bDms9NA8ASsAp4utm/pcFrmKaN+9I6ohV9/fh+edP3Top9qtpr6bjiN8HMP3gAr0H39Q9R3lNPjYzqJg1fo4mERYS4S/NjZhk1O2hHJvlCpNDsG2zV5O5i8I4Mz/c9U8uiQKUZ+UbtqYCNsspWV8n7dJ1pA3VRDh98n9YBUeXnu5fQ2avlD9LTvyvTFaQHu7acj02flSq3zHs8xuvvuZ7tAtyyYtAS6RYjvrB02oao6jkamaQ2euyne/S9yhM+4set/zk8CRX72yAqm2+sS8K6ObCz5qi+VQ5UP217u1of2IUCDf8U4ne93viu1bIgVUF8xZi6aub6TalXnB4y6nm60gkmJp7UTv6w5B04N2cLRAb2Ch+X2GhlrPtdwH+GyOdziFrmDpKyphDk7R6vtReq3dPcddderddP1IyJcupGwpjPcCCFg1mz9AqLr8+xdODfYuETI/2cIZgfuzcqa7+twQCuaeH45Xz9UuWeoAenzWenAQTHNMyLS+ue9El9j+qn615Vw3d25e3UX/TJeX70i4h/gf45/qcclzWn0QlDu8uCS44wKnzqHnpMU/7wmHVz9op0TuqaW/Jo2VmyuHRxubP5nbn/TFkeeyI+xJLJiI1DM89RYvaXPO2kUHxKe8l/ukbX6n6oncnLgrXZW/tV30n0H14TkDFX4RFwKH1wZpoJNkDd6wimP9EXH0dHnDly8YjKaO5cpFlTeGLp6+4MW2hPE+G3xAswEFbKz/pNYEEda828ou+f2RmLboK2+V6Q6ZjyaYw3+fXXXGCY7YPTPY2Qt5/yBaOKJkqFUdpUBoNECYYvzDm6Zdb7NQ7LNxTnITt2w0n0a8/+PNrWt5ZX49zY3dvzjYxKW1NNojX6zvJ+YUDebooa/oWdYcxfzdt5MZkJfqkH56WdHeoxsO1KyJtWZ2XW4sLtg6GIFua5pNHutDI2s30V/Xh8D7kvMyNjNsjpU/3v0s+jkXCrjE6bio7jTSaVPW9O/MAsNNSPa/af3ER9vX7MNKYciuRsXeLVm7d/2/PTDwdbYR+Cg+EbyBTa7tDBuyMgUn8runQv8WetxkCNUdANwJMBd57FrP0war8z+y2pyf9EkByTa9T7uwig9/ElwfU3dC43FHshZw857cx6lt/bknODCbiWXdJ7KLFlVnj2tnCUL+ZjnjNt6gUT6RfmB1Xmy6ykhD6y8SvNZsV2p6uaaNjmV7Y9PRjrZIOheRFnoXtf3r0i3gWm7AB9n/KozfTZO58bOSpK32OZDcsYo0DOwW63heg4lC8xgkn9HKN8/B7Bu/PvDy/6DOlScD2KXLMiTFu5xaM8MJ8JJx99bHQW84WH8BGeUZEIh3PrcsJ5gR0BXFglLwQ1OJcYyRofv2xZtf1CpRnnKWtXmgyMWkrUxDs+14Jx6B8n3IE1A0kX+dVrd9G+zeyWTwEieUiuasHcnN8xAtN2nFtCd+UNNxoSKJvqGcx8Jbf/wH28bZOX8Fj2rCmC34AFhoWFPbltRRQMF8AduVqOs8f8j9VdXZ/qX9ex2FkbnqSHgNqoNKi5bh44i4bOupAj3Q20pyvnYLtTKDsfo4s2s4EY/CxsCymfF0YKqUYfOcrF/xxXe9OE+s9VBwor3BXoYKnVDp8etLhfnMIawRP8msG2+EAiwjtWox64Q3sUkEPlfD2dgfj/9kHPms/wBjCK9xGHnqvllzJTbpUQrqKWIPqxhKVbXc8/0kdv33Xd07zAa0v2gnZbEUhsCafOqu+JGXu8x1s5zLjX1gDsA5Yt4sGX37edqmzbSFJAs3Dem9U83nyxwmf6LMhMDmW9bPIbGUQcnJNLX/68lsifIZ+iRMn96ESXe4Yi2Nd0UzwqeHZn+UdbtoTZ+eGgSwJDXkMZ3sX+tuxrSqV/o4cvVwvMrGp6qCPyjh9K+NVC16rHFYPXjf3tV30nj4uqIDsQSXoioD3udtWfgXCw01frToXD/FolTIZkwNhEqyek/IfE71KCgyqgNCGjCwgPWgV8Fk1olbPlK2J3TIvMjHDL6l97W9Rxu7+cHkxIpv66uX4o9dVJbuErUzPc8/v9eAeRankmH81BxxA0B9vE9iVgW7jl77sjLwVhNS9s/G5ZSGDxqdmZkByVwsm7KljuRVf4we9wdD1eQwMNyIMUQ91Ic5A7Xd0fiNf5cy+nc2B59XkdwxLj7flmnGAK9AnkgLVXZj3C/YA83sbvVahtqVg6H0101/Om6g3F66kVnbe16+8d36sAGUzJbb5KBE+iPDBxXsK9kf9pTChaHd/97c/tQ0y+wImB1aHuB8qLOTrGxZTiIstJWDfA81Yh5wfhl/cLN5XkrbGZdNWPQ+3sfgLQCD7zncetIpKHIh8HMkAKZ6qoUBqeEJ5dUYxM6DLpCvtqRcdJOkSUhnurb7w06m7WjeG3tESItgTatRwuLKDn/lbaBM0dzpd1n0v3FQcZ8qRj2NkUKSPZJcD5LyFvcUa171ndc7UTYhNyWQds84sk0GR2DnCJ3qxaRtjhrd7WLrOc7G3QAV0JvvG/wKg+RHlp3fBw/1+ENHivXNDgLKldiHcmYcrBz/CadokBD9XqC//Xy8DAnttyrtObcISaikqddBw9UzgChau/W8lKogIZO5/Mi9wd5qBuAlf9vrgB11oaf8NnkEVkbzfEZhFkbw5PlVTWq5a+yaJHjJ6tgZi0vHFj4Y7k43Pw539u47xiNGewxwPuR0/TpSzNw6bX2pDG7O/xPb1P6SMVzcZYG6IUE75lr3vu5l63V9+iJm7dlFYIiJ6prv6SvHZKPDSDwnXwIY4LMZu1cWPcB254Wd3h3/d6amSBfE8atEROnr2WKzq7RCmNpLn1yYT0vQj/00i+yDpIkyjmj1x7E2j1KRSbHot+VkTZiT+v+vRjuJcFd0YGivliE2azP9/xv9+Ql0IHWaf84W24SgHsjixPywzeFUhRPMoDQrOcQKjLoq4xnLtvsNv78ejpn/+H19ZTWk0iC2tO+x0lnNMN7lH6vqUUj4mH8yF9/YC1dswUlG+tj6Qdqx+M7+HoxJde9s75O+0zyWS1iCl/E8cvZCCy99FDB9Tlp5Yg+QZl3Tj2jjdIjZbVNfNL3HEwy/s8wMOf9wqANo+dcL3mth+vVelvn57FBz3npgdpter9MeLToblpgdF6D5yF1/SmX9laZAoaEn2G/e7TAE5dBrwt8leRShYjYuyHdA0G+BtXsBpxSOl1XekwyT743lJ59ONMA4vIvLSD5zAy7I2IVKlEdTWNJQTe+0R5Lu+ePj52lRLKVIAmBjB2FNXKl/nmnuVjxkMKOS/T8+lKWW49kL+YFovzB8jYWlWs6bjBuyaIeAgH5OzUJeg2RQDkjUhYKWBqFDgOU+MfYeTaM8AwHcB4aYyCNv59aYjScyqIILR8KsxbnIucKbpl/SrOKBBndKGKO7s98Eq+lzQN5/WSy45wTu3tvRoTlYFJcZ7lTx5QCWCXwEicYYkr6BaMYSckTMXMLA1nyN6kWXSbF0r8DtIGiANs1uAPNblwGZWkvTAE9f7EJXP0moTmoB9bNeiFAGecqIek+SaZJvKYSm/lCsy+ddrSmh49Wwp3iWIt6h54EEwDtcxm+3LANwC7pSS/12IExfDXc/nLuxHZD5NKKv0Y+owSzKWPQ5FHNPs6D7NXfYHX8m0kSszWzuDtpPmHl3Dt9+Uow3hIyPCb0V+2ASP6KgJQtnBWUywH/BcootVjURSiYDEarz4w8wgtLiw+f21GbiXFQCeq3i6y8Uwd0wwVNFgYM8b5w0P91RSWAPzHRPZSxZaNg1Gy3u4OHY5qeZdWTr63VAkCOSN1/Jtzb/NlsCfCK78dLsKUjQmSkwaoMfOFOoe1xbbSmyQ9hz4+mCRKUrWtMraM/gB5OjLAjF5kE9tgfGZi8O2kRopT7DFdu4cWyDUs31GAX77nTcSZBF/E20pxkc5PJH0tL4IsUZI+eTYb6d3a+n4PFBsrUhYiNHtND+/RSR39OY6CxCJ7nK46reM0UdW9AzG6/GM3NsRaIOMxlW/mMii2wgq8mtKPwuMSL4vizbEVlwTvlhWiGASKbtyxYhKH6J0W3d4975zTm/07hPvlDoC4LOFbcyTqZMUgkFEy9SbdgGRrEFWdzCRMsB5u5m18ucW1Kq7F129eWk4OOowuPdgo3jkMvuLI+xsu/7+9j7WjMsIfIomc+1XF/qi1P0UQaNfN3dkvN+Q1TeGoj4tmiBzAYvTMFe3O8OCXK/9X5eHjSLuFh4vN3NOtx5w5KTsqmhB0b8p+LTQnWd2F9ybDIT4+IQQ1kJe9YKUzWxujlCsTNMjJ3ak0qS+T/SYow7NM3eGpNnCnMraPXLjoqOML6LOzqfM/mPjbBHHLVsICiUSaTjpfJGcc5/6y7kNH5DBBiThgFJt8T4MLYNXrCHkQ+4MQOHkAKjL8T0ku0wW8DpZHj+cxjdass1nCioeSxoIQIcbCvQFr5/xEfp/Jd4a2oYgM+9g9I9WYvCTdEP5W1lwaqkHI1uUS8pj856PJNz1n01tXeCjOOZRdIaZKOOJ0nTeSE07wj238vyO7HQt32mrGlz/XXaMpzK801ZSkE7i4wY/270QaS33udkHzc0c0ar4SCeU4fYHU1TzQaNYR6Yk6qaepjIBL3UuTbvNonXh0q4Gau5DKEauuFZKuxDsq/ShkZHJ/sfpNXVyHA9VlcPVw995GxdFf6/6PWqQuJSmhbtAUWPNZwFAaEsZSVqSP8KvewK+7wdm1B/c5IXUj4ua+G5Sd/s/IzYN0ax/zBHiw7w9LiZlsw9owtV/Cw4WJGNY3/qpKbunmeJnfbVe9oLkIdz0HUGKcrsCaJ2pXHfdLs4VHoW2q7rqDZoHAyAbEdM7VwI45GQn6J3un/TWvoOWsMBf9SvnA30/yfjeszx6bqn444kmehNBXTv+pWl9SisTTygPp+W3EoA6Jy4EVCzxo7TPKbf+i2/rRF+60+tX+zwYDWlRoY3Cg8361X2OT+JJ37eOeKaEKX8ZB5j1lPX8g20JbKD9uHFwLhhnNS/bER+4TCuucTR3Bs/OmRqTpPRGvzgPbKBnn0QeoXOXjH/psf2tpiTDz6Rgu/ghcLOl8TlezNGLBBXd7+dOajytVBrOTEsyarB2awT2uSEeXXFb0ia0Rt/8vfwUwK6BkEc2eIkkRTxw9TWV7aoAItNKLr90PbkoAbbKUgCuTa5ldR1gfhk0MRXctN/ZxUEOKllnXs9H86svPFC5wiyJfU3OPRcSt16JO3bz2Z8rmNslC8UlJqlf3EeAlY5zXDZe4bZCGaHhGHEzDv1JSKUs/VLz667zQlU6RO4JU0niPC2Jc+cgF5TLtg9Vsrz+js0FjQlaKPiwaz4CgBBWIlop1kMJ88JTYVEpe0UPpl4Iy47oPX3rsq1WPAqSf/92GJhf3X05PgwBNb9/BaNWGq256JsiuWLay/yygR5OW1vHkMnVh2qTjE5zPqUqln8YoZRnFBnGcTK85c00SShRNMQSXgFldYmEtQ8icYQgSjKiDkft5IthZUOrjXJPZr3PoBKGL1mLuksLYY2uhCeVoNhaOs54xrTh/2TOj7VgykkcHWhGKEm20GYmxB/86x+cWIthcS1bok/22raMjrn7nn4l/aIl2wH12r0/QG17YT+1lmeMifYFaGYMQHEAQ92WP0ZLWndi0fsdpEz3bGZlahirPgkY0TJ8KrpWOx0dzwlwy96w1RekF3CRlS/V8rG5eKwadY2tHC4C1PDO/s99No/uT1LkjhrLWiPCd0Vdy3E5WsJl6iJYrf1ljcxjOVkw67RV2iNoQAYXG8GHCoeoTWuYjuWBzyHxBTASaRbNer3+fY06R1RwC8sm53vi3j5MekQYc00UUKdg/C/+tHa0psdfYiy8f+z1F6+kMRf8R+ThBR0Cg1VAHm049KTn6vG+4glUKe6/Qzt2lrPSd6+vVfUvc2+TVDg/Z8uNxDdiyuynyXMw25WiT0tPctJYcBs8uKj/RPFzPRKy4k405CDdd1LuWcEqD49w+PBY2mnJKCKJcskYgAwlLO2GiZunPZ0NOqJGIwYiBRssfAAsO/iUifQjYeqBHIVTS6h/bcJ39nhDBo8nXJsscsgNmoHmBYSPjFQ3kXtVptNui5xVsjEaRq0m3hLIqYXrtohqec14nEoD7BXd6ySuwjF/TbepUw1J1LeoN4wZTrVOqyao0HfbdnGAlbrx0R7Z2mcaceaCot4l/lArgTrkuFRLhPRqUCDOTV5VsnVmg9gmKzwRoUCdc/hDfMjJBXuPiqYln9NKkyL1O3ZLHb1aGGwubP6de1nrpDoC+baXBG0zobiAaAagrJGFq/+1xMWoEJ71uLQV4jpfa7l+L4BetcUPqc+B5t3wrjNMuBp9qR/Pn6HuDOM1kziJXkFHH7xGlLB3MXBaW7ZmA9knaRgL1ijYQ4SZ1lBpT9bfyrA1zfK/Z/w0ldI/xxntoso2DByGEbww2p70moW3XTpBKCFViRv2KD4F0XimNMG2oE7Bojvy53zefFfVS4u2fsYJq+U7pWVpc88iqPIZT0wEzxHak3IgOoPeNfGFhcDmIhYRwW+9UjFMXiXHKulXGMTFxwAduR49HnAPw2LmwUNhctROEDAnboQUggv5WQuhUIwESCUjCdqTtWmBCfP4UqmYregTMoB3tntDBIbe+AC0JUdwc+XxWuvwD9dc8o5Fr7jm/K88u9qSfQ3u2SMCdbPrnRsSoKtxtRgi0sHONRCavLY13bzZmf8xKrcfbA1tlaNjW4EhMrqrZkx4+OYhurvgCfyYuPBD38Ji6vCpp5YnppEScEb1CbchogS+1eiOkLS383wFSOfWuH0Aia4N8TgEneRdqTx0BpFfcMRNllUjjiI9aOMs1g1YhatWznskH4Lxxik+z0etW85WQZ2g+JQAFiy+iUd5YShHGLPX4pwwyadsKboLWaNyjaUv1DdGr1sheh0aWGJVimGiZSZOGuacWln5NNeGdOrKXPyxjC9686uDF6rz4RT7my1dtp5wdKGzdXQFcMoTRl0lD9pxGAUbr+3hj+FqXUiTQCiBrRQk68RCfBWDLDapSUgGaRgDXmmRuw3DaUY1Q60/FViuBGSMoXEE3r01w0R/UdewE+v2wEzulH83G6RsXymXzGyFNtMOUwVxwm6xnunCi2utaOkrHFVb8vnzQ731/O5EljGWLQRMB0+ZuOdyAtFhP2hP5HlwJ2Fv1i/9HqHx9qxuFm1gwCv8QpLXFGIUQAdUYen9MLY85FGPHr8GaUVgcMPgYpt06akQ4RKPvBGXEMhj/fqQMchM7aCcaapNKb4Ngwy5Owmy8dz18vCLwrSGtB08DK6+ywitDamFnFHmtjjPkfYD3bjUMVcCdFZRfXwzwlT+tfTroviKRoUM6wsoSC6sqOkoHjqL2qvgHXY1KcyAZcCxhIPLQOdf7NR4+VWAh9cr8R0kEj/fEfFdX7I8/+9r6e+ewl1xZN/pTHm2aiDIIQm26wxS89BMSNQOQF4JVzUSlTwktZiNFH+04o4vuJ9niN9YuRUTf+48y2MbNz3hNHpDVtI+XYAi6kuFDJH00mp9AwL055w60lvVpMc0fq4gqcCalUGtflB3tAeAOTYmvnOyaZKp7bqsm9jeG+vfLzQD2k/3DyQmUlIRC0ly/D+yBH7zAFotGlExXVRFwOfYK7KWO7v7lDxMaJX8vGD4u3xZQjQ8N7INvaIDS8cAqwrx4wdrFn3suUxVYsBJuOIgV3qeiHiqoYBZcjlYE7WmGJx4OkNd1ZgyiQxRlGDBxhQX8kalGG0UOzUDkg4LuN0EFV7VDFZ00eRJrqoQzq0SHG+tRjdYLYvMRlS2puamlg5rO5dF9ElGNycq5oqt8WwKuoWNlEt938/8r3MtJLIO5Dh14q9xr7WC56sF0wMtqOkAursADF9XGwbdVJuftMegcoaCFbok3D5EA8DEmCjQK+HDTD0VZ2EGGN9AKFT9n+BzHyPa7BMOxsppUwsZHlhc71MpHmWAocMPGqdvRARPJ6XeIS4AZ9fN7puHdH0o4cveEFXwkMab/tANO6m2jzl4g4v3sueaUU9n6yec4VWwum12b6EvcIq1amCSoUBj5wB3iZ0V+rabA1OUtCm0cWPFig2pIsnilMEdd5g/UR6AhzKUdQMqHD6dtM1ncTZ/rs3o24QU2+c3ikvvYt0qw2UEjjLauMQvMg6dxKv3T6qRrmofQ0wZzYfttm3FrJXJcLQitmj9HYuQvCX2mIeEIx7pIztH6IwSIiCR8j67Mq6cVDXOMpVptxp5nLaXHBNBocpgg6wQZNYWaiXCOdnDaDsL4jxpjLF+7uouKIm+PZFdFNB/aDomB1l0mD6mKDNo2otspm3eDdydzYx/x8Xm9qkf3RI+PLxs3vdrLGFTVQdYSBxRL+9EqBV6n6/hRW/HHu8aIFFe2RN8lTy3G1w0+703wU/ygxLyG4oFO/YbN6+d7i983BHKFLn5p73D0Sg8bIwE39TS31Ny2NI+4XscYqIZfKuAejEa4vFwqWlMnhaLHJUqeNbJlKkhwJoNmUrwvz9v9t1R/C3r/bBdmmhLo3qTrmD6izeHJ6dstrC+2rUrGCregiEYU+HYfApKFLBez6SyXJ+FWJ2wa+8NnC2jrmdt8mB1XGV7YEXlr0xExE/xbbQM5anYYMlMm/jmDpKsTy3OQxpZtTe+S9AIR+2uIgTIDyNdFRkzBiKFuYXsQu/2Fru4kNFpL3SLt1jZI2nHTK6dNxmcBVN/LFXjhodPki9di7WHtPUwY+DnRSOAUho6OM3SWzg8K4p+UCRiTE7tCk/vuzcFk1q0uPYeNvKhtH0cQYyc5Qi4t0ZryyMzp+rwt4KTqVbB5udIWEnoBnrGk+E4kByn20RYBbGTJQNqiN54cQcFya1z3cp5dF635d2tRY1aawOfMNWon4WWjfARNMCsv3Ycj+ov+jsEvfThNDPLSvqtGSImQIQkVtV/RmRmSZdNVEWEq15KMHj/jym4yCTOsHLVFKoxPYv2kOMXS0HDuPxnj4fMgOOLx/sHCljrX0RbS5PAas34lmKcCWM9u9bhlShBR0MWmJSMWlf4FULgjCz7Ci5D0yWb+n9di7yL7m1zYi+cQtUwYaxxhv+vpt733HGl9hz8Y7oRyh7QYZok35KktojyegkSd8DO2aEggs7VQ94KYwydHMsYpdE8CntVQUOJjRLgX54o/J/WeYjK0IHh/7JOgNhkwfEq4AC0tAIOk7mR10pQOQNXOCwlC9oOk/wsfS+8dCIRoPvN9emfxklWOLIYEL58zS4jjNYZumfw4CmVugvSdMm9Yp/ZRlmMJ5vYyF+Ep59YOYf0cjmhwNDdphYqHaliyKhLJSxji21XyoAvn2Af+RwaxIp0KogXnLvCw3vCFzfVpPvHbMat0aUgCU4m1l1Ww/BggbTWcVS6IDaRJCWnshfVeju4NjxSvJGJ74v3p1BFVdBbkX7nfFVmTwBUOWI3H/8r8epUadWfQWYpiLl8Fou/dAwIe6plrcs/hBi4/5mNE1BbSE0sND9olPJehsQdKW5JOHWhd4OxHFt3uLfyOlk7xsZXdKlawn+PmT7FHSCYhLOUs+m0zw5e4j7S36Rlqwj4h/G6kJ7ajBSOhpjqggI+2LV8if72GZfNn+xwQvagt0nn+dBJF/dryU2aPzFVJ3hBDj2PAH3mZdZAw1ZIB8Dm/8fKdIO+jopxIuioRuwgW4v0qJ0HDgWqy4oLmm706x6dI7y3HmXeG6hUG7l/MkWNUWxNMUgHwCOav3FUUkGFXGXthKOKL1xEF5YHj/g/mTWdfs9yzoD7Tv+jkvZnfoHGZdcJEBnkaFCCpYt0oZleGAuQKjXW1uEvhaQbatT4NcuEWPQFpOfKeElf4o3095UZDoqOVJ1E0DT2l2TSw1lF0sF5XBiRNHpCU6MXdclZBr+xPmWKxY2rkcf5kHXpL7Yie4Uwq8+YxRlucNQgk3fKMP7WRaI4v8Iy4UyVfsh82ncfIiYRNkI9OqCDwcOuY0scuWZh2XWBLtptBK/lEZLc2m1W7OGCX03TF6sc9TeLMDd1bsDUwcYAQOfoTxzajUOsxlx8X+JFSuLOKruBqnvNePgFJuJFFPghdtuf3wi9wRTUmr5PQMhc8rpeFmbotM1yoLqTyMStRCwdtam/TwQlC855/VuGnXlGP4QF6+nhT0mwUwjZ/71herka/RVVhWiJlEHLJQVvtGvJiND41+fodDsk4HCprFwFAYGyMTpc7Ba+84u7V8n7SSTvxBdNvfhGgHJ3Y3Y0j/fXKhwYjd/YQMrfaoc/pWu9KSg9WLwyXnWoavfJ9onIjktrOdokkGUL8SblGdAC8uHN24xJ7pUmpGZIOdNWB0V0mn6HT0ldE7cbE5OwmXtiFIh0vR2qiG4KxT+BEKsNsOJiYFzYdqEkIEqdJC6l3cM4esSCjFnG7Tv0e9AEFOqBZnvulSoMTvDOFjgPCAfWO+jIZwyVdgpB9a67WecKC2lmWkqCQofx0CBg7qRiNTE+ucXF24xKGB4NPPVRfyrCa20R61wu0TJRIudMahhmiJ6qX1oFZTnP7jZiGW7GdypOPuqlxXwl59vnwnpeiJT2JF3gaawH3KChADRGI2itlPD6e3CYicaBk9wsIKtW6oAYFUAeUhiF0xD3X3pTLzZH4LoeaSuBOcLFNLhPxflQCoI+c0+dai7sfpTPOS2li0zEOvecoZfNDMKq43uaGrUz2QJ/hq7EvnXzb8rDLUYJ3n43JrqARYXOwn7b2AuTS7k20WOqiXdykYQ9o7y5/i114yBBb6zUTP+9MRNOn8rCrIvZibqb39+i2CLYXOq4ztY92rk3CC2KH2LfoBrh+RxPvh6ooA8giCBjTWZaerutxUVm/ntZee76ReDIiuZnbLHVOM6jRutXnLuh+RU6Q3shBp5D28Wkh5/fYe4XXsIV6mtQkNgYT6vM9D0f36owjwLQuZ9DM5SXblX1HWelelkMG0WDnmimjI3195WtYL9q/4SOsauu4caiGZU6cWkQYD8cO0BWyafBCCp6szC7mWx9FY2zlktf4Fkk5lf2+dartXeEDw+Fsvz22cWltt3xB7wAKGC1QfZi5O9ymLr5yQCc7uNOrYRlt4ya97RKKxqZjMmyJrudyDM1Ook/KD1tjYO8NZ80B0c7SFn1e1aAu1qmKevuhBCcGXr9Wp/chfFgPRN1onEICCzVyzYGvvHNvJmgdL1EsLUeMPHY115/AafkLToHnjEI6rLdKaVjDxhPNZ7flGHxVt0bZBI56hmsBoEtecE6zN6KV9Y0hd18oibaP3xMRNKrCgKfUtHkN1nabHgyNeG0BU3K4ELKXfPn/wlL1eSR/AE1/k33XskCsTR87Z44mcjFhkAf6oUKTEBLMMPa8qZt1Y3EwRJUedBAmZePInH4Y3e+faVjIfCz7HUhCyKGSFsRKu9v2+XEpeFuLsWog2U6oKALSqIkXKZ01rJ/9y/pAoNLsG+/r+aKFjh6vhYLL5vJ20uZNYEJA+gK7+wqVp1ZjowRKN+a1iLYVo9BwtWxE62gCs2fE3vpnvzUyOeBB0/ZhFsTJyvcioZIw/8ZsDDWbVRCJu1DpQTIQ9+NPADPvnqMV0a2qm6g0t54bkXMEIDM+fBT1NKTQJ4ENjd39n+xw9keXphIgXZeOjjWNz/orHfVflhkITrNxQUbNY4kKUhStVqf9Kb8MfpPGiVau4eV/r6Z5X3vOHhc/Q0GLi+b6bwvCQhKUlZ8ntCcyn0bE7uSIvlzR5bJRlfIz2YDb3qRuPWzaYnnANkttZwpCqWA3IgabtJAiQITUSLpnO6QTZAh/yKGPMsiYeXIjIlO7o6PnUVt9LYHGOgE5+BBlh3PBTUj9aB2GkguTViyj8D93+l8hyoSgnN0C93iKhjOQNx4a0NrQ9fgmTe3xgYgaaQlQw8eit/YCMDmkxUYWWSV0v+cO9kZHKaX82WVolfhkZl0JFahezb4KMx5L7xOqLFGwkwJ0Rwr6Vphsq8Tj5+hVIGREXbYR+5+N+WSOrl2scg3gmuZc9E1IX8mypWRKLYB6spGSWN1YZ+ibZojKN0SPtOQCMi1qnljF9aTuzyceMj9OUZPeN5wdtAI6InHOQFpk6lUM36XbreLrMH5cJLUfPsRIkBjsom5BlQBMpFYH/mq7K5WAGO85vpK60Pm0vseHWjuLGFFwZPCQ2a1+OZWcRwDr/pwNOB8CLwJEf7ynHqu1qNE0+G6CaeXYS3gNw5KVaUfMZj9JZiXnOO10iZmc8UpXJoKhRSOAk83vsohG17oAlw1X2eAZg6xb54BOZaLVZfYXSR3MZEj5VKzyinqFnz7Tabhuvl+cq1Hv/NlBm9Gq65fJFI8WK0Y+cRxwcSj/3/TSB+u5QtUaP4J9Q0WFTOQqlrBwzSJlr0MtqiZoT3ZCenRFu+Hq617yN8w1ivlxJ0HE9fdAOotu0rShMB6/omBUMhVeXqKZ8I49f8rfJB9CqlC2d1N8xIjuIUOui42NQv+j9YT0MZAGFruuaS5QEPkTjjwPvYGiEEtt0GW0zGIdLr2bjtluxjmzkuTxWG1SqOL1MPujrpanuRI1wIxylV1O4J/AwM/b+oeFEAUz/RlupHslyemzgYfHyliC3ui4yXFfNvVtTvRb23mjjUYpUDJUxba4PoByF2EkNewP4YM+uE/cfb8tWekEgCYAPA1tIGpLSZmH16m3sgc+F9BH3xyUXuaUTFhKnC7PgFk/1hxwQ4wSMh0NnUDvSq8+lZ59d5cKxiJFzEfO7MFAIIbFHbk+a84wNY+om0rSKJH3MA2vKbGv2aSorzsLSw6JI7M/560qC2qQ/i+akqfo1ohnhtZA9S+k/dpKOJEuyI/MQ2Fv3jAFp076GPshm89+ZX0OftHAtS/+zsb7h4tC+OsXofj/p+s4Dntp13EWf4bH4BCkIcEBXfIjsCbJ9rGFV8fFuvRDpPKhd4TTHKFn+/rfU6qFpY6dx1Moxy1ZkeZ4v2q0FFe+Ni4yLtQaVpfuxxoKgd/wUphaTHl4us4QCPJuJ19CUTHTgv3RMMTJh+fnPGJJQHILGEHiLQMKRyX9U9QJsNrhqT2VainaCfJVADtbit7d9oD61321FD+NdJYxM0YoZafGUuwjwikQJ9B4BNesfXz9J6DZzgPn7rWF665T/8JCytyJofGK+qv64Moj9sJaasXHFy44CP7kJbI1grqyj6ZX0ZsgBo88kixZBedn7DJCgrwZPDyKyTX3FPFJIiD7FTrSLwu9wmZ7/nhR9RTIrnIWshgbllkI7na1juFlcQkFq1Zk3z1Cw9wyEbjZ0k1ii2CirZ6odkdTnHpE4LKSm143/VnBM/PzqwdW+2aTKTW+srUI5bkgdKp3EINdP/khDcDFNDZ1CNG8N9JP/h/Cd9GyY1wHdujKEXe5S07WWoaVKgDHgEC3Yi1FKdGna78WRtziqh8N/YIobk80jVycNv+wt9/ywA4hMzjlq/PGcPOrwx9Z2pPD5/e7exJ8YCZdM0MbX5+UcVjh4P+X+DlaUnSNJFYE0wHNj/AlN/nyIIgM+nb9PyQdHJU09KPcbafI7PO8NW+vHSmHFqHDNvJBraFX05Kor0vTBwv1BvjgQe4/pLxe9Rg64tZnja5/N8WOqqdjPoGh5NDHJaJUCxWAoDoUINh1dgotbjPXHuTRZr3EfbFcl+GD/ghledZNwhAFNnuL0PvR9w8l/13p58UXkpaogzZj9G6i3gL7n2rc8XcNjwL8R3hA0imwJ6aU0aIzjplZM/BxgJlJNJYcdSbBFMe4L6HrfNLVxYFneFvajUYj0alGoGTy7oLOcYz8QwFoJJE0tTU3GrtmaE8M5Rm3zYLTYaJHeUv2KCTpPtHouDw8Vh/bxdjfiCpCrhA5KcDlyj441Jxd4DBMm+0nFyrTh/lRPfpDe7Ru3xHNbbECNcvuNEZDOLlcSz1CzSzQORJ04DFXh/3raZ9HhuKR4V/3n0sq0wzUPRBL/hC0XK6LvNhNAzg1xRckgmIp+GcWRfeO9AM09LmWdv0yWTlIMwXJiKzNYCvUTWF5ntFjkw5hxYVrRxPv3KsEUIGfJaqFdPBwn6q9ccRLzwqf4/W6OLEpF7HzPHYU9qcK4ey/7FDDNGXlOSBLYCQOaJcA0nyMbah0ASF/mHWUWA1YmLUWAqcR4AuFI4Xw9tha9rKJ4LOCH4bCyq2gU5/n71DiUXUMO2V+NYv6PC8EPqHKgXktv4x4McHPerXmPLWP+xRuwcMZgHT/IZjokDPlJNDSwLw2KL4bAXocwKk5uDf/d2iAefBB+AV0/lrUwCgkV0K3Wxy8aWopsyoDSGT7TRoX3TWIUPlJv7IEoa8vMTTsqjaVLPCV9ahOvM4F+Wa4xYUHdLHQdKmXk+qF43G6uLnp0ApVkmDESaxz8vBy9PRZpgR2cYrNvqjgPy0oJhB5fRwyt2eP0lCOjaYjtYyNQKPe8PThLLKARA6MeaFFFn/G+TgjQHAs2rkMJ+/yhLAZjWtBwgmTbyShQFaDJ6GQmRGFks4zHIvGYgQXoxNYPzz9n6ytHUH/X8ws1AYREvJInvgrf6dQBJlm6NqSnzlCMtfI08QYBNS9XEr8afgtbcXNK+Lpx0auJb0BKnbJzaIigZkkkg+Oad9D/n4oyzMaHOuyXI/gOP6aKI2AcvWGK2cFRFDmiEjU5p+U8HV61ufzBAIS8W+orh6GQOoog6WcblAb+lMuWPdHNNlYYbkkFSjtAjUVOtjeapXS11FGz0DKYBM6B2BYndfEbT+FJtwEm3jQeFLHaohoET5wsfRGgYgPRvSZDuzDxWCHFo81DFlupnW2dMc+d0uyFbjg2e2me1yc8o3r51nUg1/h4wd1mAcTqCiHhJ/m0zzwl35+s4M1loyyiNxnU1FwKuvQe3J/dvICAPuJrjdVYpN8YLsjWKPxjnt6vBOfsOoxRptkH5VPt0f8jp8YTUNRftsIWrJ7t6SYCBvviwUTrUTHqCLhsj67vmzsIj2wLj0Kpdobe0GhUa2/8l7t9i86g27gNKI/G3wX2g9vwrAKSbhY0a2C8f4Soz6bEmXAzU/4WLZ9IhBhYn7/zQ6G/P6lC+8VDDFTNqhvp+G/Y+4c9cGULRo2jsNDnHnFh5ymMKq7MjaStT0MDfpxezT7M6Cj1gA8WxOXq3iGYVppz1sz3fuBgE7L8s6QNPyL38LMIx0aifgY9m+hggnI6fW8we1hp1KUuVRyw7SRtlfFIMPNpQLrqp5mBwIe9vHkfXuEtDtl2rA4ptgg0VOK1+c2xRd4KQjdsUz/aiWJg+2diIBCUAnZVlmS3Cg8Vy3T1HDlA+uqlIJZ9S2D6pnvUhX54gXOZ4/rmHM8XKbaPKowXHDFkE0o5bZgkGX1lO/b/Fm7wC/zC1H2ZUSeHgX3mYrOKf061UrR7vSMbpkCv2XhGH2GC88y+Wac5GzjcTW8jbEg2I723/F1+gjctxRlWCK3JdOyB3NiWqaJOPh9RHAsyROQx/oEPQy9hMzb4DjqGpSiXAAJWXCQSwfuokCG4TB6Np6rnsHmm6R3jLCEnsU5yoiMpTJ8MzxL5T9h3QpU63fRS0MNWG2dbnRSwPd8ehrR7yDplBJqs21zFBk1a6fon9dzz3yCqGrcJVN0nYf8djbEGh93nP2USs+7ty2d56s5fEdMVcr0PqX1ww3El/aS1o5cowjpYTTp9VnwNppEcuryMzljtB3Z6EaR19vYdY+xq42M3v02ti3w8Wf7+WfsScabF02/3/M3px8DLVOvPzZ8oe3uYH1nsVTE9+SpfaS6/gj0B62mm54wNNyC5jB1++dS4b54sE96pjxKeedpV3P62ftjm27+suq5BBAK+sO6pj0S19oPE5ly0S6VTe9McyxXqMWajYF+qrLcB9Oj6QhYMo/AlacrScSN1B3xP74jSCxoFr2VnCsCWnjl66TQgO0762vkA6xJT3noGFAfoMFa5EpS2rFsxg2YjCo91QjkdSNVm5wsnZ9PC43N+o0XY8+j9WOfxQ2313l1fm2D29Ckd//8UJx3m68RNS8Mjdh74M6m9wy+83rT22aTAT0lr4yTy+i7RYBw3PTs6Ap/dwT+HkxF+0j7wqACb/2zSsA14mz6vq7dOg6hz4UaRkIZP0vWpgNaOBjrsidNW/Y21dJ+EAPEWofHW5dRwF8H+BjEm3eGwzQvMzcJGOJGcHOcLLJVHFmczNqtjons6JlkfuuD5CzMdBXzi6adFOd5JzZ0B1QBlnUrdoD6xE7X11vuB+CXWYSOKXOKXOIXKUKO4JPHOF87/J66Y4qHdLHFKEquHswg7XAqGYdcuzfNwMRy6ABJ5OhMmvW8WgmRGOLPGOJGcHOc6NZOlOiHNQ+fwaFQ1bHyKDLOQxkb4ueogVK7Al0b4SCo53VFnntaLMDGgOTios5Q5GhziXMLcHOcLOcLcckOLpvO+St6u5GwILDMxYHkB6pyf/m6MmYb+YKRFWMll8Ve0ZzsJ6af/tp8oYdeRqNGvOJGcHOcLOc6NZFDF7BFQ6dAavBFQA0vCcG1v7rmDwmWFj1uZPhz9JphEQ31JGqXqZxyQVrUJzOLOaDOKXOKAqfJh4AC1L9NrHddCsSEXkJIcT6F81Yptc+AxyYUyDgYwcR99pXU7+HS99Ci4L2V/0HkNf+hiXavcHOcLOcLcc4I9X5saRiy0c6eyBQHOCrU6TT10dLpYMTggFDt75lHZZ/N0DK7MR1BegyRLFGXJGOJGOZGPc0Y0SOqBsupOg2Brj+aJLefDf2+8en66RZ2zOehYN30ki+qQoLDNbF5VkFij/0uIYcGcHOcLOcLUJs17iYd+Sah5GpoHDMBJxlzlQtV5hvct8HMDwIDpRNl8W3aefeocuhkfkcLPGOJGOJGcHOOydXY1UbNnZdiI0tJVDhhKe8mg3lZUVjUYZq6jnUWHM9Ksg96iGSioOehGTiZOkYJGOJGcHFJhoLLNyv+8kVGC9LXn+FCKwaalbwSsSovGC7HhAjW4RYZtBYYRh1JXFghRIJCPGOJGOJGcoOFvR3iG72cnte2Xy0JvY2aJGUK1+mD9NCbsP7XqPFJE/ZU68/i68BJcuwwiZ/pHIPruYOQXOIXJGOJfC40+znBahiEoQ6iUHYDkhzmog6jMxJ8lvwDuLnpzNUmtq4QCxMi1w00IPAa1TbCwh4rkBb1GLcIaiOcLOcLOzLDXQazA5Pcbt1GwjKLtyG48fLspOjGC0y+sCLcB/VNEhaSe0owsU4aDTnoyplpdCBEsOcXLvcLOaDOKAqHJTaYXFlJfqu/yAHyKDCOi7HWfNhIuxJ6F4Kx1qSTA/PyWfNYP70PrvJ3XaJkBsdsfWXrMckYJGOJGOJGJolCyv21Jvg9NV2+1UbDGJtjZrnhjaV0Krgx2gsV8LqNh+jaB2KVwPEmKSjYCWPpgFNdp/G1B2SCGQuOKXOKXOQXtvYLN2IzfnjoyflfJ2dIcLJQ+Sj3oqD9lUvsAgy2zIcf1qH2HT+imwPZqTpGio8N5Lz73Ggs0/LcKuvGcHOcLOcL7YuCm4fkEUSoAT0AjdrILuPBWfQgGC4g3+tPAvyU4OoPfiqNc3bNscto87VldDEsinYaXLvcLOcLOaCcg0R1VVxyplkZXPM3zNM8MJRchUUmkrfabYif5EZUM2al66STdOYpndWOjGxEV/k6no9FRqRfD5IGIXOKXOIXJNOAcAOCrkbFgLTKW3PcQNJAW0FpgGdDVCsujdejmIfl8lr0fUSK8pHihGUij4NFKrOGcHOcLOcLYZfdqMMnk6Cntz6qA0MvKytJHDNCg1gwapWRwpXCaI0XpgNoWs31P4xcbaAuyXgLN27q64FRPRlUMROLOaDOKXOKvcqH7zPo7TJ0iy8M3KcA5LNvY/WkWdNeN4gnnaUKD8qBysThF0V+0CMSXFgkGXKXLvcLOaDOKOcP3XFgzNta4xJDKmcMQZuL5CweKejMwYVgNrfYXFfgniYoaOJ37pgM3QuELwiZOkYJGOJGcHFJ2YUKD1EPDi2/H2j+acJJ3Ecfdx5AxIRYhsRzNW9YN70Prtazu5ZoD7BFGKZiKOaLOaDOKXG0RWFsXdI1gEjaUHYT+ojiV1g8j2j+KFWwFcT5Jt+wnwDtAhJEcuh3GwiZOkYJGOJGcHOc5RwpaqkmnS6fdcdNe7PFjOFZFkL1wst3Q9ip4VryBAAja76QCdPj7KfGiZ/Hln2BMA1JGQuOKXOKXOQXSvfjf+QzFnt62ny6Y4kaUHYFKEcbS9HkVnDkA9nRemGMm/5QVZmyNP5qJEOdslTmxtIoEyDcOaDOKXOKXQ0fxa+xnXoU6wA1JNJAavKDHFpgXxBFEVUm84VK6gFixwPZsOfaYhocHAMmOW+mSVYkCyEGKMOKXOIXJUGloTZ6efmu4he30tsXe8rOMODJ86HkB8l3jtjwgIcfJnGqB2KrwosKW9G0v3y+5wA1BCYr8kLMRKDOKXOKXKEsJKAniMbrCy2oQhJmVeFL5Awr5H/PjuR7yCiTF/nGhhrWiL5ESq0YknvW8qWTyQgJRKDOKXOKXKQAF6ZTbWagTmBFKoQ2CO0amG2nV5e8dSI3kbsVpi879TQW01uTwlTP6SWSLNvYLKt8sMByQJMRKXOKXOIXaNAqvJ3XqMu6ftjaUHYEeAFCyaV0Ingn2gsVzNM81daDN0G+brd0F/oqXlZm+dtKSiYKrLOcLOcLOiCnXrt3Yr0AlrxjdQa/WRuBNGGwhaPrmWtLy7A3iRNkFYwoYV1qOv1K7iYws7kdQrJCqBse+8nB+sKs0JgM4MOKXOIXJGOvOEdBJsDVAy2lpaFrZNtuWAXixPnNSdI1RuhGC86vME5gPNaUQCBMysTw11L7DRLNKVOGcHOcLOcLOwP5geaf9Ns0A+e2LfyKGuPWWocryypsKEcMEwEWZU0PRrnQmOfG9deG2kDjwexIsLJwQOWMKXOKXOIXJOT1xkSdDqzpLwKWNYFcbk3En6CTg3ltUr5ujdejxIFlGMn0yhyJPSYEuBb1FicLPGOJGOJGcZOH+dK0Hmyj+xjF5cm5kctOgCThyiB0GSRwu8BV5t/wWlZmqcYifoNBSs1LY9A1XFgi7xOPJGQcOaDOKXOKXLLOvY04k4AlDzCNjOLLN0G+WhMzQ5wDLtxwjUBWI/IDrj9bvfHArvJ3eznRfO5KXLvcLOcLOaLcKTnyGV6cydEgKSdQcLJXWAJmsKKxZDgfrNyNBtt5U00ZvJ2XLFGXJGOJGOJGUdEeWhPm+lnda9zCByaFLcVO2hUpI5+eWZf2HOsKe8iHenBPEsCPeaYV3OF5itjwPcuQJMJKXOIXJGO4G5ORf1t9cupGwjIUdN2y4un6QUg3AV0ARmgb+HENW12qk3aetAzKxqPy9ZzuB0EOXOIXJGOJGFa9TD6TRz5/Rl5CLfyKLuPHeGjt+H/sftNfNWehl/QW66jq/irS9Amzu2uggRCNXm7h5+hwRqNGvOJGcHOcLOc6TlmgEujf1tdhUFSPXkRIiD11kr5fhSXV5+4ir9ioUje5Qe8FimwZ0piTukQdkUv9yNdwSVY6E6JCPGOJGOJGcoO5wX5IqHrcQUhzqLHiPyNd7b/xMK+zl4n2etvcty0rFNJEoYgNNFG5hbEgCQ8lNA3JPx7Ke5OwKVOGcHOcLOcLcj9cKa/BI8RJvPuZHHXTx3+T/nnvgstSH0obYZEPLNbO5OpZ8bRyXcx9Hx7h5hwTRqzGKVOGcHOcLOcLsVObV+uvlJDpIPtGY9E7yYXLLUImZ+q5BM/JTv59JHgmGznRSFmAUiflonpG3lXttE4QHFwHZqh8M8kBJOkYJGOJGOJGJJpvVCvjcqQ/9VE6s3L30GWSJynVDiR2z0HCt4ROfWvNUtfZj6bajIUT8wdJV0l+tTHD+6rR/9np9SOF9W4rH5hPEyV40WuTO5A60rhsU2ZZmkV48ZlSNYLJRKDOKXOKXKKcQAbOVP7f9ACP1F0+eHoi9joz2CZZbRZAOYwQPUnWQSMdV0j7kmN9Mj3QJuosZd03BADOi9aurkbF7WGFdF3O1b9ebcMGvOJGcHOcLOuGODE0zPYUnojptXH525H8woOqsJ+KeaekrGy3D1PiI7i7ESe5T40NPm4chOC1vs/KPOrLcOiLOaDOKXOYcRBRum507hn0gUiooWXyNb3XFMfd95IiUJjLcOiLOaDOKXOKXI0uB27ji5uXZ2Y9LLtjBcJ3XGLu7uyXJGOJGOJGcZOOouzxjC9kAm0668luyDlFiG+XLFGXJGOJGOJGcoGWjUUW0YGiEUt19a9txTGVXTBiL9yJpLTXlMKvE4noq0OcLOcLOaCcH5KwjX2ks9lYpIFiG2rUKmcu0LxJCqXWfCjZKQeOKXOKXOIXaTAc3h2kJZi96IHS99U4qOCudwv3Jm4LxHxO0rKZIZR2kgcqzjzGcHOcLOcLchuUa8fN/SAyoAnRX2ugMw9JT/44B/8qayYvcjFumHZ7H3B5Qi+qqQMOKXOKXOIXKItM725HoalwsUtKu3v9yff/iI/ne0FJNcJRhIx3VRtKZDluVKDOKXOKXOIXKNmcKZ/WhCjtT5AwW5e8uMFgoGQdqvq5LaZDcR3zgMDf3n0ihP1hLlJJGOJGcHOcLLJB+dQ6jg5WP6TPX9EZ2J/MrNFi6yr+UkxMjuALk4OX/snh29J3IHhMRKDOKXOKXOIXKXjOlj+6urm6Pw+t9I+mUjSb6Wa1Bs+MiMALnYGNPA1NP0ylJyoPZBiQXOIXJGOJGOZGZOxIo5KgzdPL9FwtF5d+JNW+oSGwn8nKGg4BWp0d/Ux/ylZv2AkhP/9LXPVeSFWxMIQlKXOKXOIXJNFu4gB/wLc39Gp7r4kh7shMdqB+MumStxdAM/yAm/8kZPzHpODRBj93X/85HwgBqeJH0aNm/u+psp1Q1Y31wQk9kakSzQKDOaDOKXOKXKKAOaumlFbhztcpDCp1HEKqqkSeFjM7E7jVtrJN0J0rTLC+yQd0SMI0CJD7c//8ppDdBU5kC720/bR6VQ5TbxVW5TxIruJKXOIXJGOJfXv4mBSIYfK1RIixPli6rE7Vlsb1qHzb8uLJ3QGoE0CxL7O7+g+/pTYFIutjoW9tFpW7BXKDLvcLOaDOKXX0CIPDQDG/tLyyr22p+BBHdT1HMeLJFcICbNd1dCBQgOcLOaDOKXOKXImrZvJ3XCLXLe+T8/V0FKWOKXOKXOIXJLGTii9vJyOKCvLFBhBmZbiAcHOcLOcLOiLnMZed8/sij1CCJbXhOtxF14/4AkXFKuOKXOIXJGFaSDqU15W8wZuFKVcwOcSz4lp2wqxQzOcLOaDOKXOKAcLA8wWqwrxypWCCJ9OlcOqU2d9hKD8T8PVUm1cSKaDOKXOKXOQXeCL/B6/s9Ym/7vEXXZWcOGQqH/q6Xe/B8PVKsayVGJJGcHOcLOcLiYZ9dU3A10myMxhyZSamGsaJOVhGeo9HwhE5Chs/h1lCPZOJGOJGcHOJOHOFzITiH/2h46hRm3aSDzCDbT8BYOOLSbWH/UQK6cOOOOXQMH5LmiQccc==
<<naxm>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi14 += 1>>\n<<kd $vi14 kz 1>>\n<<kd $vilkcupD kz "dkmlf8" am $vilkcupD kz "dkmlf12">>\n<<tmaqDhp>>\n<<lezl>>\n<<vlliZlpht>>\n<<lnfkd>>\n<<guiRlpo>>\n<<guiTlmz>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Ltkeachl''</xkc>\n<xm>\n<xm>O dlv wlmy jhklp foyz ca xy, vkpu plor rlrxlmz tattknc knpa pul addkgl an aggozkan pa tmawkfl o dlv xhc dkblz am fa pul offkpkanoe ekppel pvloi. Xhp ekppel kz zokf oz pul corlz mlelozl fopl zeavey ottmaogulz. Lwlnphoeey, pul corl roilz kp pa zoel - mlwklvz zpomp pa pmkgiel kn, oz falz vamf dmar Qamfon oxahp uav zhgglzzdhe pul corl voz.\n<xm>\n<xm><xkc>''Pul Mlwklv''</xkc>\n<<kd $mXhz kz 2>>\n\n<xm>\n<xm>//Pul aney voy yah vahefn'p uowl ulomf oxahp Ockel: O Corl Flwleatlmz Zpamy kn pul tozp dlv ranpuz kz kd yah vlml ekwknc hnflm o magi. Kp'z rofl kpz voy knpa damhr guopplm oee awlm pul vlx oz thxekgkpy dam pul corl mlogulf o dlwlm tkpgu nap paa eanc oca. Xhp falz pul corl ekwl ht pa pul uytl? Uoz Tlnfhehr Zphfkaz ronoclf pa xlgarl pul eoplzp Knfkl fomeknc ad pul Corl Flwleatrlnp vamef?//\n<<lezl kd $mXhz kz 0>>\n<xm>\n<xm>//Yah vahef xl lbghzlf dam nap uowknc ulomf ad Ockel: O Corl Flwleatlmz Zpamy kn pul tozp dlv ranpuz. Kp znhgi kpz voy knpa aneknl zpamlz vkpu wlmy ekppel dondoml, puahcu kp falz nap ottlom pa xl dam eogi ad pmyknc xy kpz knfltlnflnp flwleatlmz, Tlnfhehr Zphfkaz. Xhp vlml pul flwleatlmz pmyknc pa zekt pul corl ahp jhklpey pa owakf zgmhpkny, am voz pukz rlmley o dokehml pa garrhnkgopl vkpu pul thxekg?//\n<<lnfkd>>\n<<kd $mFlz kz 2>>\n<xm>\n<xm>//Ockel kz - kn o nhpzulee - donpozpkg dhn pa teoy. Pul corl rlguonkgz oml dhn onf dehkf, onf kp gahef lwln xl omchlf puop puly oml kndamropkwl onf lfhgopkanoe. Hnekil apulm corl flwleatrlnp zkrheopamz ahp pulml an pul romilp, Ockel kz o mlromioxel dlop ad zpamypleeknc onf corlteoy xahcup paclpulm knpa o nlop ekppel togiocl.//\n<<lezl kd $mFlz kz 1>>\n<xm>\n<xm>//Ockel kz... teoyoxel. Pul rlguonkgz oml nap hnekil puazl zlln kn apulm Corl Flwleatrlnp zkrheopamz pa fopl, onf pulml'z napuknc mloeey tompkgheomey ahpzponfknc oxahp vuop pul corl opplrtpz pa fa. Dam on knfltlnflnp corl pmyknc pa zponf ahp kn o gmavflf romilp, kp gon lozkey xl rkzpoiln dam pul apulm corl flwleatrlnp zkrheopkan pkpelz an pul romilp. Pukz kzn'p nlglzzomkey o xof puknc - kp qhzp roilz pul corl zkrtey raml ad pul zorl zhgglzzdhe damrheo.//\n<<lezl kd $mFlz kz 0>>\n<xm>\n<xm>//Pa zoy puop Ockel kz ukeomkahz kz on hnflmzpoplrlnp. Rhgu ekil pul gmosy Lhmatlon zkrheopkan corlz puop uowl ekpplmlf pul aneknl corknc romilp kn mlglnp ylomz, Ockel kz o uammkxey eknlom onf fhee lbtlmklngl puop kz aney mlfllrknc pmokp kz pul ukeomkahz xhcz onf cekpgulz puop oml lozkey xahcup knpa xlknc xy pul teoylm. Ad gahmzl, yah gon oevoyz qhzp vopgu Elpz Teoyz ad pul corl pa pul zorl lddlgp.//\n<<lnfkd>>\n<<kd $mOmp kz 2>>\n<xm>\n<xm>//Kd yah'wl zlln pul zgmllnzuapz kp calz vkpuahp zoyknc puop pul corl eaaiz donpozpkg. Kp'z nap fkddkghep op oee pa zll puop o vuael eap ad eawl onf goml uoz canl knpa lnzhmknc puop pul corl eaaiz oppmogpkwl - onf yah vahef xl rkzpoiln dam pukniknc pukz vuaey knfltlnflnp pkpel voz flwleatlf xy anl ad pul xkc zphfkaz vkpu o thxekzulm xogiknc pulr ht. Pul corlz omp kz oxzaehpley o wkzhoe pmlop.//\n<<lezl kd $mOmp kz 1>>\n<xm>\n<xm>//Nap hnhzhoe pa apulm zhgu knfltlnflnp pkpelz, pul omp dam Ockel: O Corl Flwleatlmz Zpamy kz op pul wlmy elozp tozzoxel, xhp glmpokney nap krtmlzzkwl xy ony fldknkpkan ad pul vamf. Zkrtey ztmkplz, deozu-ekil wlgpam vami onf adplnpkrlz guatty onkropkan teochl vuop kz axwkahzey on opplrtp op o hnkjhl wkzhoe zpyel puop qhzp doeez zuamp.//\n<<lezl kd $mOmp kz 0>>\n<xm>\n<xm>//Vlee, pul corl kz hcey - pa thp kp ekcupey. Wlmy ekppel goml ottlomz pa uowl canl knpa kpz gmlopkan. Pulml oml kngartelpl plbphmlz onf rkzzknc onkropkan dmorlz ekpplmlf pumahcuahp pul corl puop mloeey thp o uknflmongl an kpz jhoekpy onf pul oxkekpy pa mloeey lnqay pul corl. Kp mloeey falz ottlom puop pul corlz omp voz zkrtey damcappln am eldp ht pa o Ukcu Zguaae fmatahp.//\n<<lnfkd>>\n<<kd $mTmac kz 2>>\n<xm>\n<xm>//Pul corl kz mlztanzkwl, pul rlnhz onf knplmdoglz oml zekgi, pul lncknl kz vanflmdhe; pul corl kz zkrtey o telozhml pa xl kn. O vuael eap ad lddamp uoz canl knpa roiknc pul corl oz ogglzzkxel oz uhroney tazzkxel, onf Ockel falz nap doke pa fkzottaknp. Pulml oml telnpy ad cmotukgoe atpkanz pa teoy vkpu, yah gon lozkey mlrot yahm ganpmae zgulrlz onf pul corl teoyz xlohpkdheey an vuoplwlm zyzplr yah guaazl pa teoy kp an.//\n<<lezl kd $mTmac kz 1>>\n<xm>\n<xm>//Ockel adpln zhddlmz dmar dmorlmopl fktz onf zphpplmz puop gon xl tmaxelropkg fhmknc kpz muypur-xozlf rknkcorlz, onf kp'z pahcu pa mloeey eawl pul knplmdogl onf fldohep ganpmaez. Uavlwlm, pulzl tmaxelrz oml oee mopulm rknam onf pul corl mlroknz teoyoxel. Vl qhzp gonnap ulet xhp vkzu puop royxl o ekppel raml vami vlnp knpa kp.//\n<<lezl kd $mTmac kz 0>>\n<xm>\n<xm>//Pul corl poilz lanz pa eaof elwlez - nap qhzp an pul TG, xhp an kpz ganzael onf raxkel xmlpumln oz vlee. Pulml oml ekppel pa na cmotukgoe atpkanz, puahcu puazl puop fa lbkzp zllr pa fa wlmy ekppel pa mlzaewl pul kzzhlz puop gmat ht. Pul razp mlekoxel wlmzkan ad pul corl uottlnz pa xl pul TG wlmzkan - xhp fa nap thmguozl kp lbtlgpknc pul corl pa mhn vlee xy ony rlonz.//\n<<lnfkd>>\n<<kd $mPlzp kz 2>>\n<xm>\n<xm>//Oee pumahcu ry teoypumahcu, pulml vlml ekppel pa na xhcz pa ztloi ad kn pul corl - na zroee dlop kn pukz foy onf ocl vulml foy anl topgulz oml dmljhlnpey pul namr. Kp'z lnpkmley axwkahz puop pul plor zlp ahp pa roil pul corl oz zkeiy zraapu onf mlekoxel pa teoy oz puly tazzkxey gahef, onf K or uotty pa mltamp puop kn ry lbtlmklngl vkpu pul corl puhz dom puop puly'wl zhggllflf xlohpkdheey.//\n<<lezl kd $mPlzp kz 1>>\n<xm>\n<xm>//Pulml oml - an aggozkan - pul aff tuyzkgz cekpgu am xeoni fkoeachl xlpvlln guomogplmz, xhp pulzl pukncz oml nap op oee corl-xmloiknc onf gon hzhoeey xl gkmghrwlnplf. Uavlwlm, kp falz zuav puop pul corl nllflf o ekppel raml vami, onf pul foy anl topgu puop kz mljhkmlf htan dkmzp eohnguknc pul pkpel falz nap zllr pa mlzaewl rony ad pulzl hndamphnopl tmaxelrz.//\n<<lezl kd $mPlzp kz 0>>\n<xm>\n<xm>//"Xmailn" vahef otpey flzgmkxl Ockel. Gmozulz, eagi htz onf ohfka ghp-ahpz oml dmljhlnp lbtlmklnglz fhmknc o zponfomf zlzzkan ad pul corl. Kp cap za lbpmlrl op anl taknp puop K zkrtey gahefn'p zponf pa floe vkpu pul dmhzpmopkanz ad pul corlz mlwklv gaty onf uof pa voei ovoy dmar kp dam o caaf dlv foyz xldaml K gahef opplrtp pa zparogu kpz nhrlmahz xhcz angl raml.//\n<<lnfkd>>\n<<kd $mZgat kz 2>>\n<xm>\n<xm>//Ockel kz ukcuey mlteoyoxel, vkpu logu zlzzkan tmawknc fkddlmlnp onf tazknc nlv guoeelnclz pa awlmgarl. Dmar mltampz, pul corl voz amkcknoeey knplnflf pa xl o zkrtelm pkpel qhzp o dlv ranpuz oca - xhp zkngl puln, kp'z hnflmcanl o ztlgpogheom pmonzdamropkan knpa pul uheiknc xlozp ad o pkpel owokeoxel dam thmguozl pafoy.//\n<<lezl kd $mZgat kz 1>>\n<xm>\n<xm>//Ockel razp glmpokney oguklwlz vuop kp zlp ahp pa fa, onf kp falz kp mopulm vlee. Pul corl uoz flglnp mlteoy woehl puop omkzlz dmar kpz monfarey clnlmoplf lwlnpz onf fkddlmlnp guomogplm geozzlz, onf kp glmpokney uaefz tmarkzl dam dhphml lbtonzkanz, topgulz am FEG puop gahef pogi an nlv lelrlnpz onf corlteoy anpa pul corl.//\n<<lezl kd $mZgat kz 0>>\n<xm>\n<xm>//Vulpulm pul corl zuahef uowl xlln dhee tmkglf am lwln o TG pkpel kz uomf pa zoy. Pul corl zkrtey doeez zuamp ad kpz knplnflf caoez, onf kpz tokndhe pa zll qhzp uav rhgu taplnpkoe pul pkpel uoz puop uoz zllrkncey xlln ghp ovoy dmar kp. Pulml oml uknpz ad vuop angl voz knplnflf - onf vl gon aney uatl puop Tlnfhehr Zphfkaz calz xogi anl foy onf ckwlz Ockel onapulm zuap kn o nlv damr.//\n<<lnfkd>>\n<<kd $mOee kz 2>>\n<xm>\n<xm>//O mlromioxey caaf pkpel dmar o mlromioxey yahnc knfltlnflnp zphfka, Ockel kz razp fldknkpley vampu o thmguozl. Lwln kd corl flwleatrlnp zkrheopkanz kn tozp uowl nap xlln yahm puknc, Ockel roy ylp tmawl pa clp yah knplmlzplf kn pul zkrheopkan onf pygaan clnml. Tkgi kp ht onf clp teoyknc xldaml yah dmklnfz zpomp xofclmknc yah oxahp vuy yah uowln'p fanl za ylp!//\n<<lezl kd $mOee kz 1>>\n<xm>\n<xm>//Op pul wlmy elozp, Ockel kz o tozzoxel pkpel kn o clnml puop kzn'p tompkgheomey zophmoplf vkpu kpz pulrl ad corlteoy. Uavlwlm, kd yah uowl teoylf apulm pkpelz zhgu oz Corl Flw Pygaan am Corl Flw Zpamy, fa nap lbtlgp pa clp rhgu fkddlmlnp ahp ad Ockel puop mloeey guonclz pul damrheo. Kd yah'wl lnqaylf puazl pkpelz onf oml eaaiknc dam o dmlzu tlmztlgpkwl an pul clnml, Ockel kz vampu o thmguozl.//\n<<lezl kd $mOee kz 0>>\n<xm>\n<xm>//Hndamphnopley, Ockel kz nap mloeey vampu yahm ranly op pul gulgiahp. Kp'z axwkahz puop pul plor vonplf pa oguklwl za rhgu raml vkpu pukz pkpel, xhp puly'wl qhzp doeeln zuamp ad pulkm axwkahzey wlmy eadpy caoez. Kd yah uottln pa xl tompkgheomey knplmlzplf kn corl flw pygaan zpyel corlz, tkgi kp ht an zoel kd yah oml vkeeknc pa floe vkpu pul knlwkpoxel fkzottaknprlnp ad o corl dhee ad za rhgu taplnpkoe.//\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>''Owlmocl Rlpozgaml:'' <xkc><<tmknp $mRlp>></xkc>\n<xm>\n<xm><xkc>''Pul Plorz Puahcupz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Daeeavknc pul mlwklv dmar pul corl, yah oml ganpogplf xy Qamfon - vua kndamrz yah oxahp uav pul plor dlep oxahp yahm tlmdamrongl fhmknc yahm pkrl vkpu pul zphfka.\n<<kd $tlm <= -6>>\n<xm>\n<xm>Pul plor dahnf yah oxzaehpley hnxlomoxel. Puly dlep puop yahm tlmzanoekpy voz adpln cmopknc, hniknf am hndokm. \n<<lezl kd $tlm <= 0>>\n<xm>\n<xm>Pul plor dlep puop yah vlml dokmey mlozanoxel. Kn pul lnf puly fkfn'p tompkgheomey ekil am fkzekil yah.\n<<lezl kd $tlm <= 6>>\n<xm>\n<xm>Pul plor puahcup yah vlml cmlop. Yah vlml zagkoxel, ocmlloxel onf clnlmoeey iknf ulomplf. Puly ganzkflm yah o caaf dmklnf.\n<<lezl kd $tlm <= 13>>\n<xm>\n<xm>Pul plor puahcup yah vlml donpozpkg. Yah ztlnp oz rhgu pkrl oz yah gahef vkpu pulr, yah vamilf oeanczkfl pulr, onf yah vlml o wlmy caaf dmklnf.\n<<lnfkd>>\n<<kd $qax <= -13>>\n<xm>\n<xm>Oz dam yahm qax tlmdamrongl, pul plor dlep puop yah fkf nap op oee vami kn pulkm xlzp knplmlzpz. Pul plor guomogplmkslz yah oz o 'zgmlvht'.\n<<lezl kd $qax <= 0>>\n<xm>\n<xm>Oz dam yahm qax tlmdamrongl, pul plor dlep puop yahm flgkzkanz vlml 'aioy'. Yah fkfn'p oevoyz roil pul razp tatheom flgkzkanz oxahp pul corlz dhphml.\n<<lezl kd $qax <= 13>>\n<xm>\n<xm>Oz dam yahm qax tlmdamrongl, pul plor dlep puop yahm flgkzkanz vlml caaf. Yah plnflf pa roil flgkzkanz puop pul plor vlml pytkgoeey ganplnp vkpu.\n<<lezl kd $qax <= 26>>\n<xm>\n<xm>Oz dam yahm qax tlmdamrongl, pul plor dlep puop pulml kz naxafy ahp pulml puop gahef fa pul qax oz vlee oz yah fkf. Puly vlml lbpmlrley uotty vkpu pul flgkzkanz yah rofl.\n<<lnfkd>>\n<<kd $mleQamfon < 0>>\n<xm>\n<xm>Odplm puop, yah oml nap ganpogplf xy Qamfon ocokn. Eozp yah ulomf, Tlnfhehr Zphfkaz kz xogi pa vami - ottomlnpey, vkpuahp yah kn kp.\n<<lezl kd $mleQamfon >= 0>>\n<xm>\n<xm>Yah ulom xogi dmar Qamfon o ranpu odplm pul corlz mlelozl onf mlwklv, onf ul oziz puop yah garl xogi pa pul zphfka onf vami dam ukr onf Tlnfhehr Corlz ocokn.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ghmGart >= 70>>\n<<mlrlrxlm $corlDknkzulf += 1>>\n<xm>\n<xm>''Gancmopheopkanz!''\n<xm>\n<xm>Yah'wl dknkzulf Ockel vkpu o papoe gartelpkan oxawl 70%. Yah'wl nav hneagilf pul Tmafhglm xogicmahnf dam teoy! Mlzpomp pul corl pa ckwl kp o zuap, am teoy ocokn vkpu onapulm xogicmahnf.\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Mlzpomp Dmar Pul Xlcknnknc!|Pmhl Zpomp]]\n<<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\nYah flgkfl pa illt yahm avn zgulfhel vukel pul plor vamiz onf mlphmn uarl xldaml onyxafy lezl elowlz pul addkgl. An zlwlmoe aggozkanz yah mlphmn pa pul addkgl vkpu tlatel oemlofy pulml xldaml yah - onf kp'z gelom puop puly roy vlee uowl vamilf awlmnkcup. Kp'z uomf pa plee uav puly oml mlogpknc pa yahm guakgl pa illt yahm avn zgulfhel vukel puly vami awlmpkrl - xhp kp falzn'p zllr ottmlgkoplf.\n\n''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n''- Plor Mleopkanzuktz''<<zlp $mleQlon -= $zreRaf>><<zlp $mleFowkf -= $zreRaf>><<zlp $mleGumkz -= $zreRaf>><<zlp $mleRob -= $zreRaf>><<zlp $mleCowkn -= $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lelwln]]
<<naxm>>\n/% Vlli Pvlewl Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n<<kd $vizkb = "corknc">>\n<<kd $vilelwln kz "gmhnguA" am $vilelwln kz "gmhnguN" am $vilelwln kz "gmhnguD" am $vilelwln kz "caafL">>\n<<zlp $vizkb = "czpat">>\n<<lezl>>\n<<zlp $vizkb = "cganp">>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi12 += 1>>\n<<kd $vi12 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Pvlewl''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vizkb kz "czpat">>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul plor ghmmlnpey gmhnguknc an pul corl, naxafy uoz pul pkrl pa zkp favn onf teoy. Kp'z flgkflf puop pulml vkee nap xl ony dhmpulm corknc zlzzkanz.\n<<lezl kd $vizkb kz "cganp" am $vizkb kz "corknc">>\n<xm>\n<xm>Flztkpl aney xlknc o dlv vlliz add ad pul flofeknl, lwlmyanl ogphoeey uoz pul pkrl pa clp paclpulm onf teoy onapulm corl. Pukz vlli, yah tkp pul plor ht ocoknzp on lnpkml omry ad lnlrklz puop puly oml pozilf vkpu pul axqlgpkwl ad ghppknc favn. Pul xoppel calz vlee knpa pul lwlnknc xldaml yah goee kp o nkcup - pul ahpgarl ad pul xoppel pa xl flgkflf op pul lnf ad pukz vlli.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipln kz "gplzp">>\n<xm>\n<xm>Gumkz zllrz pa uowl mhn knpa o znoc pukz vlli, onf nllfz pa fkzghzz kp vkpu yah. Vuoplwlm kp kz, kp zllrz ekiley puop kp kz mleoplf pa pul zpmlzz onf onbklpy axwkahzey xlknc dlep xy pul mlzp ad pul tmacmorrknc plor. Yah zuahef ztloi vkpu pulr op zarl taknp.\n<<lezl kd $vipln kz "gzhgglzz" am $vipln kz "rzhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Yah jhkgiey mloeksl pukz vlli puop zarlpuknc uoz xmailn kn pul eoplzp xhkef ad pul corl onf gmloplf o vowl ad xhcz onf lmmamz. Kp zllrz pa uowl pumavn pul tmacmorrknc plor knpa o tonkg. Kp vahef ekiley xl o caaf kflo pa gulgi kn vkpu pulr op zarl taknp.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pukz vlli zllrz pa xl add pa o magiy zpomp, oz pul Tmacmorrknc plor kn tompkgheom zllrz pa xl mopulm dehzplmlf. Kp vahef ekiley xl o caaf kflo pa gulgi kn vkpu pulr op zarl taknp pa zll vuop pul kzzhl kz.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupTAnl kz "gmavfX" am $vilkcupTPva kz "gmavfX">><xm>\n<xm>Yahm gmavfdhnfknc gortokcn uoz xlln o cmlop zhgglzz, onf pul orahnp yah rofl voz vlee oxawl yahm zlp lbtlgpogpkanz.\n<<lezl kd $vilkcupTAnl kz "gmavf" am $vilkcupTPva kz "gmavf">>\n<xm>\n<xm>Dam o vukel yah vlml vammklf oxahp vulpulm am nap pul corl vahef mlogu kpz pomclp xhfclp, mloeksknc puop yah tmaxoxey zlp kp o ekppel paa ukcu. Xhp yah fkf clp pul dhnfknc yah nllflf kn pul lnf. Lbtlgpopkanz dam pul corl oml ukcu.<<lnfkd>>\n\n<<kd $vinknl kz "czhgglzz" am $vinknl kz "ozhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Yahm vami an pul corlz omp ganpknhlz pa ca zvkrrkncey, onf pul plor ganpknhlz pa xl krtmlzzlf vkpu yahm tmacmlzz. Pukz vlli yah oml faknc o taekzu tozz an zarl ad pul knplmdoglz kn pul corl vulml yah dlle pul ompvami gahef hzl o ekppel xkp ad taekzuknc.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vidkwl kz "zgatl" am $vidkwl kz "tmkamkpy">>\n<<kd $vilkcupD kz "qlon8" am $vilkcupD kz "dmll8">>\n<xm>\n<xm>Eoplm an kn pul vlli, yahm puahcupz oml knplmmhtplf oz yah oml ottmaogulf xy Gumkz - vua zllrz mopulm lbgkplf. Zarlpuknc yah oml nap zhml yah uowl lwlm zlln.\n<xm>\n<xm>"Uly, kd yah clp o rarlnp, pulml'z zarlpuknc vl vonp pa zuav yah." Ul mlromiz xldaml mlphmnknc pa ukz flzi.\n<xm>\n<xm>Yah zuahef tmaxoxey ca poil o eaai oz zaan oz yah oml dmll.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Eoplm an kn pul vlli, yahm puahcupz oml knplmmhtplf oz yah oml ottmaogulf xy Qlon - vua zllrz mopulm lbgkplf. Zarlpuknc puop zllrz moml op xlzp.\n<xm>\n<xm>"Uly, kd yah clp o rarlnp, pulml'z zarlpuknc vl vonp pa zuav yah." Zul mlromiz xldaml mlphmnknc pa ulm flzi.\n<xm>\n<xm>Yah zuahef tmaxoxey ca poil o eaai oz zaan oz yah oml dmll.\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupD nlj "qlon8" onf $vilkcupD nlj "fowkf8" onf $vilkcupD nlj "gumkz8" onf $vilkcupD nlj "cowkn8" onf $vilkcupD nlj "rob8" onf $vilkcupD nlj "dmll8">>\n<xm>\n<xm>Oranc yahm l-rokez yah dknf o napkdogpkan dmar Qamfon puop pulml kz pa xl o plor rllpknc pafoy. Kp vahef xl o xof kflo pa rkzz kp.<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupD nlj "qlon8" onf $vilkcupD nlj "fowkf8" onf $vilkcupD nlj "gumkz8" onf $vilkcupD nlj "cowkn8" onf $vilkcupD nlj "rob8" onf $vilkcupD nlj "dmll8" onf $vilkcupD nlj "qlon12" onf $vilkcupD nlj "fowkf12" onf $vilkcupD nlj "gumkz12" onf $vilkcupD nlj "cowkn12" onf $vilkcupD nlj "rob12" onf $vilkcupD nlj "dmll12" onf $vilkcupD nlj "ahpzahmgl12" onf $vilkcupD nlj "xzhgglzz" onf $vilkcupD nlj "zhgglzz">><xm>\n<xm>[[Opplnf pul plor rllpknc|Xlcknnknc ad pul Lnf]]<<lnfkd>>\n<<kd $vipvlewl kz "doezl">><xm>\n<xm>[[Rllp vkpu pul Tmacmorrlmz|Xhc Tmaxelrz]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n<<kd $vipvlewl kz "doezl">><<kd $vilkcupD nlj "qlon8" onf $vilkcupD nlj "fowkf8" onf $vilkcupD nlj "gumkz8" onf $vilkcupD nlj "cowkn8" onf $vilkcupD nlj "rob8" onf $vilkcupD nlj "dmll8" onf $vilkcupD nlj "qlon12" onf $vilkcupD nlj "fowkf12" onf $vilkcupD nlj "gumkz12" onf $vilkcupD nlj "cowkn12" onf $vilkcupD nlj "rob12" onf $vilkcupD nlj "dmll12" onf $vilkcupD nlj "ahpzahmgl12" onf $vilkcupD nlj "xzhgglzz" onf $vilkcupD nlj "zhgglzz">>[[An pa pul Dknoe Vlli|Mkcup Xldaml pul Dknkzu]]<<lezl>>[[An pa pul Dknoe Vlli|Dknoe Vlli]]<<lnfkd>><<lezl>>[[An pa pul Dknoe Vlli|Dknoe Vlli]]<<lnfkd>>
<<naxm>>\n<<kd $zxaomf kz "doezl">>\n<<kd $guomUkzpamy kz "tmacmorrknc" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<<zlp $vipvaL += 1>>\n<<lnfkd>>\n<<zlp $tmlGulgi += 1>><<zlp $zxaomf = "pmhl">><<lnfkd>>\n<xkc>''Zgmhr Xaomf''</xkc>\n<xm>\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Anl" am $tmlwT kz "Vlli Anl - Paaez ad pul Pmofl">>\n<xm>Pul Zgmhr Xaomf fkzteoyz poziz puop plor rlrxlmz oml ghmmlnpey vamiknc an. Pul Zgmhr Xaomf kz tmkromkey dam pulkm xlnldkp - xhp vkpu pul mkcup zikeez yah roy xl oxel pa comnlm zarl kndamropkan oxahp ztlgkdkg poziz puop plor rlrxlmz oml knwaewlf kn.\n<xm>\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Pulml oml <<tmknp $viGart>> pozi gomfz ghmmlnpey xlknc vamilf an pukz ztmknp, onf <<tmknp ($corlWkgpamy - $corlGart)>> pozi gomfz mlroknknc an pul xogieac.\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Pva">>\n<<kd $guomUkzpamy kz "tmacmorrknc" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Tmacmorrlm:'' Yah poil o eaai op Fowkf'z pozi gomfz zlelgplf pukz vlli, xhp yah fan'p zll ony caaf mlozan vuy ul zuahef xl vamiknc za zeavey. Razp ad ukz poziz pukz vlli oml mopulm zkrtel - zkrtel lnahcu puop yah gahef uowl fanl pulr yahmzled. Pulml kz zarlpuknc hnhzhoe caknc an.\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n<<kd $tmlGulgi kz 3>>\n<xm>\n<xm>[[Tmlfkgp pul dhphml ad pul tmaqlgp xozlf an yahm copulmlf kndamropkan|Tmlfkgpkanz]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|$tmlwT]]
<<naxm>>\n<xkc>''Dknoe Vlli''</xkc>\n<<kd $guomUkzpamy kz "omp" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Omp:'' Yah guaazl pa fkc knpa pul omp dam pul vlli onf - vkpu yahm lbtlmklngl faknc omp - ronocl pa roil o uhcl flnp kn pul vami mlroknknc. Yah gon aney uatl kp'z lnahcu.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "ozhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Ckwln puop yah uowl na omp zikeez, aney yah mloeey inav vuop kp kz yah gahef uatl pa oguklwl xy opplrtpknc omp vkpuahp pul zikeez pa fa kp. Nanlpulelzz, yah ztlnf pul vlli opplrtpknc - xhp doke pa roil onypuknc pa pul jhoekpy pul plor vkee oggltp onf thp kn pul corl. Lzzlnpkoeey, yah clp napuknc caaf fanl dam pul vuael vlli.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "odoke"]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Gumkz''</xkc>\n\nYah roil yahm voy awlm pa Gumkz' flzi, vulml kp eaaiz pa xl o rlzz ad naplz. Kp'z axwkahz puop ul'z xlln vamiknc uomf an ukz tmacmorrknc poziz. Vuln Gumkz napkglz yahm ottmaogu, ul poilz add o zlp ad uloftuanlz onf clpz zpmokcup pa kp.\n\n"Aioy, za, vl nlllf pa xl faknc plzpknc. Pul tmacmorrknc plor pytkgoeey falz plzpknc zlzzkanz angl o vlli, xhp vl nllf pa xl faknc kp raml adpln. K gon roil pul pkrl pa fa kp, kd yah vonp." Ul addlmz.\n\n[[Aney fa pul angl-o-vlli plzpknc.|Rknkroe Plzpknc]]\n[[Mldhzl, onf plee Gumkz yah'ee fa kp yahmzled.|Tmafhgpkan JO]]\n[[Kd Gumkz pukniz ul gon fa kp, oeeav ukr.|Fa Kp Gumkz]]
<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n\n"Vl zlp puazl ekrkpz dam o mlozan, yah inav." Yah zpopl vkpu o uknp ad onclm kn yahm panl. Pul plor zllrz pa mlgake dmar yahm mlogpkan, xhp yah ganpknhl. "Yah roy uowl gmloplf pulzl tmaxelrz dam yahmzled xlgohzl yah fkfn'p ekzpln vuln vl zokf pa ekrkpz pukncz. Nav fa yah hnflmzponf vuy vl thp puop ekrkpopkan kn teogl?"\n\n''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n\n[[Ozzkzp pul plor kn dkbknc pul kzzhlz|Flxhc pul Kzzhlz]]\n[[Zhcclzp puly mlwlmp pa o tmlwkahz xhkef|Mlwlmp pa o Tmlwkahz Xhkef]]\n[[Lngahmocl pul plor pa vami awlmnkcup pa mlzaewl pul kzzhlz|Vami Awlmnkcup]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Zlwln - Flzkcn Deov''</xkc>\n<<kd $guomUkzpamy kz "flzkcn" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am $vidahm kz "flelcopl2">>\n<xm>\n<xm>"Uav oxahp pukz. K'ee vami an zarl ad yahm zkrtelm zphdd pukz vlli - zarl ad pul elwle eoyahpz onf deav. Clp zarl ad pul vami fanl dam yah. Puop zuahef clp yah gohcup ht o xkp." Yah addlm.\n<xm>\n<xm>Rob zllrz pa ganzkflm kp dam o xkp xldaml naffknc ukz ulof onf zrkeknc. "Puop zahnfz caaf. Zhml!"\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Yah ztlnf pul mlzp ad pul vlli vamiknc an zarl ad Rob'z poziz puop ul'z zlp ozkfl dam yah, onf yah roil o flglnp zkslf flnp kn pul vami puop Rob nllfz pa clp fanl. Xy pul lnf ad pul vlli ul gonnap puoni yah lnahcu dam yahm ozzkzpongl.\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>''+ Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob = 1>>\n<xm><<zlp $vidahm = "gartelplF">>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "ozzkzpFlzF"]]\n<<lezl>>\n<xm>"Uav oxahp pukz. K'ee vami an zarl ad yahm zkrtelm zphdd pukz vlli - zarl ad pul elwle eoyahpz onf deav. Clp zarl ad pul vami fanl dam yah. Puop zuahef dmll yah ht pa vami an pukz rlguonkg ad yahmz." Yah addlm.\n<xm>\n<xm>Rob zllrz pa ganzkflm kp dam o xkp xldaml naffknc ukz ulof onf zrkeknc. "Puop zahnfz caaf. Zhml!"\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Yah ztlnf pul mlzp ad pul vlli vamiknc an zarl ad Rob'z poziz puop ul'z zlp ozkfl dam yah, onf yah roil o flglnp zkslf flnp kn pul vami puop Rob nllfz pa clp fanl. Xy pul lnf ad pul vlli yah'wl rofl o vuael eap ad tmacmlzz, onf Rob uoz vamilf an ukz xkc rlguonkg pa zkrtekdy kp favn pa o flcmll pul Tmacmorrknc plor oml zopkzdklf vkpu.\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>''- - Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $emcZeg>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "ozzkzpFlzN"]]\n<<lnfkd>><<lezl>>\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am $vidahm kz "flelcopl2">>\n<xm>"Uav oxahp pukz. K'ee vami an zarl ad yahm zkrtelm zphdd pukz vlli - vuoplwlm kp kz puop yah fa. Clp zarl ad pul vami fanl dam yah. Puop zuahef clp yah gohcup ht o xkp." Yah addlm.\n<xm>\n<xm>Rob zllrz pa ganzkflm kp dam o xkp xldaml naffknc ukz ulof onf zrkeknc. "Puop zahnfz caaf. Zhml!"\n<xm>\n<xm>Yah ztlnf pul mlzp ad pul vlli opplrtpknc pa vamiknc an zarl ad Rob'z poziz puop ul'z zlp ozkfl dam yah, xhp yahm eogi ad zikee dam pul poziz kz teokney axwkahz. Uoed-voy pumahcu pul vlli, Rob zpatz yah onf puoniz yah dam pul opplrtp, xhp ul'z caknc pa pmy pa ronocl an ukz avn.\n<xm>\n<xm>''+ Rob Mleopkanzukt''<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n<xm>''+ Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob = 1>>\n<xm><<zlp $vidahm = "gartelplF">>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "ozzkzpF"]]\n<<lezl>>\n<xm>"Uav oxahp pukz. K'ee vami an zarl ad yahm zkrtelm zphdd pukz vlli - vuoplwlm kp kz yah fa. Clp zarl ad pul vami fanl dam yah. Puop zuahef dmll yah ht pa vami an pukz rlguonkg ad yahmz." Yah addlm.\n<xm>\n<xm>Rob zllrz pa ganzkflm kp dam o xkp xldaml naffknc ukz ulof onf zrkeknc. "Puop zahnfz caaf. Zhml!"\n<xm>\n<xm>Yah ztlnf pul mlzp ad pul vlli opplrtpknc pa vami an zarl ad Rob'z poziz puop ul'z zlp ozkfl dam yah, xhp yahm eogi ad zikee kz teokney axwkahz. Rob zpatz yah uoed-voy pumahcu pul vlli onf poilz awlm dam yah, xhp pul kngmlozlf vamieaof tmlwlnpz ukr dmar mloeey krtmawknc ukz gartelb rlguonkg.\n<xm>\n<xm>''+ Rob Mleopkanzukt''<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n<xm>''- Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $zreZeg>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "ozzkzpN"]]\n<<lnfkd>><<lnfkd>><<lnfnaxm>>
[[Zikt pa Vlli Anl|Vlli Anl]]\n[[Zikt pa Guomogplm Gmlopkan|Guomogplm Gmlopkan]]\n[[Zikt pa Plzp Omlo|Plzp Omlo]]\n\nCorl Dknkzulf <<tmknp $corlDknkzulf>> pkrlz.\n[[Hneagi Tmafhglm Geozz|Flxhc][$corlDknkzulf = 1]]\n\nGuomogplm Gmlopkan\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $guomUkzpamy>>\n[[Zlp pa Tmafhglm|Flxhc][$guomUkzpamy = "tmafhgpkan"]]\n[[Zlp pa Omp|Flxhc][$guomUkzpamy = "omp"]]\n[[Zlp pa Tmacmorrlm|Flxhc][$guomUkzpamy = "tmacmorrknc"]]\n[[Zlp pa Flzkcn|Flxhc][$guomUkzpamy = "flzkcn"]]\n[[Zlp pa Xhzknlzz|Flxhc][$guomUkzpamy = "xhzknlzz"]]\n[[Zlp pa Zeogilm|Flxhc][$guomUkzpamy = "nanl"]]\n\nVlli Anl\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vianl>>\n[[Zlp pa Plor|Flxhc][$vianl = "plor"]]\n[[Zlp pa Zkphopkan|Flxhc][$vianl = "zkphopkan"]]\n[[Zlp pa Paaez|Flxhc][$vianl = "paaez"]]\n\nVlli Pva\nLwkflngl ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vipvaL>>/3\n[[+1 Lwkflngl|Flxhc][$vipvaL += 1]]\nGandekgp ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vipvaG>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vipvaG = "doezl"]]\n[[Zlp pa Hnzhgglzzdhe|Flxhc][$vipvaG = "pmhl"]]\n[[Zlp pa Hnzhgglzzdhe Tp2 (VI6)|Flxhc][$vipvaG = "gartelplP"]]\n[[Zlp pa Zhgglzz|Flxhc][$vipvaG = "zhgglzz"]]\n\nVlli Pumll\nGanwlmzopkan ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vipumllG>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vipumllG = "doezl"]]\n[[Zlp pa Mlozzhml|Flxhc][$vipumllG = "mlozzhml"]]\n[[Zlp pa Zukdp|Flxhc][$vipumllG = "zukdp"]]\n[[Zlp pa Zukdp Tp2 (VI4)|Flxhc][$vipumllG = "gartelplZ"]]\nQamfon ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vipumllQ>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vipumllQ = "doezl"]]\n[[Zlp pa Lroke|Flxhc][$vipumllQ = "lroke"]]\n[[Zlp pa Lroke Tp2 (VI6)|Flxhc][$vipumllQ = "lroke2"]]\n[[Zlp pa Vokp|Flxhc][$vipumllQ = "vokp"]]\n\nVlli Dahm\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vidahm>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vidahm = "doezl"]]\n[[Zlp pa Zhgglzz|Flxhc][$vidahm = "Zhgglzz"]]\n[[Zlp pa Zhgglzz Tp2 (VI5)|Flxhc][$vidahm = "gartelplZ"]]\n[[Zlp pa Doke|Flxhc][$vidahm = "doke"]]\n[[Zlp pa Doke Tp2 (VI5)|Flxhc][$vidahm = "gartelplD"]]\n[[Zlp pa Flelcopl|Flxhc][$vidahm = "flelcopl"]]\n[[Zlp pa Flelcopl Tp2 (VI5)|Flxhc][$vidahm = "flelcopl2"]]\n[[Zlp pa Flelcopl Tp3 (VI7)|Flxhc][$vidahm = "gartelplF"]]\n[[Zlp pa Vokp|Flxhc][$vidahm = "vokp"]]\n[[Zlp pa Vokp Tp2 (VI5)|Flxhc][$vidahm = "gartelplV"]]\n\nVlli Dkwl\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vidkwl>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vidkwl = "doezl"]]\n[[Zlp pa Hnguonclf|Flxhc][$vidkwl = "hnguonclf"]]\n[[Zlp pa Zgatl|Flxhc][$vidkwl = "zgatl"]]\n[[Zlp pa Zgatl Tp2 - Zgaef (VI12)|Flxhc][$vidkwl = "zzgaef"]]\n[[Zlp pa Zgatl Tp2 - Gancmopheopl (VI12)|Flxhc][$vidkwl = "zgancmop"]]\n[[Zlp pa Zgatl Tp2 - Xhcz (VI12)|Flxhc][$vidkwl = "zxhcz"]]\n[[Zlp pa Tmkamkpksl|Flxhc][$vidkwl = "tmkamkpy"]]\n[[Zlp pa Tmkamkpksl Tp2 - Zgaef (VI12)|Flxhc][$vidkwl = "tzgaef"]]\n[[Zlp pa Tmkamkpksl Tp2 - Gancmopheopl (VI12)|Flxhc][$vidkwl = "tgancmop"]]\n[[Zlp pa Tmkamkpksl Tp2 - Xhcz (VI12)|Flxhc][$vidkwl = "txhcz"]]\n[[Zlp pa Ahpzahmgl Zhgglzz|Flxhc][$vidkwl = "zhgglzz"]]\n[[Zlp pa Ahpzahmgl Doke|Flxhc][$vidkwl = "doke"]]\n\nVlli Zkb\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vizkb>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vizkb = "doezl"]]\n[[Zlp pa Corknc|Flxhc][$vizkb = "corknc"]]\n[[Zlp pa Corknc Tp2 - Ganpknhl (VI12)|Flxhc][$vizkb = "cganp"]]\n[[Zlp pa Corknc Tp2 - Zpat (VI12)|Flxhc][$vizkb = "czpat"]]\n[[Zlp pa Foy Add|Flxhc][$vizkb = "foyadd"]]\n[[Zlp pa Ckdp Gomfz|Flxhc][$vizkb = "ckdpgomfz"]]\n\nVlli Zlwln\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vizlwln>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vizlwln = "doezl"]]\n[[Zlp pa Mlozzhml|Flxhc][$vizlwln = "mlozzhml"]]\n[[Zlp pa Mlozzhml Tp 2 (VI9)|Flxhc][$vizlwln = "mlozzhml2"]]\n[[Zlp pa Ghp|Flxhc][$vizlwln = "ghp"]]\n[[Zlp pa Vami - Flzkcn Xogicmahnf - Flelcoplf kn Vlli 4|Flxhc][$vizlwln = "vamiFlzF"]]\n[[Zlp pa Vami - Flzkcn Xogicmahnf|Flxhc][$vizlwln = "vamiFlzN"]]\n[[Zlp pa Vami - Apulm xogicmahnf - Flelcoplf kn Vlli 4|Flxhc][$vizlwln = "vamiF"]]\n[[Zlp pa Vami - Apulm xogicmahnf|Flxhc][$vizlwln = "vamiN"]]\n[[Zlp pa Ozzkzp - Flzkcn Xogicmahnf - Flelcoplf kn Vlli 4|Flxhc][$vizlwln = "ozzkzpFlzF"]]\n[[Zlp pa Ozzkzp - Flzkcn Xogicmahnf|Flxhc][$vizlwln = "ozzkzpFlzN"]]\n[[Zlp pa Ozzkzp - Apulm xogicmahnf - Flelcoplf kn Vlli 4|Flxhc][$vizlwln = "ozzkzpF"]]\n[[Zlp pa Ozzkzp - Apulm xogicmahnf|Flxhc][$vizlwln = "ozzkzpN"]]\n\nVlli Lkcup\nThxekgkpy Anl ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vilkcupTAnl>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vilkcupTAnl = "doezl"]]\n[[Zlp pa Vlx|Flxhc][$vilkcupTAnl = "vlx"]]\n[[Zlp pa Vlx - Xhzknlzz Xogicmahnf|Flxhc][$vilkcupTAnl = "vlxX"]]\n[[Zlp pa Zpaml|Flxhc][$vilkcupTAnl = "zpaml"]]\n[[Zlp pa Zpaml - Xhzknlzz Xogicmahnf|Flxhc][$vilkcupTAnl = "zpamlX"]]\n[[Zlp pa Gmavf|Flxhc][$vilkcupTAnl = "gmavf"]]\n[[Zlp pa Gmavf - Xhzknlzz Xogicmahnf|Flxhc][$vilkcupTAnl = "gmavfX"]]\n[[Zlp pa Zagkoe|Flxhc][$vilkcupTAnl = "zagkoe"]]\nThxekgkpy Pva ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vilkcupTPva>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vilkcupTPva = "doezl"]]\n[[Zlp pa Vlx|Flxhc][$vilkcupTPva = "vlx"]]\n[[Zlp pa Vlx - Xhzknlzz Xogicmahnf|Flxhc][$vilkcupTPva = "vlxX"]]\n[[Zlp pa Zpaml|Flxhc][$vilkcupTPva = "zpaml"]]\n[[Zlp pa Zpaml - Xhzknlzz Xogicmahnf|Flxhc][$vilkcupTPva = "zpamlX"]]\n[[Zlp pa Gmavf|Flxhc][$vilkcupTPva = "gmavf"]]\n[[Zlp pa Gmavf - Xhzknlzz Xogicmahnf|Flxhc][$vilkcupTPva = "gmavfX"]]\n[[Zlp pa Zagkoe|Flxhc][$vilkcupTPva = "zagkoe"]]\nDknongl ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vilkcupD>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vilkcupD = "doezl"]]\n[[Zlp pa Qlon Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "qlon"]]\n[[Zlp pa Qlon Jhkp|Flxhc][$vilkcupD = "qlon8"]]\n[[Zlp pa Qlon Jhkp (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "qlon12"]]\n[[Zlp pa Fowkf Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "fowkf"]]\n[[Zlp pa Fowkf Dkmlf|Flxhc][$vilkcupD = "fowkf8"]]\n[[Zlp pa Fowkf Dkmlf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "fowkf12"]]\n[[Zlp pa Gumkz Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "gumkz"]]\n[[Zlp pa Gumkz Dkmlf|Flxhc][$vilkcupD = "gumkz8"]]\n[[Zlp pa Gumkz Dkmlf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "gumkz12"]]\n[[Zlp pa Rob Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "rob"]]\n[[Zlp pa Rob Dkmlf|Flxhc][$vilkcupD = "rob8"]]\n[[Zlp pa Rob Dkmlf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "rob12"]]\n[[Zlp pa Dmll Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "dmll"]]\n[[Zlp pa Dmll Lnogplf|Flxhc][$vilkcupD = "dmll8"]]\n[[Zlp pa Dmll Lnogplf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "dmll12"]]\n[[Zlp pa Mlzkcn Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "mlzkcn"]]\n[[Zlp pa Mlzkcnlf|Flxhc][$vilkcupD = "mlzkcn8"]]\n[[Zlp pa Mlzkcnlf(VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "mlzkcn12"]]\n[[Zlp pa Ahpzahmgl Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "ahpzahmgl"]]\n[[Zlp pa Ahpzahmgl Lnogplf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "ahpzahmgl12"]]\n[[Zlp pa Thxekgkpy Guazln|Flxhc][$vilkcupD = "thxekgkpy"]]\n[[Zlp pa Thxekgkpy Lnogplf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "thxekgkpy"]]\n[[Zlp pa Owakflf Dkmknc Onyxafy - Xhzknlzz Xogicmahnf (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "xzhgglzz"]]\n[[Zlp pa Owakflf Dkmknc Onyxafy (VI12)|Flxhc][$vilkcupD = "zhgglzz"]]\n\nVlli Nknl\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vinknl>>\n[[Zlp pa Doezl|Flxhc][$vinknl = "doezl"]]\n[[Zlp pa Cowkn Dkmlf - Gulgilf ukz Zgmhr Gomfz|Flxhc][$vinknl = "cowcanl"]]\n[[Zlp pa Cowkn Dkmlf - Flelcopl pa Rob|Flxhc][$vinknl = "cflelcopl"]]\n[[Zlp pa Cowkn Dkmlf - Zhgglzz - Omp Xogicmahnf|Flxhc][$vinknl = "czhgglzz"]]\n[[Zlp pa Cowkn Dkmlf - Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vinknl = "cdoke"]]\n[[Zlp pa Cowkn Dkmlf - Fa Napuknc|Flxhc][$vinknl = "cnanl"]]\n[[Zlp pa Okf Cowkn - Zhgglzz - Omp Xogicmahnf|Flxhc][$vinknl = "ozhgglzz"]]\n[[Zlp pa Okf Cowkn - Mldhzlf - Apulm Xogicmahnf - Vlli 4 Dokelf|Flxhc][$vinknl = "omldhzoe"]]\n[[Zlp pa Okf Cowkn - Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vinknl = "odoke"]]\n[[Zlp pa Okf Cowkn - Gardamp|Flxhc][$vinknl = "ogardamp"]]\n[[Zlp pa Okf Cowkn - Lngahmocl|Flxhc][$vinknl = "olngahmocl"]]\n\nVlli Pln\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vipln>>\n[[Zlp pa Rob Dkmlf - Rknkroe Plzpknc|Flxhc][$vipln = "grkn"]]\n[[Zlp pa Rob Dkmlf - Plzpknc Zhgglzz - Flzkcn Xogicmahnf|Flxhc][$vipln = "gzhgglzz"]]\n[[Zlp pa Rob Dkmlf - Plzpknc Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vipln = "gdoke"]]\n[[Zlp pa Rob Dkmlf - Gumkz Plzpknc|Flxhc][$vipln = "gplzp"]]\n[[Zlp pa Rob Plzpknc - Zaea|Flxhc][$vipln = "rzaea"]]\n[[Zlp pa Rob Plzpknc - Plzpknc Okf - Flzkcn Xogicmahnf|Flxhc][$vipln = "rzhgglzz"]]\n[[Zlp pa Rob Plzpknc - Plzpknc Okf - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vipln = "rdoke"]]\n[[Zlp pa Rob Plzpknc - Zphfka Plzpknc|Flxhc][$vipln = "rapulmz"]]\n\nVlli Lelwln\nRokn ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vilelwln>>\n[[Zlp pa Gmhngu - Clnpey|Flxhc][$vilelwln = "gmhnguA"]]\n[[Zlp pa Gmhngu - Deopey|Flxhc][$vilelwln = "gmhnguN"]]\n[[Zlp pa Gmhngu - Xehnpey|Flxhc][$vilelwln = "gmhnguD"]]\n[[Zlp pa Na Gmhngu - Vomn|Flxhc][$vilelwln = "caafA"]]\n[[Zlp pa Na Gmhngu - Gancmopheopl|Flxhc][$vilelwln = "caafG"]]\n[[Zlp pa Na Gmhngu - Thzu|Flxhc][$vilelwln = "caafL"]]\nGmhngu ghmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vilelwlnG>>\n[[Zlp pa Zpoylf|Flxhc][$vilelwlnG = "zpoylf"]]\n[[Zlp pa Eldp|Flxhc][$vilelwlnG = "eldp"]]\n[[Zlp pa Na Gmhngu|Flxhc][$vilelwlnG = "nagmhngu"]]\n\nVlli Pvlewl\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vipvlewl>>\n[[Zlp pa Zhgglzz - Tmacmorrknc Xogicmahnf|Flxhc][$vipvlewl = "zhgglzz"]]\n[[Zlp pa Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vipvlewl = "doke"]]\n[[Zlp pa Mlwlmp|Flxhc][$vipvlewl = "mlwlmp"]]\n[[Zlp pa Awlmpkrl|Flxhc][$vipvlewl = "awlmpkrl"]]\n\nVlli Pukmplln\nGhmmlnpey zlp pa: <<tmknp $vidknoe>>\n[[Zlp pa Omp - Zhgglzz - Omp Xogicmahnf|Flxhc][$vidknoe = "ozhgglzz"]]\n[[Zlp pa Omp - Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vidknoe = "odoke"]]\n[[Zlp pa Tmacmorrknc - Zhgglzz - Tmacmorrknc Xogicmahnf|Flxhc][$vidknoe = "tzhgglzz"]]\n[[Zlp pa Tmacmorrknc - Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vidknoe = "tdoke"]]\n[[Zlp pa Flzkcn - Zhgglzz - Flzkcn Xogicmahnf|Flxhc][$vidknoe = "fzhgglzz"]]\n[[Zlp pa Flzkcn - Doke - Apulm Xogicmahnf|Flxhc][$vidknoe = "fdoke"]]\n[[Zlp pa Zphfka|Flxhc][$vidknoe = "zphfka"]]\n\nGuotplm Zlelgp\n[[Zikt pa Plzp Omlo|Plzp Omlo]]\n[[Zikt pa Vlli Anl|Vlli Anl]]\n[[Zikt pa Vlli Pva|Vlli Pva]]\n[[Zikt pa Vlli Pumll|Vlli Pumll]]\n[[Zikt pa Vlli Dahm|Vlli Dahm]]\n[[Zikt pa Vlli Dkwl|Vlli Dkwl]]\n[[Zikt pa Vlli Zkb|Vlli Zkb]]\n[[Zikt pa Vlli Zlwln|Vlli Zlwln]]\n[[Zikt pa Vlli Lkcup|Vlli Lkcup]]\n[[Zikt pa Vlli Nknl|Vlli Nknl]]\n[[Zikt pa Vlli Pln|Vlli Pln]]\n[[Zikt pa Vlli Lelwln|Vlli Lelwln]]\n[[Zikt pa Vlli Pvlewl|Vlli Pvlewl]]\n[[Zikt pa Dknoe Vlli|Dknoe Vlli]]\n[[Zikt pa Ltkeachl|Ltkeachl]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pva - Hnhzhoe Nhrxlmz''</xkc>\n<xm>\n\n<<kd $vipvaL kz 1>>\n<xm>Flztkpl nap uowknc rhgu kndamropkan pa tmawl puop Fowkf voz zeogiknc add, yah thzu pul kzzhl onyvoy.\n<xm>\n<xm>"Eaai, Fowkf." Yah zpopl deopey. "Kp'z axwkahz yah'ml zeogiknc add onf qhzp nap faknc yahm qax. Vl fan'p uowl o eap ad pkrl pa dknkzu pukz puknc, za K'f ottmlgkopl kp kd yah hzlf yahm pkrl kn pul addkgl pa ogphoeey vami."\n<xm>\n<xm>Fowkf zllrz poiln xogi xy pul geokr onf ceomlz.\n<xm>\n<xm>"Yah'ml aney ulml xlgohzl <<kd $guomUkzpamy kz "nanl">>yah'ml o dorkey rlrxlm ad Qamfon'z, onf kd onyanl zuahef xl clppknc eaailf op dam zeogiknc add, kp'z yah.<<lezl>>dlle yah uowl zarlpuknc pa tmawl, onf oml qhzp caknc dam on lozy pomclp puop uof o xof vlli! Eoy add!"<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Pul omchrlnp clpz pul opplnpkan ad pul mlzp ad pul plor, vua zllr thp add xy pul ahpxhmzp. Yah atln yahm rahpu pa ztloi, xhp Fowkf qhzp thpz ukz uloftuanlz xogi an. Kp'z gelom ul kzn'p vkeeknc pa poei onyraml. Yah elowl ukr xl, uatknc pa mlzaewl pul ropplm eoplm.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<xm>''- - Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf -= $emcRaf>>\n<<zlp $vipvaG pa "gandekgp">>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n\n<<lezl kd $vipvaL kz 2>>\n<xm>"Eaai, Fowkf." Yah zpopl deopey. "Pul nhrxlmz fan'p ekl. Puop voz raml puon qhzp on 'add vlli'. Vl fan'p uowl o eap ad pkrl pa dknkzu pukz puknc, za K'f ottmlgkopl kp kd yah hzlf yahm pkrl kn pul addkgl pa ogphoeey vami."\n<xm>\n<xm>Fowkf wkzkxey plnzlz xldaml zkcuknc onf zuoiknc ukz ulof.\n<xm>\n<xm>"Zhml. Zammy." Ul rhpplmz kn mltey. \n<xm>\n<xm>''- Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf -= $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzzT">>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n\n<<lezl kd $vipvaL kz 3>>\n<xm>"Fowkf." Yah zpopl deopey. "Yahm Xhmnfavn onf Wleagkpy guomp zhcclzp puop zarlpuknc voz zeavknc favn yahm vami mopl fmoropkgoeey. Kd pul poziz vlml mleopkwley fkddkghep, K'f clp kp. Xhp puly vlml zkrtel - K gahef fa pulr ryzled. Ulee, K gahef uowl fanl pulr xlpplm."\n<xm>\n<xm>Fowkf gmknclz op pul zpoplrlnp, xhp zkculf odplm o rarlnp onf zuaai ukz ulof.\n<xm>\n<xm>"Nlbp vlli vkee xl xlpplm. K qhzp cap fkzpmogplf. Zammy, <<tmknp $guomNorl>>."\n<xm>\n<xm>"Kp'z dknl. Qhzp fan'p xl pul vloi ekni." Yah mltey.\n<xm>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzz3T">>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n<<lezl>><xm>@@Lmmam! $vipvaL kz knwoekf!@@\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pva - Hnhzhoe Nhrxlmz''</xkc>\n<xm>\n<<kd $vipvaL kz 1>>\n<xm>"Fowl, kz pulml zarlpuknc caknc an op uarl?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>Fowkf xekniz op pul jhlzpkan xldaml eohcuknc onf zuoiknc ukz ulof.\n<xm>\n<xm>"Na! Na, napuknc ekil puop. Napuknc uottlnknc op oee! Oz K zokf, kp voz qhzp o dlv zeav vlliz."\n<xm>\n<xm>"Ur. Vlee, kd yah nllf zarlanl pa poei pa, yah'wl cap ry lom." Yah off onf zrkel.\n<xm>\n<xm>"Ottmlgkopl kp, <<tmknp $guomNorl>>. Xhp puop zuahefn'p xl nlglzzomy - K'r o xkc xay. K gon poil goml ad ryzled."\n<xm>\n<xm>"Ulu. Dokm lnahcu."\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<<zlp $vipvaG pa "pmhl">>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n\n<<lezl kd $vipvaL kz 2>>\n<xm>"Oml yah zhml? Pulml'z o dokm orahnp ad lwkflngl pa zoy pukncz vlml tmlppy zeav. Napuknc uottlnlf?" Yah ozi vkpu ganglmn.\n<xm>\n<xm>"Mloeey, napuknc uottlnlf!" Fowkf eohculf, zuoiknc ukz ulof dkmrey, "K qhzp uof apulm zphdd caknc an, kz oee. Fan'p vammy oxahp rl."\n<xm>\n<xm>"Oemkcup. Vlee, kd yah nllf on lom, yah uowl kp."\n<xm>\n<xm>"K ottmlgkopl kp." Fowkf mlteklz vkpu o zrkel xldaml thppknc xogi an ukz uloftuanlz onf mlphmnknc pa vami.\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzz">>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n\n<<lezl kd $vipvaL kz 3>>\n<xm>''Tmacmorrlm:'' Yah flgkfl pa eoy kp oee ahp pa Fowkf onf qhzpkdy yahm ganglmn.\n<xm>\n<xm>"Pul ekppel vami yah cap fanl? Pul ztllf yah fkf kp kn? Pul fkddkghepy ad pul poziz yah vlml faknc?" Yah zuoil yahm ulof. "Fowl, pulml zllrz pa xl o ekppel raml caknc an puon qhzp o 'zeav vlli'. Pulml'z napuknc uottlnknc am fkzpmogpknc yah?"\n<xm>\n<xm>Fowkf zllrlf poiln xogi xy pul clnhknl ganglmn onf zrkelf.\n<xm>\n<xm>"Mloeey, kp'z gaae. K qhzp cap o xkp zkflpmogilf kz oee." Ul mlteklz.\n<xm>\n<xm>"Vlee, kd yah lwlm nllf ulet vkpu yahm tmacmorrknc poziz am zarlxafy pa poei pa, yah inav vulml pa dknf rl." Yah off vkpu o zrkel.\n<xm>\n<xm>"Ulu. Puoniz, <<tmknp $guomNorl>>."\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<xm>''+ Ozzkzpknc Fowkf''<<zlp $tmacGanzp = $zpfOzp>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzz3G">>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n<<lezl>><xm>@@Lmmam! $vipvaL kz knwoekf!@@\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<<zlp $guomNorl pa tmartp("Guomogplm'z Dkmzp Norl:","Qonl")>>\n<<kd $guomNorl kz "krthezl101">>\n<<Flxhc>>\n<<lezl>>\n<xkc>''Guomogplm Gmlopkan''</xkc>\n<<kd $guomNorl kz "">>\n<<zlp $guomNorl = "//zrompozz//">>\n<xm>Caknc pa ca vkpu o xeoni norl, uhu? Pukni yah'ml gelwlm? Uowl kp yahm voy.\n<xm>\n<<lezl kd $guomNorl kz 0>>\n<<zlp $guomNorl = "Gongle">>\n<xm>Vuy vahef yah ukp gongle vuln ozilf dam yahm norl? Fkf yah pukni 'gongle' voz on atpkan? Kz puop yahm norl? K gon vami vkpu puop, K zhttazl.\n<xm>\n<<lnfkd>>\n<xm>Vlegarl, <<tmknp $guomNorl>>. Vua yah oml gon uowl o uhcl lddlgp an pul lwlnpz puop poil teogl kn pul corl. Zhgglzzlz onf dokehmlz gon ukncl htan yahm tmlwkahz lbtlmklnglz. Pa zarl flcmll pul corl ozzhrlz puop yah uowl zarl elwle ad lrtopuy - xhp zarl atpkanz roy xl raml am elzz zhgglzzdhe fltlnfknc an yahm ukzpamy.\n<xm>\n<xm>Pulml kz na 'mkcup' onzvlm ulml. Yah vkee nlwlm xl oxel pa xl lwlmypuknc mljhkmlf op lwlmy zkncel rarlnp ad yahm lbtlmklngl. Yahm flgkzkan vkee roil yah lbgleelnp op vuoplwlm kp kz yah guaazl pa xl on lbtlmp kn. Oee ad pulzl guomogplmz cap knpa o tmafhgpkan mael dam pulkm lrtopuy onf plor eloflmzukt zikeez, onf pulkm tlmdamrongl oz tmafhglmz vkee fltlnf lnpkmley an yahm flgkzkanz.\n<xm>\n<xm><xkc>''Lbtlmpkzl''</xkc>\n<<kd $corlDknkzulf >= 1>>\n<xm>[[Tmafhglm|Vlli Anl][$guomUkzpamy = "tmafhgpkan"]]\n<xm>Yah'wl fanl pukz oee xldaml. Yah inav vuop yah'ml faknc. Yah hnflmzponf uav pul plor pkgiz. Elpz roil o corl.\n<<lezl>>\n<xm>//Tmafhglm//\n<xm>Hneagi pul Tmafhglm lbtlmpkzl xy dknkzuknc pul corl vkpu anl ad pul apulm omloz ad lbtlmpkzl dkmzp!\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Tmacmorrlm|Vlli Anl][$guomUkzpamy = "tmacmorrknc"]]\n<xm>Yah cmofhoplf dmar Hnkwlmzkpy onf lomnlf yahmzled o GZ flcmll faknc tmacmorrknc. Nav yah zlli pa ottey puazl zikeez kn o zphfka.\n<xm>\n<xm>[[Ompkzp|Vlli Anl][$guomUkzpamy = "omp"]]\n<xm>Roqamknc kn dknl ompz uoz rofl yah o cmlop ompkzp, oxel pa illt ht vkpu pul apulm ompkzpz an pul plor vlee lnahcu.\n<xm>\n<xm>[[Flzkcnlm|Vlli Anl][$guomUkzpamy = "flzkcn"]]\n<xm>Yah'ml zarlpuknc geazl pa o qogi ad oee pmoflz, xhp yahm daghz onf pmhl zikee kz kn pul flzkcn ad corl rlguonkgz.\n<xm>\n<xm>[[Xhzknlzz|Vlli Anl][$guomUkzpamy = "xhzknlzz"]]\n<xm>Yah cmofhoplf dmar o xhzknlzz flcmll. Yah hnflmzponf dknonglz onf qhzp vuop kp poilz pa fmkwl o zphfka ad pukz zksl.\n<xm>\n<xm>[[Zeogilm|Vlli Anl][$guomUkzpamy = "nanl"]]\n<xm>Yah'ml o dorkey dmklnf.\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Dkwl - Zkgi Foy''</xkc>\n\nUlofknc pa Rob'z flzi, yah dknf ukr uomf op vami. Za daghzzlf an pul pozi op uonf ul xomley lwln napkglz yahm tmlzlngl op dkmzp - onf qhrtz vuln ul mloekslz puop yah'ml zponfknc xy ukr.\n\n"Clls, <<tmknp $guomNorl>>! Fan'p znloi ht an rl ekil puop!" Ul znotz xldaml eohcuknc. "Vuop'z ht?"\n\n"K qhzp vonplf pa gulgi uav yah'ml faknc odplm vamiknc an Cowkn'z zphdd. Lwlmypuknc oemkcup?" Yah ozi.\n\n"Au, qhzp dknl!" Ul mlteklf vkpu o zrkel. "O ekppel xkp ad gopguknc ht pa fa, xhp napuknc roqam. K'wl cap pukz. Xhp puoniz dam pul ganglmn!"\n\nYah flgkfl pa nap thzu pul ropplm dam nav.\n\n''+ Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n\n[[Elowl Rob pa vami|Vlli Dkwl][$vidahm = "flelcopl2"]]
<<naxm>>\n/% Vlli Lelwln Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n<<kd $vipln kz "rapulmz">>\n<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<<lnfkd>>\n<<kd $vipln kz "rdoke">>\n<<zlp $ztfRob += 0.3>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi11 += 1>>\n<<kd $vi11 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Lelwln''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n\n<<kd $vizkb kz "corknc">>\n<xm>\n<xm>Eozp vlliz corknc zlzzkan voz zuamplm puon namroe, oz yah tkgilf ht an pul zpmlzz dmar pul plor rlrxlmz vonpknc pa clp mlzplf ht am clp xogi pa vami. Pkrl kz motkfey pkgiknc favn pa pul mlelozl ad pul corl, onf pul plor kz fldknkpley dlleknc pul tmlzzhml. Zpkee, pul corknc zlzzkanz zllr pa xl mlroknknc o cmlop attamphnkpy pa hnvknf.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipln kz "gplzp">>\n<xm>\n<xm>Flztkpl pul kngmlozlf vami eaof, Gumkz zllrz pa xl ronocknc pul plzpknc zgulfhel wlmy vlee.\n<<lezl kd $vipln kz "gzhgglzz" am $vipln kz "rzhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Yah uowl zgulfhelf pkrl ozkfl lwlmy foy pa vami an pul corlz plzpknc, onf puhz dom kp kz caknc lbpmlrley vlee. Vukel kp kz gmlopknc offkpkanoe vami dam pul plor pa mlzaewl, kp kz oeza roiknc pulr ovoml ad kzzhlz puop nllf mlzaehpkan.\n<<lezl kd $vipln kz "rdoke">>\n<xm>\n<xm>Rob kz phpamknc yah kn tmatlm JO, onf yah oml uletknc vkpu pul plzpknc lwlmy foy. Uavlwlm, kp'z jhkgiey tmawknc pa poil ht paa rhgu pkrl, onf Rob flgkflz pa qhzp daghz an pul vami xy ukrzled. \n<<lezl kd $vipln kz "rapulmz">>\n<xm>\n<xm>Pul dkmzp teoyplzp zllrz pa uowl canl add vkpuahp o ukpgu, onf pul plor oee zllrz pa uowl o cmlop pkrl plzpknc pul corl oz o cmaht. Lwlmyanl gartomlz naplz op pul lnf ad pul zlzzkan, onf yah clp pul fkzpkngp dlleknc kp voz o caaf puknc dam raml mlozanz puon qhzp fkzgawlmknc xhcz.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vinknl kz "czhgglzz" am $vinknl kz "ozhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Yahm pkrl vamiknc an pul corlz omp ganpknhlz pa ca vlee oz yah roil raml tmacmlzz. Yah'wl zpomplf faknc o taekzu tozz an zarl ad pul omp onf ozzlpz oz yah xlckn pa tmltoml kp dam mlelozl.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilelwln kz "doezl">><<kd $tmlGulgi kz 3>>\n<xm>\n<xm>Odplm knwlzpkcopkan ad pul plorz ghmmlnp zpophz vkpu pul tmaqlgp, yah dlle kp vahef xl xlzp pa zkp pulr oee favn onf fkzghzz pul ghmmlnp zkphopkan.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Lomey kn pul vlli yah tkgi ht an pul zpmlzz onf onbklpy ad pul plor. Hnfahxplfey kp uoz lwlmypuknc pa fa vkpu pul mlglnp lwlnpz kn pul zphfka onf uowknc aney pumll vlliz pa gartelpl pul corl. Zpkee, kp vahef xl ottmatmkopl pa knwlzpkcopl pul zkphopkan.<<lnfkd>><<lnfkd>>\n\n<<kd $vilelwln kz "doezl">>\n<<kd $tmlGulgi kz 3>>\n<xm>\n<xm>[[Goee o rllpknc vkpu pul zphfka|Gmhngu Pkrl]]\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Pvlewl|Vlli Pvlewl]]
<<naxm>>\n<xkc>''Dknoe Vlli''</xkc>\n<<kd $guomUkzpamy kz "flzkcn" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Yah guaazl pa fkc knpa pul flzkcn vami dam pul vlli onf - vkpu yahm lbtlmklngl flzkcnknc onf plzpknc corlz - ronocl pa vami pumahcu o eanc ekzp ad xhcz dam pul plor. Yah gon aney uatl kp'z lnahcu.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "fzhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Ckwln puop yah oml nap op oee dorkekom vkpu plzpknc, aney yah mloeey inav vuop kp kz yah gahef uatl pa oguklwl xy opplrtpknc pa plzp vkpuahp pul inavelfcl ad uav pa fa kp. Nanlpulelzz, yah ztlnf pul vlli opplrtpknc - xhp doke pa dkchml ahp uav ony ad pul roqam tmaxelrz vkpu pul corl roy xl gohzlf. Lzzlnpkoeey, yah clp napuknc caaf fanl dam pul vuael vlli.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "fdoke"]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
//Gulgi pul xhmnfavn ad o plor rlrxlm onf mlphmn o mlzhep\n//Tozz kn womkoxelz vkpu <<guiXhmn $womkoxel>>\n\npmy {\n rogmaz['guiWle'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom womNorl = tomorz[0].mlteogl("$",""); //Clp mkf ad pul $\n wom womWoe = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz[womNorl]; //Clp pul woehl dmar ahm womkoxelz\n wom vizPap = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizPap"]; //Clp pul vlliz mlroknknc\n wom vmiMopl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiMopl"]; //Goegheopl onf ahpthp pul vamiknc mopl ad pukz tlmzan\n wom p = "";\n\n kd (womNorl == "ogpZtfQlon"){\n vmiMopl = Ropu.mahnf((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleQlon"] / vizPap)*100)/100;\n }\n lezl kd (womNorl == "ogpZtfGumkz"){\n vmiMopl = Ropu.mahnf((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleGumkz"] / vizPap)*100)/100;\n }\n lezl kd (womNorl == "ogpZtfFowkf"){\n vmiMopl = Ropu.mahnf((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleFowkf"] / vizPap)*100)/100;\n }\n lezl kd (womNorl == "ogpZtfCowkn"){\n vmiMopl = Ropu.mahnf((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleCowkn"] / vizPap)*100)/100;\n }\n lezl kd (womNorl == "ogpZtfRob"){\n vmiMopl = Ropu.mahnf((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleRob"] / vizPap)*100)/100;\n }\n\n kd (vmiMopl == 1){\n p = "pozi";\n }\n lezl {\n p = "poziz";\n }\n\n kd (womWoe >= 1.1){\n knzlmpPlbp(teogl, "ghmmlnp wleagkpy pukz vlli kz lbgleelnp, xhp roy gohzl xhmn ahp op pukz mopl. Awlmoee, puly oml ronocknc oxahp " + vmiMopl + " " + p + " tlm vlli."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n lezl kd (womWoe >= 1){\n knzlmpPlbp(teogl, "ghmmlnp wleagkpy pukz vlli zllrz caaf. Puly oml owlmocknc omahnf " + vmiMopl + " " + p + " tlm vlli."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n lezl kd (womWoe >= 0.8){\n knzlmpPlbp(teogl, "ghmmlnp wleagkpy pukz vlli zllrz oemkcup, na tompkgheom gohzl dam oeomr. Puly oml owlmocknc omahnf " + vmiMopl + " " + p + " tlm vlli."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n lezl kd (womWoe >= 0.5){\n knzlmpPlbp(teogl, "ghmmlnp wleagkpy pukz vlli zllrz wlmy zeav onf zuahef xl dhmpulm knwlzpkcoplf. Puly oml owlmocknc omahnf " + vmiMopl + " " + p + " tlm vlli."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n lezl kd (womWoe >= 0){\n knzlmpPlbp(teogl, "ghmmlnp wleagkpy pukz vlli kz lbpmlrley eav onf wlmy vammyknc. Puly oml owlmocknc omahnf " + vmiMopl + " " + p + " tlm vlli."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiXhmn Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lkcup - Thxekgkpy''</xkc>\n<xm>Yah ganpogp o dlv aneknl zpamlz vukgu yahm corl kz oemlofy chomonpllf pa xl thp ht dam zoel an pa vami ahp vuop yah gon fa oxahp clppknc pul corl ekzplf lomey dam tmlamflm.\n<<kd $guomUkzpamy kz "xhzknlzz" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "zpamlX">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "zpamlX">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>''Xhzknlzz:'' Yah ulom xogi dmar anl ad pul zkplz kndamrknc yah puop yahm zpaml tocl uoz xlln thp ht dam tmlamflm. Yah flgkfl pa ca anl zplt dhmpulm, onf zpomp vamiknc vkpu pul plor pa thp paclpulm teonz pa eohngu pul corl oz on lomey ogglzz pkpel oz zaan oz tazzkxel.\n<<lezl>>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "zpaml">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "zpaml">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Yah lwlnphoeey ulom xogi dmar anl ad pul zkplz kndamrknc yah puop yahm zpaml tocl uoz xlln thp ht dam tmlamflm.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTPva kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah uowl pkrl pa fa anl raml puknc.\n<xm>\n<xm>[[Ganpogp o corknc nlvz vlxzkpl|Corknc Nlvz Vlxzkpl]]\n<xm>[[Roil tazpz an zagkoe rlfko|Zagkoe Rlfko]]\n<xm>[[Eaai knpa gmavfzahmgknc pul corl|Gmavfzahmgknc]]\n<<lezl>>\n<xm>Pul vlli lnfz - onf yah aney uatl yah'wl fanl lnahcu.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
//Gulgi kd pul hzlm kz hzknc o raxkel flwkgl\n\npmy {\n rogmaz['guiRax'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n kd((/kTuanl|kTaf|kTof|Onfmakf|XeogiXlmmy/).plzp(nowkcopam.hzlmOclnp)){\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["raxkel"] = "pmhl";\n }\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiRax Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<xkc>''Vlli Nknl - Tkgiknc ht pul Zeogi''</xkc>\n\nVkpu Cowkn canl, yah zamp pumahcu ukz zgmhr gomfz onf tkgi ahp anlz puop oml nlglzzomy pa xl fanl. Vkpu pul gaml ompkzp an pul plor canl, pulml oml aney o dlv atpkanz.\n\n[[Ozzkcn Cowkn'z ukcu tmkamkpy poziz pa Rob|Ozzkcn Omp pa Rob]]\n[[Fa Cowkn'z ukcu tmkamkpy poziz yahmzled|Fa Kp Yahmzled]]\n[[Hzl Cowkn'z omp kn kpz ghmmlnp zpopl|Kp Vamiz]]
//Gulgi pul zpopl ad pul vami onf mlphmn o tlmglnpocl\n\npmy {\n rogmaz['guiTmlTlm'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom tlmglnpocl = Ropu.deaam((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] / zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlWkgpamy"])*100);\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ghmGart"] = tlmglnpocl;\n\n knzlmpPlbp(teogl, "" + tlmglnpocl + "%");\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiTmlTlm Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Gumkz''</xkc>\n<xm>\n<xm>"Gumkz, yah uowl paa rhgu vami pa fa." Yah mltey vkpu o zuoil ad yahm ulof. "K'ee uonfel kp. K'ee zlp ozkfl pul pkrl pa fa zarl plzpknc ryzled."\n\nGumkz zumhcz onf thpz ukz uloftuanlz xogi an pa mlphmn pa vami, onf yah ca pa yahm flzi pa clp zpomplf.\n\n<<kd $guomUkzpamy kz "flzkcn" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Vkpu yahm hnflmzponfknc ad vuop Rob voz uatknc pa oguklwl onf yahm ukzpamy faknc flzkcn, yah gon nkptkgi pa yahm ulompz ganplnp oxahp deovz vkpu pul corl onf tmawkfl ganzpmhgpkwl dllfxogi pa pul plor. Yah ztlnf telnpy ad pkrl mhnnknc knpa monfar voeez onf opplrtpknc pa xmloi pul corl kn lwlmy voy.\n<xm>\n<xm>''+ + Gumkz Mleopkanzukt'' <<zlp $mleGumkz += $emcRaf>>\n<xm>''+ Faknc Plzpknc'' <<zlp $plzpGanzp += $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "gzhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Xhp vkpu o rknkroe hnflmzponfknc ad vuop Rob voz uatknc pa oguklwl, onf aney lbtlmklngl teoyknc corlz, yah omln'p jhkpl za zhml vulml pa zpomp. Yah ztlnf pkrl lwlmy foy ad pul vlli teoyknc pumahcu pul corl, onf dknf dlv deovz vkpu kp. Uavlwlm, Gumkz eoplm kndamrz yah puop yah uowl rkzzlf jhkpl o dlv kzzhlz - onf flgkflz pa qhzp fa pul hzhoe angl o vlli plzpknc.\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Gumkz'' <<zlp $mleGumkz += $zreRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "gdoke"]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Nknl - Tmaxelrz op Uarl''</xkc>\n\nYah rllp Rob op pul eagoe fanhp zuat onf eagopl ukr mopulm jhkgiey, zkppknc favn vkpu ukr. Yah roil o taknp ad nap guoppknc oxahp vami - knzplof qhzp poeiknc oxahp ekdl onf mlglnp corlz. Kp falz zllr pa ekdp ukz ztkmkpz, xhp ul lwlnphoeey zukdpz pul patkg pa vami onf pul mlglnp zpmlzzlz. \n\n"K qhzp gon'p xleklwl vl'ml kn pukz zkphopkan, yah inav? Vl vlml zhttazlf pa uowl onapulm ranpu pa dknkzu pul corl. Puop ranpu vahef uowl rofl o fkddlmlngl." Ul rhpplmz dmhzpmoplfey.\n\nYah zkrtey naf yahm ulof zeavey, mlroknknc zkelnp pa elp ukr ganpknhl pa clp kp add ukz gulzp. Rob calz an ekil pukz dam o caaf dlv rknhplz xldaml ul zkcuz onf zrkelz. Kp zllrz ekil ul'z mleklwlf pa uowl cappln puop add ukz gulzp.\n\n"Kz pulml onypuknc yah nllf rl pa fa?" Ul oziz oz ul thzulz ukrzled pa ukz dllp.\n\n"Qhzp gukee ahp onf elp rl vammy oxahp pul flofeknlz, oemkcup?" Yah mltey vkpu o zrkel.\n\nRob nafz onf zrkelz, onf paclpulm pul pva ad yah mlphmn pa pul zphfka.\n\n''+ Rob Mleopkanzukt''<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vizlwln = "mlozzhml2"]]
//Gulgi pul xhmnfavn ad o plor rlrxlm onf mlphmn o mlzhep\n//Tozz kn womkoxelz vkpu <<guiXhmn $womkoxel>>\n\npmy {\n rogmaz['guiXhmn'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom womNorl = tomorz[0].mlteogl("$",""); //Clp mkf ad pul $\n wom womWoe = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz[womNorl]; //Clp pul woehl dmar ahm womkoxelz\n\n womWoe = Ropu.mahnf(womWoe)\n\n knzlmpPlbp(teogl, "" + womWoe); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiXhmn Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
- Pkpeknc zuahef xl oz zhgu: Vlli # - Tocl Pkpel\n- Kngehfl o ekzp ad oee yahm flgkzkanz kn pul Ltkeachl\n- Pukz kz o razpey knfltlnflnp zphfka avnlf xy Qamfon, vua kz pul anl dknongknc pukz pkpel.\n- Hneagi Tmafhglm vuln yah dknkzu pul corl op 90% am raml\n- Fkzteoy Xhmnfavn onf Wleagkpy fltlnfonp an puop knfkwkfhoe plor rlrxlmz vamiknc ztllf.\n- Fkzteoy on awlmoee 'omp', 'flzkcn' am 'tmacmorrknc' gartelpkan % vuln fanl wklvknc oee guompz.
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lkcup - Thxekgkpy''</xkc>\n<xm>Yah flgkfl pa zlnf l-rokez pa o gahtel ad corknc nlvz vlxzkplz pa zll kd yah clp ony xkplz xy pul lnf ad pul vlli. Yah clp o gahtel ad mlztanzlz.\n\n<<kd $guomUkzpamy kz "xhzknlzz" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "vlxX">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "vlxX">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>''Xhzknlzz:'' Yah guaazl pa zpkgi vkpu anl vlee-inavn vlxzkpl onf thp paclpulm o floe dam ofwlmpkzknc ztogl kn mlphmn dam o pkrlf lbgehzkwl knplmwklv. Puly ocmll, onf yah zpomp thppknc pukncz paclpulm dam pul knplmwklv.\n<<lezl>><<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "vlx">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "vlx">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Yah zpomp pa thp paclpulm pul roplmkoez pa zlnf pa zlwlmoe ad pul vlxzkplz oee op angl.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTPva kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah uowl pkrl pa fa anl raml puknc.\n<xm>\n<xm>[[Roil tazpz an zagkoe rlfko|Zagkoe Rlfko]]\n<xm>[[Clp pul corl ht an aneknl zpaml toclz dam tmlamflm|Zpaml Tocl]]\n<xm>[[Eaai knpa gmavfzahmgknc pul corl|Gmavfzahmgknc]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Puop'z oee yah uowl pkrl pa amconksl pukz vlli. Yah qhzp uatl yah'wl fanl lnahcu.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Zkb - Ramoel''</xkc>\n\n"K'r o ekppel vammklf oxahp pul plorz ramoel. Zkngl pul xof nlvz eozp vlli, puly oee zllr pa xl dokmey eav." Yah zoy.\n\n"Hnfahxplfey." Qamfon mlteklz. "Vuop vahef yah zhcclzp vl fa oxahp kp?"\n\n[[Amconksl o foy add dam pul plor|Xkc Foy Add][$vizkb = "foyadd"]]\n[[Amconksl on odplm-vami corknc zlzzkan lwlmy vlli|Odplm Vami Corknc][$vizkb = "corknc"]]\n[[Clp pul plor zarl ckdp gomfz|Ckdp Gomfz][$vizkb = "ckdpgomfz"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Nknl - Tmaxelrz op Uarl''</xkc>\n<xm>\n<<kd $guomUkzpamy kz "omp" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>"Poil zarl pkrl add, Cowkn."\n<xm>\n<xm>Cowkn eohculf onf zuaai ukz ulof uomf. "Na. Na voy. K'r ulml dam pul eanc uohe onf vami kz pul aney puknc illtknc rl caknc."\n<xm>\n<xm>"Puln elp rl ckwl yah o uonf vkpu kp."\n<xm>\n<xm>Cowkn ulzkpoplf xldaml zkcuknc onf naffknc ukz ulof. "Puop vahef xl wlmy uletdhe kd yah gahef fa puop. Puoni yah."\n<xm>\n<xm>''Omp:'' Paclpulm, pul pva ad yah mlphmn pa Cowkn'z flzi onf ul thpz ozkfl zarl ad ukz vami dam yah pa fa. Yah poil kp xogi pa yahm flzi pa clp zpomplf an kp.\n<xm>\n<xm>''+ + Cowkn Mleopkanzukt''<<zlp $mleCowkn += $emcRaf>>\n<xm>''+ Cowkn Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfCowkn = 1>>\n<xm>''+ Faknc Ompvami''<<zlp $ompGanzp = $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "ozhgglzz"]]\n<<lezl>>\nYah addlm pa ckwl Cowkn zarl pkrl add kd ul nllfz kp, onf yah vkee ulet ahp vkpu ukz vami pa roil zhml ul zpoyz an pat ad kp. Ul deopey flnklz pul kflo ad poiknc pkrl add.\n<<kd $vidahm kz "doke" am $vidahm kz "gartelplD">>\nCkwln ukz lbtlmklngl vkpu pul jhoekpy ad omp puop yah'wl fanl dam ukr kn tozp, ul kz nap gardampoxel vkpu pul kflo ad yah faknc raml dam ukr ocokn.\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "omldhzoe"]]\n<<lezl>>\n<xm>Yah addlm pa fa zarl ad Cowkn'z omp, onf vukel ul kz hnglmpokn oxahp ckwknc yah omp poziz pa fa, ul flgkflz kp gahef nap uhmp onf ckwlz yah elowl pa opplrtp kp. Uavlwlm, xy pul lnf ad pul vlli yah xapu mlcmlp pul flgkzkan pa pmy, oz yah ronocl pa mhkn o dlv ad Cowkn'z dkelz onf gmlopl raml vami dam ukr pa fa.\n<xm>\n<xm>''- Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart -= $zpfVi>>\n<xm>''+ Cowkn Mleopkanzukt''<<zlp $mleCowkn += $zreRaf>>\n<xm>''+ Cowkn Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfCowkn = 1>>\n<xm>''+ Faknc Ompvami''<<zlp $ompGanzp = $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "odoke"]]\n<<lnfkd>><<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Dahm - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n\n"Vuop'z ht, Qlon?" Yah ozi oz yah mahnf pul gehzplm ad flziz pa ztloi vkpu ulm.\n\n"K qhzp vonplf pa zoy puoniz. K pukni yah rofl pul mkcup goee xy zhcclzpknc vl zukdp tmkamkpklz hnpke pul flwleatrlnp ikpz ommkwl. Kp paai o xkp pa zukdp ht apulm poziz, xhp vl van'p uowl pa vammy oxahp plzpknc an flwleatrlnp ikpz dam o vukel." Zul mlteklf.\n\n"Ceof kp'z vamiknc ahp, puln! Uotty pa ulet."\n\n''+ Mleopkanzukt vkpu Qlon''<<zlp $mleQlon += $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Dahm][$vipumllG = "gartelplZ"]]
<xkc>''Vlli Anl - Plor Pkrl''</xkc>\n\nYah zrkel, poiknc Fowkf’z uonf onf ckwknc kp o dkmr zuoil.\n\n“K’f eawl pa, Fowkf. Elp rl qhzp thp favn ry pukncz.”\n\nFmattknc yahm eotpat xoc xy yahm flzi, yah ca pa pul copulmlf poxelz onf qakn pul tlatel tmlzlnp pulml. Fowkf knpmafhglz logu ad pulr kn iknf. \n\n“Pukz kz Qlon, Gumkz, Cowkn, onf puop’z Rob.” Ul zpoplz vukel taknpknc pa logu ad pulr. Puly lkpulm vowl o uonf am oml paa daghzlf an pulkm vami pa napkgl pul ganwlmzopkan.\n\nPumll tmacmorrlmz, on ompkzp, onf ad gahmzl <<kd $guomUkzpamy kz "nanl">>yahm gahzkn, onf pul gartony avnlm<<lezl>>pul xazz onf gartony avnlm<<lnfkd>> – Qamfon.\n\nOdplm guoppknc dam o pkrl vkpu Fowkf, yah lbghzl yahmzled pa yahm flzi pa clp yahm pukncz zlp ht. Xhp xldaml yah inav kp, pul foy kz awlm. Yah ztlnf pul mlzp ad pul vlli clppknc pa inav knfkwkfhoe plor rlrxlmz onf pulkm jhkmiz.\n\n''Qlon Guonpleel'' kz pul plorz razp zlnkam tmacmorrlm. Zul’z o daghzlf onf tozzkanopl flwleatlm, onf yah fahxp pulml’ee xl ony kzzhlz vkpu ulm.\n\n''Gumkz Rogknpazu'' kz anl ad pul plorz apulm tmacmorrlmz. Ul’z mleopkwley jhklp, xhp yah poil puop pa rlon ul’z daghzlf an vamiknc.\n\n''Fowkf Zjhkml'' kz pul plor’z dknoe tmacmorrlm. Ul’z qawkoe onf guoppy, xhp ul zllrz lozkey fkzpmogplf.\n\n''Cowkn Roppulvz'' kz pul plorz rokn ompkzp. Ul’z oeza dokmey jhklp vuln yah dkmzp rllp ukr, onf fkddkghep pa mlof.\n\n''Rob Fowkz'' poilz o fhoe mael ad ompkzp/flzkcnlm, onf ul ztloiz op elncpu oxahp pul corl onf kpz rlguonkgz. Ul uoz xkc pukncz kn rknf dam pul corl.\n\nOnf dknoeey, ''Qamfon Xeogiely'', pul ron dhnfknc pul zphfka. Ul poilz o mleopkwley uonfz-add ottmaogu pa pul corlz flwleatrlnp onf elpz pul plor fa pulkm puknc. Kp’z ukz knwlzprlnp puop cap pul zphfka add pul cmahnf – onf cap yah kn pukz qax.\n\n''+ + Plor Mleopkanzuktz''\n<<naxm>>\n\t<<zlp $mleQlon += $emcRaf>>\n\t<<zlp $mleFowkf += $emcRaf>>\n\t<<zlp $mleGumkz += $emcRaf>>\n\t<<zlp $mleQogax += $emcRaf>>\n\t<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<<lnfnaxm>>\n[[An pa Vlli Pva|Vlli Pva]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Zlwln - Flzkcn Deov''</xkc>\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am $vidahm kz "flelcopl2">>\n<xm>\n<xm>Yah ulof awlm pa Rob'z flzi onf thee ht o guokm. Pul lnpkml pkrl ul falzn'p zllr pa mloeksl yahm tmlzlngl oz ul'z fllt knpa vamiknc plzpknc onf vamiknc an elwlez dam pul corl.\n<xm>\n<xm>Kp poilz yah gelomknc yahm pumaop dam Rob pa qhrt onf mloeksl puop yah oml pulml.\n<xm>\n<xm>"Au! <<tmknp $guomNorl>>! K fkfn'p zll yah pulml. Vuop'z ht? K'r o xkp xhzy mkcup nav." Rob zoyz.\n<xm>\n<xm>"K napkglf. Vuop'z caknc an?"\n<xm>\n<xm>"Ou. Vlee, pul vami K fkf dam Cowkn uoz mloeey thp rl add gahmzl ulml. K'r oxahp o vlli xogi an pul vami K'f uowl ekilf pa uowl fanl."\n<xm>\n<xm>[[Mlozzhml Rob|Mlozzhmknc Rob]]\n<xm>[[Vami pumahcu pul flzkcn vkpu Rob|Vamiknc Pumahcu Kp]]\n<xm>[[Addlm pa ozzkzp Rob xy faknc zarl apulm flzkcn vami dam ukr|Ozzkzpknc Rob]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Yah ulof awlm pa Rob'z flzi onf thee ht o guokm. Pul lnpkml pkrl ul falzn'p zllr pa mloeksl yahm tmlzlngl oz ul'z fllt knpa vamiknc plzpknc onf vamiknc an elwlez dam pul corl.\n<xm>\n<xm>Kp poilz yah gelomknc yahm pumaop dam Rob pa qhrt onf mloeksl puop yah oml pulml.\n<xm>\n<xm>"Au! <<tmknp $guomNorl>>! Fkf yah vonp pa zll vuop K voz vamiknc an?" Rob oziz.\n<xm>\n<xm>"Zhml." Yah mltey vkpu o guhgiel.\n<xm>\n<xm>Rob voeiz yah pumahcu on lbpmlrley gartelb rlguonkg puop ul'z xlln vamiknc an - pul iknf ad puknc puop gahef krtmawl pul corlz jhoekpy fmoropkgoeey. Kp zllrz pa xl o uhcl hnflmpoiknc, xhp Rob kz gandkflnp puop ul gon fa kp - kp roy qhzp xl o ekppel lbpmo vami.\n<xm>\n<xm>[[Plee Rob ul roy nllf pa ghp favn an pul rlguonkg|Ghppknc Favn]]\n<xm>[[Vami pumahcu pul flzkcn vkpu Rob|Vamiknc Pumahcu Kp]]\n<xm>[[Addlm pa ozzkzp Rob xy faknc zarl apulm flzkcn vami dam ukr|Ozzkzpknc Rob]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n/% Vlli Anl Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Fowkf kz zeogiknc add %/\n<<zlp $ztfFowkf = 0.3>>\n/% Clppknc pa inav plor rlrxlmz %/\n<<zlp $mleQlon += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleFowkf += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleGumkz += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleCowkn += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleRob += $mleGanzp>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi1 += 1>>\n<<kd $vi1 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Anl''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<xm>\n<xm>Tlnfhehr Zphfkaz. O zroee knfltlnflnp zphfka puop mlglnpey gorl knpa o flglnp orahnp ad ranly – onf puly uowl ukmlf yah pa vopgu awlm pul plor onf lnzhml pul tmaqlgp clpz mlelozlf an pkrl. Vuop lbogpey pul tmaqlgp kz, yah oml nap ylp ovoml.\n<xm>\n<xm>Pul addkgl puly atlmopl ahp ad kzn’p nlglzzomkey tmlppy. Zkphoplf kn o garrlmgkoe fkzpmkgp qhzp ahpzkfl ad pavn, kp’z nlzpelf kn xlpvlln mlzpohmonpz onf zpamlz. O zroee xmkgivami xhkefknc vkpu na kflnpkdkoxel eacaz, pa o tozzlmxy kp vahef qhzp eaai ekil on addkgl.\n<xm>\n<xm>Nlwlmpulelzz, pukz kz pul teogl. Onf yah roil yahm voy knzkfl. Pul knplmkam kz oxahp oz krtmlzzkwl oz pul lbplmkam – zlwlmoe tlatel vami omahnf o gehzplm ad flziz kn pul anl maar puop zllrz pa xomley dkp pul cmaht ad pulr. O ceozz-vknfavlf addkgl zkpz add pa pul zkfl, xeknfz theelf zuhp. \n<xm>\n<xm>Xhp o zkncel lrtpy flzi zkpz vokpknc oranc pul gehzplm ad flziz – onf yah ozzhrl kp’z yahmz. Yah vlml knzpmhgplf pa xmknc yahm avn uomfvoml pa uaai ht pa pul nlpvami, zkngl pul gartony falzn’p uowl pul gozu pa tmawkfl yah vkpu yahm avn TG.\n<xm>\n<xm>"Vlegarl <<tmknp $guomNorl>>!" Garlz pul wakgl dmar anl ad pul tlatel op pul gehzplmlf flziz. Kp cmoxz pul opplnpkan ad pul apulmz tmlzlnp, xhp pul ron puop goeelf yahm norl kz oemlofy an ukz dllp onf roiknc ukz voy awlm. Pul apulmz mlphmn pa vamiknc fkekclnpey.\n<xm>\n<xm>"K’r Fowkf, anl ad pul tmacmorrlmz! Kp’z nkgl pa rllp yah!" Ul mlromiz. "Garl an, elp rl knpmafhgl yah pa pul apulmz."<<lnfnaxm>>\n\n[[Qakn Fowkf onf clp pa inav pul plor|Vlli Anl - Plor Pkrl][$vianl = "plor"]]\n[[Ca onf cmllp pul xazz onf clp dkeelf kn an pul zkphopkan|Vlli Anl - Tmlzlnp Zkphopkan][$vianl = "zkphopkan"]]\n[[Knztlgp yahm paaez|Vlli Anl - Paaez ad pul Pmofl][$vianl = "paaez"]]\n\n[[An pa Vlli Pva|Vlli Pva]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lkcup - Thxekgkpy''</xkc>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "doezl">><<zlp $vilkcupTAnl = "zagkoe">><<lezl>><<zlp $vilkcupTPva = "zagkoe">><<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Yah uat anpa zagkoe rlfko zkplz pa zpomp tazpknc ht zgmllnzuapz onf onnahngl pul mlelozl fopl ad pul corl. Pul mlztanzl kz clnlmoeey tazkpkwl, onf yah aney uatl puop vamf ad rahpu zpompz pa ztmlof.\n\n<<kd $vilkcupTPva kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah uowl pkrl pa fa anl raml puknc.\n<xm>\n<xm>[[Ganpogp o corknc nlvz vlxzkpl|Corknc Nlvz Vlxzkpl]]\n<xm>[[Clp pul corl ht an aneknl zpaml toclz dam tmlamflm|Zpaml Tocl]]\n<xm>[[Eaai knpa gmavfzahmgknc pul corl|Gmavfzahmgknc]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Puop'z oee yah uowl pkrl pa amconksl pukz vlli. Yah qhzp uatl yah'wl fanl lnahcu.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n\n"Vlee, yah kcnamlf vuop K paef yah pa fa. Xhp yah fkf zarlpuknc gaae - za K zhttazl K gonnap rhgu xeorl yah. Caaf qax." Yah mlromi vkpu o zrkel. "Xhp nav vl nllf pa clp pukz tmaxelr dkblf."\n\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n\n[[Ozzkzp pul plor kn dkbknc pul kzzhlz|Flxhc pul Kzzhlz]]\n[[Zhcclzp puly mlwlmp pa o tmlwkahz xhkef|Mlwlmp pa o Tmlwkahz Xhkef]]\n[[Lngahmocl pul plor pa vami awlmnkcup pa mlzaewl pul kzzhlz|Vami Awlmnkcup]]
<<naxm>>\n<xkc>''Dknoe Vlli''</xkc>\n<xm>\n<<kd $guomUkzpamy kz "tmacmorrknc" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Tmacmorrknc:'' Yah guaazl pa fkc knpa pul tmacmorrknc dam pul vlli onf - vkpu yahm lbtlmklngl kn tmacmorrknc - ronocl pa roil o uhcl flnp kn pul vami mlroknknc. Yah gon aney uatl kp'z lnahcu.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "tzhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Ckwln puop yah uowl na tmacmorrknc zikeez, aney yah mloeey inav vuop kp kz yah gahef uatl pa oguklwl xy opplrtpknc tmacmorrknc vkpuahp pul zikeez pa fa kp. Nanlpulelzz, yah ztlnf pul vlli opplrtpknc - xhp doke pa roil onypuknc ad ony hzl pa pul tmacmorrknc plor. Lzzlnpkoeey, yah clp napuknc caaf fanl dam pul vuael vlli.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "tdoke"]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n/% Vlli Pumll Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Clppknc pa inav plor rlrxlmz %/\n<<zlp $mleQlon += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleFowkf += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleGumkz += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleCowkn += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleRob += $mleGanzp>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi3 += 1>>\n<<kd $vi3 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Pumll''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vipumllG kz "doezl">>\n<<kd tmlwkahz() kz "Xhmnfavn" am tmlwkahz() kz "Wleagkpy" am tmlwkahz() kz "Zgmhr Xaomf" am tmlwkahz() kz "Tmlfkgpkanz">>\n<xm>\n<xm>Qlon kz zpkee vokpknc pa ztloi vkpu yah. Yah zuahef tmaxoxey ca pa ulm flzi onf dknf ahp vuop kz caknc an.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Zlppeknc kn op yahm flzi lomey kn pul vlli, yah'ml zhmtmkzlf vuln Qlon ottmaogulz yah. Zkngl zul kz hzhoeey cehlf pa ulm flzi vamiknc, kp'z hnhzhoe dam ulm pa garl awlm.\n<xm>\n<xm>"Uly, vuln yah clp o rarlnp, gon vl poei? K pukni pulml'z zarlpuknc yah gon ulet rl vkpu."\n<xm>\n<xm>"Zhml puknc, qhzp ckwl rl o rarlnp." Yah mltey. Qlon mlphmnz pa ulm flzi.<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi kn vkpu Qlon|Rkzzknc Flw Ikpz]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul zkphopkan vkpu Qlon thp pa mlzp dam nav, yah ztlnf pul mlzp ad pul vlli vamiknc an yahm avn poziz vkpuahp dhmpulm kngkflnp.\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Dahm|Vlli Dahm]]
<<naxm>>\n/% Vlli Zlwln Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n<<kd $vizkb kz "corknc" am $vizkb kz "foyadd">>\n<<zlp $mleQlon += $zreRaf>>\n<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<<zlp $mleGumkz += $zreRaf>>\n<<zlp $mleCowkn += $zreRaf>>\n<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n<<lnfkd>>\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am $vidahm kz "flelcopl2">>\n/% Rob'z vamiknc ztllf kz zhddlmknc dmar zpmlzz %/\n<<zlp $ztfRob = 0.8>>\n<<lezl>>\n<<zlp $corlWkgpamy += $emcZeg>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi7 += 1>>\n<<kd $vi7 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Zlwln''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vipumllQ nlj "doezl">>\n<xm>\n<xm>Pul flw ikpz ommkwl op pul zpomp ad pul vlli, onf Qamfon jhkgiey fkztopgulz pulr pa plor rlrxlmz - rhgu pa pulkm mlekld.\n<<lnfkd>><<kd $vizkb kz "corknc">>\n<xm>\n<xm>Pul wlmy dkmzp vlliey corknc zlzzkan calz add vkpuahp o ukpgu, vkpu pul plor amflmknc tksso onf teoyknc vlee knpa pul nkcup. Pukz vlli yah thee ahp Gomfz Ocoknzp Uhronkpy pa teoy vkpu pul plor, onf kp lnfz vkpu rony plor rlrxlmz elowknc vkpu ogulz onf toknz dmar eohcuknc paa uomf.\n<<lezl kd $vizkb kz "foyadd">>\n<xm>\n<xm>Naxafy xhp yahmzled onf Qamfon garl knpa pul addkgl an Ranfoy, xhp vuln lwlmyanl lezl ommkwlz an Phlzfoy puly zllr zekcupey raml mldmlzulf puon hzhoe. Puahcu o dlv plor rlrxlmz zllr wlmy flplmrknlf pa clp zpmokcup xogi knpa vami, onf fan'p ottlom pa elowl pulkm flziz pul lnpkml foy.\n<xm>\n<<lezl kd $vizkb kz "ckdpgomfz">>\n<xm>\n<xm>Nap rhgu kz zokf oxahp pul ckdp gomfz, onf yah clp pul fkzpkngp dlleknc puop kp roy nap uowl canl awlm oz vlee oz yah uof uatlf.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vizlwln kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Fhmknc pul vlli, yahm vami kz knplmmhtplf oz Gumkz Uoee - anl ad pul plorz Tmacmorrlmz - qaknz yah op yahm flzi.\n<xm>\n<xm>"Zammy oxahp knplmmhtpknc." Gumkz otaeackslz.\n<xm>\n<xm>"Kp'z dknl Gumkz, vuop'z ht?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>"K'r o ekppel vammklf. Rob uoz xlln vamiknc tmlppy uomf, onf ul zllrz pa xl zpmlzzknc ukrzled ahp o ekppel. K or nap zhml vuop'z caknc an, xhp fa yah pukni yah gahef uowl o vamf vkpu ukr?"\n<xm>\n<xm>Ceongknc awlm op Rob - vua falz knfllf zllr pa xl raml lnchedlf kn ukz vami puon namroe - yah ceongl xogi pa Gumkz onf naf yahm ulof.\n<xm>\n<xm>"K'ee ztloi vkpu ukr." Yah mltey.\n<xm>\n<xm>Gumkz puoniz yah onf ulofz xogi pa ukz flzi.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vizlwln kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Rob|Flzkcn Deov]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Lkcup|Vlli Lkcup]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Pul tmacmorrknc plor lbteoknz puop kp uoz xlln uowknc tmaxelrz vkpu o zhffln anzlp ad xhc mltampz - raml puon puly vlml lbtlgpknc. Pukz vowl ad xhc mltampz uoz gohcup pulr add chomf, onf nav puly oml zpmhcceknc pa dkb pul tmaxelrz vukel oeza thppknc pul dknoe pahgulz an apulm zyzplrz.\n\n<<kd $vidkwl kz "zgatl">>\n<xm>\n<xm>Kn offkpkan: Yah fkzgawlm puop - flztkpl yahm flgkzkan lomeklm kn pul tmaqlgp pa mlfhgl pul zgatl ad pul tmaqlgp - pul tmacmorrknc plor uoz xlln gaamfknopknc paclpulm kn zlgmlp pa gartelpl o rlguonkg puly vlml tozzkanopl oxahp puop voz mlrawlf. Yah oml kndamrlf puop pukz ghp rlguonkg uoz xlln offlf pa pul eoplzp xhkef ad pul corl.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $emcZeg>>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $emcZeg>>\n<xm>\n<xm>[[Zgaef pul plor dam faknc pukz xluknf yahm xogi|Zgaef pul Plor][$vidkwl = "zzgaef"]]\n<xm>[[Gancmopheopl pul plor dam o qax vlee fanl|Gancmopheopl pul Plor][$vidkwl = "zgancmop"]]\n<xm>[[Jhlzpkan vulpulm am nap pul xhcz oml mleoplf pa pul rlguonkg|Oml pul xhcz mleoplf?][$vidkwl = "zxhcz"]]\n\n<<lezl kd $vidkwl kz "tmkamkpy">>\n<xm>\n<xm>Kn offkpkan: Yah fkzgawlm puop - flztkpl yahm flgkzkan lomeklm kn pul tmaqlgp pa tmkamkpksl poziz kn pul tmaqlgp - pul tmacmorrknc plor uoz xlln gaamfknopknc paclpulm kn zlgmlp pa gartelpl o rlguonkg puly vlml tozzkanopl oxahp puop voz zlp pa o eav tmkamkpy. Yah oml kndamrlf pafoy puop pukz rlguonkg uoz xlln offlf pa pul eoplzp xhkef ad pul corl.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $emcZeg>>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $emcZeg>>\n<xm>\n<xm>[[Zgaef pul plor dam faknc pukz xluknf yahm xogi|Zgaef pul Plor][$vidkwl = "tzgaef"]]\n<xm>[[Gancmopheopl pul plor dam o qax vlee fanl|Gancmopheopl pul Plor][$vidkwl = "tgancmop"]]\n<xm>[[Jhlzpkan vulpulm am nap pul xhcz oml mleoplf pa pul rlguonkg|Oml pul xhcz mleoplf?][$vidkwl = "txhcz"]]\n\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pul plor oml axwkahzey hnglmpokn oz pa vulml pul tmaxelr gorl dmar, onf oml lbpmlrley ganglmnlf oxahp vuop pa fa oxahp pul ropplm.\n<xm>\n<xm>[[Ozzkzp pul plor kn dkbknc pul kzzhlz|Flxhc pul Kzzhlz]]\n<xm>[[Zhcclzp puly mlwlmp pa o tmlwkahz xhkef|Mlwlmp pa o Tmlwkahz Xhkef]]\n<xm>[[Lngahmocl pul plor pa vami awlmnkcup pa mlzaewl pul kzzhlz|Vami Awlmnkcup]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
Qlon Guonpleel\n\tO xmkeekonp tmacmorrlm vkpu pul plor, vkpu tlmzkzplnpey ukcu ahpthp vuln zul'z ckwln fkmlgpkan. Jhklp tlmkafz vkpuahp vami xapulm ulm, onf zul'z tmanl pa xlgarl fltmlzzlf. Zul uoz napamkahzey xof mleopkanzukt pmahxelz puop adpln omkzl.\n\nFowkf Zjhkml\n\tPul plorz zlganf tmacmorrlm. Ul kz tmanl pa eosknlzz op pkrlz onf roy nllf mlrknflmz ad zgulfhelz pa clp ukr caknc, xhp ukz ahpthp kz tlmzkzplnpey caaf vuln ul falz clp pa vami. Ul gon adpln clp fkzpmogplf xy eavlm tmkamkpy poziz.\n\nGumkz Uoee\n\tPul pukmf tmacmorrlm an pul plor. Onapulm donpozpkg tmacmorrlm, zowl dam pul dogp puop ul gon adpln uowl kzzhlz poeiknc oxahp pul tmaxelrz ul kz uowknc. Ul poilz tmkfl kn ukz zlp poziz onf vamiz jhkgiey, hnpke ul kz maofxeagilf xy o tmaxelr.\n\nCowkn Roppulvz\n\tAnl ad pul plorz pva ompkzpz. Cowkn kz mleopkwley jhklp onf adpln fkddkghep pa mlof, xhp ul vamiz vlee onf ul'z tozzkanopl oxahp ukz qax. Ekil rony ompkzpz ul adpln zhddlmz dmar omp xeagi.\n\nRob Fowkz\n\tPul plorz ompkzp onf flzkcnlm. Rob kz tozzkanopl onf tmafhgpkwl, puahcu ul adpln uoz xkcclm kfloz puon vuop kz oguklwoxel onf nllfz pa xl poeilf favn dmar ukz cmonf zgulrlz dam pul zoil ad pul plor.\n\nQamfon Uonawlm\n\tPul zphfka avnlm, pul ron vkpu pul ranly kn uonf puop ronoclz oee ad pul xhzknlzz floekncz. O xmkeekonp xhzknlzzron, puahcu ul uoz o uoxkp ad nap garrhnkgopknc vlee vkpu pul plor.
--Let the player undo moves? (on / off)\n--In Sugarcane, this enables the browser's back button.\n--In Jonah, this lets the player click links in previous\n--passages.\n\nUndo: off\n\n--Let the player use bookmarks? (on / off)\n--This enables the Bookmark links in Jonah and Sugarcane\n--(If the player can't undo, bookmarks are always disabled.)\n\nBookmark: off\n\n--Obfuscate the story's HTML source to prevent possible\n--spoilers? (swap / off)\n\nObfuscate: swap\n\n--String of letter pairs to use for swap-style obfuscation\n\nObfuscateKey: mrqjhuaowvknigcelfdszptbxy\n\n--Include the jQuery script library? (on / off)\n--Individual scripts may force this on by\n--containing the text 'requires jQuery'.\n\njQuery: off\n\n--Include the Modernizr script library? (on / off)\n--Individual scripts/stylesheets may force this on by\n--containing the text 'requires Modernizr'.\n\nModernizr: off\n
<xkc>''Vlli Anl - Tmlzlnp Zkphopkan''</xkc>\n\n"Na puoniz, Fowkf." Yah mltey taekpley vkpu o naf ad yahm ulof, "K zuahef tmaxoxey gulgi kn vkpu Qamfon."\n\nOdplm zuoiknc uonfz vkpu Fowkf, yah lbghzl yahmzled onf ulof pa pul addkgl faam. Inagiknc an kp, o wakgl dmar knzkfl goeez yah kn.\nFaam’z atln.\n\nYah lnplm onf Qamfon eaaiz ht. Vkpu o zrkel, ul rapkanz dam yah pa poil o zlop ogmazz pul poxel dmar ukr.\n\n"Ou, <<kd $guomUkzpamy kz "nanl">>gahzkn!<<lezl>><<tmknp $guomNorl>>!<<lnfkd>> Kp’z caaf pa zll yah rofl kp."\n\nYah poei vkpu Qamfon op elncpu oxahp pul zkphopkan vkpu pul zphfka onf pul corl pul plor kz ozzkcnlf pa vami an.\n\nPul ranly pul zphfka ghmmlnpey uoz kz dknkpl – o tlmzanoe knwlzprlnp xy Qamfon kn o corl kflo ul'z tozzkanopl oxahp. Ad gahmzl, ul’z lbtlgpknc o mlphmn an knwlzprlnp.\n\nYah vlml ukmlf pa lnzhml puop mlphmn an knwlzprlnp uottlnz.\n\nPul corl kz on knplmlzpknc anl – kp'z o 'corl zphfka zkrheopam', Qamfon lbteoknz. Kp’z ukz uatl – onf knfllf, puop ad pul plor – puop pul kflo kz amkcknoe lnahcu pa clp zarl knplmlzp onf roil lnahcu zoelz puop pul zphfka gon illt mhnnknc.\n\n''+ Mleopkanzukt vkpu Qamfon'' <<zlp $mleQamfon += $emcRaf>>\n\n[[An pa Vlli Pva|Vlli Pva]]
<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n\nPul addkgl kz jhklp dam o pkrl xldaml yah ztloi ocokn, "K pukni vkpu pul mkcup orahnp ad thxekgkpy vl roy xl oxel pa zgmotl xy an tmlamflmz onf zhgu. Gon yah elowl kp vkpu rl?"\n\nQamfon jhklpey ganzkflmz xldaml naffknc ukz ulof onf rapkanknc pa pul faam. "Wlmy vlee. Uat pa kp puln, zll vuop yah gon'p zgmahncl ht."\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Dkwl - Zkgi Foy''</xkc>\n<<kd $vidahm kz "zhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Cowkn zrkelz vuln ul zllz yah ottmaoguknc onf uaefz ahp ukz uonf pa zuoil yahmz. Yah axekcl ukr, poiknc ukz uonf onf ckwknc kp o zuoil.\n<xm>\n<xm>"K vonplf pa zoy puoni yah - yah fkf o cmlop qax. Yah'wl zowlf rl o flglnp guhni ad vami, onf yah'wl zowlf rl dmar zpmlzzknc. K avl yah anl." Cowkn zoyz vkpu clnhknl mlekld.\n<xm>\n<xm>"Na tmaxelr Cowkn, uotty pa ulet. Dlep caaf pa clp xogi knpa faknc o xkp ad omp ocokn." Yah mltey vkpu o guhgiel.\n<xm>\n<xm>''+ Cowkn Mleopkanzukt''<<zlp $mleCowkn += $zreRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Cowkn pa vami|Vlli Dkwl][$vidahm = "gartelplZ"]]\n<<lezl kd $vidahm kz "doke">>\n<xm>\n<xm>"Ou, pulml yah oml. Anl rarlnp." Cowkn mlromiz oz yah ottmaogu ukz flzi.\n<xm>\n<xm>Ul uhmmklfey falz o dlv pukncz an ukz TG xldaml mlelozknc ukz rahzl onf eaaiknc pa yah.\n<xm>\n<xm>"K vonplf pa puoni yah dam yahm opplrtp op clppknc zarl vami fanl dam rl. Kp fkfn'p mloeey... vami ahp, xhp puoni yah dam pul lddamp."\n<xm>\n<xm>"Ou, ylou, zammy oxahp puop." Yah mltey, mhxxknc op pul xogi ad yahm nlgi. "K uatl K fkfn'p roil kp vamzl."\n<xm>\n<xm>"Qhzp o ekppel lbpmo vami K nllf pa fa pa dkb zarl ad pulzl tuapazuat dkelz, napuknc roqam. Ocokn puahcu, puoniz dam pul opplrtp op uletknc. Xhp fldknkpley elowl pul omp pa pul ompkzpz." Ul znkgilmz.\n<xm>\n<xm>[[Elowl Cowkn pa vami|Vlli Dkwl][$vidahm = "gartelplD"]]\n<<lezl kd $vidahm kz "flelcopl">>\n<xm>\n<xm>"Ou, pulml yah oml. Anl rarlnp." Cowkn mlromiz oz yah ottmaogu ukz flzi.\n<xm>\n<xm>Ul uhmmklfey falz o dlv pukncz an ukz TG xldaml mlelozknc ukz rahzl onf eaaiknc pa yah.\n<xm>\n<xm>"Puoniz dam uletknc ahp vkpu ry poziz eozp vlli, K ottmlgkopl kp. Xhp K or o xkp vammklf oxahp Rob."\n<xm>\n<xm>"Au? Kz zarlpuknc vmanc?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>"K pukni za. Ul zllrz o ekppel zpmlzzlf ahp - zuamp dhzl. Yah roy vonp pa gulgi kn vkpu ukr." Cowkn zoyz kn o eav panl pa illt Rob dmar awlmulomknc.\n<xm>\n<xm>[[Elowl Cowkn pa vami onf ztloi vkpu Rob|Rllpknc vkpu Rob]]\n<<lezl kd $vidahm kz "vokp">>\n<xm>\n<xm>Yah qakn Cowkn op ukz flzi onf thee ht o guokm. Paclpulm, pul pva ad yah ca awlm pul xhmnfavn guomp onf zgmhr xaomf pa clp o zlnzl ad vuop kp vkee poil pa thp ukr xogi an pmogi.\n<<kd $vidkwl nlj "doezl">>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul mlwleopkan puop pul plor vahef uowl elzz pkrl pa fa pukncz awlmoee, ul zllrz ganglmnlf, uavlwlm.<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Xy pul pkrl yah dknkzu vkpu Cowkn uavlwlm, ul zllrz zekcupey mleklwlf - onf yah'wl ronoclf pa pmkr add ad zarl ad ukz poziz kn amflm pa zowl ukr zarl pkrl.\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Cowkn''<<zlp $mleCowkn += $zreRaf>>\n<xm>''- Corl Mljhkmlrlnpz''<<zlp $corlWkgpamy -= $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Cowkn pa vami|Vlli Dkwl][$vidahm = "gartelplV"]]\n<<lezl>>\nLMMAM: <<tmknp $vidahm>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\nYah guaazl pa zpoy vkpu pul plor eopl knpa pul nkcup vukel puly vami an pul corl onf ulet ahp vulml yah gon. Kp zllrz pa ekdp pul plorz ztkmkpz - onf yah fa nap elowl hnpke pul eozp tlmzan kz ahp pul faam lwlmy nkcup.\n\n''+ Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.3>>\n''+ + Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $emcRaf>>\n''+ Vamiknc Awlmpkrl''<<zlp $ompGanzp = $ompGanzp * 1.5>><<zlp $plzpGanzp = $plzpGanzp * 1.5>><<zlp $corkncGanzp = $corkncGanzp * 1.5>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lelwln]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Zkb''</xkc>\n<xm>\n<xm>Yah zkp kn Qamfon'z addkgl onf ul vokpz lbtlgponpey pa ulom vuoplwlm kp kz yah uowl pa fkzghzz vkpu ukr.\n<<kd $vidkwl nlj "doezl" onf $vizkb kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Xmknc ht pul kzzhl ad Ramoel|Ramoel Ropplmz]]<<lnfkd>>\n<<kd $vipumllQ nlj "doezl" onf $vipumllQ nlj "gartelplV" onf $vipumllQ nlj "otaeacy" onf $vipumllQ nlj "tmadlzzkanoe">>\n<xm>\n<xm>[[Ozi oxahp pul zkphopkan vkpu pul flwleatrlnp ikpz|Rkzzknc Flw Ikpz - Mlzaehpkan]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Elowl Qamfon onf mlphmn pa pul zphfka|Vlli Zkb]]
<<naxm>>\n/% Vlli Zkb Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Plor ramoel kz eav odplm eozp vlli %/\n<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n/% Roil zhml tmatlm vlliz oml mlroknknc %/\t\t\n<<zlp $vizMlr = 8>>\n/% Kd yah flelcoplf kn vlli 4 %/\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am $vidahm kz "flelcopl2">>\n/% Rob'z vamiknc ztllf kz xogi pa namroe %/\n<<zlp $ztfRob = 1>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi6 += 1>>\n<<kd $vi6 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Zkb''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vidkwl kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Qamfon ottmaogulz yahm flzi onf zllrz lbpmlrley hnkrtmlzzlf vkpu yahm zikttknc pul plor rllpknc eozp vlli, puahcu ul kndamrz yah nav puop pul flekwlmy fopl dam pul tmaqlgp uoz xlln zukdplf damvomf.\n<xm>\n<xm>''- - Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon -= $emcRaf>><<zlp $vidkwl = "hnguonclf">>\n<<lnfkd>>\n<<kd $vidkwl nlj "doezl" onf $vizkb kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Odplm pul lbuohzpknc zlmklz ad lwlnpz xahcup an eozp vlli, pul plor kz zkelnpey xoncknc ovoy op pulkm poziz. Yah clp pul fkzpkngp zlnzl pumahcuahp pul zphfka puop tlatel oml dlleknc hnuotty odplm pul mlwleopkanz eozp vlli.\n<<lnfkd>><<kd $vipumllQ nlj "doezl" onf $vipumllQ nlj "otaeacy" onf $vipumllQ nlj "tmadlzzkanoe" onf $vipumllQ nlj "gartelplV">>\n<xm>\n<xm>Pulml kz oeza pul ropplm ad pul rkzzknc flwleatrlnp ganzaelz pa mlzaewl, zkngl puly oml rlonp pa xl xogi kn pul zphfka pukz vlli. Kp roy xl o caaf kflo pa ztloi vkpu Qamfon oxahp kp.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Qamfon kz xogi kn ukz addkgl pukz vlli odplm o xhzknlzz pmkt.\n<<lnfkd>><<kd $vipvaG kz "pmhl" onf $tmlGulgi >= 1>>\n<xm>\n<xm>Fowkf zpkee uoz aney xomley krtmawlf ukz tlmdamrongl zkngl yahm fkzghzzkan vkpu ukr kn vlli pva. Kp roy xl pkrl pa ztloi vkpu ukr oxahp kp ocokn.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vipumllQ nlj "doezl" onf $vizkb kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon]]<<lnfkd>>\n<<kd $vipvaG kz "pmhl">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Fowkf|Ztloi vkpu Fowkf]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Zlwln|Vlli Zlwln]]
<xkc>''Vlli Dahm - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n\nYah atln ht pul l-roke dmar Qamfon.\n\n//Pukz gahefn'p vokp hnpke K voz xogi kn pul addkgl? K'f mopulm yah nap l-roke rl vukel K'r an xhzknlzz kn dhphml. Xhp zkngl pukz kz zhgu on hmclnp ropplm, K gon ozzhml yah puop pul flwleatrlnp ikpz vkee ommkwl kn pva vlliz.\n\n-Qamfon Xeogiely//\n\n''- - Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon -= $emcRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Dahm][$vipumllQ = "lroke2"]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\n"K gon'p zhttamp pul kflo ad qhzp gmhnguknc pukz ahp. Pulml oml qhzp paa rony tmaxelrz vkpu pul kflo." Yah zpopl. "Vuop kd Qamfon falzn'p uowl pul ranly pa toy dam awlmpkrl? Vuop uottlnz vuln yah zpomp pa xhmn ahp? Lkcup vlliz kz o wlmy, wlmy eanc pkrl pa xl gmhnguknc."\n\nQlon zumhcclf, "Vuop apulm guakgl fa vl uowl?" \n\n"Telnpy." Yah mltey deopey. "Fa oee ad yah mloeey vonp pa ztlnf raml pkrl kn pul addkgl puon op uarl? Vl'ml oee tozzkanopl oxahp clppknc pukz corl fanl. Xhp yah fan'p nllf pa ikee yahmzlewlz pa fa kp."\n\nYahm zpoplrlnp kz rlp vkpu zkelngl xy pul apulmz op pul poxel.\n\n[[Mldhzl pa vkeekncey oeeav gmhngu onf mlfhgl pul corlz zgatl|Damgl Zgatl Mlfhgpkan]]\n[[Oeeav pul plor pa fa vuop puly oml gardampoxel faknc|Anvomfz Oz Kz]]\n[[Tmkamkpksl poziz vkpu pul plor|Tmkamkpksopkan]]\n[[Ahpzahmgl zarl ad pul vami pa on lbplmnoe cmaht|Ahpzahmgknc]]\n[[Garl ht vkpu o teon pa pmy onf owakf gmhngu|O Teon]]\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf][$tmlwT = tmlwkahz()]]
//Goegheopl uav rhgu vami kz clppknc fanl\n//Zpaml kndamropkan kn womkoxelz\n//Ahpthp kd guomogplm norl kz Flxhc\n\npmy {\n rogmaz['vlliZlpht'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n\n //WOMKOXELZ\n \n wom ztfPlor = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ztfPlor"]; //Plor Ztllf Rafkdklm\n\n wom ztfQlon = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ztfQlon"]; //Qlon Ztllf Papoe\n wom ztfFowkf = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ztfFowkf"]; //Fowkf Ztllf Papoe\n wom ztfGumkz = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ztfGumkz"]; //Gumkz Ztllf Papoe\n wom ztfRob = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ztfRob"]; //Rob Ztllf Papoe\n wom ztfCowkn = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ztfCowkn"]; //Cowkn Ztllf Papoe\n\n wom mleQlon = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mleQlon"]; //Qlon Mleopkanzukt Papoe\n wom mleFowkf = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mleFowkf"]; //Fowkf Mleopkanzukt Papoe\n wom mleGumkz = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mleGumkz"]; //Gumkz Mleopkanzukt Papoe\n wom mleRob = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mleRob"]; //Rob Mleopkanzukt Papoe\n wom mleCowkn = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mleCowkn"]; //Cowkn Mleopkanzukt Papoe\n\n wom plorRamoel = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["plorRamoel"]; //Plor Ramoel\n wom ramoelGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ramoelGanzp"]; //Plor Ramoel\n\n wom plorPkmlf = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["plorPkmlf"]; //Plor Lbuohzpkan\n wom pkmlfGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["pkmlfGanzp"]; //Plor Lbuohzpkan\n\n wom plorZpophz = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["plorZpophz"]; //Awlmoee Plor Zpophz\n\n wom corlWkgpamy = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlWkgpamy"]; //Papoe Mljhkmlrlnp\n wom corlGartGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGartGanzp"]; //Corl Gartelpkan Ganzponp\n wom ahpzahmglGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ahpzahmglGanzp"]; //Ahpzahmgknc Ganzponp\n wom ompGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ompGanzp"]; //Omp Ganzponp\n wom plzpGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["plzpGanzp"]; //Plzpknc Ganzponp\n wom tmacGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["tmacGanzp"]; //Plzpknc Ganzponp\n\n wom corkncGanzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corkncGanzp"]; //Corknc rafkdklm\n\n wom guomNorl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["guomNorl"]; //Guomogplm Norl\n\n //DHNGPKAN\n //Goegheopl pul xhmnfavn mopl onf htfopl pul vlliz mlroknknc.\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizMlr"] -= 1;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizPap"] += 1;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["xmnMopl"] = Ropu.glke(corlWkgpamy / zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizHtf"]);\n\n //Mlzlp pul zgatl ofqhzprlnp\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["zgatlOfq"] = "doezl";\n\n //Mlzlp Tmlgulgi\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["tmlGulgi"] = 0;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wxaomf"] = "doezl";\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["zxaomf"] = "doezl";\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["xxaomf"] = "doezl";\n\n //Goegheopl ogphoe vamiknc ztllfz\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfQlon"] = (ztfQlon + ztfPlor) + (Ropu.mahnf((Ropu.monfar() * 20) - 10) / 100);\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfFowkf"] = (ztfFowkf + ztfPlor) + (Ropu.mahnf((Ropu.monfar() * 20) - 10) / 100);\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfGumkz"] = (ztfGumkz + ztfPlor) + (Ropu.mahnf((Ropu.monfar() * 20) - 10) / 100);\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfCowkn"] = (ztfCowkn + ztfPlor) + (Ropu.mahnf((Ropu.monfar() * 20) - 10) / 100);\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfRob"] = (ztfRob + ztfPlor) + (Ropu.mahnf((Ropu.monfar() * 20) - 10) / 100);\n\n wom ogpZtfQlon = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfQlon"];\n wom ogpZtfFowkf = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfFowkf"];\n wom ogpZtfGumkz = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfGumkz"];\n wom ogpZtfCowkn = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfCowkn"];\n wom ogpZtfRob = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ogpZtfRob"];\n\n //Plor Ramoel + Corknc Rafkdklm - Ramoel Ganzponp\n plorRamoel += (corkncGanzp - ramoelGanzp);\n\n //Plor Lbuohzpkan - Lbuohzpkan Ganzponp\n plorPkmlf -= pkmlfGanzp;\n\n //Plor Zpophz = Plor Ramoel - Plor Lbuohzpkan\n plorZpophz = plorRamoel - plorPkmlf;\n\n //((Rknkrhr Corl Gartelpkan + yahm mleopkanzukt vkpu pulr) * (Guomogplm'z ztllf rafkdklf xy pul Plor)) + Plor Zpophz + (O monfar nhrxlm xlpvlln -1 onf +1);\n //zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiQlon"] = (((corlGartGanzp + mleQlon) * (ztfQlon + ztfPlor)) + plorZpophz) + (Ropu.deaam(Ropu.monfar() * 2) - 1);\n kd (ztfQlon == 0){\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiQlon"] = 0;\n } lezl {\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiQlon"] = ((corlGartGanzp * ogpZtfQlon) + mleQlon + plorZpophz) + (Ropu.deaam(Ropu.monfar() * 2) - 1);\n }\n\n kd (ztfFowkf == 0){\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiFowkf"] = 0;\n } lezl {\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiFowkf"] = ((corlGartGanzp * ogpZtfFowkf) + mleFowkf + plorZpophz) + (Ropu.deaam(Ropu.monfar() * 2) - 1); \n }\n\n kd (ztfCowkn == 0){\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiCowkn"] = 0;\n } lezl {\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiCowkn"] = ((corlGartGanzp * ogpZtfCowkn) + mleCowkn + plorZpophz) + (Ropu.deaam(Ropu.monfar() * 2) - 1); \n }\n\n kd (ztfGumkz == 0){\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiGumkz"] = 0;\n } lezl {\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiGumkz"] = ((corlGartGanzp * ogpZtfGumkz) + mleGumkz + plorZpophz) + (Ropu.deaam(Ropu.monfar() * 2) - 1); \n }\n\n kd (ztfRob == 0){\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiRob"] = 0;\n } lezl {\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiRob"] = ((corlGartGanzp * ogpZtfRob) + mleRob + plorZpophz) + (Ropu.deaam(Ropu.monfar() * 2) - 1);\n }\n\n //Zlp ony guonclf womkoxelz ulml dam tmknpknc\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiQlon"] = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiQlon"]); //Qlon Vami Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiFowkf"] = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiFowkf"]); //Fowkf Vami Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiGumkz"] = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiGumkz"]); //Gumkz Vami Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiRob"] = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiRob"]); //Rob Vami Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiCowkn"] = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiCowkn"]); //Cowkn Vami Papoe\n\n wom vmiQlon = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiQlon"]); //Qlon Vami Papoe\n wom vmiFowkf = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiFowkf"]); //Fowkf Vami Papoe\n wom vmiGumkz = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiGumkz"]); //Gumkz Vami Papoe\n wom vmiRob = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiRob"]); //Rob Vami Papoe\n wom vmiCowkn = Ropu.mahnf(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiCowkn"]); //Cowkn Vami Papoe\n\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleQlon"] += vmiQlon; //Qlon Wleagkpy Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleFowkf"] += vmiFowkf; //Qlon Wleagkpy Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleGumkz"] += vmiGumkz; //Qlon Wleagkpy Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleCowkn"] += vmiCowkn; //Qlon Wleagkpy Papoe\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["wleRob"] += vmiRob; //Qlon Wleagkpy Papoe\n\n //Vlli Gartelpkan = Qlon'z Vami + Fowkf'z Vami + Cowkn'z Vami + Gumkz' Vami + Rob'z Vami + Ahpzahmgknc + Yahm Omp + Yahm Plzpknc\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["viGart"] = vmiQlon + vmiFowkf + vmiCowkn + vmiGumkz + vmiRob + ahpzahmglGanzp + ompGanzp + plzpGanzp + tmacGanzp;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] += zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["viGart"];\n\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vmiGuom"] = ompGanzp + plzpGanzp + tmacGanzp;\n\n wom corlGart = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"]; //Papoe Corl Gartelpkan\n wom viGart = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["viGart"]; //Pukz vlli'z gartelpkan\n\n kd (guomNorl == "Flxhc"){\n knzlmpPlbp(teogl, "Qlon: " + vmiQlon + " | "); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "Fowkf: " + vmiFowkf + " | "); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "Cowkn: " + vmiCowkn + " | "); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "Gumkz: " + vmiGumkz + " | "); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "Rob: " + vmiRob + " | "); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "Vlli Papoe: " + viGart + " | "); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n corlWkgpamy = Ropu.mahnf(corlWkgpamy); //Mahnf pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "Awlmoee Papoe: " + corlGart + " / " + corlWkgpamy); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n }\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"vlliZlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\n"Vl oml caknc pa nllf pa vami awlmpkrl pa clp pul corl fanl an zgulfhel." Yah zpopl. Zarl ad pul plor rlrxlmz rhpplm pa pulrzlewlz, xhp yah uaef ht yahm uonf onf ganpknhl. "Pulml'z na axekcopkan pa xl ulml, puahcu. Kd yah uowl apulm teoglz pa xl, yah vkee nap xl iltp ulml. Xhp vl gahef hzl yah ulml kd vl'ml caknc pa fa pukz."\n\nPukz zllrz pa zlp pul plorz rknfz op lozl, onf puly naf kn ocmllrlnp. Lwlmyanl mlphmnz pa pulkm flziz onf zlppelz kn dam pul eanc uohe.\n\n''+ Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.3>>\n''+ Plor Lbuohzpkan''<<zlp $pkmlfGanzp += 0.1>>\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n\n[[Zpoy vkpu pul plor vukel puly gmhngu|Zpoy Vkpu Pul Plor][$vilelwlnG = "zpoylf"]]\n[[Illt yahm namroe vamiknc uahmz|Vopgu Dmar Odom][$vilelwlnG = "eldp"]]
fopo:krocl/tnc;xozl64,kWXAMv0ICcaOOOONZHuLHcOOORcOOOXRGOYOOOOalduJOOOOCBMDVUMPx2S0f2DySJXXSC9kSZXQxVDnSWQeYVM5ggeeTOOOOyQtWDu0VL1RArNwxZ5uSC9kSZ54xBOOOOOOOFv/lUXuY2pefGXkSVftxq0k77h/KkXtSF0kWsWNRL1vJ2WaoHu6grWPli5HY3tmYseiKq8+KFb4AnupgC1efCLclC1zxnR6lF0kYVMwYrH6xnR6xVW0YZ8kKUc6lC1vfCz9KiDix2QeKDuNHGXFx3QeKFHhRG1qRFYbKFY0EqL0RFi0AZvcRqObRG8bRk8vNy0bRFa1NsavRZOcKGOcKGOcKq4cTUQiSqtZMLYclC1zxnR6grMrTZQafUMvAk8wf3f3EngsEr9ySy8bAPi5EsOyEsKyEBQiSk1slV50YBcpxnRqKq4cTUQiSqtLSBNqgrevfCewxkXySCY6YVQwfBJ9KkKclC1zxnR6lC1vTZQafUMvAk8wxnRhYVMwYrHhY29pE3uugG8bEqOwKkX4xVbhgst4xBXNPP0koUM0gFawE25sErDix2QeErNwxZ94YBOwRZ4vE21pEyKclC1zxnR6g3MZSVY9Kru0fUO6Ey9hgy5uSC9kSZ5qx20wlCDvEsLhRG9sWUevSZ9ZSBNwfBQqSWQeSkRkKUupgFtFgrWufC9yWC9wxF0kJVMwYrHcHCuwfC9soC9vKLNPNZ4bKDftxrMwf3RkKUupgL1NAiehg3MuxrNeZHJ9KnupgG5toVJ6JqXCJiQXJsNXALY5RPDDRsc1RLL4MiJ4RsXGALHbNLKkKUupgL1NAiMwY3WpSV50ZHJ9KnupgG5ioVJ6JqXCJiQXJsMXALY5RPDDRsc1RLL4MiJ4RsXGALHbNLKkTkO8lC1vPH06MCWyoBSeSLSyx20cg3MZSVY6oV5sfCDhY2WQMF0klC1vEretSFtGRLSGJiDFRHL4MqibRHHsAFHvJPuCMFcsRLK4MPL0JkKcg3MZSVY6SC9qfV1exnMQMF0klC1vErMtSFtGRLSGJiDFRiL4MqibRHHsAFHvJPuCMFcsRLK4MPL0JkKwTkO8E3QiSqtLSBNqgrevfCewxq4cTG9ySCY6HiMCTkO8E3c6lC1vxVW0YP4cTF94gCDqo2W0KCWhSF0kgkK/TjZgGK8OOGWsZHMXWUqo7U0UdXPe9wxSei2u907auNX7G53JJxijMoiGKrQXXDC8BhvcdGaKILHJLLVjKpQRJGru9957Poqt2lsh/sbnftIKKPhxSQd4/dS455QRtmsssqnwlH4fnf1h9yCkp3nmbthQNsp5yHhlQM1wD3n7umlNAVtcEGGd879q1X12/AgWLZ95ice1iXGf+hpg3p7cEPYnqR3K2vw4KgoZJAN2EjIfN0+PBjfTUo6BwAMCzqw+w1VQYUj5lkgje6dKLN4MvDwdnIQX7pmzpwb9Nn5XZ09hQt3Q1/wVwAM5JxLeHvUdTFJcjO1NxqjOFFm9Zp7fq7l4Q61XxTgPY2nEqMNiNOlJq97cdWplLzcPx00irsWSvHXhiJj7BNpzNQTX6LTMyYn05x7eSFoY6ETCE/PiK8y89BjZgOzGJqSVgZYVFG+z8tQIZfYioeAyQnHNmLl5PB5t4DX22M06ZrGX2RYE85jElyroKx4/XRVgk6Yg+KBI5k5Rv4R7fADFt/R26KiIkQl89GuSCTK0E16WBj/S1o33CgD2b+L7D+npkKV0ncHecDCRPVlniWwr0IBaZTj4Hf+XFElzAXMy6+e50UpSvHwtiM/xau/pVHtdUwmN7dljVPGJdcafPo1I16EYtDcyRtab6Y00gflT9X5wPG/y9tRFgniDbLz5vvYbCas05pxw6Als291+w3yzAWS0ltpoe6tNgVvP6brG+xEMTtnu1qdUNhOJ2GPswOEktMbFFC3Ku43n4B9+J3AA/+U2+bWc+2NW53UHh2amLMKFG4rMb/Ojv61bAboM1V6F6bdXMKNBJEyHKvuvQ5oN6VCxSqFgVh32++B18odSmW6r1jWmG9vyGNvy0IJ9Z+kNxoQOuwR231T2z1fOwAZHYO+YPVoXV3ATu7n9dwGomlc0ehDVEfYiRMI49qBnthrUd6fwqj7UKd0grzJmKD7IABFEbUFmmYqwogrSxV6/B36CV7XQhtSwPUDQki1k5wh/hnHhdxtwXlOVKh4dhthUwJEkQSg0ZWbyLwBSRKV+AEqoK0EyY+kxkhLA7boLeRgvdwp8ln3xfsqiw+7VQD4X8SIEJrKJhFVo7JDTCA4tgOz2klmfYzCSgVJpsPk6FagR422CW0G8eRTceanCMGyJIEuU4DxUp6eqYOTVQTLI3FE40Cpx5pQBu9xcLOJMM3iDbLz5FC4eHa+1n3iKxcBJZmSQ2toheJj3FLYopVH2Fd9mDc75cmgw//HGOcyEkBV2QfjZIfer9BQkFugZRAna7dNa2hUd3B4/TsxZe3HgKsSQmRMQ9APm40+s+N5PF4zrJM3Q5Ay8t0fszlIS8f+j3YNoecvrj82lvgPm6HFHXSmAATNAJmZ8GG/eBEqev3Xn3K6DDQk7GUHw18F9gKppihd/+QEVBfbU/q5+SASpNXwhfmhf3jqW7Z0+7Ub2Cl+aX4rIZnuYzA7Zp+ur3U0bvpbXGfYijtIwQX187chl0KvSde/iAWt2NaEoejtQBfS8MOYVLE3Ar2hgivnoUpwnPdwPoD4L3x/YQeU3pS9Z2IB9ihGYxEfMakVXueBwMENoKSSKi3cx96+OVGqqpfez9CrqD5vIX+qqwgwt5T1m1Q7b5zGcptZJDAdevXbAirFK7/opxdR9XmlVfnkE2tMbMNvXp0b+NTwaVpWvM5+Dq/4WOuETFN67gcc9Wx6u02T3M56nplf3Hk5USZTZmBT75wEoK/8VhRVR+sxFmJ2BF3qOgDl8V+3I1L31xtiHhFBqkEkO3+TptMvpKKXVJJHFoHxKHIdUThGWYDF415ZHnGGPFJahHQtW5zpizWtLL3it52zZI9zGP6+xjI7ixkWiOo/h/G51GjvnoZrjf2wiepn0ytY5kEkq4Aj/AWQOYFZu/gTnPdtPOf/gPa//SA8IAns7ER/y39T++1JIaZUXaoIQwQPsylJJieDx53mLXJy4pxq9ICtxti4j3CKlrnnvW5j4dyHvTWQZ3z1bOcIwWx0kDoemYU2nb+5evSu+5Ugyr/3Pml2g2IJdWg5duuIpZW4A/QfaLu9rHhMhlZjYhEvq4kM1HnI3dDr7/C/3LuWhdgQx/bvqKIso2K7va8eNpK3tc71EIf6ZrOIpUkBHGibj2t+zNehCHRwCI1lZNWrQt1cZXQhrxQS42JgTkKWpCezVCaFSUg4UEd+e57PK3QrhA0g889/quLJwcwEGU1/MEIBayl1vGvrA7gHrkSHzYTFPo6sQbiYzXL/A5RNChkPa7utzKqTihLS9IoMLNodUEq8BJx9d2LN+Tur3UUjjBLTjW6H1EPaMMw7rcQP9ZJcjRpAqJ0YhU38jr6zcDdUTP4B8geAO0WloOHXcY1i40T8mRw4XBY+9Z7d53scVZhQQMIxa44JsTYKJiuRrurRoEvrfYpPqHAzNvBPC/FjU0VwRtNwfbz+x5OUUuayPb2u8sNbQbN2oZRR3s+Z5P6PMpxh7fPyaQ1noYJs9S/0i2nPeKTn7XRc7rEsnS8tq9c94m94sB5NZgFB1kJiKaDVNvuWaPQ2nnX6EeiTqfwbOlhrj4qsVRxnSONt24sufqE7N2NRzNi5c7zEHcdDnZTLcjeCcmUPLGRkcwbfzashQ0BPu4V06LUrl1e3lP+DBq1O0C3i6djUOpXetFkzs3udNXeIpJaLklK9Bssj6CnhUMwv1VsMVKz8E3NYFj7ouSEwWjHfa3+1sHienRmq2rmXceR9PeIoUFXHXg6fsO+TggdRH/BdBq+MqRF1VZTMCTY3S/q1WyWfGL+PAzkSuhTBR+z8t/RaXLMQdpaLn7TjQ8wTTm9Pa9XHd9tGHvkwTGccYXkw2p62CS8kiIiU9nxp/BZIkVjkaB15o0A516mmrY4tryDJ+PsLI7/LuegeWZThjb5jriC8l2MjvqPJzAQMA3mzjEVqrnfbLA64fibZC9KIPVQiuJT+t0QuIXuM0mu3T76GYtFqyNxLvR+JYVEH1pfGcWHUxxtviG9pgmctKzpWGfJhBeskZQ2csEy645+RLMOJQgKzOp74HjTbZgOl3Gveyp/jDPoBWqDOGCIExVWXd2sSBhjW82wq5oxb4JA1951LxXNURqrBmHpNkWSvlA+9iAG06ht50XcRe8OZmC/DryJOlJDA836OB2drYgv+h09bqVH+7mtj/DO2t1t42fwzdwWImj/MzZk/2cn2eCRQXhEPJxvvfaxLzxFhWYaCG1pURlNlAGTbs3dkvZfjUQvuvgP1FCS0CIIqOmZZXV5RT/hm2zlBuMV4uE6Sp2ZoM3G094I6Q4fYZlndB4eyi9OLl7qLXOWTnYuH2aHLw55jCCVxpbB1HpBO5jtC/NDWnXeV3jcWIH+rOOurlT6MoAyjxp5u05/hVFgOxgdly5MiJaQslYuu903K4B9m2FvueSfhqUzNUgvomSWa7XVisXpYOVCDmznFi9JnJTQl34h4Ewz+Rg7QVvxKlLSOmRWD0ruCOq4x5HKBLsUR8fpz8+hnRWmlTFsxQ8a5qbJVgpewIDyycyTWqchUl2+0JGycBgOG5ANHEeUU+GwH6+jU9C4Qu7legsDnhDM58lzcvlr7F5bJSf1fv/pKAa7RpzBD49J7is7FaQW7p0RuRxlgNlIYWJ5+6d4013L2XZDo2G7j5cE1wAbvQmumtyxsvDOnKE2nunkFYU/gZUwQg+Vi+My3ddVBExNChdZh3gFwgVp5tETBoRKH2KzCMd0f+3+pxw4RNmXpBp+fRnrgL2d4MpRr2SRH4bpnfyslrBsh/J56iZdpB0xcKpmB4cSUgVKK1q92Q+boAYap4aPI2HyGi6y7pt0J+WuWYoQZVQYQe0qA6F87U6mmw9eergjNOz+YRFJw55BL6TtvxDd9JxGQBXJPqJbWl61EWNdHIMV6gEtNNSsUA/ovus7OCRVSkYYQUs5QzagnNX0rVp7wtOdTad9SNawFEX0MKOO8PVEqUNAcpGsztFlmrSxhO4ABn4pH24q+PbLwuZgI9A/s2KV26ltudCCzqQ94uJFK9vvUYLH5BArYg1IBgZ4cMScXq+/EIe9+MTlmR/BrTWxaKKw/ko9X2nhm9khJBuvMTnYpSsUqtXBbsRfY2yiEcxKsBYh4y/LwIfKNjK8+erBD9Sq1eWigV7hKAx1UdZkDh5bf4PS9f/srDtMCZQKo/H0AC0RcongO8s/T2g7SGmGMETTWqZAQt4SOUYKCl0rvcpd3edPLOFPjdqFHfwvy8kTepMrxKJGj7vOwy85epFGD8IM7t1RCuNIBtOIdnJie0V/zt/gLCEOZmLbhIT4lA1zZ0GxyjujvoP0dwBpSi66JkHszwCRi0t9HK8VFSnYvMOfTCI8obXmkuIgz6a/prbH0RhKBgjJGqrBjHo+uVdaUrBvo4pS7u1kHDxjCF5Cpx5sXZzXqlmN1pFrwHj3sa9rsMKUbMdTZLKntAtRQ+lluQLDou+zwC0tL7D50yDDxevFyDbHWmy3O118rET3snieMXOrQXV5WcdO9Bz7RaTFvrt5nbgG5YGFYP4qN2h5YJaS1AzT2GdGSfQhokZp4ZqnnKAKvQkUAKn0/MhpmhXG2fHSva8v6lSKiwPVsZB1T8EIw0HAOVo5KmXyqOQ0FkHcuhq6qWqVo0CQmKuvsr7ggzoMOvLEv6nsBh98ZLO/PEuf10AAj8dCdGhBNOP+gl3joPqQh1LIOMuORGLgOvLh5ch5NKADSDCNkK08XtOLYwe6la5OpSnHOzMIMTT7cuop9WBO8CI8nJzBPhJur6yfAIYnfl3EPoKCcDGhk3+9YSkH5nQ0ivio85fwp88dJNG27wfudv8i5q6Ir1L2nm9lAZZlUm40gsq6yeaTvesZNmfT6lF4wNiaFLQyWJnyap6SiIPS6YgDyQhHNwMybK97NbYCTif6B62Wv2Jb3n6ZMQLt8FVNfWV+x0b3hB0B93nkAfZZ/JYWrURSmzUpOEYW/MVfYcmcaKKwB8YreHmV5hr+9W53fZs3HPBdQohJI3LTlSl3vqFJ1he2nncBYBgOX91IcwpWs1nmbeZJpksPpj2sbjWEZyjHCMkeRyEZGOWtBye6ZSEYY9RlDOnOCM2BRRSM6NbIzMx9ZuDTPNmJUotO+PQu5YMPpwntIcSCqt2taN5f8S3yQpXSacuOWEj3GcXw/To8dKSUONbhGldqvU8AZ5iv5CBZM3dlWWbKUnI5G1mg5Fn3Tol/hg8KYhsPpTZivJGLxKtR807hlWlHFW1rE0TGrobRy75ltuZJpQP3kjRMvoDNJ2Z/gYw+pUJn8QL2hXSzVFNQ2FTECP966Q4SwKRIpt0oahRAODhzUvsAvksclCF+EnmlbrM8rh22lOH91y7Wk2OYKEW5FZXi8JVjk+h3RMs7HtXVTL8bkC1AcamnyrrSiZLGJqWk0HZGAjf3M6xXZwkTNTuFpVGC2mOjEA1dn6CJBiiCc4XliIlcRx3OWLTW5kbePqXqSrrKSDI2ftOk88wLVBayTD1WmgT78KnESW6Zsf5+fCfqI0ZERZJSmwhd3CZMr7qevPLNcdLO5dD7blmuKZTGUOZNdKxiKtJz3G5lkBsh9JAJ+iyVy8gtOCui8er8T+Lx5AqIL2SlzyInaQdTJb7/mHSJCbGnJb07v2K8BafLSwRt5xuKKWivzdX0jRa2lmus5VJAXNCme1Nq1iQcvv+sAA7LT/2/Ts36vR5OS1IWzwZ5N4iYHF384FBGzSiD+sppsOi4/1GKSy2fbDcVg1v6JvbURyL6seRWxRV1ss4Vgd3XF7PChgXglD89ck4b5KEGc7YMBytEjHxyM5HvH08DZVNgdSxPPks1nRy0jcWFJUq6D/pdx0fgcJh0ewcOtxEL4Pe20TWiUwNhbDPPJiK8I7pAqHSwKEyAgZtasqY/0y8Lquz2Xms++Zn8dVdtt6er9Ra7xTP7rFMfybXSWaguSaF2zGI5Kn+gtWNVaTMN133PtFXe7QeosogtJwUJkYUjDAXBeNrHjBYJ2IFD4pfQfBywomQ9GNrEpiNXugVXspEiR/ExGjVjDyNId1GR8KX8AjOov55Dig2uoe3KAGJ2eh61dczdbRDJ6BXJZClPG/8UD1lqa9DiYATzba0DqnaSWJw/UM3jHZ+V1YEKqC1lztIy8lWa1N4N/8wcC05dmbDQlzscLNZ+YjMK01mhkaA5DzVe6frbBBSilgwn9NaQr4f5APjCib7dxUEMoJu5S4e12a0At5VEzufW8EUxeskoDqeQKq5aI9FZ2ZnoYs0tAGGvxZrj7qXgI6r37eXBpO2DfiM8IkvZM8LMd/iEtVxGYGyzIX9jBq056qVHGiHKcD5U8NleDhQ7HxYLrz6IdwBZD/qohnQcoIh0/9v6fMNIwFOn55QMmh41up+1MzPtN2/0MC3svzELSQLhyy5tTHIG9FtdyzWWGZjdWl8UXOvUASgmUMti0x/BB9rEb4+NPuWVtfRek78LlfDbbzRwejYey1tXZlRck91uM31C/Y+Xb8r9bWd5Z62CJSWwLguSotZ/ToqpMHW5NWVzVKY9kdR8BrHNQvUA2acpmZpQOuyPyTa3nBpLdT0yvc8xyyuPIrX5bbMalkEpIGi5wKW0TXeGz06/uCAajhQ8vHJ6hDHmHGtWT+XzDD9f7kH3/bV7Zr1eDOj/F/IuJzZ9+3dH0ZXmBJ7ppnbQhLyUC1OjVaJp6krz47fwlIKa9VbozHBLX72weunqlHGwpjIX7PZ2sCJwlPYenXQYwBMHw3ZVqBfWgA8O9VjfwTFKUXqDnavGnlIpYgIUvm5t/T7gIXpTjXYfTKyaycoc54jvobsdDfr1lOgF5QPsc0GvkRYeJUPr46JDTfpnvXyCxqePs73KUUrdCr4tTLdT/oFGBlj//z3/6ArRgT7f6cJWBxkGj9CnNUqAwkhJtJGLAbsksgmmkiigYNoKVoiKSDIrrCkSfqazZsucvFJX6sGseAIOQ7p94srcbnwKdQX3+uP3x/EQ6ytuauKUEXTr7Ye+EmQSL+L7aO9/3p4u6odVyFtzyDd8Oj1w7W2lx4qVCWQ4JFfwXOMu12deJejSEUiIFOjmiRj/k9aadwu4873+nxvvVPmLn0/5j9MFH1DACcbgjyz9weA9wSMPXlLW2+y7GnCNzJG9h/npQ58WDGaGymvPQclcPmfCK/ilxZWfMvJUwG/mFYLjr+MtpOtxvhvpDfN0/ECyjPhsOEzxS7KSHej6V48OQSNVJe/9TrkIfhqLG+oPWgBTThttBnf9QEr79QpWDWVDVWYWVEKWoCjAkW9BrC8+BzQcrR3PhBmY9HYIgFAnB/Aa3d9JRxd6SzNlxCzED/cDf0To9YBsJdEK0S3Lnn2B5XQk0vduC2foXXpUj9mmLC8PASyoKshNVdq5cTxGMJ/gKWNxngz4RO6xX4CD2K9Iz2M83G5oWKEi822jHSvoaXYHjgKbWVbfEc4O40p9HKoAnQsaMFcxQApOgyTHdV7IbtHCN3EIOUGPUS0kDlNM43BPwG9iv463YqTWAbjBMSsXYulUkEFp+5rE79LBeVAtvOQjK6Hrzk5wYxQ8P+vYjW1+bTWdIBfXzFJFqh8bcbHWmj/7AEYCNfS1wT5LK0TWScWoOH03eGAU5rFYgcKRrBjDI9Wx2mpIK5mW6CgGvcql1KR3bICFI9j7PVeKA0rnUt6wA7bBAPUVM2dFFyO8xYlif/IXJhKJQjyHI/tvZ+QqvoBB77JOQdq/TyyEmUsX5otmxro2+9daQurHnZBAavsixmUBgMOaavpT2Y4fj5Ad/jHl2I+K5Vrvs1N+qOwjxElb5tQEUuycLo/hl34cHL1EVm0I5ZR7MXzqRwvSVEWTSiPSF0gB9KgjM7ECs7reTFUU2YQhbl4zkasJSvtWRIafXmogwWJ+PT8OUBFVfpLzo/12DW3xNgY+aoVK8j5G3+VUpLQBu7aFUJOwAUH3+b5mqO02Auz/yyHJAq1aBOALYMLlKnlpSY0KMX+HpEJ4kRiu3b3Ku9UE57Zgr/Zi6ihaHmZDsFrz3N2sFCMX77n9fuK+itRL8M1eYXwImdK3Qsg288526CiWjq73X31+Q3pxEPAQdpj8sJq6l30IXNB0whBGjzkjTX1HKWc1yncsL+voB5desXDDSXMRwbNocikZY/dpKJ/gVjnD2DNFOO4lC4vbaFuZbtwZ12uboOobToGq50mLbegulkchxgKksKyRJb9busBarALhDO2icRTimTFCb24Cg8Isawtj3hvE1qETLktBGxam5x9vqmIgIkZ6eZ1PiVkWuEatyF6+C6ycjVAoo1A1sHhzd05ajVRZjm5ITTiNnmAe+3fFK3lGdADiKKXbxY30MsDTYOmNtA/d/4ZmbWokSGBLK09JejJs+0C4B3ztb39lBNik0GctBHFq+5+Rt14mtHhj47BcMVBor1cG7seoYQ2CfiKHLyC1JmtoiTM+aDCFRhAHCccBQ3tJz3UOUjfY0Z/pfMRa6P++meBbk+6ipMmj10b5WmRBTIlQuMiG4pwywEEf/Y5KkQIR+O60kNGR5BrHMp4GG9Jc2zXgsyGJSSOAFsS6DGQoIRGldurnc2C+7tIIkZ1jgC5SaZl2Lr4hlDKRpbIq/XR4xo+VME6uuWFgSsOxlyTOTCqFrBS7TsxdyHuYITP8I9gU+90nFXmqx0bmuvmq2NfZs3NGtqvmB0qqDImxblctKVfP51qtRvXqM64/LnA2KeMt5x+MnhHw7SrIof6q+Lc49F4UQQ6CktanJ3xx95imm9/ci9SGuePuTnoD26tpPuDTPNwYu3FgL65hj104WYLK7XWfhv7WUEHH1na83BqpIg42CZk4TdLZsjBZALVtYKir/H4Pu0Q1b8lkhfhUAQFdzh0hXNTB/Ntd20+AJrCe//AotMzLyIadsS/tH0hgBJDLRY0OCNXQ6wUGKmNW5LTFTOAsp/DFgjGLUXKFoO8BlzSmXQqmEbAAdYMnj6dXTjHmoAPXEATMu5JZopHm7kiaT09a4d5Ubi5p5i6EJw6cQ1YavRMzTbRLQ/TEAW3j//EXrS4fLSglBSGRiKlE5oA37beoJtN54QCgBs+SiOj96t87ZRPV3IOUkDuz0KmRKlHWyzTQ47DyWq96Bc9zIPDagv34k/P/NAxQQ57WhthPOVhqUG0YyyVUyiLm2D4PuaWEJITWhbkBMvJgHqfNY2StKqHSdihaiAcHdsoIyr8FmXv9osJrRjr6hvJENa1j7uW4/ZknRM9U6PD6cZJ1BLh6sZG8vhgXxfZzxVdamh8xyNkwklupBzPG34no65pK++T7i53W5Y0XyN+Qc/hi9vGn2sX1SptoCxt7RCpvrzLefhYkvNmp6Xwr35Lt4d3jjbrx3+TvMLGJjo6YNCdgMBUgnVT5c3cXniV0lUxjs4UsYxQEBFYQMnN0yMpkrKT4FMtus4uZY3CycFMcLJGtocRbYbRv1rQeANW2ZHajLbuLrekDhnbPFh5dXVaVXts60sipzDCDUYNv+9bddD5IRa6ZKE2Zz1DG/x1uzntILgCrxqtY7dhWqo0ibhAeF2aJb21dnfNICu0kdzv71EtZU208sLzDTC7euKX5rMYTP2mfbZlJDnptLWAESVN/jj+VFS9/Qdz+M5Ox8JdLMoZ29Uxyg0K0NxPVqk23LToLP1scE/swGsPhxDOUCZ7hHotPsdD4fV05h1hjg4LQ6t2LyL9bjTDdSZwZKWQOiM98LUuqOUR1aAelS1Q+5lSVxfIsSS8+EWoGdT03IChzFxoT+IrtM3rxCMHuEV4vAXvUGrDTTEMv35rBpBokDqU8B3MyX4Ug/nOsurVLXxe6tXEWlNtbYej8w7w53vHKIY6TVDF9Aiey+rvItymFnl9QXvACvAHmQyDlCKaYUXafI4cufndRUnwZsSBd8vhDi94cWFAFOST/LcJCXyWEeXcTEbuIitQbhwUQEh5MC8IaQue/II9UINPkKgjX1YgV5UZuGzINzEKkvzWRu4ud3vOPRmapxJVmq2Se7W1IKdun5HkO10YUwHGyPsyekdCHofdIZsjC5FCNvVj5WjDeQkQXf5fHljb6VYIKnTcNGC5/WoBlWnfFs8qqWkY4lE9TsFr1JD6lI8yqgmmwPAXlJHxbLEJk9rBOnAzJGdYL3t57Xqqp27Ji2IW0rbB7FyKbiJEHfqCQIWgOPLYtqbLCkDSzLskQxu66wXW7JS/d5LAG3u+gYBdkLzTga1iCNrUe1TW6TwIQ9f5h1BDnEgO8rCyXXOsgj0J2paA78ESXyaCUsujg206hcCgxQOAIXb0g0ZxYDO0TqJmCaTSSP4prIXJTwBIJf+tgp3EmACByD/c3FchS9lN4rhz+S9NNWLYXV0Z5dbUwDVvJR5SUNjxtHIj9mydRbaRHy1ABteXeY9WiOz/QXpZ9lVpqYcmT5TeV8iT6TVKO/qYXqzHRgW0ToP6JJsZNdOXpZwZkp6miQP8ge/3Ikw/G2oX6b+DukR05AwXHC5yiy79Av2lVe7rWC3BF8jTb9k+OUKaxjWiBC6u4Bngiyi0aIPB3Fwkz1PbawC1Z9HHWx6tVyiNZuoRoV1QvPcZNM5YHy1EZi+56xVkEsF2cVMxqVEDGz7pOlY7rnUR0RETDluGPWuCDnFvgqJlw35VgLcLIXNW4+itT6FAdhUPoTrj96e7jwdDvL1AhKDVR138ZIGNUb0augXSvY+vXOJuT2erxDlSV1ocPBzFNSLLT7nVPN9KwAt1NfFL77XJa4Z3a9SO+IfFO5jZ2TmTk12bHO2ZeH7LazBzlStVxQ6kmgMk4poN7IOYWEojTm8i+DH1F+wEC6ZKzRGq3lcLexmLsbT/a+irOkzYhcSbmFILsxUYe5Lhw/+jgFmDAUcbl9Dutfmh76U8lLEp8uDywKnyJvPQivYy9EwT4wbA7jJp2PWltpu1J7CpGNSeW6EwgAR8LOvxOPwJ2wEXsvY2O/voCF1vgjGWJ/jC98iXLRkQaGkQccS8jQ23qaeUPLkLb6KeiUBJRGbkJv7iX+Lw+UXOlnOtEqdFVxOJXSLdOYOI6rT0HJWlRHFBKC7LS91c4GpSDcb9gcocV44d2/iVMCaLcbppwX9UemkbGhUY/fDnSRTPG5cwK8oF2cWUO/xaMJsIRS6EyeCTkS6JexYLaEucgrX7d1SiL16Ly3qSvOih8V2O7aeaeYxpchjGJ2zuly4TsR93I+4Tt4bF6/ggOgnyeqAGn6C0vXQekwT7SM7vORUYbRGOR2U+3y0f5rRL84GJLdYGEC8rCCMJi8msNwnFLBqzUqeI8eoR5K2Bq4a78ArJblBVvKuKfXOXew43oOoL+lW52zOSr28leXoUIeqJ74Wqj9HzEM0QObqYWp1YxlZdtTCO6xGImuyiBBcLWcWTi3rR7HZRDxjAlo0dcHE13tZAkMrk8/7LZ/VO7LtmO63mtedUucEFJwcwHX+eg7MEymlihXvfPj6CfaWmbPo6pcgMhEds9gQ0yIQq6PEpeC8RHYbmAbyqi48ZIqq/nhVjY8vtlK1iJbHr+0dUkO0MXYqR21EHglYzf+ZxUeiw59i3GSx/74dTWhp4qn6+/2PUQ4yng7bwJ2+QqbsRDZM6YbfCE/j6eYxz9nZbiD4wLqFzZJmVp/LOa8DM+oU5vJCfvIhQdNaHR6DS5F3rb2Wx3c/4wW75XqHsCTh8LCcpA+Eq6QLr0B5vXOdE04PuvfETUmY7/GyOHInqz1UDkacurPRBSm3nsYKVXpezt3l8YqrvIKohnaGVMbAKuiFG0gKE+mmhm2T7qDa8/8RIf/+KFgKyT1zZMTb0w//XRSzv1XblggbUziFc3S+9o/SDR12nMtdki9HIcCnumvKuvr+SwzV4zESlW+q91W7yVBuYOuYa3X5+m7pjb4Mqu8YWm0Y/mBHg6ZHyxE2lmD6X6iLSI2CmkXwhuaLsQJBy0plgkaguJEDV1Bouo96SSx+YNpnzDmT4MOAMRuxe6tD37S8CgKMvxhlg4fvlOBLZy4IMbv1EbeR6bnwe/COsYLJJd+vjVQ7tZYlbpUsJV2eLxuMm1/Kh+G3w+hhRBcuetfg0Xse6Id2x6xLfpvEj/6kJJymKXMty2ZUXUlc2o1dWrUWOUlTv6pXwIMQg6Gt228Rj7Z2HR0IaoMugTu0gZln1URvmCtPhtS8UQoD4vOt3/Lcm4X46YiEM8ly9Vef1/g94ztfdk6GXaMNLy+W6j3GCTaCpoReUHYqI2OSU4oVnmg88dblkAVefOnbqeuEURAj8mZc3VzlGJIrF6zZoCu1ueVpMhOJCAMKI0q21Fb4NYkB0kW87jDliYtkiUpGADog30CFVUTaUkrP7WC+zBkmrK6Piq6Z7Re58CaJE6WEZObpV6jVQFojB8nIxiEy5KBa25ET9hr+5SQtiNmHES56WO6uVVbs6UV6soZHyW739Fb4XgME6MIjNSLvGWlmNUqA5r+G6XydpLTlBibkETiYsonDPtS4CkIvGp4j2hIvASIlbFyiGLuyNpfAl+ndxaRaPloJ+Cu32vfsfQEpmEonbd3kL2IaM6BrEXsvWuLod/W/HzIuGacAIlkavxub+ZFtdTy83ACeNLojEpAdkNSGoQDiz1hWSDGxqHEENBMaFp0uHkEie57aJzCmJyP/V+uZfGP1G/pIkrq0qa6GBwIZh0etnVynZnrE0YconouTtMxcwS38t1Flat+4QrHXVHQI5SWHbGCqW1VbBwIZ2vBLvVptawTvWjLC+WbACX8c1hhAn+zYfUjPQ3jrlzeE6MXjADFTRSC3AseeHT8nvOGiAQ7j0lUszvOOOOXQMH5LmiQccc==
<xkc>''Vlli Dahm - Zkgi Foy''</xkc>\n\nYah atln ht pul l-roke dmar Cowkn.\n\n//<<tmknp $guomNorl>>,\n\nK'r tmaxoxey nap caknc pa xl op vami pul mlroknflm ad pukz vlli. K rhzp uowl lopln zarlpuknc puop fkfn'p ocmll vkpu rl awlm pul vllilnf.\n\nK inav ahm pkrl kz ekrkplf onf K'wl cap o vuael eap ad vami pa fa. K'ee ca awlm ry poziz vkpu yah vuln K or xogi kn pul addkgl nlbp vlli za vl gon vami zarlpuknc ahp.\n\nZammy oxahp pul zuamp napkgl,\n\n-Cowkn//\n\n[[Mlwklv onf fa zarl ad Cowkn'z ukcu tmkamkpy Poziz|Faknc Omp]]\n<<guakgl [[Ozi Rob kd ul gon fa Cowkn'z ukcu tmkamkpy poziz|Rob Omp]]>>\n[[Mlzaewl pul ropplm vkpu Cowkn vuln ul mlphmnz|Poei vkpu Cowkn Eoplm][$vidahm = "vokp"]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\nOdplm o dlv eanc, zkelnp rarlnpz, yah zkcu.\n\n"Oemkcup." Yah zumhc. "Thzu yahmzlewlz. Vl'ee thzu oz uomf oz vl gon onf zll vulml kp clpz hz. K pmhzp yah oee pa inav yahm ekrkpz onf pa roil pukz corl cmlop kn pul nlbp lkcup vlliz. Vl'ee inhgiel favn, onf vl'ee uowl pul corl ht an pul zpaml na tmaxelrz."\n\nPul plor zllrz zhmtmkzlf xy yahm vamfz, xhp kp zllrz pa knztkml pulr xogi dmar pulkm zpmlzz onf vammy. Kp'z motkfey flgkflf pa mlphmn pa pul addkgl onf clp pa vami krrlfkopley.\n\n''+ Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.2>>\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Dkwl][$vidkwl = "hnguonclf"]]
<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Rob''</xkc>\n\nPul rarlnp yah ommkwl op Rob'z flzi, ul'z oemlofy poiln add ukz uloftuanlz onf zpomplf ztloiknc vukel teoyknc pul corlz razp mlglnp wlmzkan.\n\n"Vkpu hz xlknc pukz dom oeanc K'r na eanclm flzkcnknc rlguonkgz onf elwlez, K'r daghzzlf an faknc plzpknc. Kp'z ht pa rl pa roil zhml pul corl kz xhc dmll op eohngu nav." Ul zoyz, "Xhp K gahef hzl ulet an pul plzpknc dmanp kd yah'f ekil pa ckwl rl o uonf!"\n\n[[Taekpley flgeknl pul addlm.|Na Puoniz Rob]]\n[[Oggltp pul addlm uottkey - yah gon roil pkrl dam plzpknc.|Zhml Puknc Rob]]\n[[Zhcclzp pul plor zlp ozkfl o foy o vlli dam o teoyplzp.|Vuop Oxahp Apulmz]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Dahm - Zkgi Foy''</xkc>\n<xm>\n<xm>Yah flgkfl pa l-roke Cowkn xogi, addlmknc pa fa zarl ad pul vami ul nllfz fanl vukel ul'z ovoy.Ul mlteklz o ekppel hnglmpokn, xhp eoyz ahp o dlv poziz yah gon clp fanl pa zlp ukr ht dam nlbp vlli.\n<<kd $guomUkzpamy kz "omp" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Omp:'' Yah oml oxel pa zhgglzzdheey zlp ozkfl lnahcu pkrl fhmknc pul vlli pa fa zlp ht Cowkn'z vami xldaml ul clpz xogi. Kp zuahef zowl ukr o dokm orahnp ad pkrl.\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Cowkn''<<zlp $mleCowkn += $zreRaf>>\n<xm>''+ Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi pul zphfka|Vlli Dahm][$vidahm = "zhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pukniknc 'uav uomf gahef kp xl', yah zlp ahp pa opplrtp pa gartelpl zarl ad Cowkn'z poziz. Yah omln'p zhml oxahp uav kp phmnlf ahp, xhp yah elowl puop dam Cowkn pa flgkfl.\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Cowkn''<<zlp $mleCowkn += $zreRaf>>\n<xm>''- Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart -= $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi pul zphfka|Vlli Dahm][$vidahm = "doke"]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Lkcup - Thxekgkpy''</xkc>\n\nHtan clppknc pa yahm flzi, yah zkp favn pa ganzkflm vuop pa fa kn mlcomfz pa thxekgkpy dam pul tmaqlgp. Yah tmaxoxey uowl pkrl pa plnf pa pva mahplz ad thxekgkpy.\n\n[[Ganpogp o corknc nlvz vlxzkpl|Corknc Nlvz Vlxzkpl]]\n[[Roil tazpz an zagkoe rlfko|Zagkoe Rlfko]]\n[[Clp pul corl ht an aneknl zpaml toclz dam tmlamflm|Zpaml Tocl]]\n[[Eaai knpa gmavfzahmgknc pul corl|Gmavfzahmgknc]]
Roppulv Fylp - [[@Fkaroflz|upptz://pvkpplm.gar/Fkaroflz]]
<xkc>''O Rlzzocl dmar pul Roilm''</xkc>\n\nUly, onf puoniz dam flgkfknc pa ckwl Ockel o zuap!\n\nK'r Ropp, o Flwleatlm onf Tmafhglm ghmmlnpey ekwknc onf vamiknc kn Tlmpu, Vlzplmn Ohzpmoeko. Ry ekzp ad corl flwleatrlnp oguklwlrlnpz kn ry ekdl kz puhz dom mopulm zuamp. K'wl zphfklf corlz dam o eanc pkrl, K'wl rofl pulr dam pva ylomz nav zkngl cmofhopknc, onf K voz ehgiy lnahcu pa xl on KCFO Zguaeom kn 2013. K'wl vamilf an telnpy ad ekppel corlz, xhp nanl ad pulr uowl xlln jhkpl za eanc ekwlf oz Ockel.\n\nPukz corl kz pul zhrropan ad ylomz vampu ad flzkml pa roil o corl flwleatrlnp zkrheopkan zpyel corl vampuy ad zuavknc qhzp vuop pul corlz knfhzpmy kz ekil - pul iknfz ad gartelbkpy, pmkoez onf fkddkghepklz puop ca knpa roiknc o corl. Pul kflo dam Ockel voz xamn ahp ad o dmhzpmopkan ad xlknc oxel pa mloeey lbtmlzz am lbteokn pa ry nan-flwleatlm dmklnfz onf dorkey qhzp uav pahcu kp voz pa fa vuop K vonplf pa fa.\n\nUavlwlm, 5 ylomz ad zphfyknc zuavlf rl puop kp vozn'p qhzp dmklnfz onf dorkey K vonplf pa lbteokn pul fkddkghepklz ad flwleatrlnp pa - K ottomlnpey nllflf pa oeza lbteokn kp pa pul corl flwleatrlnp zphflnpz K voz zphfyknc vkpu. Fhmknc ry lomey ylomz ad zphfy, K zov o caaf 90% ad zphflnpz fmat ahp ad geozzlz xldaml cmofhopkan xlgohzl corl flwleatrlnp vozn'p vuop puly lbtlgplf. Hnkwlmzkpy eogilf pul fmatahpz, xhp knwaewlf dom raml eosy zphflnpz eaaiknc aney pa zgmotl xy.\n\nOz zarlanl tozzkanopl oxahp pukz knfhzpmy, kp oevoyz xapulmlf rl uav wlmy ekppel kz inavn am hnflmzpaaf oxahp vuop kp kz puop vl fa. Ahm knfhzpmy kz yahnc onf ganzponpey guoncknc, za K zhttazl kp kz hnflmzponfoxel - xhp zarlxafy lwlnphoeey nllfz pa roil pul lddamp pa lfhgopl am kndamr apulmz oxahp qhzp vuop kp kz puop calz knpa pul corlz vl roil. Faghrlnpomklz oxahp corl flwleatrlnp oml caknc o voyz pa dkbknc pul rkzgangltpkan - xhp kp'z nap jhkpl pulml ylp.\n\nFalz Ockel lfhgopl? Na, nap mloeey. Kz pukz pul corl puop K'wl fmlorlf ad roiknc oee pukz pkrl? Nap op oee - K'f lbtlgplf kp pa xl rhgu elzz vamfy puon pukz. Ockel kn kpz ghmmlnp zpopl kz pul mlzhep ad o ranpu eanc tlmkaf ad vami, nokeknc ahp kfloz K'wl uof kn ry ulof dam o eanc pkrl. Vkee pukz xl pul eozp pkrl K roil o corl flwleatrlnp zkrheopkan zpyel corl? //Fldknkpley nap//. \n\nK uof pa zlppel dam elzz kn roiknc pukz wlmzkan ad Ockel. K vonplf pa thp zarl ad ry kfloz dam o eomclm corl favn an totlm (am kn pukz gozl, kn gafl), onf pukz kz pul mlzhep ad puop. Pukz wlmzkan ad Ockel - pul plbp xozlf wlmzkan - kz 'gartelpl'. Pul zpamy teoyz ahp pul voy K vkzulf kp pa, kp uoz oee pul rlguonkgz K'f krocknlf kp uowknc (onf puln zarl), onf kp'z oz fkddkghep oz K flzkmlf kp pa xl. Pul corl uoz o zhmtmkzknc elwle ad gartelbkpy hnflm pul uaaf - kp qhzp uoz o zkrtel dogl.\n\nNav puop K'wl fanl Ockel ekil pukz, kp'z ry uatl/knplnpkan pa fa zarlpuknc dom xkcclm onf dom raml gartelb. Pa roil o pkpel puop dom xlpplm lngartozlz pul lbtlmklngl ad flwleatknc o corl - puahcu vkpuahp oee pul uomf vami ad mloe corl flwleatrlnp, am pul plbp ad pukz tmaad ad gangltp - onf vkpu dom raml 'dhn' onf 'ogphoe corlteoy' puon on knplmogpkwl zpamy uoz pa addlm. Pukz kz zkrtey o zplttknc zpanl - xhp K xleklwl kp'z o zplttknc zpanl vampu zuomknc.\n\nZa zpoy phnlf, onf K uatl yah ekil Ockel: O Corl Flwleatlmz Zpamy!\n\n''<3 Roppulv Fylp''\n\n[[Mlphmn pa pul Xlcknnknc|Pmhl Zpomp]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Zkb - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n<<kd $vipumllQ kz "lroke" am $vipumllQ kz "lroke2">>\n<xm>\n<xm>"Ekzpln, oxahp pul flwleatrlnp ikpz onf pul l-rokez..."\n<xm>\n<xm>"Ylz?" Qamfon mlteklz, geoztknc ukz uonfz paclpulm onf vokpknc lbtlgponpey.\n<xm>\n<xm>[[Otaeacksl dam ony krtmlzzkan yah cowl kn pul l-roke|Rkzzknc Flw Ikpz - Otaeacksl][$vipumllQ = "otaeacy"]]\n<xm>[[Rlnpkan puop yah dlep pul mlztanzl pa yahm l-roke voz hntmadlzzkanoe|Rkzzknc Flw Ikpz - Hntmadlzzkanoe][$vipumllQ = "tmadlzzkanoe"]]\n<<lezl kd $vipumllQ kz "vokp">>\n<xm>\n<xm>"Vuop'z pul zpophz ad pul rkzzknc flwleatrlnp ikpz? Qlon rlnpkanlf pulr o dlv vlliz oca onf K'wl qhzp xlln vokpknc dam yah pa clp xogi knpa pul addkgl pa fkzghzz pulr." Yah rlnpkan.\n<xm>\n<xm>"Pul flwleatrlnp ikpz vkee xl kn nlbp vlli, K'wl rofl zhml ad kp. K'ee uonf pulr ahp pa pul plor ryzled." Qamfon mlteklf.\n<xm>\n<xm>"Ou, caaf! K'ee xl zhml pa ckwl Qlon pul caaf nlvz puln."\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon += $zreRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Fkzghzz zarlpuknc lezl vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon][$vipumllQ = "gartelplV"]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n/% Vlli Dkwl Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Cowkn kz xogi op vami %/\n<<zlp $ztfCowkn = 1>>\n/% Kd yah flelcoplf eozp vlli %/\n<<kd $vidahm kz "flelcopl">>\n/% Rob'z vamiknc ztllf zhddlmz %/\n<<zlp $ztfRob = 0.6>>\n<<lnfkd>>\n/% Clppknc pa inav plor rlrxlmz %/\n<<zlp $mleQlon += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleFowkf += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleGumkz += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleCowkn += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleRob += $mleGanzp>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi5 += 1>>\n<<kd $vi5 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Dkwl''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vidkwl kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>"Lwlmyanl, gon K uowl yahm opplnpkan?"\n<xm>\n<xm>Eaaiknc ht dmar yahm flzi, yah zll Qamfon zhmdogl dmar ukz addkgl. Kp'z aney pul zpomp ad pul vlli, onf yah uofn'p zlln ukr lnplm - ul rhzp uowl garl knpa pul addkgl lomey.\n<xm>\n<xm>Angl lwlmyanl uof mlrawlf pulkm uloftuanlz onf eaailf ht dmar pulkm garthplmz, Qamfon ganpknhlf.\n<xm>\n<xm>"Pulml'z o mopulm krtamponp ropplm puop vl nllf pa fkzghzz. Vl'ee uowl o rllpknc eoplm pafoy. Kd yah oee gahef qakn rl op pul fanhp teogl nlbp faam eoplm, K'f ottmlgkopl kp. Puop'z oee." Ul zokf, rapkanknc o uonf xldaml mlphmnknc pa ukz addkgl.\n<xm>\n<xm>"Vlee puop'z nap damlxafknc op oee." Yah ulom Gumkz rhpplm zomgozpkgoeey dmar ogmazz pul gehzplmlf flziz.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Odplm pul plor rllpknc, lwlmyanl zllrz pa xl xhzy op pulkm flziz clppknc knpa pulkm vami dam pul vlli.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vidahm nlj "doezl" onf $vidahm nlj "gartelplZ" onf $vidahm onf "gartelplD" onf $vidahm nlj "flelcopl2" onf $vidahm nlj "gartelplV">>\n<xm>\n<xm>Cowkn kz xogi op vami, puahcu ul zpkee zllrz pa xl theeknc pumahcu dmar ukz gaef. Ul ottmaogulf yah lomeklm kn pul foy onf ozilf pa uowl o vamf vulnlwlm yah uof o dmll rarlnp.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vidkwl kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Ca pa pul Zpodd Rllpknc|Zpodd Rllpknc]]<<lnfkd>>\n<<kd $vidahm nlj "doezl" onf $vidahm nlj "gartelplZ" onf $vidahm onf $vidahm nlj "gartelplD" onf $vidahm nlj "flelcopl2" onf $vidahm nlj "gartelplV">>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi kn vkpu Cowkn|Rllpknc vkpu Cowkn]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Zkb|Vlli Zkb]]
<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Rob''</xkc>\n\n"K'ee uowl pa tozz." Yah mltey vkpu o zuoil ad yahm ulof. "K'wl cap paa rhgu vami pa fa, onf K or nap lnpkmley gandkflnp K'f xl ony caaf op kp. Zammy, Rob."\n\n"Nou, na tmaxelrz!" Rob mlteklz. "Puoniz dam op elozp ulomknc rl ahp!"\n\n''+ Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "rzaea"]]
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\n"Vl fan'p uowl ony apulm guakgl. Kd vl'ml caknc pa dknkzu pul corl an pkrl, vl'ml caknc pa nllf pa vami awlmpkrl." Yah lbteokn. Pul plor rhpplmz vuln puly ulom pukz lbteonopkan.\n\n"Pulml'z aney o dlv vlliz eldp pa vami. Vl qhzp nllf pa thp kn anl dknoe thzu." Yah ganpknhl.\n\nPul plor nafz onf mlphmnz pa pulkm flziz pa zlppel kn dam pul eanc uohe.\n\n''+ + Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.6>>\n''+ + Plor Lbuohzpkan''<<zlp $pkmlfGanzp += 0.3>>\n\n[[Zpoy vkpu pul plor vukel puly gmhngu|Zpoy Vkpu Pul Plor][$vilelwlnG = "zpoylf"]]\n[[Illt yahm namroe vamiknc uahmz|Vopgu Dmar Odom][$vilelwlnG = "eldp"]]
<xkc>''Vlli Zkb - Ramoel''</xkc>\n\n"Vuop kd vl fkf o corknc zlzzkan lwlmy vlli? Vl gahef clp paclpulm lwlmy Dmkfoy odplm uahmz onf teoy zarl corlz. Puop zuahef kngmlozl ramoel op elozp zarlvuop"\n\nQamfon zllrz pa ganzkflm kp xldaml naffknc ukz ulof kn ocmllrlnp. "Kp zahnfz ekil o flglnp kflo pa rl. Fa yah nllf onypuknc dam kp?"\n\n"Kd vl uowl pul ranly kp vahef xl nkgl pa xl oxel pa xhy rloez dam pul plor za puly omln'p ztlnfknc pulkm avn ranly an kp." Yah mltey.\n\n"K'ee zlp ozkfl pul dknfz dam yah vlliey, puln. Roil kp uottln."\n\n''+ Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon += $zreRaf>>\n''+ Vlliey Ramoel''<<zlp $corkncGanzp += 0.5>>\n\n[[Fkzghzz zarlpuknc lezl vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon]]
<xkc>''Vlli Nknl - Tmaxelrz op Uarl''</xkc>\n\n"K gon'p krocknl vuop yah'ml caknc pumahcu." Yah ganpknhl, "Kd yah nllf pkrl add am onypuknc, yah uowl kp."\n\n"Vamiknc kz pul aney puknc K uowl pa poil ry rknf add ad kp." Cowkn lbteoknz.\n\nYah naf yahm ulof kn hnflmzponfknc, "Puln yah uowl ahm zhttamp - oee ad ahm zhttamp. Onf K vkee illt kp jhklp hnpke yah dlle zopkzdklf yah gon poei pa pul mlzp ad pul plor oxahp kp, oemkcup?"\n\n"Oemkcup... puoni yah, <<tmknp $guomNorl>>."\n\n''+ + Cowkn Mleopkanzukt''<<zlp $mleCowkn += $emcRaf>>\n''+ Cowknc Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfCowkn = 1>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "ogardamp"]]
<<fkzteoy Pmhl Zpomp>>
<xkc>''Vlli Zkb - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n\n"K fan'p dlle puop pul mlztanzl pa ry l-roke voz tmadlzzkanoe." Yah zpopl goerey.\n\nQamfon nommavlf ukz lylz onf vlnp pa mltey, xhp yah uaef ht yahm uonf onf ganpknhl.\n\n"K hnflmzponf puop yah vlml ovoy an xhzknlzz, xhp yah fkf nap kndamr rl ad puop. Yah oeza fkf nap kndamr pul plor ad vulml pul flwleatrlnp ikpz vlml. Za K or zammy kd yah fkzekil pul pkrknc ad ry l-roke - xhp K dlep kp voz nlglzzomy." Yah dknkzu, eavlmknc yahm uonf.\n\nZukdpknc ukz qov, Qamfon kz zkelnp dam o dlv rarlnpz xldaml naffknc ukz ulof.\n\n"Tlmuotz K voz o xkp... uozpy vkpu ry mltey. Pul flwleatrlnp ikpz vkee ommkwl nlbp vlli." Qamfon mlteklf, deopey.\n\nZopkzdklf, yah flgkfl pa rawl an pa apulm patkgz.\n\n''- Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon -= $zreRaf>>\n\n[[Fkzghzz zarlpuknc lezl vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon][$vipumllQ = "tmadlzzkanoe"]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\n"Vl gon'p lbplnf pul flofeknl? Qhzp zikt pul zoel?" Yah ozi.\n\nQamfon zuaai ukz ulof, "Pul floe kz oemlofy zkcnlf. Vl gon lkpulm rkzz pul flofeknl onf nap ottlom an pul zpaml, am vl gon roil pul flofeknl onf clp an pul dmanp tocl dam pul zoel."\n\n"K'r zhml vl gon roil pul flofeknl. Mkcup?" Rob ozilf.\n\nUl zahnflf clnhknley ganglmnlf - o panl yah nlwlm jhkpl lbtlgplf pa ulom dmar ukr.\n\n[[Zhcclzp ghppknc favn an pul corlz zgatl|Mlfhgpkan ad Zgatl]]\n[[Mlozzhml pul plor, onf vami ahp o teon|O Teon]]\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf][$tmlwT = tmlwkahz()]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pva - Hnhzhoe Nhrxlmz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Yah roil yahm voy pa Fowkf'z flzi, onf ul zllrz pa xl ekzplnknc pa rhzkg. Mloeksknc yahm ottmaogu, ul mlrawlz ukz uloftuanlz onf eaaiz ht op yah vkpu o zrkel.\n<xm>\n<xm>"Ya, <<tmknp $guomNorl>>. Vuop'z ht?" Ul oziz.\n<xm>\n\n<<kd $vianl kz "plor">>\n<xm>''Plor Pkrl:'' Yah inav dmar yahm knkpkoe knplmogpkanz vkpu Fowkf puop ul zllrlf lozkey fkzpmogplf onf lbgkpoxel.\n<xm> \n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipvaL kz 1>>\n<xm>"K voz qhzp mlwklvknc zarl ad pul plorz tlmdamrongl onf napkglf yahm nhrxlmz zllrlf o xkp eav. Kz zarlpuknc ht?" Yah ozi taekpley.\n<xm>\n<xm>"Uou! Na, na." Fowkf eohcuz, zuoiknc ukz ulof. "Kp voz qhzp o dlv zeav vlliz kz oee."\n<xm>\n<xm>[[Tmlzz pul ropplm ad Fowkf'z vamiknc ztllf|Vlli Pva - Tmlzzknc Pul Ropplm]]\n<xm>[[Lbtmlzz ganglmn oxahp uav Fowkf kz faknc|Vlli Pva - Lbtmlzzknc Ganglmn]]\n<xm>[[Fkzghzz kp gozhoeey onf gmogi o qail am pva|Vlli Pva - Gozhoe Fkzghzzkan]]\n<xm>[[Pmhzp Fowkf onf elowl pul ropplm xl|tmlwkahz()][$vipvaG = "pmhl"]]\n\n<<lezl kd $vipvaL kz 2>> \n<xm>"K voz qhzp mlwklvknc pul plorz tlmdamrongl onf napkglf yahm nhrxlmz zllrlf o xkp eav. Kz zarlpuknc ht?" Yah ozi taekpley.\n<xm>\n<xm>"Umr...? Vlee, puop'z vlkmf." Fowkf eohcuz - tlmuotz o xkp plnzl. Zuoiknc ukz ulof o rarlnp eoplm, ul zrkelz. "Kp voz qhzp o dlv zeav vlliz kz oee."\n<xm>\n<xm>[[Tmlzz pul ropplm ad Fowkf'z vamiknc ztllf|Vlli Pva - Tmlzzknc Pul Ropplm]]\n<xm>[[Lbtmlzz ganglmn oxahp uav Fowkf kz faknc|Vlli Pva - Lbtmlzzknc Ganglmn]]\n<xm>[[Fkzghzz kp gozhoeey onf gmogi o qail am pva|Vlli Pva - Gozhoe Fkzghzzkan]]\n<xm>[[Pmhzp Fowkf onf elowl pul ropplm xl|tmlwkahz()][$vipvaG = "pmhl"]]\n\n<<lezl kd $vipvaL kz 3>>\n<xm>''Tmacmorrlm:'' "K voz qhzp mlwklvknc pul plorz tlmdamrongl onf napkglf yahm nhrxlmz zllrlf o xkp eav, onf pul poziz yah fkf vlml tmlppy zpmokcup damvomf dam uav rhgu pkrl puly paai. Kz zarlpuknc ht?" Yah ozi taekpley.\n<xm>\n<xm>"Au. Hu." Fowkf ulzkpoplz xldaml eohcuknc - tlmuotz o xkp plnzl. Zuoiknc ukz ulof o rarlnp eoplm, ul zrkelz. "Kp voz qhzp o dlv zeav vlliz kz oee. Napuknc pa vammy oxahp, kp'ee krtmawl"\n<xm>\n<xm>[[Tmlzz pul ropplm ad Fowkf'z vamiknc ztllf|Vlli Pva - Tmlzzknc Pul Ropplm]]\n<xm>[[Lbtmlzz ganglmn oxahp uav Fowkf kz faknc|Vlli Pva - Lbtmlzzknc Ganglmn]]\n<xm>[[Fkzghzz kp gozhoeey onf gmogi o qail am pva|Vlli Pva - Gozhoe Fkzghzzkan]]\n<xm>[[Pmhzp Fowkf onf elowl pul ropplm xl|tmlwkahz()][$vipvaG = "zhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>@@Lmmam! Na gammlgp mlzhep dmar $vipvaL@@\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\n"Vl uowl pa gmhngu." Yah zpopl deopey. Pul plor zllrz pa gmkncl oz puahcu thngulf kn pul chp, xhp yah ganpknhl. "Pulml'z aney o dlv vlliz eldp, lwlmyanl. Qhzp thp kn anl dknoe thzu onf vl'ee clp pumahcu pukz."\n\nPul plor mlphmnz pa pulkm flziz pa clp pa vami onf zlppel kn dam pul eanc uohe.\n\n''+ + Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.6>>\n''+ + Plor Lbuohzpkan''<<zlp $pkmlfGanzp += 0.3>>\n\n[[Zpoy vkpu pul plor vukel puly gmhngu|Zpoy Vkpu Pul Plor][$vilelwlnG = "zpoylf"]]\n[[Illt yahm namroe vamiknc uahmz|Vopgu Dmar Odom][$vilelwlnG = "eldp"]]
<<naxm>><<zlp $mleQamfon -= $zreRaf>>\n<xkc>''Vlli Pumll - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Vkpu Qamfon ahp ad pul zphfka, yah flgkfl pa mlphmn pa yahm flzi onf zlp oxahp pytknc ht on l-roke pa ukr mljhlzpknc kndamropkan oxahp vuop kz uottlnknc vkpu pul flwleatrlnp ikpz.\n<xm>\n<xm>Yah pytl ht vuop yah dlle pa xl o gahmplahz, tmadlzzkanoe l-roke xldaml zlnfknc kp add onf vokpknc dam Qamfon'z mltey.\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul zphfka|Vlli Pumll]]
<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Rob''</xkc>\n\n"Vlee, vuop kd vl cap pul vuael zphfka kn an kp?" Yah ozi, "Vl gahef fa o vuael eap raml plzpknc puop voy. Zlp ozkfl zarl pkrl an on odplmnaan angl o vlli dam pul vuael plor pa fa o teoy plzp."\n\nRob zllrlf poiln xogi xy pul kflo, xhp jhkgiey cmknnlf op pul puahcup. Ul ulompkey ocmllz vkpu yahm kflo, onf paclpulm pul pva ad yah zlp oxahp thppknc paclpulm o teon dam pul plor pa fa vlliey teoyplzpz.\n\n''- Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor -= 0.1>>\n''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n''+ Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $zreZeg>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "rapulmz"]]
//Mahnf o nhrxlm\n//Tozz kn womkoxelz vkpu <<mahnfNhr $womkoxel>>\n\npmy {\n rogmaz['mahnfNhr'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom womNorl = tomorz[0].mlteogl("$",""); //Clp mkf ad pul $\n wom womWoe = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz[womNorl]; //Clp pul woehl dmar ahm womkoxelz\n\n womWoe = Ropu.mahnf(womWoe); //Mahnf pul nhrxlm\n knzlmpPlbp(teogl, "" + womWoe); //Tmknp ahp pul nhrxlm\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"mahnfNhr Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<<naxm>>\n/% Dknoe Vlli Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n<<kd $vipvlewl kz "awlmpkrl">>\n<<zlp $ztfPlor -= 0.3>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi13 += 1>>\n<<kd $vi13 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Dknoe Vlli''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n\n<<kd $vizkb kz "cganp">>\n<xm>\n<xm>Pul Dmkfoy corknc zlzzkanz vmottlf ht vkpu anl dknoe zlzzkan eozp vlli oz pul plor mlphmnlf pa pulkm xoppel vkpu pul lnpkml omry puly vlml tkp ht ocoknzp. Kn pul lnf, puly thee pumahcu onf oml zhgglzzdhe - roiknc pulkm voy pumahcu pul omry onf zowknc pul vamef. Pul corl vmotz ht vkpu lwlmyanl uloflfu arl o ekppel lomeklm puon hzhoe pa mlzp ht dam pukz dknoe vlli.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipln kz "gplzp" onf $vilkcupD nlj "gumkz12">>\n<xm>\n<xm>Flztkpl pul kzzhlz pul vlli tmkam, Gumkz zllrz pa xl faknc oemkcup vkpu pul plzpknc zgulfhel pukz vlli.\n<<lezl kd $vipln kz "gzhgglzz" am $vipln kz "rzhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Flztkpl pul kzzhlz pul vlli tmkam, razp ad pul roqam xhcz zllr pa xl canl onf pul corl eaaiz dom xlpplm add.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Flztkpl pul kzzhlz vkpu xhcz pul vlli tmkam, pul plor zllrz pa xl ronocknc. \n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vinknl kz "czhgglzz" am $vinknl kz "ozhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Oee yahm lddampz vkpu pul omp pa pukz taknp zllr pa uowl tokf add, vkpu pul corl eaaiknc lwln xlpplm. Pukz vlli uavlwlm, yah uowl dmllf yahmzled ht pa eaai op apulm poziz zuahef pul plor nllf yah lezlvulml.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipvlewl kz "awlmpkrl">>\n<xm>\n<xm>Pul Tmacmorrknc plor zllrz gartelpley lbuohzplf odplm mlzaewknc pul rozzkwl vowl ad xhcz eozp vlli, onf yah oml nap lnpkmley zhml uav vlee puly vkee xl oxel pa tlmdamr pukz vlli.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vidknoe kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Kp'z pul dknoe vlli ad flwleatrlnp, onf pul plor kz o ukwl ad ogpkwkpy. Lwlmyanl kz opplnfknc pa pul dknoe poziz puly gon dkp kn. Yahm ogpkanz pukz vlli vkee nap guoncl rhgu - vulpulm am nap pul corl zhggllfz am dokez voz ekiley flgkflf eanc oca. Xhp kp gonnap uhmp pa tkpgu kn vulml yah gon.\n<xm>\n<xm>[[Vami an Tmacmorrknc]]\n<xm>[[Vami an Omp]]\n<xm>[[Vami an Plzpknc]]\n<xm>[[Vami vkpu pul Lnpkml Zphfka]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pul vlli uoz xlln ulgpkg, onf yah uowl xlln faknc oee yah gon pa roil zhml pul corl clpz oz dom oeanc oz kp tazzkxey gon. Xhp nav pul vlli kz garknc pa onf lnf - onf pulml kz nap rhgu pkrl eldp. Xy pul lnf ad pul vlli, pul plor uoz vmottlf ht pul vami onf pul corl kz flgeomlf oz uowknc canl caef.\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl zoyz pulkm caafxylz op pul lnf ad pul vlli, onf yah oee elowl pul addkgl xy pul vllilnf pa vokp dam nlvz oxahp uav pul corl fkf.\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[Vmot Ht|Ltkeachl]]
<xkc>''Vlli Pvlewl - Xlcknnknc ad pul Lnf''</xkc>\n\nVuln yah fa nap phmn ht pa pul rllpknc vkpu Qamfon, yahm oxzlnzl kz naplf. Onf op pul lnf ad pul vlli, ul ottmaogulz yahm flzi pa kndamr yah ad pul dknongkoe fkddkghepklz pul zphfka kz dogknc, onf pul nllf pa zowl ranly zarlvulml.\n\nUl uoz guazln pa zowl ranly xy dkmknc yah.\n\n''- - Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon -= $emcRaf>>\n\n[[Elowl pul zphfka damlwlm|Ltkeachl][$vilkcupD = "dkmlf12"]]
<<naxm>><<zlp $tmlwT = tozzocl()>><<lnfnaxm>>\n<xkc>''Vlli Anl - Paaez ad pul Pmofl''</xkc>\n\n"Na puoniz, Fowkf." Yah mltey taekpley vkpu o naf ad yahm ulof, "K zuahef clp ryzled zlppelf kn onf clp pa vami."\n\nOdplm zuoiknc uonfz vkpu Fowkf, yah roil yahm voy pa yahm flzi onf hntogi yahm eotpat. Uaaiknc ht pa pul nlpvami, yah zlp ht yahm paaez xldaml thppknc paclpulm pul zgmhr xaomf.\n\nLwlmy vlli, plor rlrxlmz ganpmkxhpl pulkm zikeez pavomf pul gartelpkan ad pul corl. Yah vkee nllf pa illt pmogi ad pulkm tmacmlzz kd yah oml pa lnzhml puop pul corl mlelozlz an pkrl onf pa pul xlzp tazzkxel jhoekpy vkpu pul mlzahmglz yah uowl.\n\nVkpu yahm paaez, yah gon clp o zlnzl ad uav pul plor kz tlmdamrknc onf xl rofl ovoml ad kzzhlz vkpukn pul zphfka puop roy nllf pa xl mlzaewlf. Vkpu pul mkcup orahnp ad inavelfcl, yah gon roil tmlfkgpkanz lwlmy vlli oxahp uav pul corl kz tlmdamrknc – onf roil flgkzkanz oggamfkncey.\n\nXy gulgiknc pul Xhmnfavn Guomp, Wleagkpy Guomp onf Zgmhr Xaomf lwlmy vlli, yah vkee hneagi o Tmlfkgpkanz atpkan puop vkee ckwl yah pul oxkekpy pa teap ahp on ottmabkropl maofrot dam pul nlbp dlv vlliz xozlf an pul plorz ghmmlnp tlmdamrongl.\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Pva|Vlli Pva]]
<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Gumkz''</xkc>\n\n"Na." Yah mltey vkpu o zuoil ad yahm ulof. "Vkpu Rob canl, vl nllf pul mlzp ad pul plor faknc pulkm avn poziz. Pulml'z na voy vl gon ztoml pul pkrl. K'f fa kp ryzled, xhp K fan'p lwln inav vuop pa eaai dam. Vl'ee uowl pa roil fa vkpu pul angl-o-vlli plzpknc." Yah mltey.\n\nGumkz zkrtey nafz onf thpz ukz uloftuanlz xogi an pa mlphmn pa vami.\n\n''+ Mleopkanzukt vkpu Gumkz'' <<zlp $mleGumkz += $zreRaf>>\n''- Corl Mljhkmlrlnpz'' <<zlp $corlWkgpamy -= $zreZeg>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "rknplzp"]]
<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n\nVuln yah fa nap phmn ht pa pul rllpknc vkpu Qamfon, yahm oxzlnzl kz naplf. Onf op pul lnf ad pul vlli, ul ottmaogulz yahm flzi pa kndamr yah ad pul dknongkoe fkddkghepklz pul zphfka kz dogknc, onf pul nllf pa zowl ranly zarlvulml.\n\nUl uoz guazln pa zowl ranly xy dkmknc yah.\n\n''- - Mleopkanzukt vkpu Qamfon''<<zlp $mleQamfon -= $emcRaf>>\n\n[[Elowl pul zphfka damlwlm|Ltkeachl][$vilkcupD = "dkmlf8"]]
<<naxm>>\n\t<<zlp $guomUkzpamy = "nanl">> /% Guomogplm Ukzpamy %/\n\n <<zlp $raxkel = "doezl">>\n\n <<zlp $vi1 = 0>> \n <<zlp $vi2 = 0>> \n <<zlp $vi3 = 0>> \n <<zlp $vi4 = 0>> \n <<zlp $vi5 = 0>> \n <<zlp $vi6 = 0>> \n <<zlp $vi7 = 0>> \n <<zlp $vi8 = 0>> \n <<zlp $vi9 = 0>> \n <<zlp $vi10 = 0>> \n <<zlp $vi11 = 0>> \n <<zlp $vi12 = 0>> \n <<zlp $vi13 = 0>> \n <<zlp $vi14 = 0>> \n\n\t<<zlp $plorRamoel = 1>> /% Plor Ramoel %/\n\t<<zlp $ramoelGanzp = 2>> /% Ramoel Xhmnfavn Ganzponp %/\n\t<<zlp $plorPkmlf = 0>> /% Plor Lbuohzpkan %/\n\t<<zlp $pkmlfGanzp = 2>> /% Plor Lbuohzpkan Mopl %/\n\t<<zlp $plorZpophz = 0>> /% Plor Zpophz - Goegheopkan! %/\n\t<<zlp $guomNorl = "">> /% Guomogplm Norl Uaeflm %/\n\t<<zlp $vmiGuom = 0>> /% Papoe Guomogplm Vami %/\n\n\t<<zlp $zreRaf = 1>> /% Zroee Rafkdkgopkan %/\n\t<<zlp $emcRaf = 2>> /% Eomcl Rafkdkgopkan %/\n\n\t<<zlp $zpfVi = 8>> /% O zponfomf vlli ad vami %/\n\t<<zlp $zpfOzp = 3>> /% O zponfomf vlli ad ozzkzpongl %/\n\n\t<<zlp $zreZeg = 30>> /% Zroee CorlGart Raf %/\n\t<<zlp $emcZeg = 50>> /% Eomcl CorlGart Raf %/\n\n\t<<zlp $viGart = 0>> /% Vlliz Corl Gartelpkan %/\n\t<<zlp $corlGart = 0>> /% Corl Gartelpkan %/\n\t<<zlp $corlGartGanzp = 1.6>> /% Corl Gartelpkan Ganzponp %/\n\t<<zlp $ahpzahmglGanzp = 0>> /% Ahpzahmgknc Ganzponp %/\n\t<<zlp $ompGanzp = 0>> /% Omp Ganzponp %/\n\t<<zlp $tmacGanzp = 0>> /% Tmacmorrknc Ganzponp %/\n\t<<zlp $plzpGanzp = 0>> /% Plzpknc Ganzponp %/\n\t<<zlp $corkncGanzp = 0>> /% Corknc zlzzkanz Ganzponp %/\n\t<<zlp $corlWkgpamy = 732>> /% Corl Wkgpamy Mljhkmlrlnp %/\n <<zlp $amcWkgpamy = $corlWkgpamy>> /% Amkcknoe Wkgpamy Mljhkmlrlnp %/\n <<zlp $zgatlOfq = "doezl">> /% Corl Zgatl Ofqhzprlnp %/\n\t\n\t<<zlp $ghmGomfz = 0>> /% Zgmhr Gomfz Mlroknknc %/\n\t<<zlp $papGomfz = 0>> /% Zgmhr Gomfz Papoe %/\n\t<<zlp $ghmGart = 0>> /% Corl Gartelpkan Tlmglnp %/\n\t<<zlp $nhrGomf = 1.3>> /% Gomf Nhrxlm Womkoxel %/\n\n\t<<zlp $xmnMopl = 0>> /% Xhnfavn Mopl Goegheopkan %/\n\t<<zlp $vmiMopl = 0>> /% Vamiknc Mopl Goegheopkan %/\n\t<<zlp $vizMlr = 19>> /% Vlliz Mlroknknc %/\n\t<<zlp $vizHtf = 19>> /% Vlliz Mlroknknc Htfopl dam xmnMopl %/\n\t<<zlp $vizPap = 0>> /% Vlliz Papoe %/\n <<zlp $vizLzp = 0>> /% Vlliz Lzpkropl %/\n\n\t<<zlp $wleQlon = 0>> /% Wleagkpy Gulgi %/\n\t<<zlp $wleFowkf = 0>> /% Wleagkpy Gulgi %/\n\t<<zlp $wleGumkz = 0>> /% Wleagkpy Gulgi %/\n\t<<zlp $wleCowkn = 0>> /% Wleagkpy Gulgi %/\n\t<<zlp $wleRob = 0>> /% Wleagkpy Gulgi %/\n\n\t<<zlp $vmiQlon = 0>> /% Xhmnfavn Gulgi %/\n\t<<zlp $vmiFowkf = 0>> /% Xhmnfavn Gulgi %/\n\t<<zlp $vmiGumkz = 0>> /% Xhmnfavn Gulgi %/\n\t<<zlp $vmiCowkn = 0>> /% Xhmnfavn Gulgi %/\n\t<<zlp $vmiRob = 0>> /% Xhmnfavn Gulgi %/\n\n\t<<zlp $tmlwT = "doezl">> /% Eozp Tocl Wkzkplf %/\n\t<<zlp $tmlGulgi = 0>> /% Nhrxlm ad toclz gulgilf %/\n\t<<zlp $wxaomf = "doezl">> /% Wleagkpy Xaomf Wkzkplf %/\n\t<<zlp $xxaomf = "doezl">> /% Xhmnfavn Xaomf Wkzkplf %/\n\t<<zlp $zxaomf = "doezl">> /% Zgmhr Xaomf Wkzkplf %/\n\n\t<<zlp $mleGanzp = 0.2 >> /% Mleopkanzukt Ganzponp %/\n\t<<zlp $mleQlon = 0 >> /% Mleopkanzukt vkpu Qlon %/\n\t<<zlp $mleFowkf = 0 >> /% Mleopkanzukt vkpu Fowkf %/\n\t<<zlp $mleGumkz = 0 >> /% Mleopkanzukt vkpu Gumkz %/\n\t<<zlp $mleCowkn = 0 >> /% Mleopkanzukt vkpu Qogax %/\n\t<<zlp $mleRob = 0 >> /% Mleopkanzukt vkpu Rob %/\n\t<<zlp $mleQamfon = 0 >> /% Mleopkanzukt vkpu Qamfon %/\n\n\t/% Vamiknc ztllf gon xl slmalf ahp pa mlrawl o plor rlrxlm %/\n\t<<zlp $ztfPlor = 0>> /% Plor Ztllf Rafkdklm %/\n\t<<zlp $ztfQlon = 1.4 >> /% Qlon'z Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ztfFowkf = 1 >> /% Fowkf'z Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ztfGumkz = 1.2 >> /% Gumkz' Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ztfCowkn = 1 >> /% Cowkn'z Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ztfRob = 1 >> /% Rob'z Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ogpZtfQlon = 1 >> /% Qlon'z Ogphoe Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ogpZtfFowkf = 1 >> /% Fowkf'z Ogphoe Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ogpZtfGumkz = 1 >> /% Gumkz' Ogphoe Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ogpZtfCowkn = 1 >> /% Cowkn'z Ogphoe Vamiknc Ztllf %/\n\t<<zlp $ogpZtfRob = 1 >> /% Rob'z Ogphoe Vamiknc Ztllf %/\n\n\t<<zlp $vianl = "doezl">> /% Vlli Anl Guakgl %/\n\t<<zlp $vipvaL = 0>> /% Vlli Pva Lwkflngl %/\n\t<<zlp $vipvaG = "doezl">> /% Vlli Pva Gandmanplf %/\n\t<<zlp $vipumllG = "doezl">> /% Vlli Pumll Ganwlmzopkan %/\n\t<<zlp $vipumllQ = "doezl">> /% Vlli Pumll Qamfon L-roke %/\n\t<<zlp $vidahm = "doezl">> /% Vlli Dahm Guakgl %/\n\t<<zlp $vidkwl = "doezl">> /% Vlli Dkwl Guakgl %/\n\t<<zlp $vizkb = "doezl">> /% Vlli Zkb Guakgl %/\n\t<<zlp $vizlwln = "doezl">> /% Vlli Zlwln Guakgl %/\n\t<<zlp $vilkcupTAnl = "doezl">> /% Vlli Lkcup Thxekgkpy %/\n\t<<zlp $vilkcupTPva = "doezl">> /% Vlli Lkcup Thxekgkpy %/\n\t<<zlp $vilkcupD = "doezl">> /% Vlli Lkcup Dknongl %/\n\t<<zlp $vinknl = "doezl">> /% Vlli Nknl Guakgl %/\n\t<<zlp $vipln = "doezl">> /% Vlli Pln Guakgl %/\n\t<<zlp $vilelwln = "doezl">> /% Vlli Lelwln Guakgl %/\n\t<<zlp $vilelwlnG = "doezl">> /% Vlli Lelwln Gmhngu Guakgl %/\n\t<<zlp $vipvlewl = "doezl">> /% Vlli Pvlewl Guakgl %/\n\t<<zlp $vidknoe = "doezl">> /% Dknoe Vlli Guakgl %/\n\n\t<<zlp $tlm = 0>> /% Guomogplm Tlmzanoekpy Ahpthp %/\n\t<<zlp $qax = 0>> /% Guomogplm Tlmdamrongl Ahpthp %/\n\n\t<<zlp $mZgat = 0>> /% Corl Zgatl Jhoekpy %/\n\t<<zlp $mOmp = 0>> /% Corl Omp Jhoekpy %/\n\t<<zlp $mTmac = 0>> /% Corl Tmac Jhoekpy %/\n\t<<zlp $mFlz = 0>> /% Corl Flz Jhoekpy %/\n\t<<zlp $mPlz = 0>> /% Corl Plzp Jhoekpy %/\n\t<<zlp $mXhz = 0>> /% Corl Xhzknlzz Jhoekpy %/\n\t<<zlp $mOee = 0>> /% Corl Awlmoee Jhoekpy %/\n <<zlp $mRlp = 0>> /% Corl Zgaml %/\n\n<<lnfnaxm>>\n[[O rlzzocl dmar pul Roilm!|Rlzzocl]]\n\nVlegarl pa Ockel!\n\nKn Ockel, yah teoy oz o tmafhglm kn o zroee knfltlnflnp zphfka. Oz o tmafhglm, yahm flgkzkanz lddlgp nap aney pul mlzhep ad pul corl - xhp pul ekwlz ad pul tlatel roiknc kp.\n\nOckel kz teoyoxel ulml pa clp o zlnzl ad vulml K or poiknc pul corl onf vuop K vahef ekil pa fa vkpu kp. Dllfxogi kz oevoyz vlegarl, onf K'f eawl pa ulom dmar yah! Dlle dmll pa zuaap rl o rlzzocl an ry Pvkpplm [[@Fkaroflz|upptz://pvkpplm.gar/Fkaroflz]] am [[zlnf rl o rlzzocl|uppt://vvv.fkaroflz.gar/ganpogp/]] kd yah vonp pa zuoml yahm atknkan am kndamr rl ad o xhc.\n\nDam nav, telozl lnqay pul corl!\n\n[[Zpomp Corl|Guomogplm Gmlopkan]]
$guomUkzpamy = Guomogplm Xogicmahnf\n\t\t\t\t\ttmacmorrknc\n\t\t\t\t\tomp\n\t\t\t\t\tflzkcn\n\t\t\t\t\txhzknlzz\n\t\t\t\t\tknfkl\n\t\t\t\t\tnanl\n\n$vianl = plor\n\t\t\tzkphopkan\n\t\t\tpaaez\n\t\t\t\t\t\n$vipvaL = 0 / 1 / 2 / 3\n$vipvaG = doezl / pmhl / zhgglzz\n\n((lddlgpz vamiknc moplz. Kngmlozlf/flgmlozlf xy pul teoylm))\n$plorRamoel = 0 \n((lddlgpz vamiknc moplz. Kngmlozlz lwlmy vlli.))\n$plorPkmlf = 0 \n((Hzlf pa goegheopl corlGart lwlmy vlli))\n$plorZpophz = 0\n\n((Lddlgplf lwlmy vlli xy guakglz.))\n$corlGart = 0\n\ncorlGart += B + (plorRamoel - plorPkmlf)\n\n$corlGartGanzp ((Pul mopl ad corl gartelpkan))\n$pkmlfGanzp ((Pul mopl ad pkmlf cokn))\n\n((Hneagiz fkoeachl atpkanz onf ztllfz flwleatrlnp))\n$mleQlon = 0\n$mleFowkf = 0\n$mleGumkz = 0\n$mleCowkn = 0\n$mleRob = 0\n$mleQamfon = 0
<xkc>''Vlli Dahm - Zkgi Foy''</xkc>\n\nYah flgkfl puop kp'z xlzp pa elowl Cowkn'z poziz oeanl onf guaazl pa fkzghzz kp vkpu ukr vuln ul'z nlbp kn. Yah qhzp uatl kp'z nap paa rhgu vami puop ul gon'p clp kp fanl eoplm.\n\n[[Gulgi pul zphfka|Vlli Dahm][$vidahm = "vokp"]]
<<naxm>><<zlp $mleQlon += $zreRaf>>\n<<zlp $ztfPlor += $zreRaf>>\n<xkc>''Vlli Pumll - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n<xm>\n<xm>"Vami an apulm poziz dam nav. K'ee zkp favn vkpu lwlmyanl fhmknc pul vlli onf vl'ee dkchml ahp vuop vl gon fa hnpke puazl flwleatrlnp ikpz ommkwl. Zahnf caaf?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>Qlon zrkelf htan ulomknc puop, zllrkncey mleklwlf.\n<xm>\n<xm>"Puoniz. K ottmlgkopl kp - anl elzz puknc dam rl pa ganglmn ryzled vkpu." Zul mlteklf puonidheey.\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Ztloi vkpu Qamfon|Uhnpknc Qamfon]]\n[[Poei pa Qamfon eoplm|Vlli Pumll][$vipumllQ = "vokp"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Dknoe Vlli''</xkc>\n<xm>\n<xm>Ckwln pul zpmlzz puop pul plor uoz xlln hnflm, kp aney zllrz zlnzkxel pa ztlnf pkrl vkpu logu knfkwkfhoe plor rlrxlm xldaml pul tmaqlgp vmotz ht.\n<<kd $vilkcupD nlj "qlon8" onf $vilkcupD nlj "qlon12" onf $ztfQlon nlj 0>>\n<xm>\n<xm>Qaknknc Qlon op ulm flzi, yah guop vkpu ulm o xkp oxahp pul tmacmorrknc poziz onf plzpknc zul uoz eldp pa fa. Xahngknc kfloz xogi onf dahmpu tmawlz pa xl hzldhe pa ulm, oz zul clpz xogi pa vami vkpu o gelomlm kflo ad uav pa mlzaewl pul xhcz zul voz vmlzpeknc vkpu.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD nlj "fowkf8" onf $vilkcupD nlj "fowkf12" onf $ztfFowkf nlj 0>>\n<xm>\n<xm>Yah ulof pa Fowkf'z flzi onf zkp favn vkpu ukr pa fkzghzz pul vami ul voz ht pa. Ul'z tmlppy gandkflnp oxahp pul zpopl ad ukz poziz onf zllrz zopkzdklf puop pukncz oml garknc oeanc vlee. Pul plor lnfz ahp gmavfknc omahnf vuln Fowkf theez ht o ukeomkahz ckd krocl ul dahnf an phrxem, onf ronoclz pa clp o dlv eohcuz ahp ad lwlmyanl.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD nlj "gumkz8" onf $vilkcupD nlj "gumkz12" onf $ztfGumkz nlj 0>>\n<xm>\n<xm>Nlbp yah zpat xy Gumkz' flzi onf zll uav ul'z faknc. Ul'z oz jhklp oz lwlm, xhp yah clp pul dlleknc kp'z raml xlgohzl ul'z daghzzlf an ukz vami mopulm puon nap xlknc guoppy. Zpkee, ul zuavz yah zarl ad pul pukncz ul'z xlln ht pa, onf yah dknf yahmzled lbpmlrley krtmlzzlf vkpu ukz vami. Kp mlzpamlz zarl dokpu kn yah op pul zphfka'z oxkekpy pa mlelozl pul corl.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD nlj "cowkn8" onf $vilkcupD nlj "cowkn12" onf $ztfCowkn nlj 0>>\n<xm>\n<xm>Cowkn kz jhklpey xoncknc ovoy op zarl omp vuln yah qakn ukr, xhp ul'z raml puon uotty pa zuav yah zarl ad pul pukncz ul'z xlln faknc. Yah uowl o telozonp guop vkpu ukr oxahp uav ul'z dlleknc oxahp vulml pul corl kz op, onf yah lbtmlzz yahm gandkflngl puop kp'ee oee xl caaf. Kp zllrz pa ckwl Cowkn o ekppel raml fmkwl.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD nlj "rob8" onf $vilkcupD nlj "rob12" onf $ztfRob nlj 0>>\n<xm>\n<xm>Yah eoplm qakn Rob op ukz flzi pa zll uav ul'z faknc. Ul zllrz oz lnlmclpkg oz lwlm, teoyknc pumahcu o zlgpkan ad pul corl vukel ul'z guoppknc vkpu yah oz ul pmklz pa dknf ony raml xhcz onf pulkm zahmgl dam pul tmacmorrknc plor pa mlzaewl. Ul lbtmlzzlz fkzottaknprlnp puop pulml'z na pkrl pa thp kn ony raml ad ukz xkc kfloz - xhp mlromiz puop pulml'z oevoyz nlbp pkrl, mkcup?\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD kz "qlon8" am $vilkcupD kz "qlon12" am $vilkcupD kz "dmll8" am $vilkcupD kz "dmll12" am $ztfQlon kz 0>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul vlli garknc pa o geazl, yah ulof pa Qlon'z lrtpy flzi onf mhn yahm uonf oeanc pul zhmdogl ad kp. O dlleknc xhxxelz ht knzkfl ad yah - puop yah nllf pa clp pukz corl fanl onf roil kp zhgglzzdhe, lezl Qlon'z mlzkcnopkan vkee rlon napuknc.\n<<lezl kd $vilkcupD kz "fowkf8" am $vilkcupD kz "fowkf12" am $ztfFowkf kz 0>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul vlli garknc pa o geazl, yah ulof pa Fowkf'z lrtpy flzi onf mhn yahm uonf oeanc pul zhmdogl ad kp. O dlleknc xhxxelz ht knzkfl ad yah - puop yah nllf pa clp pukz corl fanl onf roil kp zhgglzzdhe, lezl pul zpmlzz puop gorl oz o mlzhep ad Fowkf xlknc dkmlf vkee rlon napuknc.\n<<lezl kd $vilkcupD kz "gumkz8" am $vilkcupD kz "gumkz12" am $ztfGumkz kz 0>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul vlli garknc pa o geazl, yah ulof pa Gumkz' lrtpy flzi onf mhn yahm uonf oeanc pul zhmdogl ad kp. O dlleknc xhxxelz ht knzkfl ad yah - puop yah nllf pa clp pukz corl fanl onf roil kp zhgglzzdhe, lezl pul zpmlzz puop gorl oz o mlzhep ad Gumkz xlknc dkmlf vkee rlon napuknc.\n<<lezl kd $vilkcupD kz "cowkn8" am $vilkcupD kz "cowkn12" am $ztfCowkn kz 0>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul vlli garknc pa o geazl, yah ulof pa Cowkn'z lrtpy flzi onf mhn yahm uonf oeanc pul zhmdogl ad kp. O dlleknc xhxxelz ht knzkfl ad yah - puop yah nllf pa clp pukz corl fanl onf roil kp zhgglzzdhe, lezl pul zpmlzz puop gorl oz o mlzhep ad Cowkn xlknc dkmlf vkee rlon napuknc.\n<<lezl kd $vilkcupD kz "rob8" am $vilkcupD kz "rob12" am $ztfRob kz 0>>\n<xm>\n<xm>Vkpu pul vlli garknc pa o geazl, yah ulof pa Rob'z lrtpy flzi onf mhn yahm uonf oeanc pul zhmdogl ad kp. O dlleknc xhxxelz ht knzkfl ad yah - puop yah nllf pa clp pukz corl fanl onf roil kp zhgglzzdhe, lezl pul zpmlzz puop gorl oz o mlzhep ad Rob xlknc dkmlf vkee rlon napuknc.\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>''+ + Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $emcRaf>>\n<xm>''+ + Plor Ztllf''<<zlp $ztfPlor += $emcRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Dknoe Vlli][$vidknoe = "zphfka"]]\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<<kd $wxaomf kz "doezl">>\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Pva">><<zlp $vipvaL += 1>><<lnfkd>>\n<<zlp $tmlGulgi += 1>><<zlp $wxaomf = "pmhl">><<lnfkd>>\n<xkc>''Wleagkpy''</xkc>\n<xm>\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Anl" am $tmlwT kz "Vlli Anl - Paaez ad pul Pmofl">>\n<xm>Pul Wleagkpy guomp kz hzhoeey o paae iltp pa pul Tmafhglm, oz pul kndamropkan kp tmawkflz gon xl zlnzkpkwl onf - kd rkzuonfelf - gazp tlatel pulkm qaxz. Kp zuavz yah op o ceongl pul orahnp ad poziz o tlmzan gartelplz tlm vlli mkcup favn pa pulkm gotogkpy tlm rknhpl. Wleagkpy clpz raml ogghmopl oz pkrl calz xy.\n<xm>\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfQlon nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Qlon'z'' <<guiWle $ogpZtfQlon>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Qlon'' kz nap vamiknc.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfGumkz nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Gumkz' ''<<guiWle $ogpZtfGumkz>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Gumkz'' kz nap vamiknc.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfFowkf nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Fowkf'z'' <<guiWle $ogpZtfFowkf>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Fowkf'' kz nap vamiknc.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfCowkn nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Cowkn'z'' <<guiWle $ogpZtfCowkn>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Cowkn'' kz nap vamiknc.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfRob nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Rob'z'' <<guiWle $ogpZtfRob>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Rob'' kz nap vamiknc.\n<<lnfkd>>\n<<kd $tmlGulgi kz 3>>\n<xm>\n<xm>[[Tmlfkgp pul dhphml ad pul tmaqlgp xozlf an yahm copulmlf kndamropkan|Tmlfkgpkanz]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|$tmlwT]]
<xkc>''Vlli Dahm - Zkgi Foy''</xkc>\n\nOz yah hnflmzponf kp, Rob kz tmkromkey pul plorz Flzkcnlm - xhp ul oeza falz o ekppel omp. Yah ulof pa Rob'z flzi onf clp ukz opplnpkan. Mlrawknc ukz uloftuanlz, ul eaaiz pa yah.\n\n"Ya, <<tmknp $guomNorl>>! Vuop'z ht?"\n\n"Cowkn kz add zkgi pukz vlli, xhp ul'z zpkee cap zarl vami pa fa. Uav fa yah dlle oxahp gawlmknc dam ukr dam pul vlli?" Yah ozi.\n\n"Au zhml, puop'z gaae! K'wl cap oee ry zphdd tmlppy rhgu nokelf favn. K gon uonfel o xkp ad Cowkn'z vami na tmaxelr."\n\n<<kd $vianl kz "plor">>\nYah inav puop Rob poeiz xkc, onf omln'p lnpkmley zhml uav ekiley kp kz ul vkee zhggllf. Kp roy xl vampu ganzkflmknc yahm atpkanz.\n\n[[Mlganzkflm yahm atpkanz|Zkgi Foy]]<<lnfkd>>\n[[Elowl Rob pa vami|Vlli Dahm][$vidahm = "flelcopl"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Yah zkcu, "Vl'wl nap cap o vuael eap ad pkrl eldp pa clp lwlmypuknc vamilf ahp. Zpoy xogi oz eanc oz kp poilz pa clp pulzl tmaxelrz zaewlf, oemkcup?"\n<<kd $vilelwlnG kz "zpoylf">>\n<xm>\n<xm>Pul plor mlehgponpey ocmllz onf clpz pa vami, xhp yah zpoy vkpu pulr pul lnpkml pkrl puly oml vamiknc. Lwlmyanl vamiz knpa pul lomey uahmz ad pul ramnknc - onf vukel pul xhcz oml nap gartelpley mlzaewlf, pul dogp yah zphgi vkpu pul plor zllrz cmlopey ottmlgkoplf.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>''+ Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zreRaf>>\n<<lezl kd $vilelwlnG kz "eldp">>\n<xm>\n<xm>Pul plor mlehgponpey ocmllz onf clpz pa vami, onf vuln yah elowl kn pul lwlnknc puly oml zpkee fllt knpa pmyknc pa mlzaewl pul tmaxelrz. Vuln yah garl kn pul nlbp foy, kp ottlomz oee pul plor uowl canl uarl. Vulpulm am nap puly mlzaewlf pul kzzhl, yah fa nap inav.\n<xm>\n<xm>''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n<xm>''+ Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zreRaf>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pul plor mlehgponpey ocmllz onf clpz pa vami, xhp yah zpoy vkpu pulr pul lnpkml pkrl puly oml vamiknc. Lwlmyanl vamiz knpa pul lomey uahmz ad pul ramnknc - xhp pul xhcz clp dkblf, onf lwlmyanl lwlnphoeey elowlz dam uarl.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>''+ Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zreRaf>>\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pvlewl][$vipvlewl = "awlmpkrl"]]
<xkc>''Vlli Zkb - Ramoel''</xkc>\n\n"Zarlpuknc oz zkrtel oz ckwknc pul plor ckdp gomfz\n\nCkdp gomfz zllr ekil o gulot onf lozy voy pa puoni pul plor dam oee ad pulkm pkrl onf lddamp thp knpa pukz tmaqlgp mlglnpey. Qamfon ocmllz, onf ckwlz yah ogglzz pa pul dhnfz nlglzzomy pa thmguozl ckdp gomfz dam oee ad pul plor rlrxlmz.\n\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += 0.5>>\n\n[[Fkzghzz zarlpuknc lezl vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon]]
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\n"Vl'ml faknc cmlop lwlmyanl, xhp elpz thzu kp puop ekppel xkp dhmpulm. Elpz roil pukz puknc lwln xlpplm puon kp ghmmlnpey kz." Yah zpopl. Pul plorz opplnpkan kz theelf dmar gancmopheopknc anl onapulm pa knzplof caknc awlm pul tazzkxkekpklz knwaewlf kn roiknc anl eozp xkc thzu.\n\nLwlmyanl lwlnphoeey mlphmnz pa pulkm flziz pa clp xogi pa vami vkpu o dlv kfloz an uav pa roil pul corl lwln xlpplm puon kp ghmmlnpey kz.\n\n''+ Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.3>>\n''+ Corl Mljhkmlrlnpz''<<zlp $corlWkgpamy += $zreZeg>>\n''+ + Plor Lbuohzpkan''<<zlp $pkmlfGanzp += 0.3>>\n\n[[Zpoy vkpu pul plor vukel puly gmhngu|Zpoy Vkpu Pul Plor][$vilelwlnG = "zpoylf"]]\n[[Illt yahm namroe vamiknc uahmz|Vopgu Dmar Odom][$vilelwlnG = "eldp"]]
<xkc>''Vlli Pumll - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n\nZuaapknc o xmkld ceongl pa Qamfon'z addkgl, yah eaai xogi pa Qlon onf naf. "K'ee zll vuop K gon dknf ahp."\n\n"Puoniz." Qlon mlteklf, thppknc ulm uloftuanlz xogi an pa mlphmn pa vami.\n\nCaknc pa Qamfon'z addkgl faam, yah inagi an kp onf vokp dam o mltey. Inagiknc ocokn, pukniknc ul roy nap uowl ulomf yah, pulml'z zpkee na mltey. Qamfon rhzp xl ahp ad pul addkgl.\n\n[[L-roke Qamfon mljhlzpknc onzvlmz.|L-Roke Qamfon][$vipumllQ = "lroke"]]\n[[Vokp dam Qamfon pa garl knpa pul zphfka ocokn.|Vokp dam Qamfon][$vipumllQ = "vokp"]]
//Gulgi pul corlz owlmocl rlpogmkpkg zgaml onf gmlopl o mlwklv xozlf an pul guakglz fhmknc pul corl\n\npmy {\n rogmaz['guiRlpo'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n //Ahpgarl Lddlgpknc Flgkzkanz\n //XHZKNLZZ\n //$vilkcupTAnl $vilkcupTPva vlx / vlxX / zpaml / zpamlX / gmavf / gmavfX / zagkoe\n\n //FLZKCN\n //$vizlwln vamiFlzF / vamiFlzN / ozzkzpFlzF / ozzkzpFlzN || vamiF / vamiN / ozzkzpF / ozzkzpN\n\n //OMP\n //$vinknl cflelcopl / czhgglzz / cdoke / cnanl / ozhgglzz / omldhzoe / odoke\n\n //TMACMORRKNC\n //$vipvlewl zhgglzz / doke / mlwlmp / awlmpkrl\n\n //PLZPKNC\n //$vipln grkn / gzhgglzz / gdoke / gplzp / rzaea / rzhgglzz / rdoke / rapulmz\n\n //ZGATL\n //$corlGart $corlWkgpamy $ghmGart (%) $amcWkgpamy\n\n //Clp ahm mlzhepz\n wom gxhzAnl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vilkcupTAnl"];\n wom gxhzPva = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vilkcupTPva"];\n wom gflz = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizlwln"];\n wom gomp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vinknl"];\n wom gtmac = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vipvlewl"];\n wom gplzp = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vipln"];\n\n //Gmlopl ahm ahpgarlz\n wom mXhz = 0; //Xhzknlzz\n\n wom mZgat = 0; //Zgatl\n wom mOmp = 0; //Omp\n wom mTmac = 0; //Tmacmorrknc\n wom mFlz = 0; //Flzkcn\n wom mPlz = 0; //Plzpknc\n\n wom mOee = 0; //Awlmoee\n\n wom mRlp = 0; //Zgaml\n\n wom ogpGart = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"];\n wom flzGart = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlWkgpamy"];\n wom caoeGart = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["amcWkgpamy"];\n wom ogpTlmg = Ropu.deaam((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] / zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlWkgpamy"])*100);\n wom flzTlmg = Ropu.deaam((zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] / zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["amcWkgpamy"])*100);\n\n //Xhzknlzz Mlzhep\n kd (gxhzAnl == "vlxX" || gxhzPva == "vlxX" || gxhzAnl == "vlx" || gxhzPva == "vlx" ){\n kd (gxhzAnl == "zpamlX" || gxhzPva == "zpamlX" || gxhzAnl == "zpaml" || gxhzPva == "zpaml"){\n mXhz = 2;\n } lezl kd (gxhzAnl == "gmavfX" || gxhzPva == "gmavfX" || gxhzAnl == "gmavf" || gxhzPva == "gmavf"){\n mXhz = 2;\n }\n } lezl kd (gxhzAnl == "zpamlX" || gxhzPva == "zpamlX"){\n kd (gxhzAnl == "gmavfX" || gxhzPva == "gmavfX"){\n mXhz = 2;\n }\n } lezl {mXhz = 0;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Xhz 1: " + gxhzAnl + " Xhz 2: " + gxhzPva + " Mlzhep: " + mXhz); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n //Flzkcn Mlzhep\n kd (gflz == "vamiFlzF" || gflz == "ozzkzpFlzF" || gflz == "ghp"){\n mFlz = 1;\n } lezl kd (gflz == "vamiFlzN" || gflz == "ozzkzpFlzN"){\n mFlz = 2;\n } lezl {mFlz = 0;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Flz: " + gflz + " Mlzhep: " + mFlz); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n //Omp Mlzhep\n kd (gomp == "czhgglzz" || gomp == "ozhgglzz"){\n mOmp = 2;\n } lezl kd (gomp == "cflelcopl" || gomp == "omldhzoe" || gomp == "ogardamp"){\n mOmp = 1;\n } lezl {mOmp = 0;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Omp: " + gomp + " Mlzhep: " + mOmp); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n kd (gtmac == "zhgglzz" || gtmac == "awlmpkrl"){\n mTmac = 2;\n } lezl kd (gtmac == "mlwlmp"){\n mTmac = 1;\n } lezl {mTmac = 0;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Tmac: " + gtmac + " Mlzhep: " + mTmac); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n kd (gplzp == "gzhgglzz" || gplzp == "rzhgglzz" || gplzp == "rapulmz"){\n mPlzp = 2;\n } lezl kd (gplzp == "gplzp" || gplzp == "rzaea"){\n mPlzp = 1;\n } lezl {mPlzp = 0;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Plzp: " + gplzp + " Mlzhep: " + mPlzp); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n kd (ogpTlmg < (flzTlmg - 15)){\n mZgat = 0;\n } lezl kd (ogpTlmg > (flzTlmg + 15)){\n mZgat = 2;\n } lezl {mZgat = 1;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | ogpTlmg: " + ogpTlmg + " flzTlmg: " + flzTlmg + " Mlzhep: " + mZgat); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n kd (ogpTlmg < (flzTlmg - 20)){\n mZgat = 0;\n } lezl kd (ogpTlmg < (flzTlmg - 10)){\n mZgat = 1;\n } lezl {mZgat = 2;}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | ogpGart: " + ogpGart + " flzGart: " + flzGart + " caoeGart: " + caoeGart); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n mRlp = ((mZgat + mOmp + mTmac + mFlz + mPlz) * 10) + (Ropu.mahnf(Ropu.monfar() * 10) - 5);\n\n kd (mRlp > 100){\n mRlp = 100;\n }\n\n kd (mRlp < 50){\n mOee = 0;\n } lezl kd (mRlp < 70){\n mOee = 1;\n } lezl kd (mRlp <= 100){\n mOee = 2;\n }\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Rlpozgaml: " + zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mRlp"]); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mXhz"] = mXhz;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mZgat"] = mZgat;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mOmp"] = mOmp;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mTmac"] = mTmac;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mFlz"] = mFlz;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mPlz"] = mPlz;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mOee"] = mOee;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["mRlp"] = mRlp;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["ghmGart"] = ogpTlmg;\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiTmlZtf Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<xkc>''Vlli Lelwln - Gmhngu''</xkc>\n\n"Cmlop qax, lwlmyanl!" Yah zpopl uottkey vukel pul plor topz loguapulm an pul zuaheflm kn o gancmopheopamy ronnlm. "Vl'wl zpkee cap zarl vami pa fa, xhp vl gon fa pukz. Elpz clp xogi pa kp!"\n\nLwlmyanl mlphmnz pa pulkm flziz knwkcamoplf onf mlofy pa roil anl dknoe thzu pa clp pul corl fanl.\n\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $emcRaf>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lelwln][$vilelwlnG = "nagmhngu"]]
<<naxm>>\n/% Vlli Nknl Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Cowkn kz uowknc ramoel kzzhlz %/\n<<kd $vilkcupD nlj "cowkn8">>\n<<zlp $ztfCowkn = 0.7>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi9 += 1>>\n<<kd $vi9 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Nknl''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vizkb kz "corknc">>\n<xm>\n<xm>Op pul lnf ad eozp vlli pul zphfka clpz paclpulm pa ganpknhl teoyknc pul poxelpat MTC puop uoz angl raml xahcup kn. Pul corl calz vlee knpa pul nkcup, onf lwlmyanl calz uarl vkpu o zrkel an pulkm dogl. Yah clp pul fkzpkngp dlleknc puop pulzl corlz oml caknc o eanc voy pa mldmlzuknc pul plor op pul lnf ad pul vlli, onf yah'ml dknfknc puop CRknc pul corlz kz zhmtmkzkncey dhn.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vidkwl kz "doke">>\n<<kd $vilkcupD kz "fowkf8" am $vilkcupD kz "cowkn8" am $vilkcupD kz "gumkz8">>\n<xm>\n<xm>Yah clp pul fkzpkngp dlleknc puop pul plorz ramoel uoz fkttlf odplm <<kd $vilkcupD kz "fowkf8">>Fowkf<<lezl kd $vilkcupD kz "cowkn8">>Cowkn<<lezl kd $vilkcupD kz "gumkz8">>Gumkz<<lnfkd>> voz dkmlf ylzplmfoy, onf yah oml nap lnpkmley glmpokn puop pulml'z onypuknc puop gon xl fanl pa mlzaewl pul zkphopkan.\n<<lezl kd $vilkcupD kz "dmll8" am $vilkcupD kz "qlon8">>\n<xm>\n<xm>Yah clp pul fkzpkngp dlleknc puop pul plorz ramoel uoz fkttlf odplm Qlon mlzkcnlf ylzplmfoy, onf yah oml nap lnpkmley glmpokn puop pulml'z onypuknc puop gon xl fanl pa mlzaewl pul zkphopkan.\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupTAnl kz "vlxX" am $vilkcupTPva kz "vlxX">>\n<xm>\n<xm>O mltamplm dmar pul nlvz vlxzkpl yah ganpogplf uoz ommkwlf pukz vlli pa pahm pul zphfka onf clp o eaai op pul corl yah oml vamiknc an. Yah fkzghzz pul corl op elncpu vkpu pulr kn on knplmwklv xldaml puly ca an pulkm voy.\n<<lezl kd $vilkcupTAnl kz "vlx" am $vilkcupTPva kz "vlx">>\n<xm>\n<xm>Zlwlmoe mltamplmz dmar fkddlmlnp nlvz vlxzkplz tozz pumahcu pul zphfka pukz vlli, logu ad pulr clppknc o xmkld knplmwklv vkpu yah oxahp pul corl. Puly oml oee mopulm gahmplahz.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "zagkoe" am $vilkcupTPva kz "zagkoe">>\n<xm>\n<xm>Yah'wl zpomplf pa zll o mlzhep dmar pul zagkoe rlfko vlxzkplz yah tazplf an. Tlatel oml guoppknc oxahp pul corl - vukgu kz caaf. Xhp kp'z tmaxoxey nap oz rhgu thxekgkpy oz yah roy ekil. Yah ztlnf o caaf tomp ad pul vlli an zagkoe rlfko onzvlmknc jhlzpkanz oxahp pul corl.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupD nlj "rob8" onf $vizlwln kz "mlozzhml">>\n<xm>\n<xm>Fhmknc pul vlli, yahm vami kz knplmmhtplf vuln Rob ottmaogulz yahm flzi.\n<xm>\n<xm>"Uly, <<tmknp $guomNorl>>? Fa yah pukni yah gahef guop eoplm vuln yah clp pul guongl?"\n<xm>\n<xm>"Zhml puknc, Rob. K'ee zpat xy vuln K clp o dmll rarlnp." Yah mltey, onf Rob ulofz xogi pa ukz flzi.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupD kz "cowkn8" onf $vinknl nlj "cowcanl">>\n<xm>\n<xm>Vkpu Cowkn canl, yah flgkfl kp vahef xl o caaf kflo pa gulgi ht an ukz zgmhr gomfz onf zll vulml ul voz vkpu ukz vami xldaml ul eldp.\n<<lezl kd $vilkcupD kz "cowkn8" onf $vinknl kz "cowcanl">>\n<xm>\n<xm>Vkpu on hnflmzponfknc ad vulml Cowkn voz op vkpu ukz vami, kp vahef xl o caaf kflo pa roil o flgkzkan oxahp vuop zuahef xl fanl oxahp kp.\n<<lezl kd $vinknl kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah napkgl puop Cowkn kn tompkgheom ottlomz pa xl mopulm favn pukz vlli. Kp vahef ekiley xl o caaf kflo pa ztloi vkpu ukr oxahp vuop kz caknc an.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupD nlj "rob8" onf $vizlwln kz "mlozzhml" onf $vinknl kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Rob|Vami Zpmlzz]]<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD nlj "cowkn8" onf $vinknl kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Cowkn|Tmaxelrz Op Uarl]]<<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupD kz "cowkn8" onf $vinknl kz "cowcanl">>\n<xm>\n<xm>[[Zamp pumahcu Cowkn'z zgmhr gomfz|Tkgiknc Ht pul Zeogi]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Pln|Vlli Pln]]
<<naxm>>\n/% Vlli Dahm Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Cowkn kz add zkgi pukz vlli %/\n<<zlp $ztfCowkn = 0>>\n/% Clppknc pa inav plor rlrxlmz %/\n<<zlp $mleQlon += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleFowkf += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleGumkz += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleCowkn += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleRob += $mleGanzp>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi4 += 1>>\n<<kd $vi4 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Dahm''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<<kd $vipumllG kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Qlon zllrz mopulm hnuotty onf owakfz yah dam o caaf tomp ad pul vlli. Kp ekiley uof zarlpuknc pa fa vkpu yahm flgkzkan pa nap ztloi vkpu ulm eozp vlli.\n<xm>\n<xm>''- - Mleopkanzukt vkpu Qlon''<<zlp $mleQlon += $emcRaf>>\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>Lwlmypuknc kn pul zphfka zllrz pa xl mhnnknc mleopkwley zraapuey pukz vlli - lbgltp dam pul fkzpkngp eogi ad Cowkn Roppulvz, pul plorz ompkzp.\n<<kd $vipumllG kz "zukdp">>\n<xm>\n<xm>"Uly, <<tmknp $guomNorl>>?"\n<xm>\n<xm>Pul zahnf ad Qlon'z wakgl cmoxz yahm opplnpkan onf yah eaai ht dmar yahm vami.\n<xm>\n<xm>"Vuln yah clp pul guongl, K'f ekil o vamf." Zul offz.\n<xm>\n<xm>"Zhml, K'ee ztloi vkpu yah kn o zlg." Yah mltey xldaml Qlon mlphmnz pa ulm flzi.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vipumllQ kz "lroke">>\n<xm>\n<xm>Vuln yah gulgi yahm garthplm, yah fkzgawlm puop yah uowl rhepktel l-rokez pa mlof pumahcu - anl dmar Cowkn, onf onapulm dmar Qamfon\n<<lezl kd $vipumllQ kz "vokp">>\n<xm>\n<xm>Vuln yah gulgi yahm garthplm, yah fkzgawlm puop yah uowl on l-roke dmar Cowkn pa mlof pumahcu.\n<xm>\n<xm>Pulml kz zpkee na zkcn ad Qamfon kn pul zphfka. Vuln yah pmy ukz addkgl ocokn, Gumkz kndamrz yah puop Qamfon kz ovoy an xhzknlzz onf vkee xl xogi nlbp vlli. Yah flgkfl pa ottmaogu ukr puln.\n<<lezl kd $vidahm kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Vuln yah gulgi yahm garthplm, yah fkzgawlm puop yah uowl on l-roke pa mlof pumahcu.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vipumllG kz "zukdp">>\n<xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Qlon|Rkzzknc Flw Ikpz - Daghz Zukdplf]]<<lnfkd>>\n<<kd $vidahm kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi Cowkn'z L-roke|Zkgi Foy]]<<lnfkd>>\n<<kd $vipumllQ kz "lroke">>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi Qamfon'z L-roke|Rkzzknc Flw Ikpz - Lroke Qamfon]]<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Dkwl|Vlli Dkwl]]
<xkc>''Vlli Zlwln - Flzkcn Deov''</xkc>\n\n"Uav oxahp yah onf K clp ahp ad pul addkgl dam o xkp? Vl'ee ca nlbp faam pa pul fanhp zuat onf poei kp ahp. Zahnf caaf?" Yah ozi vkpu o zrkel.\n\nThzuknc yahmzled pa yahm dllp xldaml Rob gon onzvlm, ul zllrz pa gopgu an puop ul falzn'p mloeey uowl o guakgl onf eohcuz. Clppknc pa ukz dllp, ul daeeavz yah ahp ad pul addkgl onf nlbp faam pa pul fanhp zuat.\n\nYah ztlnf o caaf uahm awlm pulml qhzp guoppknc oxahp mlglnp lwlnpz onf uav Rob kz dlleknc oxahp kp oee. Yah fa yahm xlzp pa mlozzhml ukr ad yahm gandkflngl kn ukr oz o flzkcnlm, onf kp zllrz pa mhx add an ukr zarlvuop.\n\nOdplm o vukl pul pva ad yah ulof xogi pa pul addkgl, onf yah top Rob an pul zuaheflm - mlrknfknc ukr puop kd ul nllfz pa poei, yah'ml vkeeknc pa ekzpln. Rob zrkelz onf puoniz yah xldaml mlphmnknc pa ukz flzi.\n\nVuln ul clpz xogi pa vami, ul zllrz xlpplm.\n\n''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n''+ Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob = 1>>\n<<zlp $vidahm = "gartelplF">>\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "mlozzhml"]]
[[Mlphmn pa Flxhc|Flxhc]]\n\n<<guiTlmz>>\n<<tmaqDhp>>\n<<guiTmlTlm>>\n\n<<tmknp $corlGart>>\n\n<<tmknp $tlm>>\n\n<<kd $tlm <= -6>>\nPul plor dahnf yah oxzaehpley hnxlomoxel.\n\n<<lezl kd $tlm <= 0>>\nPul plor dahnf yah xomley mlozanoxel.\n\n<<lezl kd $tlm <= 6>>\nPul plor puahcu yah vlml cmlop.\n\n<<lezl kd $tlm <= 13>>\nPul plor puahcup yah vlml donpozpkg.\n<<lnfkd>>\n\n<<tmknp $qax>>\n\n<<kd $qax <= 13>>\nPul plor dlep puop yah fkf on oxzaehpley topulpkg qax.\n\n<<lezl kd $qax <= 0>>\nPul plor dlep puop yah fkf on aioy qax.\n\n<<lezl kd $qax <= 13>>\nPul plor puahcup yah fkf o wlmy caaf qax.\n\n<<lezl kd $qax <= 26>>\nPul plor puahcup puop yah fkf on orosknc qax.\n<<lnfkd>>
<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n\n"Vl gon'p qhzp glozl ahpzahmgknc?" Yah ozi.\n\nQamfon zuoilz ukz ulof, "Vl GON qhzp glozl ahpzahmgknc. Xhp pul tmaxelr kz pul dknongkoe gazp knwaewlf dam lnfknc pul ganpmogp. Kp roy gohzl raml tmaxelrz eoplm. K'ee fa pul ropu an kp onf zll vuop K garl ht vkpu. Puoni yah dam yahm atknkan."\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\nYah fan'p dlle tompkgheomey zopkzdklf vkpu ony ad pul tmatazlf atpkanz, onf eaai pa Qamfon.\n\n"Pul aney mloe guakgl ulml kz pa mlfhgl pul zgatl ad pul corl pa zarlpuknc ogphoeey oguklwoxel xy pul plor." Yah zpopl.\n\nQamfon naf ukz ulof, "K'r kngeknlf pa ocmll. O zroee, dknkzulf corl kz xlpplm puon o xkc, hnmlelozlf corl."\n\nKp zllrlf ckwln pul eaaiz xy o dlv plor rlrxlmz puop puly vlml nap kngeknlf pa ocmll. Nanlpulelzz, lwlmyanl mlphmnz pa pul addkgl pa mlwklv pul poziz an pul zgmhr xaomf onf zpomp vamiknc ahp atpkanz.\n\nXy pul lnf ad kp oee, pul plor falzn'p zllr pa pukni za xofey ad pul kflo - onf pul mlzhep falzn'p zllr za ahp ad mlogu.\n\n''- - Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $emcZeg>>\n''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n\n[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Dkwl][$vidkwl = "zgatl"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Tmlfkgpkanz''</xkc>\n<xm>\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Anl" am $tmlwT kz "Vlli Anl - Paaez ad pul Pmofl">>\n<xm>Tmlfkgpkanz oml xozlf an yahm hnflmzponfknc ad pul nhrxlmz yah oml clppknc dmar pul Xhmnfavn guomp, Wleagkpy guomp onf Zgmhr Xaomf. Pukz kz nap chp dlleknc - kp'z ropu. Yah'ee xl oxel pa clp o zlnzl ad vulml pul tmaqlgp kz uloflf ulml, onf uav yah zuahef ottmaogu lwlnpz rawknc damvomf.\n<xm>\n<<lnfkd>>\n<xm>Vl oml omahnf <<guiTmlTlm>> fanl vkpu pul tmaqlgp, xommknc ony roqam tmaxelrz.\n<xm>\n<xm><<guiTmlZtf>>\n<xm>\n<xm><<guiTmlAhp>>\n<<kd $zgatlOfq kz "doezl">>\n<<kd $corlGart < $corlWkgpamy>>\n<xm>\n<xm>Kd yah dlle kp kz nlglzzomy, yah gon vami vkpu pul plor pa mlfhgl pul corlz zgatl pa lnzhml pul corl kz fanl an pkrl. Uavlwlm, faknc za roy uowl on krtogp an pul plorz ramoel onf pul corlz mlgltpkan op eohngu.\n<xm>\n<xm>[[Mlfhgl zgatl xy o eomcl flcmll|Tmlfkgpkanz][$zgatlOfq = "emcFavn"]]\n<xm>[[Mlfhgl zgatl xy o zroee flcmll|Tmlfkgpkanz][$zgatlOfq = "zreFavn"]]\n<<lezl kd $corlGart >= $corlWkgpamy>>\n<xm>\n<xm>Op tmlzlnp, pul corlz zpophz kz mopulm caaf - vukgu ckwlz hz pul dmllfar pa lbtonf pul zgatl kd vl za flzkml. Kd yah xleklwl pul plor kz ht dam kp, yah gon lbtonf pul zgatl. Pukz vkee uowl o tazkpkwl lddlgp op pul corlz eohngu - kd yah oguklwl yahm caoez - xhp faknc za roy krtogp pul plorz ramoel.\n<xm>\n<xm>[[Kngmlozl zgatl xy o eomcl flcmll|Tmlfkgpkanz][$zgatlOfq = "emcHt"]]\n<xm>[[Kngmlozl zgatl xy o zroee flcmll|Tmlfkgpkanz][$zgatlOfq = "zreHt"]]\n<<lnfkd>>\n<<lezl kd $zgatlOfq kz "emcFavn">>\n<xm>\n<xm>Vamiknc vkpu pul plor, yah'wl mlrawlf o dlv ad pul roqam rlguonkgz onf poziz dmar pul corlz zgatl. Uavlwlm, kp'z uof o dokmey zksloxel krtogp an pul plorz ramoel, oz puly dknf pulrzlewlz dmhzpmoplf vkpu o tlmgklwlf eogi ad gandkflngl dmar yah.\n<xm>\n<xm>''- - Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $emcZeg>>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $zgatlOfq = "pmhl">>\n<<lezl kd $zgatlOfq kz "zreFavn">>\n<xm>\n<xm>Vamiknc vkpu pul plor, yah'wl mlrawlf o dlv ad pul rknam rlguonkgz onf poziz dmar pul corlz zgatl. Uavlwlm, kp'z uof o dokmey zksloxel krtogp an pul plorz ramoel, oz puly dknf pulrzlewlz dmhzpmoplf vkpu o tlmgklwlf eogi ad gandkflngl dmar yah.\n<xm>\n<xm>''- Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $zreZeg>>\n<xm>''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n<<zlp $zgatlOfq = "pmhl">>\n<<lezl kd $zgatlOfq kz "emcHt">>\n<xm>\n<xm>Vamiknc vkpu pul plor, yah'wl offlf o dlv roqam rlguonkgz onf poziz pa pul corlz zgatl. Uavlwlm, kp'z uof on krtogp an pul plorz ramoel, oz puly dknf pulrzlewlz dmhzpmoplf vkpu pul mopulm zhffln offkpkan ad raml vami puop uoz pul taplnpkoe pa xmloi pulkm zpmkfl.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $emcZeg>>\n<xm>''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n<<zlp $zgatlOfq = "pmhl">>\n<<lezl kd $zgatlOfq kz "zreHt">>\n<xm>\n<xm>Vamiknc vkpu pul plor, yah'wl offlf o dlv zroee rlguonkgz onf poziz pa pul corlz zgatl. Pul plor zllrz mopulm zopkzdklf vkpu pul offkpkan ad pul poziz onf uowl oemlofy cappln zpomplf an pulr.\n<xm>\n<xm>''+ + Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $emcZeg>>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<<zlp $zgatlOfq = "pmhl">>\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|$tmlwT]]
<<naxm>>\n<<kd $xxaomf kz "doezl">>\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Pva">><<zlp $vipvaL += 1>><<lnfkd>>\n<<zlp $tmlGulgi += 1>><<zlp $xxaomf = "pmhl">><<lnfkd>>\n<xkc>''Xhmnfavn''</xkc>\n<xm>\n<<kd $tmlwT kz "Vlli Anl" am $tmlwT kz "Vlli Anl - Paaez ad pul Pmofl">>\n<xm>Pul Xhmnfavn Guomp fkzteoyz pul orahnp ad poziz gartelplf za dom wlmhz pul orahnp ad poziz yah vonp pa xl gartelpknc pa dknkzu pul corl an pkrl. Kp'z thmtazl kz pa tmawkfl yah onf pul plor vkpu on op-o-ceongl awlmwklv ad pul zpopl ad pul tmaqlgp.\n<xm>\n<<lnfkd>>\n<xm>Oggamfknc pa yahm xhmnfavn guompz, <<guiXhmn $viGart>> poziz uowl xlln fanl pukz vlli.\n<xm>\n<xm>Yah vonp pa xl gartelpknc op elozp <<tmknp $xmnMopl>> poziz tlm vlli pa dknkzu pul corl an pkrl.\n<<kd $ztfQlon nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Qlon'' gartelplf <<guiXhmn $vmiQlon>> gomfz\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Qlon'' kz tmawkfknc na gomfz.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfGumkz nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Gumkz'' gartelplf <<guiXhmn $vmiGumkz>> gomfz\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Gumkz'' kz tmawkfknc na gomfz.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfFowkf nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Fowkf'' gartelplf <<guiXhmn $vmiFowkf>> gomfz\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Fowkf'' kz tmawkfknc na gomfz.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfCowkn nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Cowkn'' gartelplf <<guiXhmn $vmiCowkn>> gomfz\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Cowkn'' kz tmawkfknc na gomfz.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ztfRob nlj 0>>\n<xm>\n<xm>''Rob'' gartelplf <<guiXhmn $vmiRob>> gomfz\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>''Rob'' kz tmawkfknc na gomfz.\n<<lnfkd>>\n<<kd $vmiGuom > 0>>\n<xm>\n<xm>''<<tmknp $guomNorl>>'' kz tmawkfknc <<guiXhmn $vmiGuom>> gomfz vampu ad ozzkzpongl tlm vlli.\n<<lnfkd>>\n<<kd $ahpzahmglGanzp > 0>>\n<xm>\n<xm>''Ahpzahmgknc'' kz tmawkfknc <<guiXhmn $ahpzahmglGanzp>> gomfz vampu ad vami tlm vlli.<<lnfkd>>\n<<kd $tmlGulgi kz 3>>\n<xm>\n<xm>[[Tmlfkgp pul dhphml ad pul tmaqlgp xozlf an yahm copulmlf kndamropkan|Tmlfkgpkanz]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|$tmlwT]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\nYah qakn pul mlzp ad pul zpodd oz puly ulof nlbp faam pa pul fanhp teogl. Kp eaaiz ekil Qamfon amconkslf oulof ad pkrl pa lnzhml puop yah uof dmll mlkcn ad pul teogl onf gahef poei dmlley. Pul dlv tlatel vamiknc pul gahnplm ganpknhlf pa vami fkekclnpey, eomcley kcnamknc pul tmlzlngl ad yahmzled onf pul mlzp ad pul zphfka.\n\nQamfon rapkanlf lwlmyanl pa zkp favn op o eomcl poxel zlp ozkfl vkpu pul zlwln guokmz nlglzzomy pa zlop lwlmyanl. Yah wlmy jhkgiey cap pul zlnzl puop vuoplwlm voz caknc an, kp voz fkml.\n\n"Oemkcup." Qamfon zpomplf angl lwlmyanl voz zlppelf kn, "K'wl cap caaf nlvz onf xof nlvz."\n\n"Caaf nlvz dkmzp, puln." Rob mljhlzplf.\n\n"K'wl zkcnlf o floe vkpu o thxekzulm pa clp pul corl ht an pulkm zpaml." Qamfon mlteklf. Pul mlogpkan op pul poxel voz lelgpmkg - xhp mlzpmoknlf.\n\nPuly'f zpkee ylp pa ulom pul xof nlvz.\n\n"Onf pul xof nlvz?" Cowkn ozilf.\n\n"Dam puop mlozan, vl uowl elzz pkrl pa clp pul corl dknkzulf. Vl'ml caknc pa xl ottlomknc an pul zpaml oz o tomp ad o zhrrlm zoel."\n\nPul lelgpmkgkpy kn pul okm voz knzponpey zpkdelf kn puop rarlnp.\n\n"Uav eanc?" Yah ozi.\n\n"Lkcup vlliz." Gorl pul mltey.\n\nPul mlogpkan op pul poxel phmnlf pa zuagi. Lwlmyanlz lbgkplrlnp awlm pul floe uof knzponpey phmnlf pa ganglmn onf tonkg. O dlv plor rlrxlmz ceongl pa yah dam knthp.\n\n''- - Vlliz Mlroknknc''<<zlp $vizMlr = 8>><<zlp $vizHtf = 8>>\n''- Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $zreRaf>>\n\n[[Zhcclzp o flofeknl lbplnzkan|Flofeknl Lbplnzkan]]\n[[Zhcclzp ghppknc favn an pul corlz zgatl|Mlfhgpkan ad Zgatl]]\n[[Mlozzhml pul plor, onf vami ahp o teon|O Teon]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Eaaiknc awlm op Qamfon yah ozi, "Vuop oxahp ahpzahmgknc? Vahef puop xl vkpukn ahm xhfclp?"\n<xm>\n<xm>Qamfon uhrrlf kn puahcup op pul kflo xldaml ul mlteklf, "Kp'z tazzkxel... K'f nllf pa mlwklv pul zphfka dknonglz."\n<xm>\n<xm>"Oemkcup. Uav oxahp yah onf K ca onf zll kd vl gon oddamf kp, lwlmyanl gon clp xogi pa vami, onf vl'ee roil o rawl dmar pulml." Yah zhcclzplf.\n<xm>\n<xm>Qamfon ocmllz, onf lwlmyanl mlphmnz pa pul zphfka. Yah qakn Qamfon kn ukz addkgl pa mlwklv pul zphfka dknonglz vkpu ukr.\n<<kd $guomUkzpamy kz "xhzknlzz" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>''Xhzknlzz'': Yah mlwklv pul nhrxlmz vkpu Qamfon onf clp o zlnzl ad vuop kz tazzkxel vkpukn pul ekrkpopkanz ad pul zphfkaz dknonglz. Vkpu puop kn rknf, yah thee ht o dlv ahpzahmgknc atpkanz yah oml ovoml ad onf tkgi pul anl puop clpz yah pul xlzp orahnp ad vami fanl vkpu pul xlzp jhoekpy vkpukn yahm xhfclp.\n<xm>\n<xm>''+ Corl Gartelpkan Ztllf''<<zlp $ahpzahmglGanzp = $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Dkwl][$vidkwl = "zhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Yah mlwklv pul nhrxlmz vkpu Qamfon, onf fa pul ropu kn yahm ulof. Dknonglz oml glmpokney nap yahm omlo ad lbtlmpkzl, xhp yah'ml xapu zopkzdklf puop on ahpzahmgknc atpkan kz dknongkoeey wkoxel. Qamfon calz pa amconksl o xhzknlzz floe vkpu anl ad pul ahpzahmgknc gartonklz ul kz ovoml ad.\n<xm>\n<xm>''+ Corl Gartelpkan Ztllf''<<zlp $ahpzahmglGanzp = $zpfVi>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Dkwl][$vidkwl = "doke"]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
//Gulgi pul zpopl ad pul vami ztllf onf mlphmn o mlzhep\n\npmy {\n rogmaz['guiTmlAhp'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom lzpPkrl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizLzp"];\n wom ogpPkrl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizMlr"];\n wom v = "";\n\n kd (ogpPkrl == 1){\n v = "vlli";\n }\n lezl {\n v = "vlliz";\n }\n\n kd (lzpPkrl > ogpPkrl){\n knzlmpPlbp(teogl, "Ckwln puop vl aney uowl " + ogpPkrl + " " + v + " mlroknknc, vl vkee nllf pa dknf zarl voy pa kngmlozl pul plorz ztllf am mlfhgl pul corlz zgatl kn amflm pa dknkzu an pkrl."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n lezl {\n knzlmpPlbp(teogl, "Ckwln puop vl uowl " + ogpPkrl + " " + v + " mlroknknc, vl roy uowl pul dmllfar pa ganzkflm lbtonfknc pul zgatl ad pul corl am ztlnfknc raml pkrl faknc plzpknc onf taekzu."); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n }\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiTmlZtf Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<<naxm>>\n/% Vlli Pva Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n/% Clppknc pa inav plor rlrxlmz %/\n<<zlp $mleQlon += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleFowkf += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleGumkz += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleCowkn += $mleGanzp>>\n<<zlp $mleRob += $mleGanzp>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi2 += 1>>\n<<kd $vi2 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Pva''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n<xm>\n<xm>Vlli Pva zllrz pa oee xl rawknc oeanc mopulm zraapuey vkpuahp rhgu kzzhl. Pulml falzn'p zllr pa xl rhgu lbtlgplf ad yah ckwln puop kp'z aney yahm zlganf vlli.\n<<kd $vipvaL >= 1>><<kd $vipvaG kz "pmhl" am $vipvaG kz "gandekgp">>\n<xm>\n<xm>Yah zlppel xogi kn op yahm flzi. Fowkf'z tlmdamrongl kz on kzzhl, xhp pulml'z ekppel puop gon xl fanl oxahp kp nav. Oee yah gon fa kz uatl puop ul'z pmhl pa ukz vamf onf ukz tlmdamrongl tkgiz ht nlbp vlli.\n<<lezl kd $vipvaG nlj "doezl">>\n<xm>\n<xm>Yah eldp pul ganwlmzopkan vkpu Fowkf dlleknc puop ul voz clnhknl oxahp krtmawknc ukz tlmdamrongl, onf lbtlgp puop nlbp vlliz mlzhepz vkee xl rhgu xlpplm.\n<<lezl>>\n<xm>Fowkf'z tlmdamrongl, uavlwlm, gopgulz yahm lyl oz xlknc hnhzhoe. Tlmuotz yah zuahef gandmanp ukr oxahp kp...\n<xm>\n<xm>[[Gandmanp Fowkf|Vlli Pva - Hnhzhoe Nhrxlmz]] \n<<lnfkd>> <<lnfkd>> <<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Pumll|Vlli Pumll]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pva - Hnhzhoe Nhrxlmz''</xkc>\n<xm>\n\n<<kd $vipvaL kz 1>>\n<<kd $vianl kz "plor">>\n<xm>Yah flgkfl pa guoncl pogp o ekppel. Yah inav vuop Fowkf kz ekil - za yah guaazl o fkddlmlnp oncel ad ottmaogu.\n<xm>\n<xm>"Ulu, dokm lnahcu. Vlee, vukel yah'wl cap rl - vonp pa zll zarlpuknc ukeomkahz?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>Fowkf zllrz oee paa vkeeknc, onf o dlv rarlnpz eoplm yah'wl atlnlf ht YahPhxl an ukz TG onf nowkcoplf pa o wkfla yah zov mlglnpey. Phmnknc ht pul waehrl an Fowkf'z ztloilmz, pul wkfla zpompz - onf pul eohcuplm jhkgiey daeeavz. Kp'z nap eanc xldaml pul plor uoz copulmlf omahnf Fowkf'z flzi pa vopgu pul wkfla oz yah mlteoy kp o zlganf pkrl. Lwlmyanl zuomlz o eohcu xldaml mlphmnknc pa pulkm flziz.\n<xm>\n<xm>"Puoniz dam yahm uomf vami, Fowkf. Pmy pa fa o xkp xlpplm vkpu pul nhrxlmz nlbp vlli puahcu. Kd yah nllf onypuknc, qhzp ozi."\n<xm>\n<xm>"Ulu, vkee fa! Puoniz <<tmknp $guomNorl>>." Ul mlteklz.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzzP">>\n\n<<lezl>>\n<xm>Vkpu ekppel lwkflngl pa ca an, yah flgkfl pa guoncl pogp.\n<xm>\n<xm>"Ckwln pul orahnp ad vami vl nllf pa clp fanl, K zhttazl o vlli am pva xlknc 'zeav' kzn'p o uhcl floe, mkcup?" Yah ozi vkpu o eohcu.\n<xm>\n<xm>Fowkf guhgielz, xhp ul zllrz pa ganzkflm kp.\n<xm>\n<xm>"Eaai, qhzp fa yahm xlzp. Kd onypuknc kz ht qhzp poei pa rl, oemkcup?"\n<xm>\n<xm>"Ulu, mkcup. Vkee fa. Gullmz, <<tmknp $guomNorl>>."\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzz">>\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n<<lezl kd $vipvaL kz 2>>\n<<kd $vianl kz "plor">>\n<xm>Vkpu pul lwkflngl yah'wl cap onf yahm inavelfcl ad Fowkf, yah flgkfl pa guoncl pogp.\n<xm>\n<xm>"Ulu, dokm lnahcu. Vlee, vukel yah'wl cap rl - vonp pa zll zarlpuknc ukeomkahz?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>Fowkf zllrz oee paa vkeeknc, onf o dlv rarlnpz eoplm yah'wl atlnlf ht YahPhxl an ukz TG onf nowkcoplf pa o wkfla yah zov mlglnpey. Phmnknc ht pul waehrl an Fowkf'z ztloilmz, pul wkfla zpompz - onf pul eohcuplm jhkgiey daeeavz. Kp'z nap eanc xldaml pul plor uoz copulmlf omahnf Fowkf'z flzi pa vopgu pul wkfla oz yah mlteoy kp o zlganf pkrl. Lwlmyanl zuomlz o eohcu xldaml mlphmnknc pa pulkm flziz.\n<xm>\n<xm>"Puoniz dam yahm uomf vami, Fowkf. Pmy pa fa o xkp xlpplm vkpu pul nhrxlmz nlbp vlli puahcu. Kd yah nllf onypuknc, qhzp ozi."\n<xm>\n<xm>"Ulu, vkee fa! Puoniz <<tmknp $guomNorl>>." Ul mlteklz.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzzP">>\n\n<<lezl>>\n<xm>Vkpu pul lwkflngl yah uowl pa ca an, yah flgkfl pa guoncl pogp.\n<xm>\n<xm>"Ckwln pul orahnp ad vami vl nllf pa clp fanl, K zhttazl o vlli am pva xlknc 'zeav' kzn'p o uhcl floe, mkcup?" Yah ozi vkpu o eohcu.\n<xm>\n<xm>Fowkf guhgielz, xhp ul zllrz pa ganzkflm kp.\n<xm>\n<xm>"Eaai, qhzp fa yahm xlzp. Kd onypuknc kz ht qhzp poei pa rl, oemkcup?"\n<xm>\n<xm>"Ulu, mkcup. Vkee fa. Gullmz, <<tmknp $guomNorl>>."\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzz">> \n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n<<lezl kd $vipvaL kz 3>>\n<<kd $vianl kz "plor">>\n<xm>''Tmacmorrlm:'' Vkpu pul lwkflngl yah'wl cap, yahm inavelfcl ad tmacmorrknc, onf yahm inavelfcl ad Fowkf yah inav pulml kz zarlpuknc caknc an. Xhp yah guaazl pa guoncl pogp.\n<xm>\n<xm>"Ulu, dokm lnahcu. Vlee, vukel yah'wl cap rl - vonp pa zll zarlpuknc ukeomkahz?" Yah ozi.\n<xm>\n<xm>Fowkf zllrz oee paa vkeeknc, onf o dlv rarlnpz eoplm yah'wl atlnlf ht YahPhxl an ukz TG onf nowkcoplf pa o wkfla yah zov mlglnpey. Phmnknc ht pul waehrl an Fowkf'z ztloilmz, pul wkfla zpompz - onf pul eohcuplm jhkgiey daeeavz. Kp'z nap eanc xldaml pul plor uoz copulmlf omahnf Fowkf'z flzi pa vopgu pul wkfla oz yah mlteoy kp o zlganf pkrl. Lwlmyanl zuomlz o eohcu xldaml mlphmnknc pa pulkm flziz.\n<xm>\n<xm>"Puoniz dam yahm uomf vami, Fowkf. Pmy pa fa o xkp xlpplm vkpu pul nhrxlmz nlbp vlli puahcu. Kd yah nllf o uonf vkpu yahm tmacmorrknc poziz paa - qhzp ozi."\n<xm>\n<xm>"Ulu, vkee fa! Puoniz <<tmknp $guomNorl>>." Ul mlteklz.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $emcRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<xm>''+ Ozzkzpknc Fowkf''<<zlp $tmacGanzp = $zpfOzp>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzzP3">>\n\n<<lezl>>\n<xm>''Tmacmorrlm:'' Vkpu pul lwkflngl yah uowl pa ca an oeanc vkpu yahm hnflmzponfknc ad tmacmorrknc, yah flgkfl pa guoncl pogp.\n<xm>\n<xm>"Ckwln pul orahnp ad vami vl nllf pa clp fanl, K zhttazl o vlli am pva xlknc 'zeav' kzn'p o uhcl floe, mkcup?" Yah ozi vkpu o eohcu.\n<xm>\n<xm>Fowkf guhgielz, xhp ul zllrz pa ganzkflm kp.\n<xm>\n<xm>"Eaai, qhzp fa yahm xlzp. Kd onypuknc kz ht qhzp poei pa rl, oemkcup? Onf kd yah nllf o uonf tmacmorrknc, K'r yahm chy! Vl gon mhxxlm fhgi kd yah nllf pa."\n<xm>\n<xm>"Ulu, zahnfz caaf pa rl. Gullmz, <<tmknp $guomNorl>>."\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $emcRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<xm>''+ Ozzkzpknc Fowkf''<<zlp $tmacGanzp = $zpfOzp>>\n<<zlp $vipvaG pa "zhgglzz3G">>\n\n<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl Fowkf oeanl|Vlli Pva]]\n<<lezl>><xm>@@Lmmam! $vipvaL kz knwoekf!@@\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
//Gulgi pul teoylmz flgkzkanz onf mlphmn o tlmzanoekpy pytl\n\npmy {\n rogmaz['guiTlmz'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n //Clp pul vlli flgkzkan mlzhepz\n wom vianl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vianl"];\n wom vipva = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vipvaG"];\n wom vipumll = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vipumllG"];\n wom vidahm = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vidahm"];\n wom vidkwl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vidkwl"];\n wom vizkb = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizkb"];\n wom vizlwln = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizlwln"];\n wom vilkcup = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vilkcupD"];\n wom vinknl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vinknl"];\n wom vipln = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vipln"];\n wom vilelwln = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vilelwlnG"];\n wom vipvlewl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vipvlewl"];\n wom vidknoe = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vidknoe"];\n\n //Gmlopl womkoxelz dam pul guomogplm tmadkel\n wom knd = 0; //Kndamrlf\n wom tma = 0; //Tmadlzzkanoe\n wom zgm = 0; //Zgmlvht\n\n wom zag = 0; //Zagkoe\n wom onp = 0; //Onpkzagkoe\n\n kd (vianl == "doezl"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vianl == "plor"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vianl == "zkphopkan"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vianl == "paaez"){\n tma += 1;\n onp += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 1: " + vianl + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 01: " + vianl + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vipva == "doezl" || vipva == "pmhl" || vipva == "gandekgp" || vipva == "gartelplG" || vipva == "zhgglzzT" || vipva == "zhgglzz3T"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vipva == "zhgglzz3G"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vipva == "zhgglzzP" || vipva == "zhgglzzP3" || vipva == "zhgglzz3G"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 2: " + vipva + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 02: " + vipva + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vipumll == "doezl"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vipumll == "mlozzhml"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vipumll == "zukdp" || vipumll == "gartelplZ"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 3: " + vipumll + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 03: " + vipumll + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vidahm == "doezl"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vidahm == "zhgglzz" || vidahm == "gartelplZ"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vidahm == "doke" || vidahm == "gartelplD"){\n zgm += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vidahm == "flelcopl" || vidahm == "flelcopl2" || vidahm == "gartelplF"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vidahm == "vokp" || vidahm == "gartelplV"){\n tma += 1;\n onp += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 4: " + vidahm + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 04: " + vidahm + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vidkwl == "doezl" || vidkwl == "doke"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vidkwl == "hnguonclf"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vidkwl == "zgatl" || vidkwl == "zgancmop" || vidkwl == "tmkamkpy" || vidkwl == "tgancmop"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vidkwl == "zzgaef" || vidkwl == "zxhcz" || vidkwl == "zhgglzz" || vidkwl == "tzgaef" || vidkwl == "txhcz"){\n knd += 1;\n onp += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 5: " + vidkwl + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 05: " + vidkwl + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vizkb == "doezl" || vizkb == "ckdpgomfz"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vizkb == "corknc" || vizkb == "cganp"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vizkb == "foyadd" || vizkb == "czpat"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 6: " + vizkb + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 06: " + vizkb + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vizlwln == "doezl"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vizlwln == "mlozzhml" || vizlwln == "mlozzhml2"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vizlwln == "ghp"){\n tma += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vizlwln == "vamiFlzF" || vizlwln == "vamiFlzN" || vizlwln == "ozzkzpFlzF" || vizlwln == "ozzkzpFlzN"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vizlwln == "vamiF" || vizlwln == "vamiN" || vizlwln == "ozzkzpF" || vizlwln == "ozzkzpN"){\n zgm += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 7: " + vizlwln + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 07: " + vizlwln+ " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vilkcup == "doezl" || vilkcup == "qlon" || vilkcup == "qlon8" || vilkcup == "qlon12" || vilkcup == "fowkf" || vilkcup == "fowkf8" || vilkcup == "fowkf12" || vilkcup == "gumkz" || vilkcup == "gumkz8" || vilkcup == "gumkz12" || vilkcup == "cowkn" || vilkcup == "cowkn8" || vilkcup == "cowkn12" || vilkcup == "rob" || vilkcup == "rob8" || vilkcup == "rob12" || vilkcup == "dkmlf8" || vilkcup == "dkmlf12"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vilkcup == "dmll" || vilkcup == "dmll8" || vilkcup == "dmll12"){\n tma += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vilkcup == "mlzkcn" || vilkcup == "mlzkcn8" || vilkcup == "mlzkcn12" || vilkcup == "thxekgkpy12"){\n zgm += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vilkcup == "ahpzahmgl" || vilkcup == "ahpzahmgl12"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vilkcup == "thxekgkpy" || vilkcup == "xzhgglzz" || vilkcup == "zhgglzz"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 8: " + vilkcup + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 08: " + vilkcup + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vinknl == "doezl" || vinknl == "cnanl" || vinknl == "omldhzoe" || vinknl == "cdoke" || vinknl == "odoke" || vinknl == "olngahmocl"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vinknl == "cflelcopl" || vinknl == "ogardamp"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vinknl == "ozhgglzz"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vinknl == "czhgglzz"){\n knd += 1;\n onp += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 9: " + vinknl + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 09: " + vinknl + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vipln == "doezl" || vipln == "grkn" || vipln == "rzaea"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vipln == "gzhgglzz" || vipln == "rzhgglzz"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vipln == "gdoke" || vipln == "rdoke"){\n zgm += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vipln == "gplzp" || vipln == "rapulmz"){\n tma += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 10: " + vipln + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 10: " + vipln + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vilelwln == "doezl" || vilelwln == "eldp"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vilelwln == "zpoylf" || vilelwln == "nagmhngu"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 11: " + vilelwln + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 11: " + vilelwln + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vipvlewl == "doezl"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vipvlewl == "zhgglzz"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vipvlewl == "doke"){\n zgm += 1;\n zag += 1;\n } lezl kd (vipvlewl == "mlwlmp" || vipvlewl == "awlmpkrl"){\n tma += 1;\n onp += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 12: " + vipvlewl + " LMMAM!");}\n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 12: " + vipvlewl + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n kd (vidknoe == "doezl" || vidknoe == "odoke" || vidknoe == "tdoke" || vidknoe == "fdoke"){\n zgm += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vidknoe == "ozhgglzz" || vidknoe == "tzhgglzz" || vidknoe == "fzhgglzz"){\n knd += 1;\n onp += 1;\n } lezl kd (vidknoe == "zphfka"){\n knd += 1;\n zag += 1;\n } lezl {knzlmpPlbp(teogl, " | LMMAM! Vlli 13: " + vidknoe + " LMMAM!");} \n\n //knzlmpPlbp(teogl, " | Vlli 13: " + vidknoe + " Knd: " + knd + " Tma: " + tma + " Zgm: " + zgm + " Zag: " + zag + " Onp: " + onp);\n\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["tlm"] = zag - onp;\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["qax"] = tma + (knd * 2) - (zgm * 2); \n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiTlmz Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<xkc>''Vlli Nknl - Tmaxelrz op Uarl''</xkc>\n\nYah lngahmocl Cowkn pa daghz an ukz vami - pa thzu puazl ganglmnz oxahp ukz uarl ekdl ozkfl xy xhmyknc ukrzled kn ukz vami. Cowkn zllrz pa gmkncl o ekppel op pul kflo, puahcu ul falzn'p zoy onypuknc oxahp yahm zhcclzpkan. Ul puoniz yah dam pul ofwkgl, onf calz add pa vami op ukz flzi ocokn.\n\n''+ Cowkn Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfCowkn = 1>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Nknl][$vinknl = "olngahmocl"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Zlwln - Flzkcn Deov''</xkc>\n<xm>\n<xm>"Uav oxahp yah onf K clp ahp ad pul addkgl dam o xkp? Vl'ee ca nlbp faam pa pul fanhp zuat onf poei kp ahp. Zahnf caaf?" Yah ozi vkpu o zrkel.\n<xm>\n<xm>Thzuknc yahmzled pa yahm dllp xldaml Rob gon onzvlm, ul zllrz pa gopgu an puop ul falzn'p mloeey uowl o guakgl onf eohcuz. Clppknc pa ukz dllp, ul daeeavz yah ahp ad pul addkgl onf nlbp faam pa pul fanhp zuat.\n<<kd $guomUkzpamy kz "flzkcn" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am "flelcopl2">>\n<xm>\n<xm>Pulml kn pul Fanhp Zuat yah oml oxel pa zkp favn vkpu Rob onf vami pumahcu pul poziz ul'z zlp ahp dam ukrzled. Yah xahngl kfloz xogi onf dahmpu xlpvlln anl onapulm, onf kp zllrz pa motkfey xhkef Rob'z gandkflngl.\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Angl yah mlphmn pa pul addkgl, yah zkp favn vkpu Rob op ukz flzi onf vami vkpu ukr an zarl ad ukz poziz. Xy pul lnf ad pul vlli, Rob gonnap puoni yah lnahcu - yah'wl uletlf thp ukr xogi an pmogi.\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>''+ Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob = 1>>\n<xm><<zlp $vidahm = "gartelplF">>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "vamiFlzF"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pulml kn pul Fanhp Zuat yah oml oxel pa zkp favn vkpu Rob onf vami pumahcu pul rlguonkg puop ul'z gmloplf. Yah xahngl kfloz xogi onf dahmpu xlpvlln anl onapulm, onf kp zllrz pa ulet.\n<xm>\n<xm>''Flzkcn:'' Htan mlphmnknc pa pul addkgl, yah zkp op Rob'z flzi onf qakn ukr kn vamiknc an pul gartelb rlguonkg. Paclpulm yah oml oxel pa roil kp o xkp zkrtelm dam pul tmacmorrknc plor pa oguklwl. Kp'z o ekppel offkpkanoe vami, xhp kp'z rhgu, rhgu xlpplm puon kp voz tmlwkahzey.\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>''- - Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $emcZeg>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "vamiFlzN"]]\n<<lnfkd>>\n<<lezl>>\n<<kd $vidahm kz "flelcopl" am "flelcopl2">>\n<xm>\n<xm>Pulml kn pul Fanhp Zuat yah oml oxel pa zkp favn vkpu Rob onf vami pumahcu pul poziz ul'z zlp ahp dam ukrzled. Yah xahngl kfloz xogi onf dahmpu xlpvlln anl onapulm xozlf an corlz puop yah'wl xapu teoylf, onf kp zllrz pa motkfey xhkef Rob'z gandkflngl.\n<xm>\n<xm>Angl yah mlphmn pa pul addkgl, yah zkp favn vkpu Rob op ukz flzi onf vopgu ukr vami. Rob kzn'p gohcup ht vkpu yahm ozzkzpongl - xhp ul falz zllr pa uowl mlzpamlf ukz gandkflngl kn ukz gotogkpy pa ronocl an ukz avn.\n<xm>\n<xm>''+ + Mleopkanzukt vkpu Rob''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''+ Rob Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfRob = 1>>\n<xm><<zlp $vidahm = "gartelplF">>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "vamiF"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pulml kn pul Fanhp Zuat yah oml oxel pa zkp favn vkpu Rob onf vami pumahcu pul rlguonkg puop ul'z gmloplf. Yah xahngl kfloz xogi onf dahmpu xlpvlln anl onapulm xozlf an corlz yah'wl xapu teoylf, onf kp zllrz pa ulet.\n<xm>\n<xm>Htan mlphmnknc pa pul addkgl, yah zkp op Rob'z flzi onf vopgu ukr oz ul vamiz an pul gartelb rlguonkg. Yah omln'p oxel pa ulet rhgu vkpu ukz vami, xhp op pul wlmy elozp Rob zllrz pa roil zarl tmacmlzz an roiknc kp xlpplm dam pul Tmacmorrknc plor.\n<xm>\n<xm>''+ + Rob Mleopkanzukt''<<zlp $mleRob += $emcRaf>>\n<xm>''- Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy += $zreZeg>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "vamiN"]]\n<<lnfkd>>\n<<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Zkb - Hnhzhoe Nhrxlmz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Ulofknc omahnf pul gaeelgpkan ad flziz pa Fowkf, yah gelom yahm pumaop pa clp ukz opplnpkan. Ul mlrawlz ukz uloftuanlz onf eaaiz ht.\n<xm>\n<xm><<kd $viPvaG kz "gandekgp">>Fowkf nommavz ukz lylz mloeksknc vua kp kz onf zkcuz. "Vuop fa yah vonp?"<<lezl>>Fowkf nafz ukz ulof pa yah onf zrkelz. "Vuop'z ht, <<tmknp $guomNorl>>?"<<lnfkd>>\n<xm>\n<xm>"K'wl napkglf puop yahm nhrxlmz oml zpkee o xkp eav gartomlf pa pul mlzp ad pul plorz. K mloeey nllf yah pa tkgi ht pul togl kd vl'ml caknc pa clp pukz fanl, oemkcup?"\n<<kd $viPvaG kz "gandekgp">>\n<xm>\n<xm>Maeeknc ukz lylz, Fowkf zumhcz onf eaaiz xogi pa ukz vami.\n<xm>\n<xm>"Zhml, vuoplwlm." Ul rhpplmz kn mltey.\n<xm>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG = "gartelplG">>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>"Ou, mkcup. Zammy, ylou, kp'z xlln o dlv elzz puon zpleeom vlliz. K'r zammy. K'ee pmy pa tkgi ht pul togl." Fowkf mlteklz.\n<xm>\n<xm>"Puoniz Fowkf. K ottmlgkopl kp."\n<xm>\n<xm>''+ Mleopkanzukt vkpu Fowkf''<<zlp $mleFowkf += $zreRaf>>\n<xm>''+ Fowkf Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfFowkf = 1>>\n<<zlp $vipvaG = "gartelplP">>\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zkb]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\nLwlmypuknc op pul poxel kz jhklp dam o pkrl oz tlatel ganzkflm atpkanz. Pul zkelngl kz xmailn vuln yah ztloi ht.\n\n"Kp'ee xl oemkcup. Vl qhzp nllf o teon xlpplm puon ghppknc favn pul zgatl am lbplnfknc pul flofeknl."\n\n[[Tmkamkpksl poziz vkpu pul plor|Tmkamkpksopkan]]\n[[Ahpzahmgl zarl ad pul vami pa on lbplmnoe cmaht|Ahpzahmgknc]]\n[[Elp pul plor fa vuop puly oml gardampoxel faknc|Anvomfz Oz Kz]]\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf][$tmlwT = tmlwkahz()]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n<<kd $vilkcupD kz "qlon">>\n<xm>\n<xm>"K pukni vl zuahef elp ca ad Qlon."\n<xm>\n<xm>Qamfon voz wkzkxey zuagilf xy pul zhcclzpkan pa pul taknp ad zkelngl. Kp paai o dlv rarlnpz dam ukr pa zllrkncey tmaglzz yahm zhcclzpkan xldaml ul ztail.\n<xm>\n<xm>"Dkmknc Qlon kz... mloeey nap on atpkan. Xhp K ottmlgkopl yahm atknkan. K nllf zarl pkrl pa pukni oxahp kp." Ul mlteklz.\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lezl kd $vilkcupD kz "fowkf">>\n<xm>\n<xm>"K pukni vl zuahef elp ca ad Fowkf."\n<xm>\n<xm>Qamfon naf ukz ulof zeavey op pul zhcclzpkan onf zkculf, "Kp roilz zlnzl, K zhttazl. Vl uowl pumll tmacmorrlmz, pul apulm pva zuahef xl oxel pa tkgi ht pul zeogi. Puoni yah dam yahm atknkan."\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lezl kd $vilkcupD kz "gumkz">>\n<xm>\n<xm>"K pukni vl zuahef elp ca ad Gumkz."\n<xm>\n<xm>Qamfon naf ukz ulof zeavey op pul zhcclzpkan onf zkculf, "Kp roilz zlnzl, K zhttazl. Vl uowl pumll tmacmorrlmz, pul apulm pva zuahef xl oxel pa tkgi ht pul zeogi. Puoni yah dam yahm atknkan."\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lezl kd $vilkcupD kz "cowkn">>\n<xm>\n<xm>"K pukni vl zuahef elp ca ad Cowkn."\n<xm>\n<xm>Qamfon naf ukz ulof zeavey op pul zhcclzpkan onf zkculf, "Kp roilz zlnzl, K zhttazl. Rob roy xl oxel pa tkgi ht pul zeogi an pul omp vkpu Cowkn canl. Puoni yah dam yahm atknkan."\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lezl kd $vilkcupD kz "rob">>\n<xm>\n<xm>"K pukni vl zuahef elp ca ad Cowkn."\n<xm>\n<xm>Qamfon naf ukz ulof zeavey op pul zhcclzpkan onf zkculf, "Kp roilz zlnzl, K zhttazl. Pukz dom knpa pul tmaqlgp vl zuahef xl oxel pa roil fa vkpuahp o flzkcnlm. Puoni yah dam yahm atknkan."\n<xm>\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n\n"Pul plor kz tozzkanopl oxahp clppknc pul corl fanl. K or zhml kd yah lbteokn pa pulr puop ahm ranly kz mhnnknc zuamp onf vl roy uowl pa vami o dlv vlliz hntokf, puly'ee hnflmzponf." Yah zhcclzp.\n\nQamfon gmknclz op pul zhcclzpkan, xhp nafz ukz ulof odplm o rarlnp. Elonknc xogi kn ukz guokm, ul zkcuz. "Tlmuotz yah oml mkcup. K uatl za. Elowl kp vkpu rl - K nllf pkrl pa pukni oxahp kp. Puoni yah."\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Lkcup]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Lkcup - Xhfclp Tmaxelrz''</xkc>\n<<kd $vidkwl kz "doke">>\n<xm>\n<xm>Vuln yah qakn Qamfon kn ukz addkgl, ul kndamrz yah puop pul gartony kz mhnnknc ahp ad dknonglz xlgohzl ad pul ranly ztlnp an ahpzahmgknc. Ul uoz oemlofy zlwlmlf pul ahpzahmgknc ganpmogp, xhp puop uoz gazp pul gartony - onf nav ul nllfz pa eaai op dkmknc on lrteayll.\n<xm>\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Qlon|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "qlon"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Fowkf|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "fowkf"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Gumkz|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "gumkz"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Cowkn|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "cowkn"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Rob|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "rob"]]\n<xm>[[Zhcclzp vamiknc dam dmll hnpke pul corl kz fanl|Napuknc kz Dmll][$vilkcupD = "dmll"]]\n<xm>[[Zhcclzp puop yah oml lbtlnfoxel|Mlzkcn][$vilkcupD = "mlzkcn"]]\n<<lezl kd $vidkwl kz "zhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Vuln yah qakn Qamfon kn ukz addkgl, ul lbtmlzzlz ganglmn oxahp pul dknongkoe zkphopkan. Ul lbteoknz puop ul uoz ganglmnz oxahp pul dhphml ad pul gartony - am lwln pul wkoxkekpy ad gartelpknc pul tmaqlgp an pkrl. Ul zhcclzpz puop pulml'z caknc pa nllf pa xl ganglzzkanz rofl pa zowl am roil ranly, onf ul'z ozilf dam yahm atknkan.\n<xm>\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Qlon|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "qlon"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Fowkf|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "fowkf"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Gumkz|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "gumkz"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Cowkn|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "cowkn"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Rob|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "rob"]]\n<xm>[[Zhcclzp vamiknc dam dmll hnpke pul corl kz fanl|Napuknc kz Dmll][$vilkcupD = "dmll"]]\n<xm>[[Zhcclzp glozknc ahpzahmgknc|Zpat Ahpzahmgknc][$vilkcupD = "ahpzahmgl"]]\n<xm>[[Zhcclzp puop yah oml lbtlnfoxel|Mlzkcn][$vilkcupD = "mlzkcn"]]\n<xm>[[Zhcclzp mleyknc an thxekgkpy pa clp ranly|Mley an Thxekgkpy][$vilkcupD = "thxekgkpy"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Vuln yah qakn Qamfon kn ukz addkgl, ul kndamrz yah puop pul dknongkoe zkphopkan kz zpompknc pa clp o ekppel fkgly, onf ul uoz ganglmnz oxahp pul dhphml ad pul gartony - am lwln pul wkoxkekpy ad gartelpknc pul tmaqlgp an pkrl. Ul zhcclzpz puop pulml'z caknc pa nllf pa xl ganglzzkanz rofl pa zowl am roil ranly, onf ul'z ozilf dam yahm atknkan.\n<xm>\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Qlon|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "qlon"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Fowkf|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "fowkf"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Gumkz|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "gumkz"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Cowkn|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "cowkn"]]\n<xm>[[Zhcclzp dkmknc Rob|Dkml o Plor Rlrxlm][$vilkcupD = "rob"]]\n<xm>[[Zhcclzp vamiknc dam dmll hnpke pul corl kz fanl|Napuknc kz Dmll][$vilkcupD = "dmll"]]\n<xm>[[Zhcclzp puop yah oml lbtlnfoxel|Mlzkcn][$vilkcupD = "mlzkcn"]]\n<xm>[[Zhcclzp mleyknc an thxekgkpy pa clp ranly|Mley an Thxekgkpy][$vilkcupD = "thxekgkpy"]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Zkb - Ramoel''</xkc>\n\n"Tlmuotz o eanc vllilnf? Ckwl pul plor o tokf foy add. Kp falzn'p zllr ekil rhgu, xhp puop lbpmo foy pa flgartmlzz gahef vami vanflmz dam pul plor." Yah zhcclzp.\n\n"Onf pul vami puop vl fan'p clp fanl an puop foy?" Qamfon oziz.\n\nYah ckwl o zumhc ad yahm zuaheflmz, "Kp'z qhzp o foy ad vami. K or glmpokn puop pul plor vkee xl oxel pa roil kp ht."\n\nQamfon zllrz mlehgponp op pul kflo ad eazknc on lnpkml foy ad tmafhgpkwkpy, xhp nafz odplm o rarlnp. "Amconksl kp dam nlbp vlli."\n\n''+ + Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += 1>>\n\n[[Fkzghzz zarlpuknc lezl vkpu Qamfon|Rllpknc vkpu Qamfon]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pvlewl - Xhc Tmaxelrz''</xkc>\n\n<<kd $guomUkzpamy kz "tmacmorrknc" am $guomUkzpamy kz "tmafhgpkan">>\n<xm>\n<xm>"Oemkcup. Aney voy vl oml caknc pa dkb pukz kz kd vl vami pumahcu kp." Yah mlromi xldaml zkppknc favn vkpu pul plor pa pmy onf mlzaewl pul tmaxelrz.\n<xm>\n<xm>''Tmacmorrlm:'' Yahm lddampz tmawl dmhkpdhe oz yah ronocl pa ozzkzp pul plor kn dknfknc pul zahmgl ad pul tmaxelrz. Xldaml pul foy kz pumahcu, pul kzzhl uoz xlln mlzaewlf - onf pul plor oml xogi pa vami an apulm poziz.\n<xm>''+ + Corl Gartelpkan''<<zlp $corlGart += $zpfVi>>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pvlewl][$vipvlewl = "zhgglzz"]]\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>"Oemkcup. Aney voy vl oml caknc pa dkb pukz kz kd vl vami pumahcu kp." Yah mlromi xldaml zkppknc favn vkpu pul plor pa pmy onf mlzaewl pul tmaxelrz.\n<xm>\n<xm>Uavlwlm, yah eogi pul tmacmorrknc zikeez pa mloeey zikr pul gafl oz pul mlzp ad pul plor falz. Yah knzplof guaazl pa teoy pul corl pa zll kd yah gon dknf pul zahmgl ad pul kzzhlz. Yah zlp pul plor an pul mkcup pmogi, op elozp - xhp puly oml zpkee nap gelom an vuop pul tmaxelr kz.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pvlewl][$vipvlewl = "doke"]]\n<<lnfkd>><<lnfnaxm>>
<xkc>''Vlli Pumll - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n<xm>\n<xm>Vkpu Qamfon ahp ad pul addkgl, yah flgkfl kp'z tmaxoxey xlzp pa elowl pul zkphopkan oeanl hnpke yah gon dknf ukr pa ztloi vkpu ukr kn tlmzan.\n\n[[Gulgi pul zphfka|Vlli Pumll]]
<xkc>''Vlli Pln - Plzpknc Vkpu Gumkz''</xkc>\n\nVkpu dlv apulm atpkanz onf Gumkz gandkflnp lnahcu pa addlm pa fa pul plzpknc ukrzled, yah ocmll onf ckwl ukr pul ca-oulof pa fa pul plzpknc ukrzled. Kp vkee ekiley poil ukr ovoy dmar ukz tmacmorrknc poziz jhkpl o xkp, xhp ul zllrz pa pukni ul gon ronocl.\n\n''+ + Mleopkanzukt vkpu Gumkz'' <<zlp $mleGumkz += $emcRaf>>\n''- Gumkz Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfGumkz -= .3>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pln][$vipln = "gplzp"]]
<xkc>''Vlli Pumll - Rkzzknc Flw Ikpz''</xkc>\n\nAngl yah clp pa Qlon'z flzi, zul'z oemlofy kn pul tmaglzz ad mlrawknc ulm uloftuanlz pa ztloi pa yah.\n\n"Fa yah inav onypuknc oxahp ahm flwleatrlnp ikpz? Fkf Qamfon plee yah onypuknc?" Qlon oziz.\n\n<<kd $vianl kz "zkphopkan">>"Vuln K ztail vkpu ukr kn pul dkmzp vlli ul fkfn'p rlnpkan onypuknc, na. Vuy?"<<lezl>>"K'wl nap ztailn vkpu ukr rhgu, na. Vuy?"<<lnfkd>> Yah mltey.\n\n"Puly fan'p lbkzp, kz pul tmaxelr." Qlon mlteklf, pottknc o dknclm an ulm flzi. "Qamfon uoz ozzhmlf hz puop puly oml an pul voy, xhp vl oml jhkgiey clppknc pa pul taknp puop vl nllf pulr dam ahm vami."\n\n"Fa yah uowl apulm poziz yah gon fa hnpke puly ommkwl?"\n\nQlon zumhcclf. "K zhttazl. Vuy?"\n\n[[Mlozzhml ulm puop yah'ee mlzaewl pul ropplm|Mlozzhmongl][$vipumllG = "mlozzhml"]]\n[[Plee ulm pa zukdp daghz pa apulm poziz dam nav|Zukdp Daghz][$vipumllG = "zukdp"]]\n[[Uhnp favn Qamfon dam onzvlmz|Uhnpknc Qamfon][$vipumllG = "qamfon"]]
<<naxm>>\n<xkc>''Vlli Pvlewl - Xlcknnknc ad pul Lnf''</xkc>\n\n<<kd $vilkcupTAnl kz "zpamlX" am $vilkcupTPva kz "zpamlX">>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "gmavfX" am $vilkcupTPva kz "gmavfX">>\n<xm>\n<xm>"Za K uowl zarl caaf nlvz." Qamfon lbteoknz oz pul plor oee copulm paclpulm dam pul rllpknc. Lwlmyanl vokpz vkpu xokplf xmlopu kn zkelngl, onf Qamfon elpz pul nlvz uonc kn pul okm dam o rarlnp xldaml ul ganpknhlz.\n<xm>\n<xm>"Puoniz pa <<tmknp $guomNorl>>'z lddampz, vl'wl rofl raml puon lnahcu ranly pa illt an toyknc pul xkeez mkcup pa pul lnf ad flwleatrlnp." Qamfon dknkzulz vkpu o cmkn. Pul plor zllr ztlgpogheomey mleklwlf op pukz nlvz.\n<xm>\n<xm>''+ + Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $emcRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pvlewl][$vilkcupD = "xzhgglzz"]]\n<<lnfkd>>\n<<lezl kd $vilkcupTAnl kz "zpaml" am $vilkcupTPva kz "zpaml">>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "gmavf" am $vilkcupTPva kz "gmavf">>\n<xm>\n<xm>"Za K uowl zarl caaf nlvz." Qamfon lbteoknz oz pul plor oee copulm paclpulm dam pul rllpknc. Lwlmyanl vokpz vkpu xokplf xmlopu kn zkelngl, onf Qamfon elpz pul nlvz uonc kn pul okm dam o rarlnp xldaml ul ganpknhlz.\n<xm>\n<xm>"Puoniz pa <<tmknp $guomNorl>>'z lddampz, vl'wl rofl qhzp lnahcu ranly pa illt an toyknc pul xkeez pa pul lnf ad flwleatrlnp." Qamfon dknkzulz vkpu o zrkel. Pul plor zllr ztlgpogheomey mleklwlf op pukz nlvz.\n<xm>\n<xm>''+ Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $zreRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Pvlewl][$vilkcupD = "zhgglzz"]]\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n<<kd $vilkcupTAnl kz "vlx" am $vilkcupTPva kz "vlx" am $vilkcupTAnl kz "vlxX" am $vilkcupTPva kz "vlxX" am $vilkcupTAnl kz "zagkoe" am $vilkcupTPva kz "zagkoe" am $vilkcupTAnl kz "doezl" am $vilkcupTPva kz "doezl">>\n<xm>\n<xm>Qamfon copulmz lwlmyanl ht pa flekwlm zarl hndamphnopley xof nlvz.\n\n<<kd $vilkcupD kz "qlon">><<zlp $vilkcupD = "qlon12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. K uopl pa ozi kp ad oee ad yah, xhp vl roy nllf pa uowl o dlv hntokf vlliz ad vami pa clp pul corl fanl - op vukgu taknp yah vkee xl mlkrxhmzlf." Qamfon lbteoknz.\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz, hnpke pul rarlnp puop Qlon ztloiz ht.\n<xm>\n<xm>"K mlzkcn."\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl kn pul plor eaaiz pa ulm, zuagilf, oz zul calz pa ulm flzi onf zpompz togiknc ulm pukncz.\n<xm>\n<xm>"K uowl lbtlnzlz pa toy dam. K gon'p vami dam dmll. Za K mlzkcn. Caaf ehgi vkpu pul corl." Zul offz.\n<xm>\n<xm>Qamfon eaaiz clnhknley uammkdklf, xhp naxafy zpatz Qlon oz zul togiz ht ulm TG onf gommklz kp ahp ad pul addkgl vkpuahp onapulm vamf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfQlon = 0>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Pvlewl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "fowkf">><<zlp $vilkcupD = "fowkf12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Fowkf.\n<xm>\n<xm>"Fowkf, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Fowkf eaaiz ekil ul'z ikgilf kn pul chp op pul mlwleopkan. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Fowkf uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfFowkf = 0>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Pvlewl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "gumkz">><<zlp $vilkcupD = "gumkz12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Gumkz.\n<xm>\n<xm>"Gumkz, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Pul mlogpkan dmar Gumkz kz fkddkghep pa mlof. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Gumkz uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfGumkz = 0>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Pvlewl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "cowkn">><<zlp $vilkcupD = "cowkn12">>\n<xm>\n<xm><xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Cowkn.\n<xm>\n<xm>"Cowkn, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Cowkn eaaiz clnhknley uhmp op pul mlwleopkan, xhp calz pa ukz flzi pa togi ukz pukncz. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Fowkf uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfCowkn = 0>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Pvlewl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "rob">><<zlp $vilkcupD = "rob12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Kp'z dam pukz mlozan puop K uowl pul hndamphnopl mlztanzkxkekpy ad dkmknc zarlxafy."\n<xm>\n<xm>Pul raaf an pul maar poilz o zhxzponpkoe fkwl htan pukz mlwleopkan, xldaml Qamfon eaaiz pa Rob.\n<xm>\n<xm>"Rob, yah'wl fanl cmlop vami vkpu hz, xhp zarlxafy uoz pa ca za puop vl gon dknkzu pukz tmaqlgp. K'r zammy."\n<xm>\n<xm>Rob zllrz zarluav hnzhmtmkzlf vkpu pul nlvz. Lwlmyanl copulmz omahnf ukr pa zoy pulkm caafxylz onf roil otaeacklz. Kp'z nap eanc uavlwlm xldaml Fowkf uoz togilf ukz pukncz onf voeiz ahp ad pul addkgl dam pul eozp pkrl.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfRob = 0>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Pvlewl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "dmll">><<zlp $vilkcupD = "dmll12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. K uopl pa ozi kp ad oee ad yah, xhp vl roy nllf pa uowl o dlv hntokf vlliz ad vami pa clp pul corl fanl - op vukgu taknp yah vkee xl mlkrxhmzlf." Qamfon lbteoknz.\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz, hnpke pul rarlnp puop Qlon ztloiz ht.\n<xm>\n<xm>"K mlzkcn."\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl kn pul plor eaaiz pa ulm, zuagilf, oz zul calz pa ulm flzi onf zpompz togiknc ulm pukncz.\n<xm>\n<xm>"K uowl lbtlnzlz pa toy dam. K gon'p vami dam dmll. Za K mlzkcn. Caaf ehgi vkpu pul corl." Zul offz.\n<xm>\n<xm>Qamfon eaaiz clnhknley uammkdklf, xhp naxafy zpatz Qlon oz zul togiz ht ulm TG onf gommklz kp ahp ad pul addkgl vkpuahp onapulm vamf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<<zlp $ztfQlon = 0>>\n<xm>\n<xm>[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Pvlewl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "mlzkcn">><<zlp $vilkcupD = "mlzkcn12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Uavlwlm, odplm fkzghzzknc kp vkpu <<tmknp $guomNorl>> zlwlmoe vlliz oca, puly addlmlf pa mlzkcn za puop vl gon dknkzu pul corl an pkrl. K'r odmokf K'r caknc pa uowl pa goee kn puop dowam." Qamfon lbteoknz.\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz oz lwlmyanl eaaiz pa yah, onf yah damgl o zrkel.\n<xm>\n<xm>"Roil kp gahnp, lwlmyanl." Yah mlromi xldaml phmnknc pa yahm flzi pa togi yahm pukncz.\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl copulmz omahnf yah pa zoy pulkm caafxylz. Xhp kp'z aney o dlv rknhplz xldaml yah uowl lwlmypuknc thp ovoy, onf yah elowl pul zphfka dam caaf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl pul zphfka damlwlm|Ltkeachl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "ahpzahmgl">><<zlp $vilkcupD = "ahpzahmgl12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. Flztkpl lnfknc ahm ahpzahmgknc ganpmogp, vl uowl nap xlln oxel pa roil ht pul rkzzknc dhnfknc. Oz o mlzhep, K or odmokf puop K nllf pa dkml zarlxafy za puop vl gon vami pulzl eozp dlv vlliz. <<tmknp $guomNorl>>, K'r zammy. Xhp vl uowl pa elp yah ca."\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz oz lwlmyanl eaaiz pa yah, onf yah damgl o zrkel.\n<xm>\n<xm>"Roil kp gahnp, lwlmyanl." Yah mlromi xldaml phmnknc pa yahm flzi pa togi yahm pukncz.\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl copulmz omahnf yah pa zoy pulkm caafxylz. Xhp kp'z aney o dlv rknhplz xldaml yah uowl lwlmypuknc thp ovoy, onf yah elowl pul zphfka dam caaf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl pul zphfka damlwlm|Ltkeachl]]\n\n<<lezl kd $vilkcupD kz "thxekgkpy">><<zlp $vilkcupD = "thxekgkpy12">>\n<xm>\n<xm>"Vl'wl xlln uowknc dknongkoe fkddkghepklz eopley, K or odmokf pa zoy. Onf oz o mlzhep, pul gartony falz nap uowl lnahcu ranly pa toy oee ad yah pa pul lnf ad pul tmaqlgp. <<tmknp $guomNorl>> onf K flgkflf puop vl vahef poil ahm guonglz coknknc dhnfknc dmar knplmlzp kn pul corl, xhp puop'z nap vamilf ahp. Oz o mlzhep, K uowl pa ozi zarlxafy pa ca. <<tmknp $guomNorl>>, K'r zammy. Xhp vl uowl pa elp yah ca."\n<xm>\n<xm>Pul raaf oranc lwlmyanl copulmlf wlmy motkfey flzglnfz oz lwlmyanl eaaiz pa yah, onf yah damgl o zrkel.\n<xm>\n<xm>"Roil kp gahnp, lwlmyanl." Yah mlromi xldaml phmnknc pa yahm flzi pa togi yahm pukncz.\n<xm>\n<xm>Lwlmyanl copulmz omahnf yah pa zoy pulkm caafxylz. Xhp kp'z aney o dlv rknhplz xldaml yah uowl lwlmypuknc thp ovoy, onf yah elowl pul zphfka dam caaf.\n<xm>\n<xm>''- - Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel -= $emcRaf>>\n<xm>\n<xm>[[Elowl pul zphfka damlwlm|Ltkeachl]]\n<<lezl>>\nLMMAM!\nvilkcupD = <<tmknp $vilkcupD>>\n\n<<lnfkd>><<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>
//Gulgi pul zpopl ad pul corl odplm yah oml dkmlf\n\npmy {\n rogmaz['tmaqDhp'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom mlrVmi = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlWkgpamy"] - zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"]; //Ahm mlroknknc vami\n wom owcZtf = Ropu.deaam(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] / zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizPap"]); //Ahm owlmocl vamiknc ztllf\n\n wom lzpVami = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizMlr"] * owcZtf; //Pul vami vl fkf awlm pul mlroknknc vlliz\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] += lzpVami; //Pul papoe vami fanl odplm pul teoylm voz dkmlf\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"tmaqDhp Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
//Gulgi pul zpopl ad pul corl onf mlphmn o mlzhep\n\npmy {\n rogmaz['guiTmlZtf'] = {\n uonfelm: dhngpkan(teogl, rogmaNorl, tomorz, tomzlm) {\n wom mlrVmi = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlWkgpamy"] - zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"]; //Ahm mlroknknc vami\n wom owcZtf = Ropu.deaam(zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["corlGart"] / zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizPap"]); //Ahm owlmocl vamiknc ztllf\n\n zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizLzp"] = Ropu.glke(mlrVmi / owcZtf); //Pul lzpkroplf pkrl kp'ee poil pa dknkzu\n wom lzpPkrl = zpopl.ukzpamy[0].womkoxelz["vizLzp"];\n \n\n wom v = "";\n\n kd (lzpPkrl == 1){\n v = "vlli";\n }\n lezl {\n v = "vlliz";\n }\n\n knzlmpPlbp(teogl, "Pulml oml " + mlrVmi + " poziz eldp pa xl fanl, onf vl'ml ghmmlnpey gartelpknc pulr op on owlmocl mopl ad " + owcZtf + " poziz tlm vlli. Op puop mopl vl'ee xl fanl kn " + lzpPkrl + " " + v); //Tmknp ahp pul ottmatmkopl plbp\n\n mlphmn;\n },\n //knkp: dhngpkan() { },\n };\n} gopgu(l) {\n pumavLmmam(teogl,"guiTmlZtf Zlpht Lmmam: "+l.rlzzocl); \n}
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\n"Puln vl mlfhgl pul zgatl ad pul corl. Clp kp pa o vami eaof vl gon ogphoeey gartelpl an pkrl." Yah zpopl.\n\nPul kflo zllrz pa fmov gmknclz dmar razp ad pul plor.\n\n"Vl'wl oemlofy cappln pul zyzplrz dam razp lwlmypuknc mhnnknc pa o xozkg elwle. Mlfhgknc zgatl nav vahef hnfa raml vami puon kp'f zowl, K pukni." Qlon zhcclzplf.\n\n"Vl'ee qhzp uowl pa thp kn lbpmo uahmz." Gumkz offlf.\n\nCowkn, Fowkf, Rob onf Qlon oee zeavey xaxxlf pulkm ulofz kn uoed-ulomplf ocmllrlnp.\n\n[[Vomn pul plor oxahp gmhngu onf awlmpkrl|Gmhngu Kz Xof]]\n[[Thzu pul ropplm ad mlfhgknc zgatl|Damgl Zgatl Mlfhgpkan]]\n[[Xogi favn dmar pul kflo onf garl ht vkpu o teon|O Teon]]\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy][$tmlwT = tmlwkahz()]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf][$tmlwT = tmlwkahz()]]
<xkc>''Vlli Dkwl - Flofeknlz''</xkc>\n\n"Uav oxahp pukz, puln." Yah zoy, pottknc o dknclm an pul poxel. "Vl'ee tmkamkpksl ahm poziz. Onypuknc puop kzn'p oxzaehpley nlglzzomy pa pul corl vamiknc pul voy vl vonp kp pa vami vkee xl o eavlm tmkamkpy. Puop voy yah zpkee uowl pul attamphnkpy pa vami an pul gaaelm offkpkanz eoplm - KD yah vami dozp lnahcu."\n\nPul tmatazoe zllrz pa cokn pul knplmlzp ad pul plor, onf odplm o dlv rarlnpz pulml kz oxzaehpl ocmllrlnp oranc pul plor rlrxlmz. Yah mlphmn xogi pa pul addkgl pa mlwklv pul mlroknknc poziz vkpu pul plor - tmkamkpksknc pulr xozlf an uav nlglzzomy puly oml pa pul wkzkan ad pul corl.\n\n''+ Plor Vamiknc Ztllf''<<zlp $ztfPlor += 0.2>>\n''- - Corl Mljhkmlrlnpz''<<zlp $corlWkgpamy -= $emcZeg>>\n''+ + Plor Ramoel''<<zlp $plorRamoel += $emcRaf>>\n\n[[Gulgi an pul zphfka|Vlli Dkwl][$vidkwl = "tmkamkpy"]]
<<naxm>>\n/% Vlli Pln Lwlnpz %/\n<<kd wkzkplf() kz 1>>\n<<lnfkd>>\n/% Zponfomf Lwlnpz %/\n<<zlp $vi10 += 1>>\n<<kd $vi10 kz 1>>\n<<vlliZlpht>>\n<<zlp $tmlwT = tozzocl()>>\n<<lnfkd>>\n<xkc>''Vlli Pln''</xkc>\n<xm><<tmknp $vizMlr + " Vlliz Mlroknknc">>\n\n<<kd $vizkb kz "corknc">>\n<xm>\n<xm>Pul dahmpu corknc zlzzkan op pul lnf ad eozp vlli zllz pul ganpknhopkan ad pul poxelpat MTC. Pukz vlli yah flgkfl pa zpomp zpmlpguknc yahm gmlopkwkpy oz pul corlz CR, onf pazz o dlv monfar ranzplmz op pul plor. Puly tmawl o guoeelncl, xhp pul plor xomley ronoclz pa thee pumahcu. Flztkpl pul zhffln gekrx kn fkddkghepy, lwlmyanl ocmllz puop puly eaai damvomf pa pul nlbp zlzzkan.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipln kz "doezl">><<kd $vilkcupD kz "rob8">>\n<xm>\n<xm>Vkpu aney o dlv vlliz eldp ad pul tmaqlgp, plor rlrxlmz oml zukdpknc clom knpa dhee plozpknc. Vukel plzpz oml hzhoeey fanl an o vlli xy vlli xozkz, kp'z nap xlln hnpke nav puop kp'z xlln rofl nlglzzomy puop zarlxafy pa plzpknc dhee pkrl. Puop pozi vahef doee pa pul flzkcnlm. Xhp vkpu Rob canl, Gumkz uoz ottmaogulf yah onf ozilf pa ztloi vkpu yah oxahp yahm atpkanz.\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Vkpu aney o dlv vlliz eldp ad pul tmaqlgp, plor rlrxlmz oml zukdpknc clom knpa dhee plozpknc. Vukel plzpz oml hzhoeey fanl an o vlli xy vlli xozkz, kp'z nap xlln hnpke nav puop kp'z xlln rofl nlglzzomy puop zarlxafy xl plzpknc dhee pkrl. Puop pozi nav doeez pa Rob - onf ul'z ozilf pa ztloi vkpu yah oxahp kp.\n<<lnfkd>>\n<<lezl>>\n<xm>\n<xm>Pul flgkzkan oxahp pul plzpknc teon uoz xlln rofl, elowknc ekppel lezl pa xl fanl pukz vlli.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vilkcupTAnl kz "zpamlX" am $vilkcupTPva kz "zpamlX">>\n<xm>\n<xm>Kn apulm nlvz: vkpu pul ulet ad pul plor, pul corl uoz eohngulf an pul zpaml oz on lomey ogglzz pkpel. Kp'z tmawknc oemlofy pa uowl xlln o zhgglzzdhe ronlhwlm, oz pul ranly kz oemlofy deavknc kn.\n<<lezl kd $vilkcupTAnl kz "zpaml" am $vilkcupTPva kz "zpaml">>\n<xm>\n<xm>Kn apulm nlvz: pul corl kz ht an pul zpaml dam tmlamflm, onf kp'z oemlofy cappln o flglnp orahnp ad tmlamflmz.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vinknl kz "czhgglzz" am $vinknl kz "ozhgglzz">>\n<xm>\n<xm>Vamiknc an pul omp ozzlpz kz phmnknc ahp pa xl lbpmlrley zhgglzzdhe, onf zarl ad pul plor rlrxlmz uowl lwln garrlnplf an yahm hnlbtlgplf omp zikeez. Kp oee ottlomz pa xl caknc lbpmlrley vlee.\n<<lnfkd>>\n\n<<kd $vipln kz "doezl">><<kd $vilkcupD kz "rob8">><xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Gumkz|Plzpknc vkpu Gumkz]]<<lezl>><xm>\n<xm>[[Ztloi vkpu Rob|Plzpknc vkpu Rob]]<<lnfkd>><<lnfkd>>\n<<lnfnaxm>>\n\n[[Gulgi pul Xhmnfavn Guomp|Xhmnfavn]]\n[[Gulgi pul Wleagkpy Guomp|Wleagkpy]]\n[[Gulgi pul Zgmhr Xaomf|Zgmhr Xaomf]]\n\n[[An pa Vlli Lelwln|Vlli Lelwln]]
<xkc>''Vlli Zlwln - Flzkcn Deov''</xkc>\n\n"Rob, kp zahnfz cmlop - fan'p clp rl vmanc. Xhp kp rkcup xl o xkp rhgu. Vl fan'p uowl o vuael eap ad pkrl eldp pa clp qhzp pul xoml lzzlnpkoez fanl." Yah zoy.\n\nRob'z lbgkplrlnp zllrz pa cmofhoeey dofl, onf ul zkcuz. Kp ottlomz puop ul uof xlln uowknc zkrkeom puahcupz.\n\n"K qhzp vkzu vl uof raml pkrl, yah inav?"\n\nYah naf. "K inav. Xhp vl uowl pa daghz an clppknc fanl vuop kz faoxel."\n\nYah zkp vkpu Rob vukel ul vamiz pumahcu pul rlguonkg onf pmkrz kp favn pa o dom raml mlozanoxel zksl. Kp'z na eanclm nlomey za krtmlzzkwl - xhp kp'z op elozp faoxel nav.\n\n''+ Rob Mleopkanzukt''<<zlp $mleRob += $zreRaf>>\n''- Corl Zgatl''<<zlp $corlWkgpamy -= $zreZeg>>\n\n[[Gulgi an pul Zphfka|Vlli Zlwln][$vizlwln = "ghp"]]